Đề tài: GIA ĐÌNH - 2 ppsx

6 165 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:22

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai II. Đề tài: GIA ĐÌNH *Mục đích- Yêu cầu Trẻ nhận biềt và gọi được tên các thành viên trong gia đình, một số đồ dùng cá nhân và đồ dùng chung trong gia đình. *Chuẩn bị - Tranh hoặc ảnh các thành viên trong một gia đình. Cô có thể dặn trẻ mang ảnh chụp của gia đình trẻ đến lớp. - Một số đồ dùng cá nhân: khăn mặt, bàn chải đánh răng , kẹp tóc, lược , áo , dép của trẻ. - Một số đồ dùng chung : bát , đũa, nồi, ấm nước,cốc, giường , chăn, chiếu… -Tranh một số đồ dùng chung của gia đình: bát , đũa , nồi , ấm nước, cốc , giường , chăn chiếu… - Tranh lôtô về đồ dùng cá nhân, đồ dùng chung trong gia đình ( mỗi trẻ một tranh lôtô). -1 cái khăn ( để bịt mắt trẻ, nếu cần). * Hướng dẫn Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai 1. Giới thiệu các thành viên trong gia đình - Cô cho trẻ xem tranh (hoặc ảnh) gia đình của cô và giới thiện từng người trong tranh( hoặc ảnh) . Ví dụ: “Đây là ba cô, đây là bố cô , đây là mẹ cô, đây là cô, đây là em cô. Nhà cô có 5 người. Bà cô là người cao tuổi nhất.Em cô là người ít tuổi nhất. Bố cô là bác sĩ làm ở bệnh viện. Mẹ cô là giáo viên ở trường tiểu học Kim Liên”. Nếu không có ảnh , cô có thể sử dụng bộ tranh lôtô gia đình để giới thiệu. Sau đó cô chỉ vào từng người trong tranh( hoặc ảnh) hỏi: “ Đây là ai?”; “Ai tuổi nhiều nhất?”. “Ai tuổi ít nhất?”… -Trẻ chỉ vào tranh (hoặc ảnh) gia đình và giới thiệu các thành viên trong gia đình . Trẻ nào có ảnh của gia đình sẽ giới thiệu từng thành viên của gia đình mình cho cả lớp nghe. Cô hỏi trẻ: “ Gia đình cháu có bao nhiêu người?”. Trẻ và bạn cùng đếm. Cô hướng dẫn trẻ đếm lần lượt từ trái sang phải, hàng dưới trước , hàng trên sau. 2. Nhận biết và gọi tên một số đồ dùng cá nhân Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai - Cô giơ từng đồ dùng cá nhân và gọi tên các đồ dùng đó 2 lần rồi đặt lên bàn. Cô gọi lần lượt 3-4 trẻ giơ từng đồ dùng lên và nhắc lại tên gọi của những đồ dùng đó. -Trò chơi “Sờ vật đoán tên”. Trước hết , cô làm mẫu. Cô gọi một trẻ lên. Cô dùng khăn bịt mắt mình lại , sau đó , trẻ đổi vị trí các đồ dùng và gọi tên các đồ dùng đó . Cô tháo khăn bịt mắt và cho các trẻ chơi như cô đã làm mẫu. -Trò chuyện với trẻ về công dụng của các đồ dùng. Cô giơ từng đồ dùng lên và hỏi : “Đây là cái gì?”; “Cái này dùng để làm gì ?”.Sau khi trẻ trả lời, cô nói : “Đây là các đồ dùng riêng của từng của từng người nên được gọi là đồ dùng cá nhân”. -Cô phát cho mỗi cháu một tranh lôtô dùng cá nhân( có thể một vài cháu cùng chung một loại đồ dùng). Cô dành một phút cho trẻ quan sát tranh và nhớ được tên đồ dùng trong tranh của mình. Cô vẽ các vòng tròn trên sàn rồi đặt vào mỗi vòng tròn một tranh lôtô. Cô cho trẻ chạy chậm tự do rồi bất ngờ nói: Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai “Về nhóm”, trẻ phải chạy nhanh vào vòng tròn có tranh lôtô đồ vật đúng với tranh lôtô trẻ có. Cô đi đến từng nhóm và hỏi: “ Nhóm nào, nhóm nào?”, các trẻ trong nhóm phải nói đúng tên đồ vật của nhóm mình, ví dụ: “Nhóm khăn , nhóm khăn”, “Nhóm lược, nhóm lược”… và giơ tranh lôtô của mình lên. Trẻ nào vào không đúng nhóm thì phải hát một bài hoặc nhảy lò cò quanh lớp. 3.Nhận biết và gọi tên một số đồ dùng chung -Cô giơ từng đồ dùng chung trong gia đình và gọi tên mỗi đồ dùng 2 lần rồi đặt đồ dùng đó lên bàn .Cô gọi lần lượt 3-4 trẻ, cô chỉ vào đồ dùng và hỏi : “Đây là cái gì?”