Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx

21 462 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

Tuần 3 Tuần 3 Ngày soạn: Ngày soạn: 21 / 8 /2010 21 / 8 /2010 Ngày dạy: Thứ hai ngày 23 / 8 / 2010 Ngày dạy: Thứ hai ngày 23 / 8 / 2010 Tập đọc Tiết 5: Th thăm bạn A. Mục tiêu - Biết đọc lá th lu loát, tốc độ đọc 75 tiếng / phút. Giọng đọc thể hiện sự thông cảm với ngời bạn bất hạnh bị trận lũ lụt cớp mất ba. - Hiểu đợc tình cảm của ngời viết th: Thơng bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn. - Nắm đợc tác dụng của phần mở đầu và phần kết thúc bức th. B. Chuẩn bị. GV : Tranh ảnh về cảnh đồng bào trong cơn lũ lụt. C. Các hoạt động dạy học. I. ổn định tổ chức. II- Bài cũ: - Đọc thuộc lòng bài thơ : "Truyện cổ nớc mình" - Em hiểu ý 2 dòng thơ cuối bài ntn? III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài. a. Luyện đọc: - Cho HS đọc bài - GV nhận xét và hớng dẫn cách đọc. - GV đọc toàn bài. b. Tìm hiểu bài. + Đọc đoạn 1 - Bạn Lơng có biết bạn Hồng từ trớc không? - Bạn Lơng viết th cho bạn Hồng để làm gì? - HS đọc nối tiếp nhau - 3 H - HS đọc 23 lợt - HS đọc theo cặp. - 1 2 HS đọc cả bài. - 1 H đọc lớp đọc thầm. - Không. Lơng chỉ biết Hồng khi đọc báo tiền phong. - Lơng viết th để chia buồn với Hồng. + Cho HS đọc tiếp bài. - Tìm những câu cho thấy bạn Lơng rất thông cảm với bạn Hồng. - Hôm nay đọc báo mình rất xúc động mình gửi bức th này mình hiểu Hồng - Tìm những câu cho thấy bạn Lơng biết an ủi bạn Hồng. - Câu nào nói lên điều đó. - Lơng khuyến khích Hồng noi gơng cha vợt qua nỗi đau, câu nào thể hiện? - Những chi tiết nào Lơng nói cho Hồng yên tâm. - Nêu tác dụng của dòng mở đầu và kết thúc bức th (ý 1) - Lơng khơi gợi trong lòng Hồng niềm tự hào về ngời cha dũng cảm. - Chắc là Hồng cũng tự hào nớc lũ - Mình tin rằng theo gơng ba nỗi đau này. - Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và cả những ngời bạn mới nh mình. * Những dòng mở đầu nêu rõ địa điểm, thời gian viết th, lời chào hỏi ngời nhận th. ý 2 ý chính : Yêu cầu Hs nêu. * Những dòng cuối: Ghi lời chúc hoặc lời nhắn nhủ, cám ơn, hứa hẹn, kí tên, ghi rõ họ tên ngời viết th. c) Đọc diễn cảm: - Yêu cầu Hs đọc bài. + Giọng đọc của bài: - Luyện đọc diễn cảm đoạn từ đầu nỗi đau này. - Gv đọc mẫu: - 3 HS đọc nối tiếp; - Giọng trầm buồn, chân thành - Luyện đọc theo cặp: - Thi đọc diễn cảm: - Hs đọc. - Cá nhân, nhóm. - Gv cùng hs nx, khen hs đọc tốt. IV Củng cố - Dặn dò: - Bức th đã cho em biết gì về tình cảm của bạn Lơng với bạn Hồng? - NX giờ học. VN xem lại ND bài + CBị bài sau Toá n Tiết 11: Triệu và lớp triệu A. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết viết và đọc các số đến lớp triệu. - Củng cố thêm về hàng và lớp. - Củng cố cách dùng bảng thống kê số liệu. B. Chuẩn bị: GV : Kẻ sẵn các hàng, các lớp nh phần đầu của bài học lên bảng lớp. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu. I. ổn định tổ chức. II- Bài cũ: Lớp nghìn có mấy hàng là những hàng nào? III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài 2. Hớng dẫn đọc và viết số. - Đọc số: 342 157 413 - Hớng dẫn HS cách tách từng lớp Cách đọc. - Ba trăm bốn mơi hai triệu, một trăm năm mơi bảy nghìn, bốn trăm mời ba. - Từ lớp đơn vị lớp triệu - Đọc từ trái sang phải - Đọc mẫu - Nêu cách đọc số có nhiều chữ số? + Ta tách thành từng lớp. + Tại mỗi lớp dựa vào cách đọc số có ba chữ số để đọc và thêm tên lớp. 3. Luyện tập: a) Bài