Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. potx

4 4,723 10
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 19:22

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. A- Mục tiêu: - Biết cách tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số.ứng dụng giải bài toán có lời văn. - Rèn KN tính và giải toán - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng: GV : 12 cái kẹo - Bảng phụ. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD tìm một trongcác - Hát thành phần bằng nhau của một số: - Nêu bài toán ( Như SGK) - Làm thế nào để tìm 1/3 của 12 cái kẹo ? - Vẽ sơ đồ như SGK - Muốn tìm 1/3 của 12 cái kẹo ta làm ntn? - Muốn tìm 1/4 của 12 cái kẹo ta làm ntn? b) HĐ 2: Thực hành: * Bài 1: Treo bảng phụ - Đọc đề? Lấy 12 cái kẹo chia thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần - Đọc bài toán - Lấy 12 cái kẹo chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần là 1/3 số kẹo cần tìm. - HS nêu bài giải: Chị cho em số kẹo là: 12 : 3 = 4( cái kẹo) Đáp số: 4 cái kẹo - Lấy 12 cái kẹo chia thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần là 1/4 số kẹo. - Đọc đề - Nhẩm miệng- Nêu KQ 1/2 của 8 kg là 4kg 1/5 của 35 m là 7m 1/4 của 24l là 6l là 1/4 số kẹo. - Đọc đề - Nhẩm miệng- Nêu KQ 1/2 của 8 kg là 4kg 1/5 của 35 m là 7m 1/4 của 24l là 6l - Nhận xét, chữa bài. * Bài 2: - BT yêu cầu gì? - Chấm bài, nhận xét. - Đọc đề - Tóm tắt- Làm vở Bài giải Số mét vải xanh bán được là: 40 : 5 = 8( m) Đáp số: 8 mét - Hs nêu 3/ Củng cố:- Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta làm ntn? * Dặn dò: Ôn lại bài. . Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. A- Mục tiêu: - Biết cách tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số. ứng dụng giải bài toán có lời văn. - Rèn KN tính và giải toán. học toán. B- Đồ dùng: GV : 12 cái kẹo - Bảng phụ. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD tìm một trongcác. thành phần bằng nhau của một s : - Nêu bài toán ( Như SGK) - Làm thế nào để tìm 1 /3 của 12 cái kẹo ? - Vẽ sơ đồ như SGK - Muốn tìm 1 /3 của 12 cái kẹo ta làm ntn? - Muốn tìm 1/4 của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. potx, Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. potx, Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. potx

Từ khóa liên quan