Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx

26 458 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

TUẦN 4 TUẦN 4 Ngày soạn: 28 / 8 / 2010 Ngày soạn: 28 / 8 / 2010 Ngày dạy: Thứ hai ngày 30 / 8 / 2010 Ngày dạy: Thứ hai ngày 30 / 8 / 2010 TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC Tiết 7: Một người chính trực A. MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Tốc độ đọc :75tiếng/ 1 phút. Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực, ngay thẳng của Tô Hiến Thành. - Hiểu nội dung ý nghĩa truyện : Ca ngợi chính trực thanh niêm, tấm lòngvì dân vì nước của Tô Hiến Thành - vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa. B. CHUẨN BỊ. GV : Tranh minh hoạ trong bài, tranh đền thờ Tô Hiến Thành. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. ổn định tổ chức. II. Bài cũ: - Đọc 1 đoạn truyện: "Người ăn xin" - Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương ntn? III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu chủ điểm mới và bài học: "Chính trực là gì?" 2. Luyện đọc và tìm hiểu bài. a. Luyện đọc: + Cho HS luyện đọc đoạn lần 1 + luyện phát âm. + Cho HS đọc đoạn lần 2 + giảng từ. + Cho HS đọc theo cặp. + Cho HS đọc toàn bài. +GV đọc mẫu b. Tìm hiểu bài. - Đoạn này kể chuyện gì? - 3 HS đọc nối tiếp - Lớp nx - 3 HS đọc - HS đọc trong N 2 - 1 →2 H + HS đọc thầm và trả lời câu hỏi. - Thái độ chính trực của Tô Hiến Thành đối với chuyện lập ngôi vua. - Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ntn? - Tô Hiến Thành không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua đã mất. Ông cứ theo di chiếu mà lập Thái tử Long Càn lên làm vua. ⇒ Nêu ý 1 * Tô Hiến Thành một vị quan thanh niêm chính trực kiên quyết - Khi Tô Hiến Thành ốm nặng ai thường xuyên chăm sóc ông? - Quan tham tri chính sự: Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ ông. ⇒ Nêu ý 2 * Thái độ kiên định của quan Tô Hiến Thành - Tô Hiến Thành tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình - Quan giám nghị đại phu: Trần Trung Tá - Vì sao Thái hậu ngạc nhiên khi Tô Hiến Thành tiến cử Trần Trung Tá - Vì Vũ Tán Đường lúc nào cũng tận tình chăm sóc Tô Hiến Thành còn Trần Trung Tá thì ngược lại. - Trong việc tìm người giúp nước sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện ntn? - Cử người tài ba ra giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ. ⇒ Nêu ý 3 * Tô Hiến Thành là người cương trực thẳng thắn *Ý nghĩa: MT. c) Đọc diễn cảm. + Cho HS đọc bài + Cho HS nhận xét về cách đọc. - 3 HS đọc nối tiếp + Cho HS đọc bài + HD đọc diễn cảm đoạn 3 +GV đọc mẫu - 3 HS đọc nối tiếp + Gọi HS đọc diễn cảm đoạn 3 - Cho H thi đọc diễn cảm - 3→ 4 HS - Lớp nghe, bình chọn IV. Củng cố - Dặn dò: - Em học được gì ở nhân vật Tô Hiến Thành? - NX giờ học. VN ôn lại bài. TOÁN Tiết 16: So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh hệ thống hoá1 số hiểu biết ban đầu về: - Cách so sánh 2 số tự nhiên. - Đặc điểm về thứ tự của các số tự nhiên. B. CHUẨN BỊ: C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: I. ổn định tổ chức. II- Bài cũ: - Trong hệ TP người ta dùng bao nhiêu chữ số để viết số. - Khi viết số người ta căn cứ vào đâu? III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1, Giới thiệu bài. 2, Giảng bài