PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN pot

26 441 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN TÓM TẮT Đặt vấn đề: Phình động mạch chủ bụng dưới thận là 1 bệnh lí ít gặp tại Việt Nam nhưng có thể gây ra biến chứng và tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu nhấn mạnh đến nguy cơ của bệnh này. Tại Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu nào về tần suất cũng như các yếu tố nguy cơ của bệnh phình động mạch chủ bụng dưới thận trên cộng đồng. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ mắc phải và các yếu tố nguy cơ của phình động mạch chủ bụng dưới ĐM thận trong cộng đồng người Việt Nam tại TP Hồ Chì Minh. Đối tượng: Dự kiến điều tra 2400 người trên 50 tuổi tại 24 quận-huyện TP HCM được nghiên cứu. Phương pháp: Mô tả cắt ngang, phân tầng theo cụm, khảo sát bằng bảng câu hỏi về các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn. Xác định đường kính ĐMC bụng bằng siêu âm. Dựa vào kết quả khảo sát đường kính ngang trung bình ĐMC dưới ĐM thận người trên 50 tuổi tại TP HCM là 17mm ở nam và 16mm ở nữ và dựa vào định nghĩa gọi là phình khi đường kính ngang ĐMC tăng lên bằng hay hơn 1.5 lần đường kính ĐMC bình thường trên túi phình. Như vậy, với đường kính ngang động mạch chủ bụng ≥ 25,5 mm ở nam (17 + 8,5 = 25,5) và ≥ 24 mm ở nữ (16 + 8 = 24) là phình. Kết quả: Tổng số người được điều tra là 4807, tuổi trung bình = 61. Nam có 53,1%, nữ có 46,9%. Tần suất tìm được là 0,85% (41 trường hợp), ở nam 1.33%, nữ 0,31%. Các yếu tố nguy cơ chủ yếu của phình động mạch chủ bụng dưới thận được ghi nhận: Độ tuổi trên 60 (OR =17, p < 0,059). Nam giới (OR= 4,3, p < 0,055). Gia đình có người bị phình động mạch chủ bụng (OR = 39, p < 0,002). Hút thuốc lá (OR = 3, p < 0,05). Cao huyết áp (OR = 2, p < 0,029). Rối loạn lipid máu (OR = 2,5, p < 0,031). Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (OR = 2, p < 0,019). Xơ vữa động mạch chủ bụng (OR = 6, p < 0,091). Thừa cân (OR = 0,84), tiền căn tiểu đường(OR = 0,74), tiền căn bệnh mạch vành (OR = 1,12) qua khảo sát cho thấy không là yếu tố nguy cơ. Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi đã xác định được tần suất của phình ĐMC bụng dưới ĐM thận của người ≥ 50 tuổi tại TP HCM là 0.85%. Các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa của phình ĐMC bụng dưới thận là độ tuổi > 60, nam giới, hút thuốc lá, cao huyết áp, rối loạn lipid máu, COPD và xơ vữa động mạch chủ bụng. ABSTRACT Background: AAA isn’t rare disease on the world. A serious consequence of AAA is ruptured. There are many researches that focused on its incidence, its etiology and its therapeutic indications for avoiding the rupture on the world but in Vietnam, untill now there aren’t any researches about that field. Objective: To research the incidence and the risk factors of AAA of the Vietnamese community by screening Method: Cross-sectional stratified cluster sampling study all patients by a brief questionnaire about on demographics and potential risk factors. An US of the abdomen for finding the abnormalities of the AA. Basing on a research on 2002 of the middle transverse diameter of abdominal aorta of patients 50 yo at HCM city (17mm for male and 16mm for female) and basing on the definition of aortic aneurysm, a dilatation of abdominal aorta became aneurysm when the transverse diameter is ≥ 25,5 for male (17+8.5=25.5) and 24mm for female (16+8=24). Patients: 2400 patients ≥ 50 yo in 24 districts of Ho Chi Minh city were decide to screen. Results: 4807 patients were screened that the middle age is 61, male, 53.1%, female, 46.9%. The AAA incidence is 0.85% (41 cases), male 1.33%, female 