TỰ TỬ Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN docx

25 556 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

TỰ TỬ Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TÓM TẮT Tự tử ở trẻ em vị thành niên (VTN) là một vấn đề sức khỏe quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm dịch tễ và các yếu tố thúc đẩy hành vi tự tử của trẻ VTN. Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu cắt ngang mô tả. Kết quả: 120 trường hợp tự tử ở trẻ VTN được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong 02 năm (từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2006). - Tuổi trung bình: 17,2, nhóm tuổi 17 – 19 tuổi chiếm 82%; nữ 55%, nam 45%, 50% là học sinh. Phương tiện tự tử: 97,5% tự tử bằng hóa chất độc, trong đó thuốc trừ sâu chiếm 35%, thuốc dưỡng cây 6,7%, thuốc chuột 9,7%, thuốc tân dược 35% có 2,5% tự tử bằng cách tự gây thương tích. 50% tự tử vào buổi trưa và chiều, 33,3% tự tử vào buổi tối, 16,7% vào buổi sáng, 80% không báo cho gia đình hành vi tự tử của mình. - Yếu tố thúc đẩy: 67% mâu thuẫn với cha mẹ, 10% thất bại trong học tập, 66% trục trặc trong tình yêu, 5,8% mâu thuẫn với bạn bè, 1,5% biết mình bị HIV/AIDS, 6,6% sau khi uống rượu say, 2,5% uống quá liều thuốc động kinh. Qua nghiên cứu, tác giả đưa ra các kiến nghị thích hợp nhằm phòng chống hữu hiệu tình trạng tự tử ở trẻ em VTN. ABSTRACT STUDY ON ATTEMPTING SUICIDE STATUS AMONG ADOLESCENT PATIENTS AT TIENGIANG GENERAL HOSPITAL Ta Van Tram, Tran Thanh Hai, Huynh Cong Thanh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 – Supplement of No 4 – 2008: 147 – 153 Suicide among adolescent is considered as a burning health problem in every countries around the world. Objective: To decribe the epidemiological characteristics of attempting suicide factors poromoting attempting suicide among adolescent Method: retrospective descriptive study Results: Including 120 adolescents attempting suicide received emergenuy treatment at Tiengiang General Hospital in peroid of 2 years, from 2005 to 2006. The average age of the children was 17.2 years, group of 17 – 19 years accounted for 82%; Female accounted 55%, male accounted 45%; 50% of them were pupils. Means for attempting suicide: 98% used poisonous chemicals, in which 41.5% used pesticides, 1.7% used rodenticides, 6.7% used plant growth hormones, and 35% used medicines, 2.5% self – infliction, 8.3% herbicides. 50% of the cases occurred at noon and afternoon, 16.7% occurred in the morning and 33,3% occurred at night. Factors promoting the attempting suicides: 67% conflict with their parents, 10%failure in learn study, 1.5% fall ills, 6.6% break – up with lovers, 5.8% conflict with friends. Appropriate measures are recommended by the author in this study for attempting suicide prevention among adolescents. ĐẶT VẤN ĐỀ Vị thành niên là những người trong độ tuổi 10 – 19. Tuổi VTN là thời rạng đông của một đời người, là giai đoạn đẹp nhất của một cuộc đời. Biết bao điều kỳ diệu đến với tuổi VTN và cũng có những băn khoăn, bối rối trước sự thay đổi về cơ thể và tâm sinh lý. Việc hiểu biết một cách đầy đủ về lứa tuổi VTN, các em sẽ có hành vi đúng để chủ động bảo vệ sức khỏe của mình hôm nay và chuẩn bị tốt cho cuộc sống tương lai 1 . Nhưng nếu sống trong một môi trường không tích cực, như không được người lớn và bạn bè tin cậy, lo lắng thái quá về kết quả học tập, thất vọng trong tình yêu, hụt hẫng trong các mối quan hệ hoặc xích mích với cha mẹ, bạn bè, hoặc tìm đến rượu, thuốc lá, ma túy trẻ VTN dễ bị tổn thương tâm lý. Các trẻ VTN có thể bất chấp tất cả để được “sống như mình muốn” và lúc đó, tai họa