TÌM HIỂU NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - LẠNG SƠN jj

29 564 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 16:42

TÌM HIỂU NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - LẠNG SƠN [...]... vào tình hình tập huấn số lượng người tham gia các lớp tập huấn, nội dung các lớp tập huấn về phương pháp sử dụng máy nông nghiệp, dựa vào quy trình sử dụng máy nông nghiệp chúng tôi đã tiến hành điều tra mức độ hiểu biết của các hộ có máy nông nghiệp Để điều tra đánh giá chúng tôi chia ra ở các mức độ hiểu biết khác nhau như: Nắm được cấu tạo của động cơ, của hệ thống truyền lực, của hệ thống máy. .. tác Mức độ hiểu biết về cách sử dụng máy, cách sửa chữa những hư hỏng của phần động cơ, phần truyền lực máy nông nghiệp Sau khi điều tra bằng bảng hỏi chúng tôi đã tiến hành thống kê phân loại mức độ am hiểu của các hộ có máy về các lĩnh vực trên như sau 4.2.4 Đánh giá trình độ hiểu biết của người dân về loại máy đang sử dụng 4.2.4.1 Đánh giá trình độ hiểu biết của người dân về cấu tạo máy Trên... dân sử dụng máy móc vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp so với trung bình của toàn huyện là tương đối 20 cao Đến năm 2009 số lượng máy nông nghiệp tăng đột biến Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy móc vào sản xuất, trước tiên chúng tôi tiến hành điều tra mức độ am hiểu của các hộ về cấu tạo của loại động cơ mà gia đình đang sử dụng Động cơ Diezel là loại động cơ sử dụng phổ biến ở các máy nông. .. có cơ sở sửa chữa bảo dưỡng máy nên khi có sự cố người dân tự sửa chữa 5.3 Đề nghị - Sở nông nghiệp phát triển nông thôn phối kết hợp cùng với phòng nông nghiệp huyện mở các lớp chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa bảo dưỡng các loại máy nông nghiệp - Có chế độ chính sách hợp lý hỗ trợ cho người dân tiếp cận sử dụng máy nông nghiệp đem... tuốt lúa Máy bơm nước Máy sao chè Máy xay xát Máy gieo hạt Máy phun thuốc 2 34 3 97,14 4 1 5 2,86 6 - 7 - 35 100 - - - - 13 6 - 92,86 37,50 - 1 7 2 7,14 20,00 50,00 3 2 42,50 50,00 2 50,00 2 50,00 - - Bảng 4.12: Đánh giá trình độ am hiểu về sửa chữa máy nông nghiệp (n=35) Nắm toàn Hiểu 1 Không Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ phần phần hiểu 1 2 3 4 5 6 7 Máy cày 30 85,71 4 11,43 1 2,86 Máy bừa 34 97,14 1 2,86 Máy phay... vốn sử dụng ít mà có khả năng thu hồi vốn cao 4.2.3 Công tác tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ, kỹ thuật tới người sử dụng máy Việc chuyển giao khoa học - công nghệ, kỹ thuật đến người sử dụng máy được tiến hành một lần vào mỗi dịp địa phương mua một loại máy mới, mỗi năm có 1- 2 lần có các kỹ về tập huấn với nội dung về việc sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm nâng cao nhận thức của. .. thống máy ở trên chúng tôi đưa ra bảng đánh giá về mức độ am hiểu của người dân về máy nông nghiệp có trong xã cụ thể như sau: Bảng 4.11: Mức độ am hiểu về cách sử dụng máy nông nghiệp (n=35) Loại máy 1 Máy cày Máy bừa Máy phay Máy gặt Nắm toàn phần 2 32 34 32 12 Tỷ lệ (%) 3 91,43 97,14 91,43 34,28 Hiểu 1 phần 4 2 1 3 9 25 Tỷ lệ (%) 5 5,71 2,86 8,57 25,71 Không hiểu 6 1 14 Tỷ lệ (%) 7 2,86 40,01 1 Máy. .. thống máy nông nghiệp của xã Phượng Tiến- Huyện Định Ho - Tỉnh Thái Nguyên 4.2.1 Quy mô các loại máy nông nghiệp Quy mô các loại máy nông nghiệp theo hộ gia đình nhỏ lẻ Hầu hết các gia đình đều trang bị gần như đầy đủ đồng đều các loại máy Số lượng của các loại máy qua từng năm đều có những thay đổi đáng kể Bảng 4.1: Số liệu máy qua các năm 200 7-2 00 8-2 009 STT 1 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 Loại máy 2007... CNH HĐH nông nghiệp nông thôn nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu về Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật, cũng như nâng cao đời sống của người dân, giải phóng bớt lực lượng lao động tập trung trong nông nghiệp quá đông Qua công tác điều tra, đánh giá về việc sử dụng máy nông nghiệp trên địa bàn xã Phượng Tiến - Huyện Định Hoá - Tỉnh Thái Nguyên cho thấy : Số lượng 27 các loại máy canh... 72 Máy chế biến thức Cái ăn thuỷ sản 107 98 1 5 3 (Nguồn niên giám thống kê 2006 – TCTK Việt Nam) Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống máy nông nghiệp Người sử dụng máy nông nghiệp 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Các hộ sử dụng máy nông nghiệp 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 3.2.1 Địa điểm Xã Phượng Tiến- Huyện Định 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - LẠNG SƠN jj, TÌM HIỂU NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - LẠNG SƠN jj, TÌM HIỂU NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - LẠNG SƠN jj, Tính cấp thiết của đề tài, Tình hình sử dụng máy nơng nghiệp ở Việt Nam, Đánh giá trình độ hiểu biết của người dân về cấu tạo máy