Những mùa hoa nở rộ docx

7 165 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

. Những mùa hoa nở rộ Suốt từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5, công viên Showakinen (Nhật) luôn thay đổi với nhiều loại hoa khác nhau, hoa ở đây trải dài như những thảm màu rực. loại hoa khác nhau, hoa ở đây trải dài như những thảm màu rực rỡ. Dưới đây là hình ảnh cả vườn hoa cải bát ngát. Cánh đồng rau tím:
- Xem thêm -

Xem thêm: Những mùa hoa nở rộ docx, Những mùa hoa nở rộ docx, Những mùa hoa nở rộ docx