ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU DẦM SUPER T

289 503 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:02

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 2 - MSSV: CD02099 LỜI CẢM ƠN ? Sau thời gian học tập tại trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh, với các qui đònh của nhà trường đề ra, em đủ điều kiện để tham gia làm đồ án tốt nghiệp. Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã được TS. Bùi Đức Tân hướng dẫn tận tình về kiến thức chuyên môn và cung cấp các tài liệu tham khảo cần thiết để em có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Đồ án được hoàn thành với sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ, chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn. Song do sự hạn chế về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của bản thân nên không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, cô giáo để đồ án được hoàn chỉnh hơn, giúp em hoàn thiện hơn kiến thức chuyên môn để khỏi bỡ ngỡ trước công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Bùi Đức Tân cũng như toàn thể các thầy, cô giáo đã giúp đỡ em trong quá trình học tập tại trường. Tp.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2007 Sinh viên Trần Tân Tiến THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 3 - MSSV: CD02099 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ˜&™ Giáo viên hướng dẫn TS. Bùi Đức Tân THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 4 - MSSV: CD02099 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỌC DUYỆT ˜&™ Giáo viên đọc duyệt THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.S BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 5 - MSSV: CD02099 MỤC LỤC Trang Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 1 Lời cảm ơn 2 Mục lục 5 PHẦN I: SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẦU Chương I: SỐ LIỆU ĐỒ ÁN THIẾT KẾ I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 8 II. Khí tượng thủy văn 9 Chương II: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHƯƠNG ÁN CẦU I. Khái niệm chung 12 II. Các đònh hướng đối với giải pháp kỹ thuật 12 III. Giải pháp kỹ thuật cơ bản 12 IV. Bảng khái toán kinh phí cho hai phương án nhòp dẫn 13 V. Quy mô – Tiêu chuẩn kó thuật của phương án thiết kế 15 VI. Giải pháp thiết kế 15 PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CẦU . Chương I: THIẾT KẾ LAN CAN – LỀ BỘ HÀNH I. Thiết kế lan can tay vòn 18 II. Thiết kế lề bộ hành 22 Chương II: THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU I. Cấu tạo và sơ đồ tính bản mặt cầu 31 II. Tính toán nội lực bản kiểu dầm 31 III. Kiểm toán bản mặt cầu 34 Chương III: THIẾT KẾ DẦM SUPER TEE I. Giới thiệu chung 40 II. Số liệu thiết kế 40 III. Thiết kế cấu tạo 40 IV. Tính toán đặc trưng hình học và hệ số phân bố tải trọng 42 V. Xác đònh nội lực tại các mặt cắt đặc trưng 53 VI. Tổ hợp tải trọng theo các trạng thái giới hạn 70 VII. Tính toán và bố trí cốt thép 79 VIII. Đặc trưng hình học của các mặt cắt dầm 82 IX. Tính toán các mất mát dự ứng suất 87 X. Tính duyệt theo mômen 92 XI. Tính duyệt theo lực cắt và xoắn 110 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.S BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 6 - MSSV: CD02099 Chương IV: THIẾT KẾ MỐ CẦU VÀ MÓNG MỐ M1 A. THIẾT KẾ MỐ CẦU 115 I. Số liệu chung 115 II. Số liệu kết cấu phần trên 115 III. Xác đònh các tải trọng tác dụng lên mố 116 IV. Tổ hợp tải trọng 128 V. Phân tích tường cánh 134 VI. Kiểm toán tại các mặt cắt 136 B. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 159 I. Số liệu đòa chất – thủy văn 159 II. Số liệu về móng thiết kế 160 III. Thiết kế móng cọc 161 Chương V: THIẾT KẾ TRỤ CẦU VÀ MÓNG TRỤ T1 A. THIẾT KẾ TRỤ CẦU 181 I. Số liệu chung 181 II. Số liệu thiết kế trụ T1 181 III. Xác đònh các tải trọng tác dụng lên trụ 182 IV. Tổ hợp tải trọng 197 V. Kiểm toán tại các mặt cắt 212 B. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 224 I. Số liệu đòa chất – thủy văn 224 II. Số liệu về móng thiết kế 225 III. Thiết kế móng cọc 226 Chương VI: THIẾT KẾ GỐI CẦU I. Giới thiệu chung 247 II. Tải trọng tác dụng lên gối cầu 247 III. Tính toán gối cầu 247 Chương VII: THIẾT KẾ BẢN LIÊN TỤC NHIỆT I. Giới thiệu về bản liên tục nhiệt 251 II. Xác đònh nội lực trong bản liên tục nhiệt 251 III. Tổ hợp nội lực 259 IV. Kiểm toán bản liên tục nhiệt 260 PHẦN III: THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU Chương I: THIẾT KẾ KHUNG VÂY CỌC VÁN THÉP I. Giới thiệu chung 265 II. Thiết kế vòng vây ngăn nước 265 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.S BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 7 - MSSV: CD02099 III. Tính chiều dày lớp bê tông bòt đáy thi công trụ T4 267 Chương II: BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU I. Tổ chức thi công 269 II. Biện pháp thi công một số hạng mục chủ yếu 271 III. Trình tự thi công 281 IV. Một số vấn đề cần lưu ý khi thi công 285 V. Tiến độ thi công 286 VI. Thiết bò thi công chủ yếu 286 VII. Tổ chức khai thác 286 TÀI LIỆU THAM KHẢO 287 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN MSSV: CD02099 PHẦN I: SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẦU THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 8 - MSSV: CD02099 CHƯƠNG I SỐ LIỆU ĐỒ ÁN THIẾT KẾ I. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1. Đòa hình - Khu vực dự kiến xây dựng cầu là khu vực chuyển tiếp từ vùng đất thấp của châu thổ hạ lưu lên vùng đồi. Cao độ tăng dần từ +2.00 lên đến +8.50. Nhìn chung đòa hình khu vực xây dựng công trình tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình khoảng +7.00 so với mực nước biển. - Việc vận chuyển vật tư, thiết bò thi công tới công trình có thể thực hiện bằng đường bộ kết hợp với đường sông. 2. Đòa chất Đòa chất tại khu vực phân lớp khá rõ ràng. Đòa tầng chủ yếu tương ứng với chiều sâu khoan 10 – 25m bao gồm các lớp như sau : - Lớp 1(lớp bề mặt): Sét cát, màu xám đen, kết cấu rời rạc. Bề dày lớp 0.4m – 2.5m. - Lớp 2a: Sét cát, màu xám vàng, trạng thái nửa cứng đến cứng. Bề dày lớp là 6.5m, cao độ đáy lớp là +2.30. Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp đất này như sau: + Độ ẩm tự nhiên W : 17.2% + Hệ số rỗng tự nhiên ε 0 : 0.673 + Dung trọng tự nhiên γw : 1.90 g/cm 3 + Chỉ số dẻo Ip : 11 + Độ sệt B : < 0 + Góc ma sát trong ϕ : 28 0 11’ + Lực dính c : 0.328 kG/cm 2 + Giá trò SPT : 6 ÷11 - Lớp 2b: Sét, màu vàng nâu, xám xanh nhạt, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Bề dày lớp biến đổi từ 1.7m đến 7.0m, cao độ đáy lớp từ +2.70 đến -1.30. Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp đất này như sau: + Độ ẩm tự nhiên W : 37.5% + Hệ số rỗng tự nhiên ε 0 : 1.059 + Dung trọng tự nhiên γw : 1.82 g/cm 3 + Chỉ số dẻo Ip : 23.2 + Độ sệt B : 0.22 + Góc ma sát trong ϕ : 14 0 28’ + Lực dính c : 0.49 kG/cm 2 + Giá trò SPT : 6 ÷15 - Lớp 3a: Sét, màu xám xanh, xám đen lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy. Bề dày lớp biến đổi từ 2.0m đến 3.9m, cao độ đáy lớp từ +0.30 đến -4.20. Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp đất này như sau: + Độ ẩm tự nhiên W : 47.1% + Hệ số rỗng tự nhiên ε 0 : 1.319 + Dung trọng tự nhiên γw : 1.72 g/cm 3 + Chỉ số dẻo Ip : 21.0 + Độ sệt B : 0.93 + Góc ma sát trong ϕ : 7 0 11’ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 9 - MSSV: CD02099 + Lực dính c : 0.079 kG/cm 2 + Giá trò SPT : 2 ÷ 5. - Lớp 3b: Sét, màu xám xanh, xám đen lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo mềm – dẻo cứng. Bề dày lớp biến đổi từ 0.9m đến 1.8m, cao độ đáy lớp từ -1.50 đến -2.40. Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp đất này như sau: + Độ ẩm tự nhiên W : 27.4% + Hệ số rỗng tự nhiên ε 0 : 0.754 + Dung trọng tự nhiên γw : 1.99 g/cm 3 + Chỉ số dẻo Ip : 19.7 + Độ sệt B : 0.37 + Góc ma sát trong ϕ : 10 0 51’ + Lực dính c : 0.309 kG/cm 2 + Giá trò SPT : 5 ÷7 - Lớp 4a: Sét, màu xám nâu, xám vàng, xám xanh, đôi chỗ kẹp cát, lẫn sỏi sạn, trạng thái nửa cứng. Bề dày lớp biến đổi từ 3.4m đến 6.1m, cao độ đáy lớp từ -0.70 đến -10.30. Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp đất này như sau: + Độ ẩm tự nhiên W : 26.7% + Hệ số rỗng tự nhiên ε 0 : 0.761 + Dung trọng tự nhiên γw : 1.97g/cm 3 + Chỉ số dẻo Ip : 19.8 + Độ sệt B : 0.09 + Góc ma sát trong ϕ : 16 0 23’ + Lực dính c : 0.538 kG/cm 2 + Giá trò SPT : 8 ÷ 9 - Lớp 4b: Tầng phong hoá – Sét màu vàng nâu nhạt, xám xanh lục, cứng, xen kẹp cuội, dăm sạn sét kết, sản phẩm đá phong hoá chưa hoàn toàn. Càng xuống dưới mức độ phong hoá giảm dần. Bề dày lớp biến đổi từ 2.6m đến 6.4m, cao độ đáy lớp từ -3.90 đến -13.10. Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp đất này như sau: + Độ ẩm tự nhiên W : 24.6% + Hệ số rỗng tự nhiên ε 0 : 0.794 + Dung trọng tự nhiên γw : 1.89g/cm 3 + Chỉ số dẻo Ip : 19.3 + Độ sệt B : 0.10 + Giá trò SPT : 23 ÷ > 50 - Lớp 5: Tầng đá dạng sét kết, bột kết, màu xám xanh. Bề dày khoan vào lớp này từ 5.2m đến 12.1m. Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp này như sau: + Cường độ kháng nén trung bình ở trạng thái khô từ 474kG/cm 2 - 529kG/cm 2 . + Cường độ kháng nén trung bình ở trạng thái bão hoà từ 258kG/cm 2 - 303kG/cm 2 . + Hệ số hoá mềm trung bình Km = 0.56. II. KHÍ TƯNG – THỦY VĂN 1. Các yếu tố khí tượng đặc trưng Kết quả các yếu tố khí tượng được thống kê như sau: 1.1. Nắng Khu vực có rất nhiều nắng. Trong các thánh mùa khô từ tháng XI đến tháng V số giờ nắng vượt quá 200 giờ/tháng. Các tháng ít nắng là tháng VI và tháng IX ứng với 2 cực đại THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. BÙI ĐỨC TÂN SVTH: TRẦN TÂN TIẾN - 10 - MSSV: CD02099 của lượng mưa và lượng mây. Số giờ nắng trung bình trên khu vực: Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Số giờ 244 246 272 239 195 171 180 172 162 182 200 223 1.2. Chế độ ẩm Biến trình độ ẩm trong năm tương ứng với biến trình mưa và ngược lại với biến trình nhiệt độ. Thời kì mưa nhiều, độ ẩm lớn và ngược lại vào thời kì mùa khô độ ẩm nhỏ. Độ ẩm tương đối (%) tháng và năm trên khu vực: Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm T.bình 71 68 68 70 78 82 84 84 84 84 82 75 78 Min 29 21 23 22 32 34 47 49 47 49 42 38 21 1.3. Chế độ nhiệt Đặc điểm nổi bật trong chế độ nhiệt của khu vực là nền nhiệt độ khá cao, nhiệt độ trung bình năm khoảng 27 o C, nhiệt độ trung bình cao nhất tuyệt đối là 38.3 o C và nhỏ nhất tuyệt đối là 13.2 o C, chênh lệch trung bình tháng nóng nhất là 3 – 4 o C, tháng lạnh nhất là 7 -8 o C. Nhiệt độ không khí ( o C) tháng vào năm trên khu vực: Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm T.bình 25.2 26.9 28.4 29.0 28.6 27.2 26.9 26.8 26.8 26.7 26.4 25.2 27.0 Max 35.0 36.8 37.4 38.3 37.5 36.4 34.7 33.9 33.8 33.7 34.0 33.5 38.3 Min 13.6 14.5 16.5 20.9 21.5 21.5 20.0 21.7 21.9 21.2 18.0 13.2 13.2 1.4. Chế độ mưa Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng mưa XVIII. Phân bố mưa trong năm tập trung vào thời kì từ tháng V đến tháng XI – thời kì thònh hành của gió mùa Tây Nam. Tổng lượng mưa của thời kì này chiếm khoảng 85% tổng lượng mưa năm. Ngược lại, trong thời kì từ tháng XII đến tháng IV năm sau – thời kì thònh hành của gió Đông, lượng mưa tương đối ít, chỉ chiếm khoảng 15% tổng lượng mưa năm. Biến trình mưa trong khu vực thuộc loại biến trình của vùng nhiệt đới gió mùa: lượng mưa tập trung vào mùa hè, chênh lệch lượng mưa giữa mùa mưa và mùa khô rất lớn. Trong biến trình có một cực đại chính và một cực tiểu chính. Cực đại chính thường xuất hiện vào tháng IX, X với lượng mưa tháng trên 300mm. Cực tiểu chính xảy ra vào tháng I hoặc tháng II với lượng mưa tháng cực tiểu chỉ dưới 10mm. Biến trình của số ngày mưa trong tháng tương đối phù hợp với biến trình lượng mưa tháng, theo đó tháng có nhiều ngày mưa nhất là tháng IX và tháng có ít ngày mưa nhất là tháng II. Lượng mưa (mm) và số ngày có mưa trên khu vực: Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm T.bình 8 4 13 46 159 235 268 282 298 212 89 28 1642 S. ngày 1 1 1 4 12 14 16 16 16 13 7 3 103 Lượng mưa ngày trong khu vực không lớn, lượng mưa một ngày lớn nhất theo các tần suất thiết kế tại một số trạm chính trong khu vực. [...]... THUY T MINH ĐỒ ÁN T T NGHIỆP GVHD: TS BÙI ĐỨC T N PHẦN II: THI T KẾ KỸ THU T CÁC BỘ PHẬN K T CẤU CÔNG TRÌNH CẦU SVTH: TRẦN T N TIẾN MSSV: CD02099 THUY T MINH ĐỒ ÁN T T NGHIỆP GVHD: TS BÙI ĐỨC T N CHƯƠNG I THI T KẾ LAN CAN – LỀ BỘ HÀNH I THI T KẾ LAN CAN TAY VỊN 1 V t liệu và kích thước hình học Thanh lan can và trụ lan can được làm bằng thép CCT34 có các chỉ tiêu cơ lý như sau: (theo tiêu chuẩn TCXDVN 338-2005)... không hoàn toàn là do chênh lệch của su t đầu t giữa hai dạng k t cấu nhòp mà nó còn do phần lớn bởi chênh lệch diện t ch m t cầu xây dựng Thông qua giáo viên hướng dẫn, em lựa chọn phương án k t cấu I để thi t kế chi ti t trong đồ án t t nghiệp SVTH: TRẦN T N TIẾN - 14 - MSSV: CD02099 THUY T MINH ĐỒ ÁN T T NGHIỆP GVHD: TS BÙI ĐỨC T N V QUY MÔ – TIÊU CHUẨN KĨ THU T CỦA PHƯƠNG ÁN THI T KẾ 1 Quy mô... Sơ đồ t nh Khi t nh toán hiệu ứng lực trong bản, phân t ch m t dải bản rộng 1m theo chiều ngang cầu Các cấu kiện kê được coi là cứng tuy t đối Ta có 2 sơ đồ t nh: + Phần cánh hẫng ở dầm biên được t nh