0,31%. These signficant risk factors are found: Age above 60 (OR = 17, p < 0.059). Male sex (OR = 4.3, p < 0.055). Smoking (OR = 3, p < 0.05). Hypertension (OR = 2, p < 0.029). Lipidemia disorder (OR = 2.5, p < 0.031). Chronic obstructive pulmonary disease. (OR = 2, p < 0.019). Atherosclerotic diseases (OR = 6, p < 0.091). Conclusions: Our finding affirmed that the incidence of AAA of HCM people ≥ 50yo is 0.85%. Age > 60, male, smoking, hypertension, lipidemia disorder, COPD, atherosclerotic diseases are the significant risk factors ĐẶT VẤN ĐỀ Phình ĐMC bụng là bệnh lý mạch máu nằm trong bệnh cảnh mạch máu toàn thân. Theo Hiệp hội phẫu thuật mạch máu Hoa Kỳ thì phình ĐMC bụng chiếm khoảng 4% trong dân số, đứng hàng thứ 10 trong số các nguyên nhân TV ở ngưòi trên 50 tuổi. Các báo cáo cho thấy có gần 50% các TH vỡ túi phình, bệnh nhân TV trước khi nhập viện. Số còn lại, 24% chết trước khi mổ và 42% cũng sẽ TV do các biến chứng sau mổ cấp cứu. Tính chung tỉ lệ TV trong phình ĐMC vỡ ở mức 60% - 80% (1) . Nhiều nước trên thế giới đã tiến hành các công trình nghiên cứu về tần suất, các yếu tố nguy cơ, biến chứng… do phình ĐMC bụng gây ra, trong khi đó các nghiên cứu của Việt Nam trước đây hầu hết được thực hiện trong các trung tâm y khoa lớn cũng như các bệnh viên trung tâm, không thể có được cái nhìn thực tế về tần suất cũng như các yếu tố liên quan đến phình ĐMC bụng trong cộng đồng. Vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm xác định tần suất và các yếu tố nguy cơ cũng như các yếu tố liên quan tác động đến phình ĐMC bụng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung và cộng đồng dân cư thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, để có thể thiết lập một kế hoạch phòng ngừa và điều trị phình ĐMC bụng trước khi vỡ. Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tần suất phình ĐMC bụng dưới thận trong cộng đồng. - Xác định các yếu tố nguy cơ của phình ĐMC bụng dưới thận. PHƯƠNG PHÁP - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang phân tầng theo cụm. Đối tượng nghiên cứu Người 50 tuổi ở 24 quận/huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cỡ mẫu Theo y văn, tần suất phình động mạch chủ bụng là 3-9%  tỉ lệ ước lượng trong dân số: Với d = 0,01 Cỡ mẫu được tính theo công thức: Vì dự kiến chọn mẫu theo cụm Vậy cỡ mẫu tối thiểu của cuộc nghiên cứu này là 2240. Phương pháp thực hiện Tại trạm y tế phường/xã vào mỗi thứ 7 hàng tuần, chúng tôi tiến hành khám tổng quát cho các đối tượng đến tham gia: cân nặng, chiều cao, dấu hiệu sinh tồn, phỏng vấn, khám và siêu âm bụng tổng quát (các đối tượng đến tham gia được yêu cầu nhịn đói để siêu âm), sau đó các biến số được ghi nhận theo mẫu phiếu đìêu tra. Số liệu được lưu trữ và xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 13.0 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Được thực hiện từ tháng 1/2006 đến 10/2006, có 4807 đối tượng nghiên cứu thoả tiêu chuẩn chọn mẫu. Đặc điểm mẫu nghiên cứu Bảng 1: Phân bố theo giới Giới Số người Tỉ lệ (%) Nam 2552 53,1% N ữ 2255 46,9% Tổng số 4807 100,0% Bảng 2: Theo tuổi và giới Lớp tuổi Số nam % Số nữ % Tổng % 50- 59 tuổi 686 26,9% 708 31,4% 1394 29,0% 60- 69 tuổi 833 32,6% 724 32,1% 1557 32,4% 70- 79 tuổi 784 30,7% 632 28,0% 1416 29,5% ≥ 80 tuổi 249 9,8% 191 8,5% 440 9,2% T ổng cộng 2552 100,0% 2255 100,0% 4807 100,0% Bảng 3: Số trường hợp phình động mạch chủ bụng trong nghiên cứu. Các trường hợp phình Số ca T ỉ lệ (%) Siêu âm phát hiện ph ình ĐMC bụng 38 0,79% Có tiền căn mổ phình ĐMC bụng 3 0,06% Tổng số 41 0,85% Các yếu tố nguy cơ của phình động mạch chủ bụng qua khảo sát Bảng 4: Tần suất mắc phình động mạch chủ bụng theo giới. Giới