số 1: - Gọi HS lên bảng viết số và đọc số. - Nêu cách đọc và viết số có nhiều csố. - HS làm miệng 32 000 000 ; 32 516 000 ; 32 516 497 ; 834291712 ; 308250705 ; 500 209 031 b) Bài số 2: - Gọi H đọc y/c của bài tập. HS làm vào vở. - 7 312 836 - Bảy triệu ba trăm mời hai nghìn tám trăm ba mơi sáu. - 57 602 511 - Năm mơi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mời một. - 351 600 307 - Ba trăm năm mơi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bảy. - Nêu cách đọc số có nhiều chữ số. - 3 HS nêu c) Bài số 3: - Đọc cho HS viết HS làm vào bảng con - Mời triệu hai trăm năm mơi nghìn hai trăm mời bốn. 10 250 214 - Hai trăm năm mơi ba triệu năm trăm sáu mơi t nghìn tám trăm tám mơi tám. 253 564 888 - Bốn trăm triệu không trăm ba mơi sáu nghìn một trăm linh lăm. 400 036 105 - Nêu cách viết số có nhiều chữ số. d) Bài số 4: - Đọc cho HS viết - HS làm nháp - Tiểu học - số trờng: mời bốn nghìn ba trăm mời sáu. 14 316 - THCS : chín nghìn tám trăm bảy mơi ba. 9 873 - Số học sinh tiểu học? 8 350 191 - Số giáo viên TH PT là ? 98 714 IV. Củng cố - dặn dò: - Củng cố cách đọc viết số có nhiều chữ số. - NX giờ học. VN xem lại các bài tập. Đạo đức Tiết 3: Vợt khó trong học tập A. Mục tiêu Học xong bài này H có khả năng: - Nhận thức đợc: Mỗi ngời đều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vợt qua khó khăn. - Biết cách xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục: Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. - Quý trọng và học tập những tấm gơng biết vợt khó trong cuộc sống và trong học tập. B. Tài liệu và phơng tiện GV : Khổ giấy to ghi sẵn bài tập. C. Các hoạt động dạy học. I. ổn định tổ chức. II. Bài cũ: + Thế nào là trung thực trong học tập? Vì sao phải trung thực trong học tập. III- Bài mới: 1/ HĐ1: Tìm hiểu câu chuyện. * Mục tiêu: Qua nội dung câu chuyện H biết trong cuộc sống đều có khó khăn riêng biết làm gì khi gặp khó khăn trong học tập và tác dụng của việc khắc phục khó khăn trong học tập. * Cách tiến hành: - T đọc cho H nghe câu chuyện kể - Tổ chức thảo luận nhóm. - Thảo đã gặp phải những khó khăn gì? - H lắng nghe. - H thảo luận N 2 - Nhà nghèo, bố mẹ bạn luôn đau yếu, nhà bạn xa trờng. - Thảo đã khắc phục ntn? - Thảo vẫn đến trờng vừa học vừa làm giúp đỡ bố mẹ. - Kết quả học tập của bạn ntn? - Thảo vẫn học tốt, đạt kết quả cao, làm giúp bố mẹ, giúp cô giáo dạy học cho các bạn khó khăn hơn mình - Trớc những khó khăn trong học tập Thảo có chịu bó tay, bỏ học hay không? - Không Thảo đã khắc phục và tiếp tục đi học. - Nếu bạn Thảo không khắc phục đợc khó khăn chuyện gì có thể xảy ra? - Bạn có thể bỏ học. * Kết luận: Gv chốt lại ý trên. - Hs nhắc lại. - Khắc phục khó khăn trong học tập có tác dụng gì? - Giúp ta tiếp tục học cao, đạt kết quả tốt. 2. Hoạt động 2: Em sẽ làm gì? * Mục tiêu: H hiểu khi gặp khó khăn trong học tập tự tìm cách khắc phục hoặc nhờ vào sự giúp đỡ của ngời khác. * Cách tiến hành: - T Cho H thảo luận theo nhóm. Bài tập: - T cho H đọc y/c bài tập. - H thảo luận N 2,3 - Đánh dấu + vào cách giải quyết tốt - Đánh dấu - vào cách giải quyết cha tốt. Nhờ bạn giảng bài hộ em. Nhờ ngời khác giải hộ Chép bài giải của bạn Nhờ bố mẹ, thầy cô, ngời lớn hớng dẫn. Tự tìm hiểu đọc thêm sách vở tham Xem cách giải trong sách rồi tự giải khảo để làm. lại bài. Xem sách giải và chép bài giải Để lại chỗ chờ cô chữa. - T cho H đại diện các nhóm trình bày Dành thêm thời gian để