Chế biến sản phẩm xúc xích cá tra có bổ sung thịt heo part6 docx

7 305 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

Bảng 39: Bảng ANOVA cho Mùi 2 Analysis of Variance for Mui 2 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:TY le da:bot 1.68889 8 0.211111 0.39 0.9218 Within groups 43.6 81 0.538272 Total (Corr.) 45.2889 89 Bảng 40: Bảng ANOVA cho Vị 2 Analysis of Variance for Vi 2 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Ty le da:bot 7.15556 8 0.894444 2.11 0.0444 Within groups 34.4 81 0.424691 Total (Corr.) 41.5556 89 2.3 Thí nghiệm 3: Bảng 41: Bảng ANOVA cho Lực phá vỡ cấu trúc 3 Analysis of Variance for Luc pha vo cau truc 3 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Nong do polyphosphat 47.3737 4 11.8434 3.58 0.0465 Within groups 33.1074 10 3.31074 Total (Corr.) 80.4812 14 Bảng 42: Bảng ANOVA cho Màu sắc 3 Analysis of Variance for Mau sac 3 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Nong do polyphosphat 36.9102 4 9.22756 6.84 0.0064 Within groups 13.4865 10 1.34865 Total (Corr.) 50.3967 14 Bảng 43: Bảng ANOVA cho Cấu trúc 3) Analysis of Variance for Cau truc 3 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Nong do polyphosphat 9.92 4 2.48 8.52 0.0000 Within groups 13.1 45 0.291111 Total (Corr.) 23.02 49 Bảng 44: Bảng ANOVA cho Mùi 3 Analysis of Variance for Mui 3 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Nong do polyphosphat 0.52 4 0.13 0.34 0.8481 Within groups 17.1 45 0.38 Total (Corr.) 17.62 49 Bảng 45: Bảng ANOVA cho Vị 3 Analysis of Variance for Vi 3 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Nong do polyphosphat 5.08 4 1.27 2.43 0.0612 Within groups 23.5 45 0.522222 Total (Corr.) 28.58 49 2.4. Thí nghiệm 4 Bảng 46: Bảng ANOVA cho Luc pha vo cau truc 4 Analysis of Variance for Luc pha vo cau truc 4 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Che do hap 142.025 8 17.7531 2.07 0.0960 Within groups 154.714 18 8.59523 Total (Corr.) 296.739 26 Bảng 47: Bảng ANOVA cho Màu sắc 4 Analysis of Variance for Mau sac 4 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Che do hap 17.7502 8 2.21878 11.08 0.0000 Within groups 3.60433 18 0.200241 Total (Corr.) 21.3545 26 Bảng 48: Bảng ANOVA cho Cấu trúc 4 Analysis of Variance for Cau truc 4 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Che do hap 8.0 8 1.0 1.49 0.1741 Within groups 54.4 81 0.671605 Total (Corr.) 62.4 89 Bảng 49: Bảng ANOVA cho Mùi 4 Analysis of Variance for Mui 4 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Che do hap 6.35556 8 0.794444 1.31 0.2527 Within groups 49.3 81 0.608642 Total (Corr.) 55.6556 89 Bảng 50: Bảng ANOVA cho Vị 4 Analysis of Variance for Vi 4 Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Che do hap 8.54545 8 1.06818 1.09 0.3774 Within groups 88.1818 90 0.979798 Total (Corr.) 96.7273 98 3. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu: 3.1. Độ ẩm (phương pháp sấy khô đến khối lượng không đổi) • Nguyên lý: Dùng sức nóng làm bay hơi nước trong thực phẩm. Cân trọng lượng thực phẩm trước và sau khi sấy khô, từ đó tính ra phần trăm nước có trong thực phẩm. • Tiến hành: Lấy một cốc sứ và một đũa thuỷ tinh đem sấy ở 100÷105 o C cho đến khi trọng lượng không đổi. Để nguội trong bình hút ẩm và cân ở cân phân tích chính xác đến 0,0001g. Sau đó cho vào cốc khoảng 10g mẫu đã nghiền nhỏ, cân tất cả ở cân phân tích. Cho vào tủ sấy 100 ÷ 105 o C, sấy khô cho đến trọng lượng không đổi, thường tối thiểu là trong 6 giờ. Trong thời sấy, cứ sau 1 giờ, dùng đũa thuỷ tinh nghiền nhỏ các phần vón cục, sau đó lại sấy tiếp. Sấy xong, đem làm nguội ở bình hút ẩm (25 ÷ 30 phút) và đem cân ở cân phân tích. Rồi cho vào tủ sấy 100 ÷ 105 o C trong 30’, lấy ra để nguội ở bình hút ẩm và cân như trên cho tới trọng lượng không đổi và kết quả 2 lần cân liên tiếp không được cách nhau quá 0,5 mg cho mỗi g mẫu. • Tính kết quả: X = (G 1 - G 2 ) * 100 / (G 1 - G) (%) X: Độ ẩm (%) G: Trọng lượng của cốc cân và đũa thuỷ tinh (g) G 1 : Trọng lượng của cốc cân, đũa thuỷ tinh và mẫu trước khi sấy (g). G 2 : Trọng lượng của cốc cân, đũa thuỷ tinh và mẫu sau khi sấy (g). 3.2. Protid (phương pháp Kjeldal) • Nguyên lý: Vô cơ hóa thực phẩm bằng H 2 SO 4 đậm đặc và chất xúc tác. Dùng một kiềm mạnh (NaOH hoặc KOH) đẩy NH 3 từ muối (NH 4 ) 2 SO 4 hình thành ra thể tự do. Định lượng NH 3 bằng một acid. • Tiến hành: Cân thật chính xác 0,5g mẫu cho vào bình Kjeldahl với 10÷15 ml H 2 SO 4 đậm đặc và khoảng 5g chất xúc tác K 2 SO 4 /CuSO 4. Để nghiêng bình Kjeldahl trên bếp và đun từ từ cho đến khi dung dịch trong suốt và có màu xanh lơ của CuSO 4 , để nguội. Chuyển dung dịch đã vô cơ hóa vào bình cầu, tráng bình Kjeldahl hai lần bằng nước cất. Trung hòa bằng NaOH 40% với phenoltalein làm chỉ thị màu. Chuẩn bị dung dịch ở bình hứng: Cho vào bình hứng 20ml H 2 SO 4 0,1N và 3 giọt metyl hỗn hợp. Cất kéo hơi nước và định lượng trực tiếp NH 3 bay sang hòa tan trong bình hứng. Lượng H 2 SO 4 còn thừa trong bình hứng được chuẩn độ bằng NaOH 0,1N. • Tính kết quả: %N = 14 * (V o – V t ) * X * 10 -4 * 100 / m V o : Trị số trung bình của 2 lần thử không (ml) V t : Trị số trung bình của 3 lần thử thật (ml) X: Hệ số hiệu chỉnh m: Khối lượng mẫu (g) 3.3. Lipid (phương pháp Soxlet) • Nguyên lý: Dùng dung môi nóng hòa tan chất béo trong thực phẩm. Cân chất béo còn lại và tính ra hàm lượng lipid có trong 100g thực phẩm. • Tiến hành: Cân chính xác khoảng 1 ÷ 5g mẫu đã nghiền nhỏ và gói vào giấy lọc, đem sấy cho đến khi trọng lượng không đổi. Cho gói giấy vào ống chiết (sao cho đầu trên của gói giấy thấp hơn đầu trên của ống xiphông). Lắp bình cầu trước đó đã sấy khô và cân. Cho dung môi vào khoảng 2/3 thể tích bình cầu. Mở nước cho chảy qua ống sinh hàn. Đun từ từ bình cầu trên bếp (không quá 50 o C). Chiết trong khoảng 8 ÷ 12 giờ và chiết cho đến hết chất béo (thử). Khi chiết xong, lấy bình cầu ra, lắp ống sinh hàn vào và cất lấy ete. Sấy bình cầu có chứa lipid đến khối lượng không đổi (100 ÷ 105 o C), để nguội rồi đem cân. • Tính kết quả: X = (P – P’) / G * 100 (%) X: Hàm lượng lipid (%) P: Khối lượng bình cầu có chứa lipid sau khi sấy (g) P’: Khối lượng bình cầu lúc đầu (g) G: Khối lượng mẫu (g) 3.4. pH Dùng pH kế để đo dung dịch nước thịt chiết ra theo tỷ lệ thịt / nước = 1/10. 