Hệ thống viễn thông - chương 6 docx

37 227 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

1 Ch ng6: THÔNG TIN QUANGươ C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 6 6 1 KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 2 HỆ THỐNG GHÉP KÊNH QUANG WDM 3 BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG 2 6.1 S phát tri n c a thông tin quangự ể ủ  Thông tin quang được bắt đầu bằng sự phát minh thành công của Laser năm 1960  Năm 1966 chế tạo sợi quang có độ tổn thất thấp  Phát triển thành công trong những năm 70, độ tổn thất của suy hao sợi quang đã được giảm đến 0.18dB/km  Hiện nay các hệ thống thông tin quang truyền dẫn tất cả các tín hiệu dịch vụ băng hẹp, băng rộng đáp ứng yêu cầu của mạng số liên kết đa dịch vụ ISDN 3 u đi m c a thông tin quangƯ ể ủ  Băng thông khổng lồ đầy tiềm năng  Sợi quang kích thước nhỏ và nhẹ  Sự cách li về điện  Không bị ảnh hưởng bởi nhiễu và xuyên âm  Bảo mật thông tin: ánh sáng từ sợi quang bị bức xạ một cách không đáng kể nên chúng có tính bảo mật tín hiệu cao 4  Suy hao thấp: sự phát triển của sợi quang qua nhiều năm đã đạt được kết quả trong việc chế tạo ra sợi quang có độ suy hao rất thấp  Tính linh hoạt: mặc dù các lớp bảo vệ là cần thiết, sợi quang được chế tạo với sức căng cao, bán kính rất nhỏ.  Độ tin cậy của hệ thống và dễ bảo dưỡng: do đặc tính suy hao thấp của sợi quang nên có thể giảm được yêu cầu số bộ lặp trung gian hoặc số bộ khuếch đại trên đường truyền.  Giá thành thấp đầy tiềm năng: thủy tinh cung cấp cho thông tin quang được lấy từ cát, không phải là nguồn tài nguyên khan hiếm. 5 Các thành ph n c b n c a s i ầ ơ ả ủ ợ quang đi n hìnhể 6 Hi n t ng ph n x toàn ph n ệ ượ ả ạ ầ Hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng trong sợi quang: n 1 sinφ 1 = n 2 sin φ 2 sin φ c =n 2 /n 1 7 Hi n t ng ph n x toàn ph n ệ ượ ả ạ ầ (tt)  Như vậy, điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần như sau:  Các tia sáng phải đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.  Góc tới của tia sáng phải lớn hơn góc tới hạn. 8 Kh u đ sẩ ộ ố 9 Kh u đ s (NA) c a s iẩ ộ ố ủ ợ 10 Kh u đ s (NA) c a s iẩ ộ ố ủ ợ [...]... Hình 4: Sự gia tăng băng thông của các mạng khác nhau qua các năm 22 Hình 5: Hệ thống TDM Hình 6: Hệ thống WDM WDM là tiến bộ rất lớn trong công nghệ truyền thông quang, nó cho phép tăng dung lượng kênh mà không cần tăng tốc độ bit đường truyền cũng như không cần dùng thêm sợi dẫn quang 23 Cấu trúc hệ thống WDM Hình 7: Cấu trúc hệ thống WDM cơ bản 24 Nguyên lí hoạt động của hệ thống WDM Hình 8: Nguyên... Kênh n λ1 , λ 2 , , λ n Kênh n Nguồn λn (a) Hình 9: Hệ thống WDM theo một hướng (a)  Hệ thống WDM một chiều: có nghĩa là tất cả các kênh cùng trên một sợi quang truyền dẫn theo cùng một chiều 27 Kênh vào Kênh ra Nguồn λ1 Thiết bị WDM Một sợi quang Thiết bị WDM Thu λ1 λ1 Kênh ra Thu λ2 λ2 Nguồn λ2 Kênh vào (b) Hình 9: Hệ thống WDM theo hai hướng (b)  Hệ thống WDM hai chiều: có nghĩa là kênh quang trên... SNR Một số hệ thống thông tin sợi quang yêu cầu BER . ng6: THÔNG TIN QUANGươ C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 6 6 1 KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 2 HỆ THỐNG GHÉP KÊNH QUANG WDM 3 BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG 2 6. 1 S phát tri n c a thông tin quangự ể ủ  Thông. năm 1 960  Năm 1 966 chế tạo sợi quang có độ tổn thất thấp  Phát triển thành công trong những năm 70, độ tổn thất của suy hao sợi quang đã được giảm đến 0.18dB/km  Hiện nay các hệ thống thông. hiệu đến.  Tính chính xác của mạch quyết định phụ thuộc vào SNR  Một số hệ thống thông tin sợi quang yêu cầu BER <10 -1 4  Độ nhạy máy thu: công suất quang trung bình nhỏ nhất đến máy thu sao
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống viễn thông - chương 6 docx, Hệ thống viễn thông - chương 6 docx, Hệ thống viễn thông - chương 6 docx, 1 Sự phát triển của thông tin quang, Nguyên lí hoạt động của hệ thống WDM, KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA