LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ doc

32 1,007 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ   1.2 Lịch sử phát triển của tư tưởng quản trị 1.2.1 Giai đoạn từ cổ đại đến CNTB phát sinh 1.2.2 Giai đoạn từ khi CNTB phát triển đến cuối 1960 1. Trường phái quản trị cổ điển 2. Trường phái tâm lý xã hội 3. Trường phái quản trị định lượng 4. Quản trị theo tiến trình 5. Quản trị theo tình huống 1.2.3 Giai đoạn từ 1970 đến nay   1.2.1 Giai đoạn từ cổ đại đến CNTB phát sinh 1. Quản Trọng (640-538 TCN): Ông đưa ra 5 lĩnh vực của hoạt động quản trị:  Ngoại giao - Kinh tế - Luật pháp - Quốc phòng - Hệ thống kiểm tra giám sát chống tham nhũng và lạm quyền ở những nơi tập trung quyền lực.   1. Giai đoạn từ cổ đại đến CNTB phát sinh  2. Khổng Tử (551-450 TCN): Để quản lý, dạy dỗ con người cần “lễ”, “danh”. - Lễ: lễ nghi, ứng xử, đạo đức, tôn trọng, trên kính dưới nhường. - Danh: lẽ phải. “Danh có chính, ngôn mới thuận”.  Chủ trương: “Đức trị”.   1. Giai đoạn từ cổ đại đến CNTB phát sinh 3. Mạnh Tử (372-289 TCN):  Để quản lý, giáo dục con người thì phải dùng điều thiện: “nhân chi sơ tính bản thiện”.  Phải lấy dân làm gốc,  Vua quan cần phải coi nhẹ hơn.   1. Giai đoạn từ cổ đại đến CNTB phát sinh 4. Tuân Tử ( 300–237 TCN):  Con người sinh ra đã là ác: “Nhân chi sơ, tính bản ác”  phải lấy nhân nghĩa để cải tạo.  Ông chủ trương: kết hợp “pháp trị” và “đức trị”.   I. Giai đoạn từ cổ đại đến CNTB phát sinh 5. Hàn Phi Tử (280 – 233 TCN):  Chủ trương “pháp trị”.  Vua phải biết giữ suy nghĩ của mình.  Vua phải biết cách dùng người.   2 sự kiện lịch sử quan trọng      !"#$  % II. Giai đoạn từ khi CNTB phát triển đến cuối 1960   1. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC Taylor (1856-1915):  Con người là cái máy phải hành động, tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn, quản lý của đốc công.  Bản chất con người: lười biếng, luôn trốn việc khi có thể.  Ông chủ trương: - Chia nhỏ công việc ra những công đoạn. - Tổ chức sản xuất theo dây chuyền. - Cải tiến công cụ và tổ chức lao động hợp lý. - Đưa ra định mức LĐ để nâng cao NSLĐ. [...]... quản trị 08/01/14 14 2 LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH  Ưu điểm:  Coi quản trị là 1 nghề  Giúp các nhà quản trị có cách nhìn bao quát về các hoạt động quản trị tổ chức  Hạn chế:  Các tư tưởng được thiết lập trong một tổ chức ổn định, hệ thống vẫn bị đóng kín  Quan điểm quản trị cứng rắn 08/01/14 15 3 LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI (QUẢN TRỊ HÀNH VI) 1 Elton Mayo (1880 - 1949):  Những nghiên cứu ở Hawthorne:... của quản trị: + Kế hoạch + Tổ chức + Chỉ huy, lãnh đạo (điều hành) + Kiểm tra + Điều chỉnh 08/01/14 13 2 LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH - Tập trung trực tiếp vào tất cả các hoạt động của các nhà quản trị - Đề cao nguyên tắc phân công lao động, thiết lập cơ cấu tổ chức, quy chế lao động cụ thể, rõ ràng - Trọng tâm của lý thuyết quản trị kiểu hành chính là nhà quản trị 08/01/14 14 2 LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ... giải quyết các bài toán quản trị  Giúp nhà quản trị tìm ra các phương án tối ưu Hạn chế: • Không phải yếu tố nào cũng lượng hóa được • Việc xử lý các số liệu phức tạp • Các nhà quản trị khó tiếp cận vì mang tính kỹ thuật cao • Không phù hợp với các quyết định sáng tạo 08/01/14 21 4 LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO KIỂM SOÁT PHẢN HỒI 08/01/14 22 5 QUẢN TRỊ THEO TÌNH HUỐNG Ưu... các biến tình huống quan trọng  Quản lý phải linh hoạt, không dùng 1 phương pháp để quản lý tất cả các vấn đề Hạn chế:  Không thể xác định được tất cả các biến tình huống quan trọng  Không có 1 nguyên lý