. -Cô giơ từng tranh về đồ dùng chung trong gia đình và hỏi : “Đây là cái gì?”.Nếu trẻ không nói được tên gọi của đồ dùng nào, cô nói chậm tên của đồ dùng đó 2-3 lần. -Cô gọi hai trẻ lên, một trẻ chỉ vào đồ dùng và đặt câu hỏi, trẻ kia trả lời tên đồ dùng. Nếu trẻ gọi sai tên một đồ dùng thì phải hát một bài (hoặc nhảy lò cò quanh lớp). Sau khi hai trẻ này hỏi hết đồ dùng trên bàn cô gọi hai trẻ khác lên chơi. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai -Trò chuyện về công dụng của đồ dùng. Cô hỏi : “Đây là cái gì?”; “Cái này dùng để làm gì?”; “Cái này có vỡ không?”. Tiếp theo, cô gọi lần lượt 5-7 trẻ lên. Cô chỉ vào từng đồ dùng và hỏi mỗi trẻ 2-3 đồ dùng. Sau đó, cô gọi hai trẻ lên, một trẻ chỉ vào đồ dùng, hỏi tên và công dụng của đồ dùng, còn trẻ kia trả lời. -Cô phát cho mỗi trẻ một tranh lôtô đồ dùng (có thể một vài cháu cùng chung một loại đồ dùng ). Các trẻ đứng dàn hàng theo từng nhóm 5-7 trẻ và giơ tranh ra phía trước. Hai trẻ đóng vai người mua hàng đi lần lượt “xem hàng”; tự chọn đồ dùng mình cần và nói,ví dụ : “Hai cái bát, một cái cốc , một cái chăn…”.Các trẻ có tranh lôtô đồ dùng được bạn chọn sẽ bước ra khỏi nhóm và đi cùng “người mua hàng”. Chú ý: Phần nhận biết và gọi tên một số đồ dùng chung của gia đình có thể tiến hành nhiều lần trong tuần. Buổi đầu tiên, cô cho trẻ làm quen với 5-7 đồ dùng. Những lần sau, cô cho trẻ ôn lại những đồ dùng cũ và làm quen với 5-7 đồ dùng mới. Cô có thể hỏi trẻ về vật liệu làm nên đồ dùng. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai 4.Tả ngôi nhà của mình -Cô tả ngôi nhà của cô.Ví dụ : “Ngôi nhà của cô ở trong làng.Nhà cô có hàng rào bao quanh. Phía trước nhà cô có vườn; trong vườn có nhiều cây ăn quả như cây hồng ,xiêm,cây ổi…”(nếu có điều kiện ,cô đưa trẻ về nhà cô , vừa tả vừa chỉ vào các đồ dùng ). -Cô gọi 5-7 trẻ về ngôi nhà của trẻ. Sau đó, trẻ vẽ ngôi nhà của mình. . ngày mai II. Đề tài: GIA ĐÌNH *Mục đích- Yêu cầu Trẻ nhận biềt và gọi được tên các thành viên trong gia đình, một số đồ dùng cá nhân và đồ dùng chung trong gia đình. *Chuẩn bị - Tranh hoặc. giới thiệu các thành viên trong gia đình . Trẻ nào có ảnh của gia đình sẽ giới thiệu từng thành viên của gia đình mình cho cả lớp nghe. Cô hỏi trẻ: “ Gia đình cháu có bao nhiêu người?”. Trẻ. -Tranh một số đồ dùng chung của gia đình: bát , đũa , nồi , ấm nước, cốc , giường , chăn chiếu… - Tranh lôtô về đồ dùng cá nhân, đồ dùng chung trong gia đình ( mỗi trẻ một tranh lôtô). -1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: GIA ĐÌNH - 2 ppsx, Đề tài: GIA ĐÌNH - 2 ppsx, Đề tài: GIA ĐÌNH - 2 ppsx

Từ khóa liên quan