làm. - H trình bày theo nhóm. * KL: Khi gặp khó khăn trong học tập em sẽ làm gì? - Em sẽ tìm cách khắc phục hoặc nhờ sự giúp đỡ của ngời khác nhng không dựa dẫm vào ngời khác. 3/ Hoạt động 3: Liên hệ bản thân. - T cho H làm việc theo nhóm. * Y/c mỗi H kể ra 3 khó khăn của mình và cách giải quyết cho bạn nghe. - H làm theo N 2,3 - H trình bày. - Vậy bạn đã biết khắc phục khó khăn trong học tập hay cha? Trớc khó khăn của bạn bè, chúng ta có thể làm gì? - Trớc khó khăn của bạn chúng ta có thể giúp đỡ bạn, động viên bạn. 4/ HĐ 4: Hớng dẫn thực hành: - VN tìm hiểu những câu chuyện, truyện kể về những tấm gơng vợt khó của các bạn H. Ngày soạn: 21 / 8 / 2010 Ngày dạy: Thứ ba ngày 24 / 8 / 2010 Toán Tiết 12 : Luyện tập A. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Củng cố cách đọc số, viết số đến lớp triệu. - Nhận biết đợc từng giá trị của các chữ số trong một số. B. Chuẩn bị: - GV kẻ sẵn bảng BT1 trên bảng lớp. C. Các hoạt động dạy học. I. ổn định tổ chức. II. Bài cũ: - Kể tên các hàng, các lớp đã học từ bé lớn. - Lớp triệu có mấy hàng? Là những hàng nào? - Nhận xét ghi điểm III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1) Giới thiệu bài 2) Hớng dẫn HS luyện tập a) B ài số 1: - Viết theo mẫu - Tám trăm năm mơi triệu ba trăm linh bốn nghìn chín trăm. 403 210 715 - HS làm vào SGK - nêu từng cs thuộc từng hàng, từng lớp 850 304 900. - Bốn trăm linh ba triệu hai trăm mời nghìn bảy trăm mời lăm. b. Bài số 2: + Đọc các số sau: 32640507 - H nêu miệng. Ba mơi hai triệu sáu trăm bốn mơi nghìn năm trăm linh bảy. - Nêu cách đọc các số có nhiều chữ số. - HS nêu. c. Bài số 3: - T đọc cho H viết. + Sáu trăm mời ba triệu. + Một trăn ba mơi mốt triệu bốn trăm linh lăm nghìn. - HS viết bảng con. 613 000 000 131 405 000 d. Bài số 4: Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau: 745 638 571 638 5000 500 000 83 6571 500 IV. Củng cố - Dặn dò: - Nêu cách đọc viết số có nhiều csố. - NX giờ học. - Nhắc HS VN xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. Lyện tập từ và câu Tiết 5: Từ đơn và từ phức A. Mục tiêu: - Hiểu đợc sự khác nhau giữa tiếng và từ : Tiếng dùng để tạo nên từ còn từ dùng để tạo nên câu, tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa, còn từ bao giờ cũng có nghĩa. - Phân biệt đợc từ đơn và từ phức. - Bớc đầu làm quen với từ điển, biết dùng từ điển để tìm hiểu về từ. B. Chuẩn bị: GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung cần ghi nhớ và nội dung bài tập. C. Các hoạt động dạy - học. I. ổn định tổ chức. II. Bài cũ: - Dấu hai chấm có tác dụng gì? III. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài. 2. Phần nhật xét. - Hãy chia các từ thành 2 loại * Từ chỉ gồm 1 tiếng (từ đơn) * Từ gồm nhiều tiếng (từ phức) - Tiếng dùng để làm gì? - Nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là. - Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến. - Tiếng dùng để cấu tạo từ: + Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. + Cũng có thể phải dùng từ hai tiếng trở lên để tạo thành một từ. Đó là từ phức. - Từ dùng để làm gì? - Từ dùng để: + Biểu thị sự vật, hoạt động, đặc điểm. + Cấu tạo câu. 3. Ghi nhớ: Từ đơn là gì? TN là từ phức nó có vai trò gì trong câu? * HS nêu ghi nhớ SGK 4. Luyện tập: a) Bài số 1: - Gọi HS đọc y/c bài tập. - HS đọc nội dung - y/c của BT1 - HS thảo luận Nhóm - Phân cách các từ trong câu thơ sau: - Từ đơn: - Từ phức: - Rất/ công bằng/rất/ thông minh/ Vừa / độ lợng/ lại / đa tình/ đa mang. - Rất, vừa, lại. - Công bằng, thông minh, độ lợng, đa tình, đa mang. - Từ nh thế nào đợc gọi là từ đơn? VD? - Từ nh thế nào là Từ phức? VD? - HS nêu. b) Bài tập 2: - Cho HS đọc yêu cầu. - T đánh giá. - Tìm trong từ điển và ghi lại 3 từ đơn, 3 từ phức. - HS nêu miệng - lớp nhận xét bổ sung. c) Bài tập 3: - Yêu cầu HS đặt câu nối tiếp. - HS trình bày. +Hung dữ:Bầy sói đói vô cùng hung dữ + Cu-ba là nớc trồng nhiều mía IV. Củng cố - Dặn dò: - Nêu nội dung tiết học. - Nhận xét tiíet học - VN học thuộc ghi nhớ - viết vào vở 2 câu đã đặt ở BT3. Khoa học Tiết 5: Vai trò của chất đạm và chất béo A. Mục tiêu Sau bài học H có thể: - Kể tên 1 số thức ăn chứa nhiều chất đạm và một số thức ăn chứa nhiều chất béo. - Nêu đợc vai trò của chất béo và chất đạm đối với cơ thể. - Xác định đợc nguồn gốc của thức ăn chứa chất đạm và những thức ăn chứa chất béo. B. Chuẩn bị: GV : - Hình SGK phóng to C. Các hoạt động dạy - học. I. ổn định tổ chức II. Bài cũ: - Kể tên những thức ăn chứa chất bột đờng? Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đờng. III- Bài mới: 1. HĐ1: Vai trò của chất đạm và chất béo. * Mục tiêu: - Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều chất đạm. - Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều chất béo. * Cách tiến hành: + B1: T y/c H nói tên các thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo. + B2: - Nói tên những thức ăn giàu chất đạm có trong hình ở trang 12 SGK. - Kể tên các thức ăn chứa chất đạm mà em thích ăn. - Tại sao hàng ngày chúng ta cần ăn những thức ăn chứa nhiều chất đạm. - Cho H nêu tên những thức ăn giàu chất béo có trong hình ở T.13 - Kể tên các thức ăn chứa nhiều chất béo mà em thích ăn. * KLuận: - Chất đạm có vai trò gì đối với cơ thể. - Vai trò của chất béo? - Cho vài H nhắc lại - thảo luận N 2,3 . - quan sát hình 12, 13 SGK - làm việc cả lớp. - Trứng, tôm, cua, ốc, cá, thịt lợn, thịt bò, đậu, - HS tự nêu - Đọc và nêu ở mục bạn cần biết - Mỡ lợn, lạc, dầu ăn. - Chất đạm tham gia XD và đổi mới cơ thể làm cho cơ thể lớn lên - Chất béo giàu năng lợng giúp cho cơ thể hấp thụ các Vitamin : A, D, K 2. Hoạt động 2: Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo. * Mục tiêu: Phân loại thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo nguồn gốc từ động vật và thực vật. * Cách tiến hành: B1: T phát phiếu và hớng dẫn: Bảng thức ăn chứa chất đạm - HS thảo luận Nhóm Bảng thức ăn chứa chất béo Tên thức ăn chứa nhiều chất đạm Nguồn gốc TV Nguồn gốc ĐV Tên thức ăn chứa nhiều chất béo. Nguồn gốc TV Nguồn gốc ĐV Đậu lành X Mỡ lợn X Thịt lợn X Lạc X Trứng X Dầu ăn X Đậu Hà Lan X Vừng X Cua , ốc X Dừa X + B2: cho H trình bày kquả TL. * KL: Các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo có nguồn gốc từ đâu? - Lớp nx - bổ sung - Đều có nguồn gốc từ TV và ĐV IV. Củng cố Dặn dò: - Nêu vai trò của chất đạm và chất béo? - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. Kể chuyện Tiết 3: Kể chuyện đã nghe - đã đọc A. Mục tiêu: 1. Rèn kn nói: - Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa, nói về lòng nhân hậu, tình cảm yêu thơng, đùm bọc lẫn nhau, giữa ngời với ngời. - Hiểu truyện, trao đổi đợc với các bạn về ND, ý nghĩa câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) 2. Rèn kỹ năng nghe: - H chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. B. Chuẩn bị: - Bảng phụ viết gợi