3.5. NH3 tự do • Nguyên lý: đẩy muối amoni ra thể tự do bằng chất kiềm mạnh. Dùng hơi nước kéo amoniac đã được giải phóng ra thể tự do sang bình chuẩn độ và định lượng bằng dung dịch H 2 SO 4 0,1N. • Tiến hành: Cân một lượng chính xác P (g) thực phẩm cho vào bình định mức, thêm nước cất vào, lắc đều. Sau đó cho tất cả vào bình cầu, cho nước cất vào đến khoảng 2/3 thể tích bình, thêm 5 giọt chất chỉ thị màu phenoltalein. Cho MgO bột vào. Đun sôi, hơi nước bay lên sẽ kéo NH 3 theo và đi qua ống sinh hàn sẽ đọng lại và rơi xuống bình hứng có đựng sẵn V ml H 2 SO 4 0,1N và 3 giọt metyl hỗn hợp. Cất cho đến khi hơi nước bay ra không còn NH 3 nữa (thử với giấy quỳ không cho phản ứng kiềm). Hơi NH 3 bay ra kết hợp với H 2 SO 4 thành (NH 4 ) 2 SO 4 và H 2 SO 4 thừa sẽ được chuẩn độ bằng NaOH 0,1N. • Tính kết quả: Hàm lượng NH 3 trong 100g thực phẩm: 1,7 * (V – V x ) * 100 / 1000 * m V: Thể tích H 2 SO 4 0,1N cho vào bình hứng. V x : Thể tích NaOH 0,1N dùng để chuẩn độ H 2 SO 4 thừa. m: Khối lượng mẫu. 4 Công thức tính lực phá vỡ cấu trúc sản phẩm: Công thức Young: E = (F/A)/(∆L/L) F: Lực phá vỡ bề mặt mẫu (g) A: Tiết diện của đầu đo (mm 2 ) ∆L: Đoạn đường đầu đo đi được để phá vỡ bề mặt mẫu (mm) L: Chiều cao mẫu (mm) 4. Tính giá thành sản phẩm Bảng 51: Chi phí nguyên liệu cho 1kg sản phẩm Nguyên liệu Số lượng (g) Đơn giá (đ/g) Thành tiền (đ) Cá tra 400 25 10.000 Thịt heo 240 42 10.080 Mỡ 160 11 1760 Da xay 80 10 800 Bột mì 32 5 160 Nước đá 120 0,5 60 Muối 16,51 1,5 24,77 Đường 11,87 7,5 89 Bột ngọt 3,51 2,3 8,07 Polyphosphat 4,13 20 82,6 Tiêu 5,16 60 309,6 Hành 10,32 15 154,8 Tỏi 10,32 10 103,2 Màu thực phẩm 0,1 500 50 Bao PE 20g 25 500 Tổng 24.182,04 Chi phí nước đá để làm lạnh sản phẩm: 500đ Chi phí chất đốt (gas hoặc điện): 1000đ Chi phí điện nước: 1000đ Các khấu hao khác: 10% Vậy tổng chi phí cho 1 kg sản phẩm là : 29.100đ . mẫu (mm) 4. Tính giá thành sản phẩm Bảng 51: Chi phí nguyên liệu cho 1kg sản phẩm Nguyên liệu Số lượng (g) Đơn giá (đ/g) Thành tiền (đ) Cá tra 400 25 10.000 Thịt heo 240 42 10.080 Mỡ 160. 103,2 Màu thực phẩm 0,1 500 50 Bao PE 20g 25 500 Tổng 24.182,04 Chi phí nước đá để làm lạnh sản phẩm: 500đ Chi phí chất đốt (gas hoặc điện): 1000đ Chi phí điện nước: 1000đ Các khấu hao khác:. bình cầu lúc đầu (g) G: Khối lượng mẫu (g) 3.4. pH Dùng pH kế để đo dung dịch nước thịt chiết ra theo tỷ lệ thịt / nước = 1/10. 3.5. NH3 tự do • Nguyên lý: đẩy muối amoni ra thể tự do bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế biến sản phẩm xúc xích cá tra có bổ sung thịt heo part6 docx, Chế biến sản phẩm xúc xích cá tra có bổ sung thịt heo part6 docx, Chế biến sản phẩm xúc xích cá tra có bổ sung thịt heo part6 docx

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm