Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm

386 789 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2014, 21:11

B.KH & CN VCNTP B.KH & CN VCNTP Bộ Khoa học và Công nghệ Viện Công nghiệp Thực phẩm 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm 5748 05/4/2006 Hà Nội, 1/2006 Bản quyền 2006 thuộc Viện Công nghiệp Thực phẩm Đơn xin sao chép toàn bộ hoặc từng phần tài liệu này phải gửi đến Viện trởng Viện Công nghiệp Thực phẩm, trừ trờng hợp sử dụng với mục đích nghiên cứu. Danh sách những ngời tham gia thực hiện đề tàI TT Họ và tên Cơ quan công tác 1 Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm Viện Công nghiệp thực phẩm 2 Chủ nhiệm đề tài nhánh TS. Trịnh Thị Kim Vân Viện CNTP 3 ThS. Lê Thị Mai Hơng Viện CNTP 4 ThS. Đỗ Thị Thuỷ Lê Viện CNTP 5 ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền Viện CNTP 6 KS. Phạm Đức Toàn Viện CNTP 7 Cử nhân Nguyễn Thanh Hà Viện CNTP 8 KS. Chu Thắng Viện CNTP 9 KS. Bùi Thị Hồng Phơng Viện CNTP 10 ThS. Phạm Thị Thu Viện CNTP 11 ThS. Trần Minh Hà Viện CNTP 12 ThS. Đào Thị Nguyên Viện CNTP 13 ThS. Trơng Hơng Lan Viện CNTP 14 Cử nhân Đỗ Thị Lan Hơng Viện CNTP 15 Cử nhân Lê Văn Trọng Viện CNTP 16 Chủ nhiệm đề tài nhánh TS. Nguyễn La Anh Viện CNTP 17 KS. Đặng Thu Hơng Viện CNTP 18 KS. Lê Văn Thắng Viện CNTP 19 ThS. Nguyễn Thị Lộc Viện CNTP 20 ThS. Ngô Mạnh Tiến Viện CNTP 21 Chủ nhiệm đề tài nhánh PGS. TS. Phạm Thu Thuỷ Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trờng Đại học Bách khoa Hà Nội 22 TS. Quản Lê Hà Viện CNSH & CNTP, ĐHBKHN 23 ThS. Vơng Nguyệt Minh Viện CNSH & CNTP, ĐHBKHN 24 Cử nhân Lã Thị Quỳnh Nh Viện CNSH & CNTP, ĐHBKHN 25 ThS. Lê Lan Chi Viện CNSH & CNTP, ĐHBKHN 26 ThS. Phùng Thị Thủy Viện CNSH & CNTP, ĐHBKHN 27 KS. Trần Xuân Diệu Viện CNSH & CNTP, ĐHBKHN 28 Cử nhân Phạm Thị Quỳnh Viện CNSH & CNTP, ĐHBKHN 29 Chủ nhiệm đề tài nhánh TS. Phạm Thuý Hồng Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ VN 30 PGS.TS. Trơng Nam Hải Viện CNSH, VKH &CNVN 31 CN. Trần Thị Hờng Viện CNSH, VKH &CNVN 32 CN. Nguyễn Thanh Thuỷ Viện CNSH, VKH &CNVN 33 ThS. Đỗ Thị Huyền Viện CNSH, VKH &CNVN 34 ThS. Nguyễn Thị Trung Viện CNSH, VKH &CNVN 35 ThS. Trần Ngọc Tân Viện CNSH, VKH &CNVN 36 CN. Đặng Trần Hoàng Viện CNSH, VKH &CNVN 37 CN. Nguyễn Hồng Thanh Viện CNSH, VKH &CNVN 38 KS. Nguyễn Thị Kim Hoa Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 39 ThS. Trịnh Sỹ Công ty Cổ phần Tràng An 40 KS. Đỗ Huy Toàn Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị BàI tóm tắt Vấn đề đảm bảo chất lợng và vệ sinh an toàn các sản phẩm thực phẩm hiện nay đang đợc Nhà nớc Việt Nam đặc biệt quan tâm. Xu hớng sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn, không độc hại, có lợi cho sức khoẻ cả về giá trị dinh dỡng và chức năng phòng chống bệnh tật đợc cả thế giới quan tâm. Đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nớc KC - 04 - 27 đã thực hiện những nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm và ứng dụng một số sản phẩm từ vi sinh vật nh chất màu -caroten, chất nhũ tơng và hoạt động bề mặt glycolipit Mannosylerythritol lipids (MELs), dẫn xuất của axít amin S-adenosyl L-methionine (SAM) trong chế biến một số sản phẩm thực phẩm. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã sử dụng các phơng pháp nghiên cứu thông dụng trong lĩnh vực công nghệ vi sinh, lên men, chế biến thực phẩm. Các phơng pháp phân tích vi sinh vật, hoá lý, sắc ký đã đợc thực hiện trên các thiết bị thông dụng và hiện đại nh sắc ký lỏng cao áp, sắc ký cột tinh sạch protein, quang phổ hấp thụ nguyên tử để đảm bảo các số liệu nghiên cứu là chính xác và đáng tin cậy. Phơng pháp xử lý giống vi sinh vật bằng hoá chất đột biến đã đợc thử nghiệm để nâng cao khả năng tổng hợp -caroten của chủng nấm sợi Blakeslea trispora. Các thiết bị nuôi cấy vi sinh vật theo phơng pháp chìm, hiếu khí đã đợc sử dụng có hiệu quả ở quy mô phòng thí nghiệm nh các loại máy lắc, bình lên men 14 lít và quy mô xởng thực nghiệm nh hệ thống thùng lên men 80, 500 và 1500 lít. Đề tài đã khảo sát, lựa chọn, sử dụng các biện pháp công nghệ, các thiết bị và chế độ lên men phù hợp để nâng cao hoạt tính 3 chủng nấm sợi Blakeslea trispora tổng hợp -caroten đạt từ 2580-4930 mg/L, 2 chủng nấm men Pseudozyma antarctica và P. aphidis sinh chuyển hoá tổng hợp MELs đạt 80-130 g/L và 3 chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae và S. carlbergensis tổng hợp SAM đạt 10-18,5% so với sinh khối khô. Các kết quả này đã bằng và vợt các số liệu nghiên cứu đã đợc công bố trên thế giới trong các điều kiện nghiên cứu và sản xuất tơng tự. Các phơng pháp tách chiết, tinh sạch, phân tích đã đợc nghiên cứu lựa chọn để ứng dụng trong phòng thí nghiệm và xởng thực nghiệm để tạo các sản phẩm và bán sản phẩm -caroten MELs, SAM đạt các chỉ tiêu về thành phần chất lợng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Lần đầu tiên, đề tài đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ vi nang hoá sử dụng phơng pháp nhũ hoá-sấy phun để tạo đợc bột màu -caroten tan trong nớc từ nguyên liệu -caroten tan trong dầu sản xuất theo quy trình công nghệ vi sinh. Các sản phẩm nghiên cứu, sản xuất thử của đề tài đã đợc nghiên cứu ứng dụng và sản xuất đại trà 3,5 tấn kẹo, 6,65 tấn bánh quy kẹp kem, xốp kem dùng các sản phẩm sản xuất theo công nghệ vi sinh là -caroten thay phẩm màu tổng hợp hoá học, MELs thay cho chất nhũ hoá Lecithin, và chứa hoạt chất sinh học SAM có lợi cho sức khoẻ ngời tiêu dùng tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Tràng An, Hữu Nghị, Hơng Sen, Phát Việt và Tùng Lâm. Ngoài các kết quả đạt đợc trong nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm và ứng dụng trong công nghiệp chế biến bánh kẹo, đề tài đã tham gia đào tạo 13 sinh viên tốt nghiệp đại học, 5 thạc sĩ trong đó có 3 là cán bộ khoa học của cơ quan chủ trì đề tài, và góp phần nâng cao trình độ cán bộ khoa học của các cơ quan hợp tác