ý 3 và tiêu chí đánh giá bài KC. C. Các hoạt động dạy - học. I. ổn định tổ chức. II. Bài cũ: 1 HS kể lại câu chuyện thơ "Nàng tiên ốc" III- Bài mới: 1/ Giới thiệu bài 2/ Hớng dẫn H kể chuyện: a) HD HS tìm hiểu y/c của đề bài. - Gọi 1 H đọc đề bài. - Gọi H đọc nối tiếp nhau lần lợt các gợi ý. - Nhắc HS nên kể những câu chuyện ngoài SGK. - Cho HS đọc lại gợi ý 3 - GV dán bảng dàn bài KC - HS đọc gợi ý 1 4 - HS nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện của mình. - Lớp đọc thầm. - Khi kể chuyện em cần lu ý điều gì? - Giới thiệu với các bạn câu chuyện của mình. - Kể chuyện phải có đầu có cuối, có mở đầu chuyện, diễn biến và kết thúc chuyện. b) Thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa của câu chuyện - Y/C kể chuyện theo cặp - HS kể trong nhóm rồi trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện. - Cho HS thi kể trớc lớp. - Y/C mỗi HS kể xong đều nói ý nghĩa câu chuyện. - HS xung phong lên trớc lớp KC. - Lớp nhận xét, bình chọn. - Lớp có thể đặt câu hỏi cho các bạn về nhân vật, các chi tiết trong câu chuyện. - GV nhận xét và ghi điểm: - Lớp bình chọn bạn nào kể hay và hấp dẫn nhất. IV. Củng cố - Dặn dò: - Khi muốn kể 1 câu chuyện em cần thực hiện ntn? - Nhận xét giờ học: Tuyên dơng HS có ý thức XD bài. - Về nhà kể lại câu chuyện và vhuẩn bị bài sau. Ngày soạn: 23 / 8 / 2010 Ngày dạy: Thứ t ngày 25 / 8 / 2010 Tập đọc Tiết 6 : Ngời ăn xin A. Mục tiêu: - Đọc lu loát toàn bài, giọng đọc nhẹ nhàng thơng cảm thể hiện đợc cảm xúc, tâm trạng của các nhân vật qua các cử chỉ và lời nói. Tốc độ đọc 75 tiếng / 15 phút. - Hiểu ND ý nghĩa truyện: Ca ngợi cô bé có tấm lòng nhân hậu biết đồng cảm, thơng xót trớc nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ. B. Chuẩn bị: - Tranh ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK. C. Các hoạt động dạy - học. I. ổn định tổ chức. II Bài cũ: - 2 HS nối tiếp nhau đọc bài "Th thăm bạn". - Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức th. III. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài. 2. Luyện đọc và tìm hiểu: a) Luyện đọc. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp. - Đọc lần 1: Luyện phát âm từ khó. - Đọc lần 2: Giải nghĩa một số từ khó. - GV đọc mẫu - HS đọc nối tiếp nhau. - Đọc theo cặp - 1 2 H đọc bài b) Tìm hiểu bài: - Cho HS đọc bài, trả lời các câu hỏi. - Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thơng ntn? - HS đọc đoạn 1 của bài. - Ông lão già lom khọm, đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nớc mắt, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi. - Em hiểu thế nào là "lọm khọm, đỏ đọc, giàn giụa"? - HS đọc chú giải. - Khi nói những chi tiết trên là t/g đã tả đến đặc điểm nào của nhân vật? - Đặc điểm ngoại hình. Đặc điểm ngoại hình của ông lão giới thiệu cho ta biết điều gì? * Hình ảnh đáng thơng của ông lão ăn xin. - Gọi H đọc bài. - Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với ông lão ăn xin nh thế nào? - HS đọc đoạn 2 - Rất chân thành, thơng xót ông lão, tôn trọng ông lão, muốn giúp đỡ ông. - Những chi tiết nào nói rõ hành động và lời nói của cậu bé. - Hành động: lục tìm hết túi nọ, túi kia, nắm chặt lấy bàn tay ông lão. - Lời nói: Xin ông lão đừng giận. - Em hiểu : "lẩy bẩy", run rẩy, yếu đuối. "Tài sản" của cải, tiền bạc. Nêu ý 2 * Tình cảm chân thành của cậu bé đối với ông lão ăn xin. - Gọi HS đọc tiếp bài. - Cậu bé không có gì cho ông lão nhng ông