Phình ĐMC (+) Phình ĐMC (-) Tổng % Nam 34 2518 2552 1,33% N ữ 7 2248 2255 0,31% Tổng cộng 41 4766 4807 0,85% Bảng 5: Phân lớp phình động mạch chủ bụng theo tuổi Lớp tuổi 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Tổng cộng Số ca 4 3 9 17 8 41 Tỉ lệ % 9,8% 7,3% 22,0% 41,5% 19,5% 100,0% Bảng 6: Tương quan giữa độ tuổi trên 60 và phình động mạch chủ bụng. Phình L ớp tuổi 60 Có Không Tổng cộng  60 41 3372 3413 50 - 59 0 1394 1394 Tổng cộng 41 4766 4807 ( OR = 17, p < 0.059) Kết luận: người trong độ tuổi trên 60 tuổi có nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng gấp 17 lần những người dưới độ tuổi này. Bảng 8: Tương quan giữa giới tính và phình động mạch chủ bụng Phình Giới Có Không Tổng cộng Nam 34 2518 2552 N ữ 7 2248 2255 Tổng 41 4766 4807 (OR = 4.3, p < 0.055) Kết luận: Nam giới có nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng hơn nữ giới 4.3 lần. Bảng 9: Tương quan giữa gia đình có người bị phình động mạch chủ bụng và phình động mạch chủ bụng. Phình Gia đ ình có người bị ph ình đ ộng mạch chủ bụng Có Không Tổng cộng [...]... Tương quan giữa xơ vữa động mạch chủ bụng và phình động mạch chủ bụng Xơ vữa động Phình Tổng mạch chủ bụng Có Không cộng Có 23 857 880 Không 18 3909 3927 Tổng cộng 41 4766 4807 (OR = 6, p < 0.091) Kết luận: Những người bị xơ vữa động mạch chủ bụng có nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng gấp 6 lần những người không bị BÀN LUẬN Tình hình bệnh lí phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận Ở Việt Nam cũng... nguy cơ của phình động mạch chủ bụng Chúng tôi xác định phình động mạch chủ bụng dưới thận với đường kính ngang động mạch chủ bụng ≥ 26 mm ở nam và ≥ 24 mm ở nữ, có tần suất là 0,85% (41 trường hợp) Các yếu tố nguy cơ chủ yếu của phình động mạch chủ bụng dưới thận được ghi nhận: - Độ tuổi trên 60 ( OR =17, p < 0,059) - Nam giới (OR= 4.3, p < 0,055) - Gia đình có người bị phình động mạch chủ bụng (OR=... luận như sau: 1 Tần suất phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận ở người  50 tuổi tại thành phồ Hồ Chí Minh là 0,85% (ở nam là 1,33%, ở nữ là 0,33%) 2 Các yếu tố nguy cơ đến phình ĐMC bụng dưới ĐM thận ở người  50 tuổi tại thành phồ Hồ Chí Minh là: - Tuổi tác: Tần suất phình động mạch chủ bụng thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt 100% trường hợp mắc phình động mạch chủ bụng  60 tuổi Tuổi tập... trong gia đình có người bị phình động mạch chủ bụng có nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng gấp 39 lần những người khác Bảng 10: Tương quan giữa hút thuốc lá và phình động mạch chủ bụng Tiền căn hút Phình Tổng thuốc lá Có Không cộng Có 21 1291 1312 Không 20 3475 3495 Tổng cộng 41 4766 4807 (OR = 3, p < 0.05) Kết luận: Những người hút thuốc lá có nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng gấp 3 lần những người... bị phình động mạch chủ bụng hơn nữ giới 4.3 lần (p . nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng gấp 2 lần những người không bị COPD. Bảng 14: Tương quan giữa xơ vữa động mạch chủ bụng và phình động mạch chủ bụng. Phình Xơ v ữa động mạch chủ bụng Có. người bị xơ vữa động mạch chủ bụng có nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng gấp 6 lần những người không bị. BÀN LUẬN Tình hình bệnh lí phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận Ở Việt Nam. PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN TÓM TẮT Đặt vấn đề: Phình động mạch chủ bụng dưới thận là 1 bệnh lí ít gặp tại Việt Nam nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN pot, PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN pot, PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN pot

Từ khóa liên quan