thực hiện đề tài trong các lĩnh vực vi sinh, lên men, phân tích và chế biến thực phẩm. Với các kết quả đã đạt đợc, đề tài mong muốn tiếp tục đợc nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất và thực hiện các thử nghiệm lâm sàng tác dụng chức năng của các sản phẩm -caroten, MELs và SAM đối với sức khoẻ con ngời. Để có thể đa các sản phẩm -caroten, MELs và SAM ra đợc thị trờng, đề tài mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ ủng hộ để thực hiện Dự án sản xuất trong giai đoạn 2007-2010. Mục lục STT Tiêu đề Trang Mở đầu 1 1. Chơng 1. Tổng quan 4 1.1. Giới thiệu về carotenoit và -caroten 4 1.1.1. Khái quát về carotenoit và -caroten. 4 1.1.2. Tính chất, chức năng và ứng dụng của -caroten. 6 1.1.2.1. Tính chất của -caroten. 6 1.1.2.2. Chức năng và ứng dụng của -caroten. 6 1.1.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng của -caroten. 10 1.1.3.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng -caroten trên thế giới. 10 1.1.3.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng -caroten ở Việt Nam. 11 1.1.4. Giới thiệu về nấm sợi Blakeslea trispora. 11 1.1.4.1. Giới thiệu chung về nấm sợi Blakeslea trispora. 11 1.1.4.2. Đặc điểm hình thái và sinh sản loài Blakeslea trispora. 15 1.1.4.3. Quá trình tổng hợp -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora. 21 1.1.5. ảnh hởng của môi trờng và điều kiện nuôi cấy tới quá trình sinh tổng hợp -caroten của Blakeslea trispora 21 1.1.6. Vi nang và các phơng pháp tạo vi nang. 25 1.1.6.1. Giới thiệu về công nghệ vi nang hoá và vi nang. 25 1.1.6.2. Các phơng pháp tạo vi nang. 27 1.2. giớI thiệu về chất hoạt động bề mặt sinh học glycolipit mannosylerythritol lipit (MELs ). 32 1.2.1. Phân loại chất bề mặt sinh học có nguồn gốc vi sinh. 32 1.2.1.1. Glycolipit. 33 1.2.1.2 Lipopeptit và lipoprotein. 36 1.2.1. 3. Axit béo, photpholipit và lipit trung tính. 36 1.2.1.4. Chất bề mặt sinh học polymer. 36 1.2.1.5. Chất bề mặt sinh học dạng hạt. 37 1.2.2. Quá trình sinh tổng hợp chuyển hoá tạo glycolipit. 37 1.2.2.1. Các cơ chế vi sinh vật sản xuất glycolipit. 37 1.2.2.1.1. Phơng pháp tổng hợp sinh học (Biosynthetic). 37 1.2.2.1.2. Phơng pháp chuyển hoá sinh học (Biotransformation). 38 1.2.2.2. Một số quá trình sản xuất glycolipit. 38 1.2.3. Những ứng dụng của các chất sinh học hoạt động bề mặt. 40 1.2.3.1. Khả năng xử lý dầu tràn trên biển. 41 1.2.3.2. Khả năng cải tạo đất. 41 1.2.3.3. Khả năng cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại. 42 1.2.3.4. Khả năng làm sạch dầu trong các thiết bị lu trữ. 42 1.2.3.5. Những nghiên cứu và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và dợc phẩm. 42 1.2.4. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng MELs trên thế giới và ở Việt Nam. 44 1.3. giới thiệu về dẫn xuất của axít amin S-adenosyl-L-methionine (SAM) 45 1.3.1. Giới thiệu về SAM - Tính chất và công dụng. 45 1.3.1.1. Tính chất của SAM. 47 1.3.1.2. Những ứng dụng chính của SAM. 49 1.3.1.2.1. SAM - chất chống trầm cảm tự nhiên. 