a) So sánh hai số tự nhiên. - Cho hai số a và b. - Khi so sánh 2 số a và b có thể xảy ra những trường hợp nào? - Để so sánh 2 số tự nhiên người ta căn cứ vào đâu? - Xảy ra 3 trường hợp a > b ; a < b ; a = b - Căn cứ vào vị trí của số trong dãy số tự nhiên. - GV viết lên bảng dãy số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Hãy so sánh 6 và 7 ; 7 và 8 - Số đứng trước bé hơn số đứng sau 6 < 7 ; số đứng sau lớn hơn số đứng trước 8 >6 - Làm thế nào để biết số lớn hơn, số bé hơn? - Căn cứ vào vị trí của số đó trên trục số. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Trên tia số các số đứng ở vị trí nào là số lớn? Các số đứng ở vị trí nào là số nhỏ? - Số càng xa điểm gốc 0 là số lớn, sổ ở gần điểm gốc 0 là số nhỏ. - Nếu 2 số cùng được biểu thị cùng 1 điểm trên trục số thì 2 số đó ntn? - 2 số đó bằng nhau. - Với những số lớn có nhiều chữ số ta làm như thế nào để so sánh được. - Căn cứ vào các chữ số viết lên số. - So sánh 2 số 100 & 99 số nào lớn hơn, số nào bé hơn? Vì sao? - 100 > 99 vì 100 có nhiều chữ số hơn. - So sánh 999 với 1000 - 999 < 1000 vì 999 có ít chữ số hơn. - Nếu 2 số có các chữ số bằng nhau ta làm như thế nào? - So sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng theo thứ tự từ trái sang phải. - Nếu 2 số có tất cả các cặp chữ số bằng nhau thì 2 số đó như thế nào? 2 số đó bằng nhau. b) Xếp thứ tự số tự nhiên: - VD: với các số: 7698 ; 7968 ; 7896; 7869. Hãy xếp theo thứ tự. + Từ bé đến lớn 7698 ; 7869; 7896 ; 7968 + Từ lớn → bé 7968; 7896; 7869; 7698 - Khi xếp các số tự nhiên ta có thể sắp xếp ntn? - Ta có thể sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại. 3. Luyện tập: a. Bài số 1. - HS làm SGK - nêu miệng - Cho H đọc y/c bài tập 1234 > 999 - Nêu cách so sánh 2 số tự nhiên 8754 < 87540 b. Bài số 2: - HS làm vở. - HS đọc yêu cầu. -Viết các số sau theo thứ tự từ bé -lớn 8316; 8136; 8361 → 8136; 8316; 8361 - Viết xếp các số theo thứ tự từ lớn → bé và ngược lại ta làm TN? c. Bài số 3: - HS đọc yêu cầu -Viết các số sau theo thứ tự từ lớn -bé - 1942; 1978; 1952; 1984 - GV đánh giá chung 1984; 1978; 1952; 1942 - HS chữa bài - Lớp nx. IV. Củng cố - Dặn dò: - Muốn so sánh 2 số TN ta làm thế nào? - NX giờ học.VN xem lại bài. - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. ĐẠO ĐỨC Tiết 3: Vượt khó trong học tập ( Tiết 2) A. MỤC TIÊU KT : Giúp H hiểu: - Cần phải biết khắc phục khó khăn, cố gắng học tốt. - Khi gặp khó khăn và biết khắc phục, việc học tập sẽ tốt hơn. -Trước khó khăn phải biết sắp xếp công việc, tìm cách giải quyết. KN: Biết cách khắc phục một số khó khăn trong học tập. TĐ: Luôn có ý thức khắc phục khó khăn trong việc học tập của bản thân và giúp đỡ người khác khắc phục khó khăn. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Ghi sẵn 5 tình huống. - Giấy màu xanh, đỏ. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. ổn định tổ chức.s II. Bài cũ: Nêu ghi nhớ. III. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1/ HĐ1: Gương sáng vượt khó: - Kể 1 số tấm gương vượt khó học tập ở xung quanh hoặc kể những câu chuyện về gương sáng học tập mà em biết. - H kể những gương vượt khó mà em biết. 3- 4 H - Lớp nghe nx- bổ sung. - Khi gặp khó khăn trong học tập các bạn đã làm gì? - Các bạn đã khắc phục khó khăn tiếp tục học tập. - Thế nào là vượt khó trong học tập? - Là biết khắc phục khó khăn tiếp tục học tập và phấn đấu đạt kết quả tốt. - Vượt khó trong học tập giúp ta điều gì? - Giúp ta tự tin hơn trong học tập, tiếp tục học tập, được mọi người yêu quý. - T kể tên cho H nghe câu chuyện vượt khó của bạn Lan. 2. Hoạt động 2: Xử lí tình huống: - T phát phiếu ghi 5 câu hỏi TL. - H thảo luận N2 - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - T chốt: Với mỗi k 2 các em có những cách khắc phục khác nhau nhưng tất cả đều cố gắng để học tập được duy trì và đạt kết quả tốt, điều đó rất đáng hoan nghênh. - Lớp nhận xét - bổ sung. 3/ Hoạt động 3: Trò chơi "Đúng- sai" - T phát cho H mỗi em 2 tấm giấy xanh, đỏ. - H hoạt động theo lớp. - T cho H giải thích vì sao? -Đúng thì giơ miếng đỏ. - Sai thì giơ tấm xanh. 0 0 9 9 * KL: Vượt khó trong học tập là đức tính rất quý. Mong các em sẽ khắc phục được mọi khó khăn để học tập tốt hơn. 4/ Hoạt động 4: Thực hành. - 1 bạn H đang gặp nhiều khó khăn trong học tập. - Lớp lên kế hoạch để giúp đỡ. - T nhận xét H nêu các kế hoạch. * KL: Trước khó khăn của bạn Nam, bạn có thể phải nghỉ học, chúng ta cần giúp bạn bằng nhiều cách khác nhau. IV. Củng cố - Dặn dò - Gọi 1 H nhắc lại nghi nhớ. - Nhận xét giờ học. - VN chuẩn bị bài sau. Ngày soạn: 28/ 8 / 2010 Ngày dạy: Thứ ba ngày 31 / 8 / 2010 TOÁN TOÁN Tiết 17: Tiết 17: Luyện tập Luyện tập A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Củng cố về viết và so sánh các số tự nhiên. - Bước đầu làm quen với bài tập dạng x < 5; 68 < x < 92 (với x là số tự nhiên). B. CHUẨN BỊ: - ND bài luyện tập C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. ổn định tổ chức. II- Bài cũ: - Muốn so sánh 2 số TN ta làm như thế nào? III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1, Giới thiệu bài. 2, Hướng dẫn HS làm bài tập. a. B ài 1: - Yêu cầu của bài tập + Số bé nhất có 1 chữ số ; 2 chữ số ; 3 csố + Số lớn nhất có 1csố ; 2 csố; 3 csố b. Bài 2: - Có bao nhiêu số có 1 chữ số. - Có bao nhiêu số có 2 chữ số. - HS làm bảng con - 1 HS đọc - Lớp đọc thầm + 0; 10; 100 + 9; 99; 999 - Có 10 số có 1 chữ số: 0→9 - Có 90 số có 2 chữ số: 10→99 - HS làm vở c. Bài 3: - BT y/c gì? - Viết số thích hợp vào ô trống ta làm - Viết chữ số thích hợp vào  859 67 < 859167 ntn? 609608 < 60960 d. Bài 4: - Bài y/c gì? - Tìm số TN x biết x<5 Các số TN bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4 Vậy x là: 0; 1; 2; 3; 4 e. Bài 5: Tìm số tròn chục x biết: 68 < x < 92 - Số tròn chục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là: 70; 80; 90 Vậy x là : 70; 80; 90 IV. Củng cố - Dặn dò: - Nêu cách so sánh 2 số TN. - NX giờ học. - VN xem lại bài tập đã làm và chuẩn bị bài sau: Tiết 18. VN xem lại bài tập đã làm và chuẩn bị bài sau: Tiết 18. LUYỆN TẬP TỪ VÀ CÂU Tiết 7: Từ ghép và từ láy A. MỤC TIÊU: - Nắm được 2 các chính cấu tạo từ phức của tiếng Việt. Chép những tiếng có nghĩa lại với nhau(từ ghép) phối hợp những tiếng có âm hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau (từ láy) - Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy đơn giản, tập đặt câu với các từ đó. B. CHUẨN BỊ: - Viết sẵn 2 từ làm mẫu để so sánh 2 kiểu từ: Ngay ngắn, ngay thẳng. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. ổn định tổ chức. II- Bài cũ: - Từ phức và từ đơn khác nhau ở điểm nào? III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài. 2. Phần nhật xét. - Gọi HS đọc bài. - Từ nào là từ phức? - 1 HS đọc y/c lớp đọc thầm. - HS làm bài tập. - Từ phức: Truyện cổ, ông cha, thì thầm, lặng im, chầm chầm, cheo leo, se sẽ. → Trong những từ phức trên từ phức nào do những tiếng có nghĩa tạo thành. + Truyện cổ, ông cha, lặng im. - Từ phức nào do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành. - Chầm chầm, se sẽ, thì thầm (âm đầu), cheo leo (âm cuối). * Có mấy cách chính tạo từ phức? - Đó là những cách nào? * HS nêu ghi nhớ. 3. Luyện tập: a) Bài 1: - HD HS làm bài. - HS đọc nội dung y/c bài tập - Cho HS chữa bài + Từ ghép - Ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi, tưởng nhớ. - Dẻo dai, vững chắc, thanh cao. + Từ láy - Từ ghép là những từ ntn? Từ nào là từ láy. - Nô nức. - Mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp. b) Bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. 1 HS đọc yêu cầu Từ ghép: Ngay→ - Ngay thẳng, ngay thật, ngay đưng, ngay đơ. Từ phức: Thẳng→ - Thẳng băng, thẳng cánh, thẳng đuột, thẳng đứng, thẳng góc, thẳng tay, thẳng tắp. Từ láy: + Ngay→ + Thẳng + Thật - Ngay ngắn - Thẳng thắn, thẳng thím. Thật thà. IV. Củng cố – dặn dò: - Có mấy cách tạo từ phức? Là những cách nào? - Nhận xét giờ học. - VN tìm 5 từ láy, 5 từ ghép chỉ màu sắc KHOA HỌC Tiết 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn A. MỤC TIÊU: Sau bài học HS có thể: - Giải thích được lí do cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn. - Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít và ăn hạn chế. B. CHUẨN BỊ. GV : - Tranh ảnh và các loại thức ăn. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. ổn định tổ chức. II- Bài cũ: - Nêu vai trò của các Vi-ta-min, chất khoáng và chất béo? III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài 2. Giảng bài: a. HĐ1: Sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món. - Nêu tên một số thức ăn mà em thường ăn - HS tự kể. - Nếu ngày nào cũng ăn một vài món ăn cố định các em sẽ thấy ntn? - Tự nêu - Có loại thức ăn nào chứa đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng không? - Không, 1 loại thức ăn nào dù chứa nhiều chất dinh dưỡng đến đâu cũng không thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể. - Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ ăn cơm với thịt cá mà không ăn rau, quả? - Cơ thể không đủ chất dinh dưỡng và quá trình tiêu hoá không tốt. * KL: Tại sao phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món. - Vài HS nhắc lại b. Hoạt động 2: Tìm hiểu về tháp dinh dưỡng cân đối. - Cho HS đặt câu hỏi và trả lời. - GVđánh giá - HS thảo luận nhóms - Hãy nói tên nhóm thức ăn. * KL: Những thức ăn nào cần được ăn đầy đủ? ăn vừa phải, có mức độ, ăn ít và hạn chế. - Vài H nhắc lại 3/ HĐ3: Trò chơi "Đi chợ" * Mục tiêu: Biết lựa chọn thức ăn cho từng bữa ăn 1 cách phù hợp và có lợi cho sức khoẻ. * Cách tiến hành: - Cho HS viết tên các thức ăn, đồ uống hàng ngày. - GVđánh giá - HS chơi theo nhóm → giới thiệu trước lớp thức ăn, đồ uống lựa chọn cho từng bữa. - Các nhóm khác nx - bình chọn. IV. Củng cố – Dặn dò - Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? - VN thực hiện tốt việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng. - Nói với bố mẹ về tháp dinh dưỡng. KỂ CHUYỆN Tiết 4: Một nhà thơ chân chính A. MỤC TIÊU: 1, Rèn kn nói: - Dựa vàơ lời kể của GV và tranh minh hoạ.H trả lời được các câu hỏi về ND câu chuyện, kể lại được những câu chuyện có thể kể phối hợp với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên. - Hiểu truyện, trao đổi được với các bạn về ND, ý nghĩa câu chuyện (Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết trên giàn lửa thiêu, không chịu khuất phục cường quyền) 2, Rèn kỹ năng nghe: - HS chăm chú nghe GV kể chuyện, nhớ chuyện. - Theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn. B. CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ. - Bảng phụ viết sẵn y/c 1 (a, b, c, d) C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. ổn định tổ chức. II- Bài cũ: - Kể lại 1 câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc về lòng nhân hậu. III. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu câu chuyện. 2. Giáo viên kể chuyện: - GV kể lần 1 + Kết hợp giải nghĩa từ. - GV kể lần 2 + Kết hợp giới thiệu. - HS đọc thầm y/c 1 (a, b, c, d) 3. Hướng dẫn HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. * Gọi HS đọc y/c 1 - Trước sự bạo ngược của nhà vua dân chúng phản ứng bằng cách nào? - Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài ca lên án mình? - HS theo dõi và ghi nhớ ND câu chuyện. + HS đọc các câu hỏi a, b, c, d. - Truyền nhau hát một bài hát lên án thói hống hách bạo tàn của nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của ND. - Nhà vua ra lệnh lùng bắt kỳ được kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy. Vì không thể tìm được ai là tác giả bài hát nhà vua hạ lệnh tống giam tất cả nhà thơ và nghệ nhân hát rong. - Trước sự đe doạ của nhà vua thái độ của mọi người ntn? - Các nhà thơ, các nghệ nhân lần lượt khuất phục. Họ hát lên những bài ca tụng nhà vua. Duy chỉ có 1 nhà thơ trước sau vẫn im lặng. - Vì sao nhà vua phải thay đổi thái độ? -… vì: Khâm phục, kính trọng lòng trung thực và khí phách cuả nhà thơ bị lửa thiêu cháy, nhất định không chịu nói sai sự thật. * Cho HS kể chuyện theo nhóm - HS kể N 2 + trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Cho HS kể chuyện - Thi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp. Lớp nhận xét đặt câu hỏi cho bạn. - GV cho HS nhận xét, bình chọn những bạn kể hay, hấp dẫn nhất. - HS chọn người KC hấp dẫn, hiểu ý nghĩa câu chuyện nhất. IV. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại ND bài học. - Nhận xét giờ học. - VN kể lại câu chuyện vừa học cho người thân nghe. - Tìm 1 câu chuyện, được đọc, được nghe về tính trung thực. Ngày soạn: 31 / 8 / 2010 Ngày soạn: 31 / 8 / 2010 Ngày dạy: Thứ tư ngày 1 / 9 / 2010 Ngày dạy: Thứ tư ngày 1 / 9 / 2010 TẬP ĐỌC Tiết 8 :Tre việt nam A. MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát toàn bài, giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung cảm xúc (Ca ngợi cây tre VN) và nhịp điệu của các câu thơ,đoạn thơ. - Cảm và hiểu được ý nghĩa của bài thơ: Cây tre tượng trưng cho con người VN. Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người VN: Giàu tình thương, ngay thẳng, chính trực. - HTL những câu thơ em thích. B. CHUẨN BỊ: GV: Tranh ảnh về cây tre. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. Ổn định tổ chức. II- Bài cũ: - Đọc truyện : Một người chính trực. - Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành? III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài. - Cho HS quan sát tranh. 2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu: a) Luyện đọc. - Các từ phát âm sai, dễ lẫn (nắng nỏ; khuất mình; bão bùng; luỹ thành, nòi tre) - GV cho HS nhận xét từng đoạn + kết hợp giải nghĩa từ: ( luỹ, thành áo cộc) - 4 HS đọc nối tiếp - mỗi HS đọc 1 đoạn - 4 HS đọc lần 2 - HS nêu chú giải - HS đọc trong nhóm - 1→2 H đọc cả bài. - GV đọc mẫu b) Tìm hiểu bài: - Tìm những câu thơ nói lên sự gắn bó lâu đời của cây tre với người VN? - Những hình ảnh nào của cây tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người VN. - HS đọc thầm để trả lời câu hỏi. - Tre xanh, xanh tự bao giờ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh - Tượng trưng cho tính cần cù? - Ở đâu tre cũng xanh tươi Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu dễ bấy nhiêu cần cù. - Gợi lên phẩm chất đoàn kết của người VN. - Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm Thương nhau tre chẳng ở riêng * Biết thương yêu, nhường nhịn, đùm bọc, che - Lưng trần phơi nắng phơi sương [...]... đề-ca-gam và héc-tô-gam a Giới thiệu đề-ca-gam - Kể tên các đơn vị đo khối lượng đã học - Tấn, tạ, yến, kg, g 1kg = ? g 1kg = 1000g - Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục gam người ta dùng đơn vị đề-cagam - đề-ca-gam viết tắt: dag b Giới thiệu héc-tô-gam: - Nêu tên các đơn vị đo khối lượng đã học từ lớn→ bé - Để đo đơn vị bé hơn kg và lơn hơn dag còn có đơn vị héc-tô-gam Héc-tô-gam viết tắt: hg -. .. (XIX) - CM tháng Tám thành công năm 1 945 - Thế kỷ 20 (XX) thuộc thế kỷ nào? c) Bài số 3: - Lý Thái Tổ về TLong năm 1010 năm - Thế kỷ XI đó thuộc thế kỷ nào? Bao nhiêu năm? - Đến nay được 995 năm (2005) IV Củng cố - Dặn dò: - Nêu mối quan hệ giữa giây, phút, thế kỷ và năm? - Nhận xét giờ học - Nhắc HS về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau TẬP LÀM VĂN Tiết 8: Luyện tập xây dựng cốt truyện A MỤC TIÊU: - Thực... III- Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1 Giới thiệu bài 2 HD2 HS nhớ - viết - Gọi HS đọc y/c của bài - 1 HS đọc - Gọi 1 HS đọc bài thơ - HS đọc thuộc lòng 1→2 HS Lớp đọc thầm - Nêu cách trình bày thơ lục bát - HS nêu cách viết - Cho HS viết bài - HS tự làm bài 3 Luyện tập: - GV cho HS đọc bài tập - HS đọc y/c - Nhắc HS khi điền từ hoặc vần cần phối - HS làm bài hợp với nghĩa của câu - Chữa bài tập - lớp. .. tập 3 HS : Đồ dùng học tập C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC I ổn định tổ chức II Bài cũ: - Thế nào là từ ghép? Cho ví dụ? - Thế nào là từ láy? Cho ví dụ? III Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1 Giới thiệu bài: 2 Luyện tập: a) Bài số 1: - HS nêu y/c - Gọi HS đọc bài tập + Bánh trái ⇒ chỉ loại bánh nào? - Chỉ chung các loại bánh + Bánh rán? - Loại bánh làm bằng bột gạo nếp thường cho nhân, rán chín giòn ⇒ Từ nào... CẦU: - HS biết nhận ra những ưu điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần 4 - Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc phải II LÊN LỚP: 1 Nhận xét chung: Ưu điểm: - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao - Đi học đầy đủ, đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn, có ý thức - Có ý thức tự quản trong giờ truy bài - Học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp - Đầy đủ đồ dùng trước khi đến lớp - Học. .. tấu - T hướng dẫn H gõ đệm theo tiết tấu - H nghe và thực hiện theo T - H thực hiện - HD gõ đệm theo nhịp → phách - T nghe và sửa cho H c) Tìm hiểu câu chuyện "Tiếng hát - H đọc từng đoạn của câu chuyện Đào Thị Huệ" - Vì sao ND ta lập đền thờ người con gái có giọng hát hay ấy? IV Củng cố - Dặn dò: - Cho Lớp hát ôn lại bài hát - Nhận xét giờ học - VN ôn lại bài hát SINH HOẠT LỚP Nhận xét trong tuần 4. .. đạm TV - Nhận xét giờ học - VN ôn bài, thực hiện tốt các ND bài học Ngày soạn: 30 / 9 / 2010 Ngày dạy: Thứ sáu ngày 2 / 9 / 2010 TOÁN Tiết 20: Giây - Thế kỷ A MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Làm quen với đơn vị đo thời gian: Giây, thế kỷ - Biết mối quan hệ giữa giây và phút, thế kỷ và năm B CHUẨN BỊ GV: Đồng hồ có 3 loại kim HS : Đồ dùng học tập C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC I ổn định tổ chức II- Bài cũ: - Kể... các thế hệ - Tre già măng c) Hướng dẫn đọc diễn cảm: mọc - GV cùng hs nx cách đọc - Luyện đọc diễn cảm:Nòi tre …hết - HS đọc nối tiếp + GV đọc mẫu: - HS luyện đọc theo cặp + Thi đọc diễn cảm: - Cá nhân, nhóm - GV cùng hs nx chung - Cho HS đọc và thi học thuộc lòng - HS nhẩm và thi HTL khổ, cả bài IV Củng cố – Dặn dò: - Bài thơ muốn ca ngợi gì về con người VN? - Nhận xét giờ học - VN tiếp tục học thuộc... dạy: Thứ năm ngày 2 / 9 / 2010 TOÁN Tiết 19: Bảng đơn vị đo khối lượng Giúp HS : - Nhận biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của Đề-ca-gam, hec-tô-gam quan hệ của đề-ca-gam và hec-tô-gam với nhau - Biết tên gọi, ký hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đv đo khối lượng I MỤC TIÊU: B CHUẨN BỊ GV : Kẻ sẵn bảng như SGK C HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: I ổn định tổ chức II Bài cũ: - Nêu mối... 1 từ năm 101 → 200 thuộc thế kỷ thứ - Từ năm 101 → 200 thuộc thế kỷ thứ 2 mấy? - Năm 1975 thuộc thế kỷ nào? - Thế kỷ 20 - Năm nay thuộc thế kỷ nào? - Thế kỷ 21 - Để ghi tên thế kỷ người ta thường - Chữ số La mã dùng csố nào? 3 Luyện tập: a) Bài số 1: - HS làm vào SGK 1 Muốn tìm phút = ? giây ta làm ntn? 3 1 phút = 20 giây 3 1 phút 8 giây = 68 giây b) Bài số 2: - Bác Hồ sinh năm 1890 vào thế kỷ? - Thế . 3: - HS đọc yêu cầu -Viết các số sau theo thứ tự từ lớn -bé - 1 942 ; 1978; 1952; 19 84 - GV đánh giá chung 19 84; 1978; 1952; 1 942 - HS chữa bài - Lớp nx. IV. Củng cố - Dặn dò: - Muốn so sánh 2. tập + Bánh trái ⇒ chỉ loại bánh nào? - HS nêu y/c - Chỉ chung các loại bánh. + Bánh rán? - Loại bánh làm bằng bột gạo nếp thường cho nhân, rán chín giòn ⇒ Từ nào có nghĩa tổng hợp? - Từ ghép. thiệu héc-tô-gam: - HS đọc lại 10g = 1dag - Nêu tên các đơn vị đo khối lượng đã học từ lớn→ bé. - Để đo đơn vị bé hơn kg và lơn hơn dag còn có đơn vị héc-tô-gam. Héc-tô-gam viết tắt: hg. - Tấn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx, Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx, Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx, A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

Từ khóa liên quan