lão lại nói: "Nh vậy là cháu đã cho lão rồi" Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì? - HS đọc đoạn còn lại. - Ông lão nhận đợc tình thơng sự thông cảm và tôn trọng của cậu bé qua hành động cố gắng tìm quà tặng, qua lời xin lỗi chân thành qua cái nắm tay rất chặt. - Câu nói của ông lão cậu bé cũng cảm thấy đợc nhận chút gì từ ông theo em cậu bé đã nhận đợc gì ở ông lão ăn xin? - Nhận đợc từ ông lão lòng biết ơn, sự đồng cảm. - Nêu ý hiểu "khản đặc" ntn? - Bị mất giọng, nói gần nh không ra tiếng. - "Nhìn chằm chằm" là nhìn ntn? Nêu ý 3: * Sự cảm thông và đồng cảm giữa ông lão và cậu bé. * ý nghĩa: Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu biết đồng cảm, thơng xót trớc nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ. c) Hớng dẫn đọc diễn cảm: - Cho H đọc bài. - Nêu cách đọc: - 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn - Giọng nhẹ nhàng thơng cảm, đọc phân biệt lời nhân vật, HD HS đọc đoạn 3: - GV đọc mẫu - Tổ chức cho HS luyện đọctheo N3. - HS đọc phân vai: Cậu bé, ông lão, dẫn truyện. - HS luyện đọc. - Thi đọc: - Cá nhân, nhóm. - GV cùng HS nhận xét chung. IV. Củng cố - Dặn dò: - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau. Toán Tiết 13: Luyện tập A. Mục tiêu: Giúp HS củng cố: - Cách đọc số, viết số đến lớp triệu. Thứ tự các số. - Cách nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp. B. Chuẩn bị: - GV: Kẻ sẵn bảng BT4 lên bảng lớp. C. Các hoạt động dạy học. I. ổn định tổ chức. II. Bài cũ: - Nêu các hàng và các lớp đã học. III. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1) Giới thiệu bài. 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) Bài số 1: - Cho H đọc y/c bài tập. 35 627 449 - Chữ số 3 có giá trị - Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau. + Ba mơi lăm triệu sáu trăm hai mơi bảy nghìn bốn trăm bốn mơi chín. 30 000 000 123 456 789 3 000 000 - Nêu cách đọc số có nhiều chữ số. - HS nêu. b) Bài số 2: - Bài tập yêu cầu gì? - 5 triệu, 7 trăm, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị - Viết số: - HS làm bảng con 5 760 342 - 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị 5 076 342 c) Bài số 3: - Nớc nào có số dân đông nhất ? - Nớc nào có số dân ít nhất ? - Cho HS viết tên các nớc có số dân theo thứ tự từ ít nhiều - HS nêu miệng - ấn độ - Lào - Lào Cam-pu-chia VN Nga Hoa kỳ ấn độ d) Bài số 4: - GV nhận xét bổ sung. - HS nêu miệng lớp nhận xét - bổ sung e) Bài số 5: - Cho HS nêu miệng: GV cùng hs nhận xét chung. - Hà Giang: 648 000 ngời - Hà Nội: 3 007 000 ngời - Quảng Bình: 818 300 ngời - Gia Lai: 1 075 200 IV. Củng cố - Dặn dò: - Nêu cách đọc số, viết số có nhiều chữ số? - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về nhà làm các bài tập ở VBT - Chuẩn bị bài sau: Tiết 14. Tập làm văn Tiết 5: Kể lại lời nói ý nghĩ của nhân vật A. Mục tiêu: - Nắm đợc tác dụng của việc dùng lời nói và ý nghĩ của nhân vật để khắc hoạ tính cách nhân vật, nói lên ý nghĩa của câu chuyện - Bớc đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật trong bài văn kể chuyện theo 2 cách: trực tiếp và gián tiếp. B. Chuẩn bị: - GV: - Viết sẵn nội dung các bài tập lên bảng phụ. C. Các hoạt động dạy - học. I. ổn định tổ chức. II- Bài cũ: - Nêu ghi nhớ bài: Tả ngoại hình nhân vật. III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: 2. Giảng bài a. Nhận xét 1: - Gọi H đọc y/c. - T cho lớp đọc thầm bài. "Ngời ăn xin" + Tìm