49 1.3.1.2.2 SAM là chất siêu dinh dỡng của gan. 52 1.3.2. Các phơng pháp tổng hợp SAM. 58 1.3.2.1. Tổng hợp SAM bằng con đờng hóa học. 58 1.3.2.2. Tổng hợp SAM bằng con đờng enzyme. 58 1.3.2.3 Tổng hợp SAM bằng vi sinh vật. 59 1.3.3. Tổng hợp SAM từ nấm men, các yếu tố ảnh hởng. 60 1.3.3.1. Đặc điểm chung về nấm men Saccharomyces. 60 1.3.3.2. ứng dụng của nấm men S. cerevisiae. 62 1.3.3.3. Sinh tổng hợp SAM từ nấm men Saccharomyces. 63 1.3.4. Thu hồi và tạo sản phẩm SAM từ nấm men. 66 1.3.5. Tình hình nghiên cứu sản xuất và ứng dụng SAM. 68 1.3.5.1. Tình hình nghiên cứu sản xuất và ứng dụng SAM trên thế giới. 68 1.3.5.2. Tình hình nghiên cứu sản xuất và ứng dụng SAM ở Việt Nam. 69 2. Chơng 2. Nguyên vật liệu và phơng pháp nghiên cứu 71 2.1. Vi sinh vật và điều kiện nuôi cấy. 71 2.1.1 Vi sinh vật và điều kiện nuôi cấy tổng hợp -caroten. 71 2.1.2 Vi sinh vật và điều kiện nuôi cấy tổng hợp MELs. 72 2.1.3 Vi sinh vật và điều kiện nuôi cấy tổng hợp SAM. 73 2.1.4. Tổng hợp các thông tin về các chủng giống vi sinh vật nhập ngoại. 75 2.2 Phơng pháp nghiên cứu. 76 2.2.1. Các phơng pháp xử lý dịch lên men, tách chiết sinh khối nấm sợi, phân tích và tạo sản phẩm chất màu -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora. 76 2.2.2 Các phơng pháp thu nhận, tách chiết, phân tích và tạo sản phẩm MELs từ nấm men Pseudozyma. 77 2.2.3. Các phơng pháp thu nhận, tách chiết, phân tích và tạo sản phẩm chứa SAM từ nấm men Saccharomyces. 77 2.2.3.1. Phơng pháp trích ly SAM bằng dung môi. 77 2.2.3.2 Phơng pháp làm sạch SAM. 78 2.2.3.3. Phơng pháp đông khô. 79 2.3. Phơng pháp phân tích. 80 2.3.1. Phơng pháp quang phổ. 80 2.3.2. Phơng pháp sắc ký bản mỏng. 82 2.3.3. Phơng pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC). 83 2.3.4 Phơng pháp xử lý đột biến nấm sợi Blakeslea trispora tổng hợp -caroten. 84 2.3.5 Phơng pháp phân tích thành phần vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm, bán sản phẩm -caroten, MELs và SAM. 87 2.4. Các phơng pháp tạo sản phẩm. 87 2.4.1. Phơng pháp tạo sản phẩm bột màu -caroten bằng công nghệ vi nang hoá. 87 2.4.2. Phơng pháp tạo sản phẩm chứa hoạt chất sinh học SAM. 89 2.5. Thiết bị sử dụng trong nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm. 90 2.5.1. Các thiết bị trích ly, phân tích, tinh sạch. 90 1.5.2. Các thiết bị lên men. 90 2.5.3. Các thiết bị thu hồi, tạo sản phẩm 91 3. Chơng 3. Kết quả và bàn luận 92 3.1. Kết quả nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng chất màu -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora. 92 3.1.1. Khảo sát, lựa chọn và nghiên cứu nâng cao hoạt tính tổng hợp - caroten của các chủng nấm sợi Blakeslea trispora. 92 3.1.1.1. Khảo sát khả năng phát triển và sinh tổng hợp -caroten từ các chủng nấm sợi B. trispora trên môi trờng nhân giống và lên men 92 cơ bản. 3.1.1.2. Nghiên cứu ảnh hởng của thành phần môi trờng và điều kiện nuôi cấy tới quá trình sinh tổng hợp -caroten của các chủng B. trispora. 