Hướng Dẫn: GHÉP NHIỀU PHIM TRÊN CÙNG 1 ĐĨA với ConvertXtoDVDCó 2 cách để ghép 2 pptx

4 396 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Hướng Dẫn: GHÉP NHIỀU PHIM TRÊN CÙNG 1 ĐĨA với ConvertXtoDVD Có 2 cách để ghép 2 phim hoặc nhiều hơn trên cùng một đĩa DVD. 1. PHƯƠNG PHÁP I: Với điều kiện là tất cả các phim phải có cùng thể loại về video format, audio format & subtitle format (files must be compatible). Step 1: Click vào dấu "+" để bỏ vào Phim #1 (của Titleset #1). Ngay sau đó, bạn sẽ nhìn thấy như trong hình đính kèm sau: Xem hình => 1- First Titleset (Phim #1).jpg Step 2: Bấm chuột PHẢI vào “Titleset #1" => click "Merge more files to this titleset" để cọng thêm phim #2 - Tiếp theo, click vào nút "Add " để ghép thêm phim #2 (xem hình đính kèm sau). Xem hình => 2- Add More File (Phim #2).jpg Step 3: Sau khi hoàn tất (ghép thêm phim), click “OK” (xem hình đính kèm sau). Xem hình => 3- File #1 & File #2.jpg Step 4: Click vào dấu "+" của “Source File Info”, Bạn sẽ nhìn thấy có cả 2 phim (xem hình đính kèm sau). Xem hình => 4- Phim #1 + Phim #2.jpg 1. PHƯƠNG PHÁP II: Có thể ghép nhiều phim với các thể loại khác nhau (different format). Step 1: Click vào dấu "+" để bỏ vào Phim #1 (cho Titleset #1) Step 2: Lần nữa, lại click vào dấu "+" để ghép thêm Phim #2 (cho Titleset #2) Step 3: Cứ tíếp tục nếu muốn ghép thêm phim #3 hoặc nhiều hơn (xem hình đinh kèm sau) Xem hình => 5- Titleset #1 & Titleset #2.jpg SỰ KHÁC BIỆT: Phương Pháp I: Chỉ 1 Titleset, nhưng có đến 2, 3 phim hoặc nhiều hơn trên cùng một đĩa DVD. Phương pháp II: Có đến 2, 3 Titleset hoặc nhiều hơn trên cùng một đĩa DVD. Lưu ý: Khi ghép nhiều phim trên cùng một đĩa DVD, chất lượng về hình ảnh sẽ đạt được mức độ cao hơn nếu dùng DVD9 (double-layer = 8.5GB) [trong trường hợp phim của bạn lớn hơn 4.7 GB]. . Hướng Dẫn: GHÉP NHIỀU PHIM TRÊN CÙNG 1 ĐĨA với ConvertXtoDVD Có 2 cách để ghép 2 phim hoặc nhiều hơn trên cùng một đĩa DVD. 1. PHƯƠNG PHÁP I: Với điều kiện là tất cả các phim phải có cùng. "+" để bỏ vào Phim #1 (cho Titleset #1) Step 2: Lần nữa, lại click vào dấu "+" để ghép thêm Phim #2 (cho Titleset #2) Step 3: Cứ tíếp tục nếu muốn ghép thêm phim #3 hoặc nhiều. có cả 2 phim (xem hình đính kèm sau). Xem hình => 4- Phim #1 + Phim #2. jpg 1. PHƯƠNG PHÁP II: Có thể ghép nhiều phim với các thể loại khác nhau (different format). Step 1: Click
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng Dẫn: GHÉP NHIỀU PHIM TRÊN CÙNG 1 ĐĨA với ConvertXtoDVDCó 2 cách để ghép 2 pptx, Hướng Dẫn: GHÉP NHIỀU PHIM TRÊN CÙNG 1 ĐĨA với ConvertXtoDVDCó 2 cách để ghép 2 pptx, Hướng Dẫn: GHÉP NHIỀU PHIM TRÊN CÙNG 1 ĐĨA với ConvertXtoDVDCó 2 cách để ghép 2 pptx