chung khái quát 08/01/14 23 III Giai đoạn từ 1970 đến nay 1 Trường phái quản trị Tây Âu 2 Trường phái quản trị Bắc Âu 3 Trường phái quản trị XHCN 4 Trường phái quản trị Châu Á 08/01/14 24 1 Trường... yếu tố nhân sự: giới quản lý, tập thể và cá nhân - Đặc điểm:  Trong quản lý bao hàm khái niệm sản xuất vừa đúng lúc (JIT: Just-in-time)  Công ty luôn ghi nhận các ý kiến đóng góp của công nhân, khuyến khích công nhân khám phá và báo cáo mọi vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc 08/01/14 30 Kết luận - Sự ra đời của các lý thuyết quản trị hiện đại là sự kế thừa các tư tưởng quản trị truyền thống nhằm... gắt trên thương trường - Khoa học quản trị là 1 trong những thành tựu của loài người, cần được trân trọng và khai thác triệt để, tránh cực đoan 08/01/14 31 Kết luận - Các lý thuyết quản trị tuy xuất hiện tuần tự theo thời gian, nhưng chúng không thay thế nhau mà bổ sung cho nhau - Việc quản trị có hiệu quả chỉ đạt được trên cơ sở vận dụng sáng tạo các lý thuyết quản trị vào những tình huống cụ thể trong...1 LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC Taylor đề ra 4 nguyên tắc quản trị:  Chủ phải thạo việc: nhà quản lý, đốc công phải thành thạo công việc quản lý có khoa học  Lựa chọn, huấn luyện và đào tạo người lao động theo hướng chuyên môn hóa để đảm nhận công việc  Chủ phải gương mẫu và... quyền tự do, dân chủ hơn 08/01/14 26 3 Trường phái quản lý XHCN -   Hệ thống kinh tế XHCN sử dụng 2 tiêu chí: hiệu quả và công bằng -   Những kế hoạch 5 năm đầu tiên đã đạt được những thành tựu to lớn: tăng trưởng 10%/năm + Phát triển công nghiệp nặng + Quản lý theo cơ chế tập trung cao độ, mọi quyền lực thuộc về Nhà nước, xóa bỏ sở hữu tư nhân -   Hạn chế: quản lý sơ cứng, tập trung cao độ  không linh... hệ thống kín sang hệ thống mở (Tiếp cận theo hệ thống) + Hệ thống kín: nhà tư bản tự sáng chế, tự quản lý, khép kín trong 1 DN  NSLĐ nội bộ DN rất cao, nhưng có thể vẫn bị phá sản thừa hoặc thiếu + Hệ thống mở: mở cửa với thị trường công chúng DN phải gắn bó chặt chẽ với các thành phần khác:… 08/01/14 25 2 Trường phái quản trị Bắc Âu  Chia một phần phúc lợi xí nghiệp vào phúc lợi xã hội để giải quyết... khéo léo 19 3 LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI (QUẢN TRỊ HÀNH VI)  Ưu điểm: - Rất chú trọng tới con người cả về vật chất và tinh thần - Các nhà lãnh đạo phải nắm bắt tâm lý nhân viên - Tập thể có tác động rất lớn đến người lao động  Hạn chế: - Quá chú trọng đến yếu tố tình cảm - Quan niệm đơn giản : khi nhân viên hạnh phúc, NSLĐ sẽ cao hơn 08/01/14 20 3 LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ ĐỊNH LƯỢNG Ưu điểm:  Phát triển các . LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ   1.2 Lịch sử phát triển của tư tưởng quản trị 1.2.1 Giai đoạn từ cổ đại đến CNTB phát sinh 1.2.2 Giai. thuyết quản trị kiểu hành chính là nhà quản trị.   2. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH  Ưu điểm:  Coi quản trị là 1 nghề.  Giúp các nhà quản trị có cách nhìn bao quát về các hoạt động quản. phát triển đến cuối 1960 1. Trường phái quản trị cổ điển 2. Trường phái tâm lý xã hội 3. Trường phái quản trị định lượng 4. Quản trị theo tiến trình 5. Quản trị theo tình huống 1.2.3 Giai đoạn từ
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ doc, LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ doc, LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ doc, Giai đoạn từ cổ đại đến CNTB phát sinh, LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC, LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH, LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI (QUẢN TRỊ HÀNH VI), Trường phái quản trị châu Á

Từ khóa liên quan