Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 28 pps

118 421 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

TUẦN 28 Ngày soạn 12 / 3 / 2011 Ngày dạy: Thứ hai ngày 14 / 3 / 2011 Ngày dạy: Thứ hai ngày 14 / 3 / 2011 TẬP ĐỌC. Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (tiết 1). A. MỤC TIÊU: - Kiểm tra lấy điểm đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc- hiểu (HS trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc). - Yêu cầu kĩ năng đọc thành tiếng: Hs đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ đầu học kì II; Phát âm rõ, tốc đọ đọc tối thiểu 120 chữ/ 1phút; biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật. - Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Người ta là hoa đất. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - 17 Phiếu ghi các bài tập đọc, HTL từ đầu học kì II. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. III. Bài mới. HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài. Nêu MĐ, YC. 2. Kiểm tra tập đọc và HTL . ( Khoảng 1/3 số học sinh trong lớp) - Bốc thăm, chọn bài: - Hs lên bốc thăm và xem lại bài 1-2p. - Đọc hoặc HTL 1 đoạn hay cả bài : - Hs thực hiện theo yêu cầu trong phiếu. - Hỏi về nội dung để Hs trả lời: - Hs đọc và trả lời câu hỏi. - Gv đánh giá bằng điểm. - Hs nào chưa đạt yêu cầu về nhà đọc tiếp và kiểm tra vào tiết sau. Bài 2. - Hs đọc yêu cầu bài. + Nêu tên các bài tập đọc là truyện kể trong chủ điểm Người ta là hoa đất? - Bốn anh tài. - Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. - Tổ chức Hs trao đổi theo N2: - Nêu nội dung chính và nhân vật trong 2 truyện. - Trình bày: - Lần lượt đại diện các nhóm nêu. Lớp nx bổ sung, - Gv nx chung chốt ý đúng: IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND bài học. - Nx tiết học. - VN đọc bài tập đọc HTL từ học kì II. ****************************************************** TOÁN Tiết Tiết 136: Luyện tập chung. A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố, kĩ năng: - Nhận biết hình dạng và một số đặc điểm của một số hình đã học. - Vận dụng các công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông và hình chữ nhật; các công thức tính diện tích của hình bình hành và hình thoi. B. CHUẨN BỊ. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. + Nêu cách tính diện tích hình thoi và lấy ví dụ minh hoạ? - 1 Học sinh lên bảng, lớp làm ví dụ và nhận xét, bổ sung. - Gv nx chốt ý đúng, ghi điểm. III. Bài mới. HĐ của thầy HĐ của trò 1.Giới thiệu bài. 2.Bài tập. Bài 2 Gv vẽ hình lên bảng. - Học sinh đọc yêu cầu bài. - Tổ chức học sinh tự làm bài: - Học sinh tự làm bài vào nháp. - Trình bày: -Lần lượt học sinh nêu từng câu. - Lớp nx, trao đổi bổ sung. - Gv n x chốt ý đúng. Bài 1: a,b,c - Đ; d- S. Bài 2: a - S; b,c,d - Đ. Bài 3. - Học sinh đọc yêu cầu bài. - Tổ chức Hs trao đổi cả lớp: - Hs trả lời câu chọn để khoanh: Câu a. + Nêu cách làm để chọn câu đúng? - Tính diện tích các hình rồi so sánh và chọn. + Nêu cách tính diện tích của từng - Lần lượt học sinh nêu: hình? - Gv cùng học sinh nx, chốt ý đúng. Bài 4. - Học sinh đọc yêu cầu bài. - Trao đổi cách làm bài: - Tính nửa chu vi, tính chiều rộng rồi tính diện tích. - Học sinh làm bài vào vở: - 1 Học sinh lên bảng chữa bài. - Gv thu vở chấm 1 số em: Bài giải Nửa chu vi hình chữ nhật là: [...]... Cả lớp đọc thầm - Đoạn văn tả vẻ đẹp đặc sắc của loài hoa giấy - Giới thiệu tranh ảnh để học sinh - Hs quan sát quan sát - ọc thầm đoạn văn tìm từ dễ viết - Hs nêu: sai? - VD: rực rỡ, trắng muốt, tinh khiết, bốc bay lên, lang thang, tản mát, - Gv nhắc nhở Hs viết bài - Hs nghe đọc để viết bài - Gv đọc toàn bài: - Hs soát lỗi - Gv thu chấm một số bài - Hs đổi chéo soát lỗi bài bạn - Gv cùng hs nx... vị 4. Thực hành: Bài 1 Làm bảng con - Gv cùng học sinh nx, chữa bài, chốt bài đúng: - Tỉ số của a và b (b#0) là a:b hoặc a b - Học sinh lấy ví dụ minh hoạ - 4 học sinh lên bảng làm bài a a 2 = ; ( Bài còn lại làm tương tự) b 3 (Có thể trình bày: Tỉ số của a và b là Bài 2 - Làm bài vào nháp: - Trình bày: - Gv nx chung chốt bài đúng: 2 ) 3 - Học sinh đọc yêu cầu bài - Cả lớp, 2 học sinh lên bảng làm -. .. cùng hs nx chung bài viết 3 Đặt câu - Hs đọc yêu cầu bài 2/96 + Mỗi bài tập yêu cầu đặt các câu - Phần a .kiểu câu kể Ai làm gì? văn tương ứng với kiểu câu kể nào - Phần b .Kiểu câu kể Ai thế nào? các em đã học? - Phần c Kiểu câu kể Ai là gì? - Thực hiện cả 3 yêu cầu trên - 3 Hs làm bài vào phiếu, lớp làm bài vào nháp - Trình bày: - Lần lượt nêu miệng và dán phiếu - Gv cùng Hs nx chốt bài làm đúng,... tả - Ôn luyện về 3 kiểu câu kể: Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì? B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh ảnh minh hoạ về hoa giấy (nếu có) - Giấy khổ to, bút dạ C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Ổn định tổ chức II Kiểm tra bai cũ III Bài mới HĐ của thầy 1 Giới thiệu bài 2 Nghe - viết chính tả (Hoa giấy) - Đọc đoạn văn: Hoa giấy - Đọc thầm đoạn văn? + Nêu nội dung đoạn văn? HĐ của trò - 1 Hs đọc, lớp theo dõi - Cả lớp. . .- Gv cùng Hs nx chữa bài, ghi điểm IV.Củng cố - Dặn dò: 56:2 = 28( m) Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 - 18 = 10 (m) Diện tích hình chữ nhật là: 18 x10 = 180(m2) Đáp số: 180 m2 - Nhắc lại ND bài - Nx tiết học, - Làm bài tập VBT tiết 136 ******************************************************** CHÍNH TẢ Tiết 28: A MỤC TIÊU: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 2) - Nghe viết đúng chính tả,... mọi lúc - Hs đọc phần ghi nhớ IV Củng cố: - Tìm hiểu các biển báo giao thông nơi em thường qua lại, ý nghĩa và tác dụng của các biển báo V Dặn dò: - Chuẩn bị bài tập 4 ********************************************************* Ngày soạn: 12 / 3 / 2011 Ngày dạy: Thứ ba ngày 15 / 3 / 2011 TOÁN Tiết 137: Giới thiệu tỉ số A MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Hiểu được ý nghĩa thực tiễn tỉ số của hai số - Biết đọc,... trò * Mục tiêu: Qua những thông tin Hs hiểu được hậu quả nguyên nhân, biện pháp của việc tham gia giao thông * Cách tiến hành: - Tổ chức Hs đọc thông tin và trao - N4 trao đổi các câu hỏi sgk/ 40 đổi theo nhóm 4: - Trình bày: - Lần lượt các nhóm nêu, lớp nx, trao đổi, bổ sung - Gv nx, kết luận + Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả: tổn thất về người, của, người tàn tật, chết, xe hỏng, giao thông... chỉ thích đọc truyện dưới gốc cây bàng IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND bài - Nx tiết học - VN hoàn thành bài tập 2 vào vở ************************************** ĐẠO ĐỨC Tiết 28: Tôn trọng luật giao thông A MỤC TIÊU: - Học xong bài này học sinh có khả năng: - Hiểu: Cần phải tôn trọng luật giao thông Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người - Hs có thái độ tôn trọng luật giao thông, đồng tình... Đọc là Năm chia bảy hay năm phần bảy + Tỉ số này cho biết gì? + Tỉ số của xe khách và số xe tải là ? +Đọc như thế nào? +Tỉ số này cho biết gì? 3 Giới thiệu tỉ số a:b (b#0) - Gv nêu số thứ nhất và số thứ hai: - số xe tải bằng 7:5 hay 5 số xe khách 7 7 5 - Học sinh đọc - Số xe khách bằng - Học sinh lập tỉ số: 7 số xe tải 5 + Số thứ nhất là a, số thứ hai là b, tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là - Chú... 1,5,6 là các việc làm đúng, chấp hành luật giao thông 4 Hoạt động 3 Thảo luận nhóm bài tập 3 * Mục tiêu: Hs dự đoán được các tình huống xảy ra trong mỗi tình huống * Cách tiến hành: - Tổ chức Hs trao đổi theo N2? - N2 trao đổi và mỗi nhóm trao đổi theo ( Tình huống do Gv giao) một tình huống - Trình bày: - Lần lượt các nhóm nêu, lớp nx, trao đổi bổ sung - Gv nx, chốt ý đúng: + Những việc làm trong các . cầu bài. - Tổ chức học sinh tự làm bài: - Học sinh tự làm bài vào nháp. - Trình bày: -Lần lượt học sinh nêu từng câu. - Lớp nx, trao đổi bổ sung. - Gv n x chốt ý đúng. Bài 1: a,b,c - Đ; d- S. Bài. bài: - Hs lên bốc thăm và xem lại bài 1-2 p. - Đọc hoặc HTL 1 đoạn hay cả bài : - Hs thực hiện theo yêu cầu trong phiếu. - Hỏi về nội dung để Hs trả lời: - Hs đọc và trả lời câu hỏi. - Gv đánh. TUẦN 28 Ngày soạn 12 / 3 / 2011 Ngày dạy: Thứ hai ngày 14 / 3 / 2011 Ngày dạy: Thứ hai ngày 14 / 3 / 2011 TẬP ĐỌC. Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (tiết 1). A. MỤC TIÊU: - Kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 28 pps, Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 28 pps, Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 28 pps