99 3.1.2.1.1. ảnh hởng của thành phần môi trờng đến sự tổng hợp -caroten của các chủng B. trispora. 99 3.1.1.2.2. ảnh hởng của điều kiện nuôi cấy đến sự tổng hợp -caroten của các chủng B. trispora. 104 3.1.1.3. Nghiên cứu nâng cao khả năng tổng hợp -caroten của các chủng B. trispora. 107 3.1.1.3.1. Nghiên cứu bổ sung một số chất đặc biệt nh chất hoạt động bề mặt, tiền chất có cấu trúc vòng . 107 3.1.1.3.2. Nghiên cứu nâng cao khả năng tổng hợp -caroten của chủng B. trispora WH 2 bằng phơng pháp xử lý đột biến. 108 3.1.1.4. Kết quả nuôi cấy các chủng nấm sợi B. trispora trên môi trờng và điều kiện nuôi cấy chọn lọc quy mô phòng thí nghiệm. 111 3.1.2. Tìm các điều kiện công nghệ thích hợp để lên men trên quy mô phòng thí nghiệm và xởng thực nghiệm thu nhận sinh khối nấm sợi giàu -caroten. 113 3.1.2.1. Kết quả lên men trên các thiết bị dung tích 14 lít tại Phòng thí nghiệm. 113 3.1.2.2. Kết quả lên men trên thiết bị dung tích 500 và 1500 lít tại Xởng thực nghiệm. 114 3.1.3. Nghiên cứu các điều kiện tách chiết, trích ly, tinh sạch, phân tích và tạo sản phẩm bột màu thực phẩm -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora quy mô phòng thí nghiệm và xởng thực nghiệm. 115 3.1.3.1. Nghiên cứu các điều kiện tách chiết -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora. 115 3.1.3.2. Tinh sạch dịch chiết -caroten. 117 3.1.3.3. Thu hồi dung dịch đậm đặc và tạo sản phẩm -caroten tan trong dầu. 119 3.1.3.4. Nghiên cứu các điều kiện công nghệ để tạo sản phẩm bột màu thực phẩm -caroten từ nấm sợi B. trispora quy mô phòng thí nghiệm và xởng TN. 120 3.1.3.4.1. Tạo vi nang bằng phơng pháp bốc hơi dung môi. 120 3.1.3.4.2. Tạo vi nang bằng phơng pháp tách pha đông tụ. 122 3.1.3.4.3. Tạo bột -caroten bằng công nghệ vi nang hoá : nhũ hoá - sấy phun. 127 3.1.4. Hoàn thiện công nghệ và sản xuất chế phẩm bột màu -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora quy mô xởng thực nghiệm trên các hệ thống thiết bị lên men dung tích 500 và 1500 lít. 131 3.1.5. Kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu, chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora. 134 3.1.6. Nghiên cứu ứng dụng chất màu -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora trong chế biến, sản xuất một số loại bánh, bánh kem, kẹo quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công nghiệp. 137 3.1.6.1. Quy trình sản xuất kẹo mềm. 137 3.1.6.2. Quy trình sản xuất bánh quy kẹp kem. 138 3.1.7. Nghiên cứu tính toán giá thành, hiệu quả kinh tế trong sản xuất và ứng dụng sản phẩm bột màu -caroten từ vi sinh vật. Đăng ký, giới thiệu, chào bán công nghệ và sản phẩm. 140 3.2. Kết quả nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng chất nhũ tơng hoá và hoạt động bề mặt glycolipids mannosylerythritol lipids (MELs). 143 3.2.1. Khảo sát lựa chọn và nghiên cứu nâng cao hoạt tính của các chủng giống nâm men sinh tổng hợp chuyển hóa glycolipids mannosylerythritol lipids (MELs). 143 3.2.1.1. Chọn lọc chủng giống nấm men sinh chuyển hóa MELs. 143 3.2.1.2. Xác định đặc tính sinh lý sinh hoá của chủng nấm men lựa chọn. 146 3.2.1.3. Nghiên cứu điều kiện nâng cao hoạt tính các chủng giống nấm men sinh tổng hợp glycolipids mannosylerythritol lipids (MELs). 149 3.2.2. Tìm các điều kiện công nghệ thích hợp để lên men quy mô phòng thí nghiệm và xởng thực nghiệm để sinh chuyển hóa MELs. 151 3.2.2.1. Nghiên cứu điều kiện công nghệ thích hợp lên men sinh chuyển hóa MELs quy mô máy lắc. 151 3.2.2.2. Nghiên cứu điều kiện công nghệ thích hợp lên men tổng hợp MELs quy mô 14 lít. 156 3.2.2.3. Xác định điều kiện côn g n g hệ thích hợ p lên men tổn g hợ p MELs quy mô 500 lít. 158 3.2.3. Tìm các điều kiện công nghệ, thiết bị thích hợp quy mô phòng thí 159 [...]... men trong chế biến sản xuất một số bánh, bánh kem quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công nghiệp Nghiên cứu tính toán giá thành, hiệu quả kinh tế trong sản xuất và ứng dụng các sản phẩm MELs trong chế biến một số mặt hàng thực phẩm Kết quả nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng S- 159 159 162 164 167 169 169 171 adenosyl L methionil (SAM) từ nấm men Saccharomyces cerevisiae 3.3.1 Khảo sát, lựa chọn và nghiên. .. SAM từ nấm men trong chế biến, sản xuất một số loại bánh, bánh kem, kẹo quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công nghiệp 7 Nghiên cứu tính toán giá thành, hiệu quả kinh tế trong sản xuất và ứng dụng các sản phẩm -caroten, MELs và SAM từ vi sinh vật trong chế biến một số mặt hàng thực phẩm Đăng ký, giới thiệu, chào bán các công nghệ và sản phẩm -caroten, MELs và SAM từ vi sinh vật 3 Chơng 1 tổng quan 1.1... 3.3.3.3 Nghiên cứu thu hồi và tạo sản phẩm SAM từ nấm men Saccharomyces 193 3.3.4 Hoàn thiện công nghệ và sản xuất chế phẩm chứa SAM từ nấm men S cerevisiae quy mô xởng thực nghiệm trên các hệ thống thiết bị lên men dung tích 500 và 1500 lít Phân tích, kiểm tra chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm chứa SAM Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm chứa SAM từ nấm men S cerevisiae trong chế biến, sản. .. biến, sản xuất một số loại bánh kẹp kem quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công nghiệp Nghiên cứu tính toán giá thành, hiệu quả kinh tế trong sản xuất và ứng dụng các sản phẩm SAM từ vi sinh vật trong chế biến một số mặt hàng thực phẩm 198 Kết luận và kiến nghị 205 Tổng quát hoá và đánh giá kết quả thu đợc 207 Lời cám ơn 210 Tài liệu tham khảo 211 3.3.5 3.3.6 3.3.7 Phụ lục 200 201 202 các chữ vi t tắt... năng sinh học của -caroten: Nhờ có những đặc tính u vi t nh vậy, -caroten đợc ứng dụng trong rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, mỹ phẩm, dợc phẩm và trong y tế Beta-caroten đợc sử dụng phổ biến làm chất màu trong ngành thực phẩm và mỹ phẩm, là nguồn bổ sung chất dinh dỡng quan trọng trong khẩu phần ăn Để đáp ứng nhu cầu về -caroten có thể sử dụng 2 phơng pháp sản xuất chính Đó là sản xuất. .. thiện công nghệ và sản xuất chế phẩm bột màu -caroten, MELs và chế phẩm chứa SAM từ vi sinh vật quy mô xởng thực nghiệm trên các hệ thống thiết bị lên men dung tích 500 và 1500 lít; 5 Kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu, chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm -caroten từ nấm sợi Blakeslea trispora; MELs và SAM từ nấm men; 6 Nghiên cứu ứng dụng chất màu -caroten, MELs và SAM từ nấm men trong chế biến, ... mg/g Vi n Sinh Học Nhiệt Đới, Trung tâm Dinh dỡng Trẻ em Tp.HCM đã nghiên cứu nuôi cấy tảo Spirulina có hàm lợng -caroten 1,7 mg/g sinh khối khô và Vi n Công nghệ Sinh học nuôi cấy tảo Dunaliella salina 5,4mg/g -caroten trên quy mô phòng thí nghiệm (Nguyễn Ngọc Doãn và Lê Văn Tri, 1998) Vi n Công nghiệp thực phẩm trong những năm gần đây đã tiến hành một số các đề tài cấp Bộ Công nghiệp nghiên cứu tổng... mg/lít trong phòng thí nghiệm và 1350-3500 mg/lít ở quy mô công nghiệp Sản phẩm bột màu từ vi sinh vật 10 đã đợc thơng mại hoá ở Châu âu, Trung Quốc và đã đợc công nhận là chất màu thực phẩm, chất vi dinh dỡng và đợc sử dụng với liều lợng không hạn chế (trên 5% trong thực đơn bữa ăn) (Tài liệu của HĐ thực phẩm Châu âu, 2000) 1.1.3.2 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng -caroten ở Vi t Nam ở Vi t Nam, các nghiên. .. Nam, các nghiên cứu thu nhận - caroten nh tiền vitamin A từ các nguồn thực vật nh gấc, vi sinh vật nh tảo, nấm men đã đợc bắt đầu từ những năm 70-80 của thế kỷ trớc và vẫn đợc tiếp tục trong những năm gần đây (Lâm Xuân Thanh, 2003) Công ty TNHH chế biến dầu thực vật và thực phẩm Vi t Nam (VNPOFOOD) Đại diện tại Tp.HCM là Công ty Dợc phẩm Quận 10 đã sản xuất dầu gấc vi n nang VINAGA chiết xuất từ gấc có... quá trình oxy hoá và đặc biệt là không ảnh hởng tới sức khoẻ của con ngời Trong thực tế, -caroten có thể nhận đợc bằng tổng hợp hoá học, tách chiết từ thực vật hay sản xuất từ vi sinh vật Trên thế giới đã có một số nớc nh Đức, Hàn Quốc, Italia, Nhật, Anh, Nga, Australia, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Trung Quốc có nghiên cứu sản xuất carotenoit, đặc biệt là -caroten từ vi sinh vật nh vi tảo, nấm men đỏ ở một số . Khoa học và Công nghệ Vi n Công nghiệp Thực phẩm 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản. Các sản phẩm nghiên cứu, sản xuất thử của đề tài đã đợc nghiên cứu ứng dụng và sản xuất đại trà 3,5 tấn kẹo, 6,65 tấn bánh quy kẹp kem, xốp kem dùng các sản phẩm sản xuất theo công nghệ vi sinh. lợng vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm chứa SAM. 200 3.3.6. Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm chứa SAM từ nấm men S. cerevisiae trong chế biến, sản xuất một số loại bánh kẹp kem quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm, Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm, Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm

Từ khóa liên quan