tự tử có thể xảy ra. Tự tử là một vấn đề y tế quan trọng ở các nước trên thế giới (Error! Reference source not found.) . Ở lứa tuổi VTN, tự tử là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Tại Pháp, năm 1993, có 13.000 trường hợp trẻ VTN tử vong do tự tử. Những hành vi tự tử gây nguy hiểm cho nạn nhân và thường để lại nhiều di chứng trên cơ thể và tâm lý lâu dài (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Ở nước ta hiện nay, tự tử ở trẻ VTN rất thường gặp trong đời sống xã hội, là nguyên nhân gây tử vong đáng tiếc và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu tìm hiểu các đặc điểm dịch tễ của các trẻ VTN tự tử, một số yếu tố thúc đẩy hành vi tự tử của trẻ VTN. Qua đó, đề xuất một số biện pháp điều trị và ngăn ngừa tự tử ở trẻ VTN ở nước ta. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Hồi cứu mô tả. Đối tượng nghiên cứu - Tất cả các trường hợp tự tử ở trẻ VTN được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong 2 năm, từ 01/01/2005 đến 31/12/2006. - Dữ kiện được thu nhận vào biểu mẫu soạn sẵn và xử lý dữ kiện bằng chương trình Epi – Info 6. KẾT QUẢ Giới Nam: 54 (45 %); Nữ 66 (54%). Tuổi Bảng 1: Phân bố theo tuổi Lứa tuổi Số ca Tỷ lệ % 10 – 13 tuổi 5 4% 14 – 16 tuổi 17 14% 17 – 19 tuổi 98 82% Trẻ từ 17 – 19 tuổi tự tử nhiều, chiếm tỷ lệ 82%. Nghề nghiệp. Bảng 2: Nghề nghiệp. Nghề nghiệp Số ca T ỷ lệ % Nghề nghiệp Số ca T ỷ lệ % Học sinh 60 50% Làm ru ộng vườn 24 20% Nội trợ 12 10% Làm mướn 14 12% Khác 10 8% Địa chỉ Bảng 3: Địa chỉ. Địa chỉ Số ca Tỷ lệ % - M ỹ 26 21% Tho - Châu Thành 47 40% - Ch ợ Gạo 17 14% - Cai Lậy 11 9% - Huyện khác 13 11% - T ỉnh khác 6 5% Tình huống xung đột cấp Bảng 4: Yếu tố thúc đẩy Y ếu tố thúc Số Tỷ đẩy ca lệ % - B ị cha mẹ la rầy 80% 67% - B ị điểm kém, lưu ban 12 10% - Thất tình 8 6,6% - Bu ồn bạn bè, cãi nhau 7 5,8% - Sau u ống rượu 8 6,6% - Biết m ình nhiễm HIV/AIDS 2 1,5% - Đang đi ều trị động kinh 3 2,5% Phương tiện tự tử Bảng 5: Phương tiện tự tử Phương ti ện tự tử Số ca T ỷ lệ % 1) Thuốc: - An th ần, thuốc ngủ 20 16,5% - Cảm sốt 11 9% - Khán g Histamin 5 4% - Kháng sinh 2 1,5% - Khác 5 4% [...]... lệ trẻ tự tử ở thời điểm tối từ 19 giờ đến 6 giờ sáng nhiều hơn (33,3%) trùng với thời điểm bị cha mẹ la rầy, la mắng sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt nhọc Chính những xung đột này, kết hợp với ý tưởng tự tử đã có sẵn ở trẻ trong một thời gian dài có thể dẫn đến hành vi tự tử Tự tử trong thời điểm sum họp gia đình, có cơ hội gặp nhau giữa các thành viên trong gia đình là đặc điểm của tự tử ở trẻ. .. ngộ độc do ý định tự tử ở trẻ em, 68% là do bất hòa trong gia đình và bị la rầy Phương tiện trẻ dùng tự tử Nghiên cứu cho thấy 97,5% các trường hợp tự tử bằng đường uống hóa chất hoặc thuốc, 2,5% các trường hợp là tự gây thương tích cho cơ thể Các trẻ sống ở các huyện, xã ven thành phố có huynh hướng sử dụng hóa chất, đặc biệt hóa chất bảo vệ thực vật làm phương tiện để tự tử Đa số dân ở vùng này đều... dưỡng cây chuột 3) Tự thương tích Cách tự tử Bảng 6: Cách tự tử Cách tự tử ca - Uống % Tự thương tích 97,5% 3 - 117 2,5% gây Số Tỷ lệ Cách tự tử ca % - Tiêm chích 0 0 - Khác 0 0 Thời điểm tự tử Bảng 7: Thời điểm tự tử Số Tỷ lệ Thời điểm ca % - Sáng (6 giờ 20 16,7% 32 26,7% 28 23,3% 12 giờ) - Trưa (12 giờ - 16 giờ) - Chiều (16 giờ - 19 giờ) - Tối (19 giờ 40 33,3% 6 giờ) Địa điểm tự tử Bảng 8: Địa điểm... sớm và trẻ có biểu hiện thiếu niệu,vàng da,thở nhanh dẫn đến tử vong Có 1 trường hợp ngộ độc nặng do uống chống động kinh Phenobarbital liều cao KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 120 trường hợp tự tử ở trẻ VTN tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong 2 năm 2005 – 2006, chúng tôi nhận thấy: - Tuổi trung bình là 17,2; 82 % ở lứa tuổi sau VTN (17– 19 tuổi) Trẻ nữ thường tự tử nhiều hơn trẻ nam - Trẻ tự tử ở khắp... ràng Nguy cơ tăng dần khi trẻ ở tuổi giữa VTN; ý nghĩ và hành vi tự tử nhiều hơn do những biến đổi sâu sắc về tâm lý và thể chất Nhóm tuổi tự tử nhiều nhất là nhóm tuổi cuối VTN Ở nhóm tuổi này, nếu trẻ có nhân cách vững vàng, ổn định, thường ít có nguy cơ tự tử, và ngược lại, ở trẻ có nhân cách lệch lạc, yếu đuối, trầm cảm, thường dễ có nguy cơ tự tử hơn Nhân cách được hình thành từ một quá trình lâu... kết quả 97,6% trẻ tự tử tại nhà Điều này cho thấy trẻ không có ý lựa chọn địa điểm để thực hiện hành vi tự tử Có thể là do trong độ tuổi VTN, môi trường mà trẻ tiếp xúc và gắn bó nhất là tại nhà, cũng có thể trẻ muốn tự tử tại nhà để phản kháng, để chống cự, trả thù lại những xung đột với cha mẹ mà trẻ luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi, bị rầy oan, và đây cũng là nói lên một điều là trẻ tự tử là do những... dấu hiệu, hành vi tự tử của trẻ để có thể đưa đi bệnh viện, xử lý kịp thời mới hy vọng làm giảm được mức độ nặng của ngộ độc, giảm tỉ lệ tử vong và những di chứng, những hậu quả nghiêm trọng khác có thể xảy ra(Error! Reference source not found.) Hậu quả của tự tử Trong nghiên cứu này, với 120 trường hợp tự tử ở trẻ VTN, có 111 trẻ được cứu sống và 9 trẻ VTN tử vong Các trường hợp tử vong đều xuất phát... người lớn, tự tử ít xảy ra vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, do những thời điểm này, ít gây chấn thương tâm lý cho người lớn hơn là các thời điềm làm việc căng thẳng ở cơ quan(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) Địa điểm tự tử 90% trẻ VTN tự tử nơi dễ phát hiện, thường là tại nhà Chỉ có 10% trẻ VTN tự tử nới vắng người Một nghiên cứu của Granboulan V3, 80% trẻ tự tử tại nhà,... gia đình Có 3 trường hợp, các trẻ tự tử bằng cách tự gây thương tích cho cơ thể Các em đã dùng dao đâm vào bụng sau khi bị la rầy và uống rượu Có 3 trường hợp đều không gây thương tích nặng cho cơ thể và được cứu sống Thời điểm tự tử Trong nghiên cứu này, thời điểm trẻ tự tử rải rác trong ngày Điều này cho thấy trẻ không có khuynh hướng lựa chọn thời điểm tự tử, có thể trẻ thực hiện hành vi ngay sau... thuốc tự tử Nhân cách của trẻ VTN được hình thành từ một quá trình lâu dài với tác nhân là môi trường và nền giáo dục Trong gia đình, trẻ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ, còn trong xã hội, trẻ chịu ảnh hưởng nhiều từ thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm Các mâu thuẫn do cha mẹ quá khắt khe, thường hay la mắng khiến trẻ hiểu lầm là cha mẹ không thương, ghét bỏ hoặc cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào trẻ mà . TỰ TỬ Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TÓM TẮT Tự tử ở trẻ em vị thành niên (VTN) là một vấn đề sức khỏe quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mục tiêu. các đặc điểm dịch tễ của các trẻ VTN tự tử, một số yếu tố thúc đẩy hành vi tự tử của trẻ VTN. Qua đó, đề xuất một số biện pháp điều trị và ngăn ngừa tự tử ở trẻ VTN ở nước ta. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG. hành vi tự tử ở các em VTN. Địa chỉ Trẻ VTN tự tử ở rải rác khắp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các tỉnh lân cận nhưng nổi trội nhất là ở các huyện Châu Thành, Chợ Gạo và Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ TỬ Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN docx, TỰ TỬ Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN docx, TỰ TỬ Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN docx