những câu ghi lại lời nói của cậu bé. - 1 2 đọc y/c của nx1 - Lớp làm ra nháp. -"Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả". - Khi báo hiệu lời nói của nhân vật (cậu bé) dấu 2 chấm đợc dùng phối hợp với dấu hiệu nào? - Dấu gạch đầu dòng. Câu ghi lại lời nói trực tiếp của cậu bé đợc sử dụng trong trờng hợp dẫn lời đối thoại. + Tìm câu ghi lại ý nghĩ của cậu bé. - Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con ngời đau khổ kia thành xấu xí nhờng nào! - Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận đợc chút gì của ông lão. - Khi kể lại ý nghĩ của nhân vật, thì lời dẫn của tác giả đợc thể hiện bởi dấu hiệu nào? - Dấu hai chấm trớc dấu : có từ "rằng" - Trong bài văn kể chuyện ngoài việc miêu tả ngoại hình của nhân vật ta còn phải kể thêm những yếu tố nào của nhân vật. - Cho HS nhắc lại - Lời nói và ý nghĩ của nhân vật. - HS nhắc lại b. Phần nhận xét 2 : - Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì? - Cho thấy cậu là một ngời nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn, thơng ngời. - Lời nói và ý nghĩ của nhân vật còn giúp ta hiểu rõ những gì của mỗi nhân vật? (con ngời) - Tính cách và ý nghĩa của câu chuyện. - Cho H nhắc lại - HS nhắc lại nội dung ghi nhớ 1. c. Nhận xét 3: - Cho H đọc y/c - HS thảo luận N 2 HS trình bày, lớp nx- bổ sung. - Khi kể lại lời nói và ý nghĩ của nhân vật có mấy cách kể? - Có 2 cách HS nêu nội dung ghi nhớ 2. - Từ nào là lời dẫn trực tiếp? - Từ nào là lời dẫn gián tiếp? - Kể nguyên văn lời nói của nhân vật. - Kể bằng lời của ngời KC. - Làm thế nào để phân biệt lời dẫn trực + Trực tiếp đặt sau dấu hai chấm, phối [...]... gián tiếp - Lời dẫn trực tiếp - Dựa vào dấu hiệu nào mà em xác định đợc? - 1 HS đọc y/c - lớp đọc thầm b Bài số 2: - T làm mẫu Tluận N4 Muốn chuyển lời dẫn gián tiếp thành + Thay đổi xng hô trực tiếp cần lu ý những gì? + Dấu hiệu - Cho H trình bày - Đại diện nhóm lên dán kết quả - T kết luận - Lớp nhận xét - HS làm BT theo nhóm c Bài số 3: - HS nêu miệng - Cho lớp đọc y/c BT - Nhắc lại y/c - Lớp nx -. .. giờ học - VN ôn bài + Cbị bài giờ sau Khoa học Tiết 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ A Mục tiêu: xơ Sau bài học H có thể: - Nói tên vai trò của các thức ăn chứa nhiều Vi-ta-min, chất khoáng và chất - Xác định nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ B Đồ dùng dạy học: GV: - Giấy to cho các tổ thảo luận nhóm C Các hoạt động dạy - học I ổn định tổ chức II-... thống kê - Cho các nhóm trình bày: - Lớp nhận xét bổ sung - Đánh giá chung: Đời sống vật chất tinh thần của ngời Lạc Việt Sản xuất Ăn uống Mặc và trang ở Lễ hội điểm - Trồng lúa, - Cơm xôi - Nhuộm răng - ở nhà sàn - Vui chơi nhảy khoai, đỗ, cây - bánh chng, đen, ăn trầu, - sống quây múa ăn quả, rau, bánh dày xăm mình quần thành - Đua thuyền da hấu - Uống rợu làng - Đấu vật - Làm mắn - Nuôi tằm, - Búi... III- Bài mới: 1 Hoạt động 1: Kể tên các thức ăn chứa nhiều Vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ * Mục tiêu: - Kể tên một số thức ăn chứa nhiều Vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ - Nhận ra nguồn gốc của thức ăn chứa nhiều Vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ * Cách tiến hành: - B1: T/c và hớng dẫn YC:Hoàn thiện bảng thức ăn chứa nhiều Vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ - Kể tên các thức ăn, đồ uống mà em th- - HS... các đặc điểm - Viết số tự nhiên trong hệ TP trên