theo sơ đồ dầm công xon + Các bản m t cầu phía trong t nh theo sơ đồ bản ngàm t i 2 sư n dầm chủ với đường lối phân t ch gần đúng như sơ đồ bản giản đơn kê 2 cạnh được t nh như dầm giản đơn sau đó x t. .. = 168MPa Vậy thoả điểu kiện chống n t 3 T nh toán c t thép cho bó vỉa: Bó vỉa lề bộ hành được thi t kế chống va xe: Thông số thi t kế bó vỉa: - Chiều cao bó vỉa: HW = 390mm - Cường độ b t ng: f C' = 30MPa - Cường độ chảy của thép: SVTH: TRẦN T N TIẾN f y = 280MPa - 26 - MSSV: CD02099 THUY T MINH ĐỒ ÁN T T NGHIỆP GVHD: TS BÙI ĐỨC T N Đều kiện kiểm toán: R > Ft Trong đó : R : t ng sức kháng cực hạn của... bánh xe của trục nặng xe t i 145kN Khi thi t kế, vò trí ngang của xe được bố trí hiệu ứng lực trong dải phân t ch đ t giá trò lớn nh t Tải trọng bánh xe được mô hình hóa như t i trọng t p trung mà chiều dài dọc theo nhòp sẽ là chiều dài của diện t ch tiếp xúc lốp bánh xe với m t đường SVTH: TRẦN T N TIẾN - 31 - MSSV: CD02099 THUY T MINH ĐỒ ÁN T T NGHIỆP GVHD: TS BÙI ĐỨC T N - Diện t ch tiếp xúc của... cao thông thuyền : 7.0m, t nh t mực nước ứng với t n su t 5% - Chiều rộng thông thuyền : 50m 2.4 Các chỉ tiêu kỹ thu t cơ bản được áp dụng khi thi t kế - Vận t c thi t kế : Vtk=80km/h - Bán kính đường cong đứng lồi t i thiểu : R = 4000m - Độ dốc dọc lớn nh t : imax = 4% VI GIẢI PHÁP THI T KẾ 1 K t cấu nhòp a Sơ đồ nhòp: Gồm 9 nhòp bố trí theo sơ đồ : 3x40m+(75m+120m+75m)+3x40m, t ng chiều dài cầu. .. Ft : lực va ngang của xe vào lan can Ta thi t kế lan can cấp L-3 số liệu thi t kế ta tra trong tiêu chuẩn 22TCN 272-05: Ft = 240 KN Lt = LL = 1070 mm : Chiều dài phân bố của lực va theo hướng dọc Ft (mm) Chọn thép φ12 làm thép dọc và φ14 ø làm thép đứng Bước thanh c t đứng là a= 150mm T nh toán với: Chiều rộng: b = 250 mm Chiều cao: h = 390 mm Lớp bê t ng bảo vệ: a = 3cm T nh toán với bài toán c t. .. CD02099 THUY T MINH ĐỒ ÁN T T NGHIỆP GVHD: TS BÙI ĐỨC T N γ = 7.8 5T / m3 : trọng lượng riêng của thép n = 1.25 là hệ số vư t tải của thanh lan can - Ho t tải: T i trọng người t c dụng lên thanh lan can phân bố đều cường độ: w = 0.37N/mm, theo cả hai phương đứng vàphương ngang.Và t i t p trung P = 890N Sơ đồ t nh như sau: • Nội lực trong thanh lan can: Moment do t nh t i t i m t c t giữa nhòp:(do t i trọng... độ của bê t ng(MPa) fy giới hạn chảy của thép (MPa) A 791.7 = 0.0082 Ta có: Pmin = s = A g 1200 × 80 f c' 30 0.03 = 0.03 × = 0.0032 280 fy f' => Pmin > 0.03 c fy Điều kiện hàm lượng c t thép t i thiểu thỏa mãn c Kiểm toán sức kháng c t Kiểm toán theo công thức: V =φVn Trong đó: SVTH: TRẦN T N TIẾN - 24 - MSSV: CD02099 THUY T MINH ĐỒ ÁN T T NGHIỆP GVHD: TS BÙI ĐỨC T N V là lực c t t nh toán: V = 4.43kN... trụ và thanh lan can) Sơ đồ t i trọng t c dụng vào trụ lan can: Kiểm toán t i m t c t chân trụ Mômen t i m t c t chân trụ: w × 825 2 0.37 × 825 2 M = P × 825 + = 890 × 825 + = 860166 N.mm 2 2 M t c t đảm bảo khả năng chòu lực khi φM n ≥ η∑ γ i M i Sức kháng của ti t diện: φM n = f y × S S: mômen kháng uốn của ti t diện J S= x y SVTH: TRẦN T N TIẾN - 21 - MSSV: CD02099 THUY T MINH ĐỒ ÁN T T NGHIỆP Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU DẦM SUPER T, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU DẦM SUPER T, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU DẦM SUPER T

Từ khóa liên quan