đợc gọi là gì? 3) Luyện tập: a) Bài số 1: - HS làm ở SGK - Lớp nhận xét - bổ sung - Cho HS nêu miệng VD: 80712 gồm 8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục và 2 đơn vị - Nhận xét b) Bài số 2: - HS làm vở - Cho HS đọc y/c M: 38 7 = 30 0 + 80 + 7 - HS chữa bài - T hớng dẫn mẫu Lớp nhận xét- bổ sung c) Bài số 3: - Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở - Bài tập y/c... cố - Dặn dò: - Qua tiết học em biết điều gì mới? - Nhận xét giờ học - Nhắc HS về nhà ôn bài + chuẩn bị tiết sau Ngày soạn: 23 / 8 / 2010 Ngày dạy: Thứ năm ngày 26 / 8 / 2010 Toán A Mục tiêu: Giúp HS : Tiết 14: Dãy số tự nhiên - Nhận biết số tự nhiên và dãy số tự nhiên - Tự nêu đợc một số đặc điểm của dãy số tự nhiên B Chuẩn bị - Bảng phụ C Các hoạt động dạy - học: I ổn định tổ chức II- Bài cũ: - Muốn... trầu cau IV Củng cố - Dặn dò: - Qua bài học em biết thêm gì? - NX giờ học - Chuẩn bị bài sau Tiết 4 Sinh hoạt lớp I yêu cầu: Nhận xét tuần 3 - HS biết nhận ra những u điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần 3 - Biết phát huy những u điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc phải II Lên lớp: 1 Nhận xét chung: - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao - Đi học đầy đủ, đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp tơng đối nhanh... mọi hoạt động - Có ý thức tự quản trong giờ truy bài - Học và làm bài đầy đủ trớc khi đến lớp - Đầy đủ đồ dùng trớc khi đến lớp - Học và làm bài tơng đối tốt - Vệ sinh thân thể + VS lớp học sạch sẽ Tồn tại: - Một số hs chữ viết còn cha đúng mẫu - Vài em còn lời học 2 Phơng hớng: - Phát huy u điểm, khắc phục tồn tại - Thờng xuyên kiểm tra bài cũ - Kiểm tra thờng xuyên một số em cha chăm học - Rèn ý thức... kém nhau? - Hơn kém nhau 1 đơn vị 4 Thực hành: a) Bài số 1 + 2: - HS làm SGK rồi nêu miệng - T nhận xét đánh giá - Lớp nhận xét b) Bài số 3: - HS làm vở - Nêu cách tìm số tự nhiên liền trớc? a) 4; 5; 6 b) 86; 87; 88 - Số tự nhiên liền sau 9; 10; 11 99; 100; 101 c) Bài số 4: Viết số thích hợp vào chỗ 909; 910; 911; 912; 9 13; 9 14; chấm 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12 - Cách tìm 2 số chẵn, lẻ liền sau 1; 3; 5; 7;... Vitamin, chất khoáng, chất xơ và nớc * Cách tiến hành: - HS thảo luận N2 ,3 B1: Kể tên một số Vi-ta-min mà em - Vi-ta-min A, D, E, K, B biết - Nêu vài trò của chúng - Cần cho hoạt động sống của cơ thể nếu thiếu Vi-ta-min cơ thể sẽ bị bệnh *KL: B2:Kể tên một số chất khoáng em biết? - Sắt, canxi, iốt - Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa - Tại sao các men thúc đẩy và điều khiển chất khoáng đối với cơ thể . cố - Dặn dò: - Qua bài học em biết thêm gì? - Qua bài học em biết thêm gì? - NX giờ học. - NX giờ học. - Chuẩn bị bài sau. Tiết 4. - Chuẩn bị bài sau. Tiết 4. Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 3 I sáu. 14 31 6 - THCS : chín nghìn tám trăm bảy mơi ba. 9 8 73 - Số học sinh tiểu học? 8 35 0 191 - Số giáo viên TH PT là ? 98 7 14 IV. Củng cố - dặn dò: - Củng cố cách đọc viết số có nhiều chữ số. -. hiệu - Cho H trình bày - T kết luận - Đại diện nhóm lên dán kết quả. - Lớp nhận xét c. Bài số 3: - Cho lớp đọc y/c BT - Nhắc lại y/c - GV nhận xét sửa sai. - HS làm BT theo nhóm - HS nêu miệng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx, Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx, Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx, B. Tài liệu và phương tiện