ĐỘC TỐ BOTULINUM A ppt

27 540 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

ĐỘC TỐ BOTULINUM A TÓM TẮT Đặt Vấn Đề: Độc tố botulinum A là một protein do vi trùng yếm khí Clostridium botulinum tạo ra và là một độc tố mạnh nhất vốn gây ra bệnh lạp trường độc do ngộ độc thức ăn, Độc tố thần kinh này đã được ứng dụng trên lâm sàng lần đầu tiên vào năm 1977 để điều trị chứng lé mắt, Từ đó đến ngày hôm nay, độc tố botulinum A đã trở thành một phương tiện điều trị quan trọng và có hiệu quả đối với nhiều loại bệnh thần kinh, bệnh mắt và một nhiều bệnh thuộc các chuyên khoa khác, Tại bệnh viện Đại Học Y Dược Tp Hồ Chí Minh, độc tố botulinum toxin A đã được chính thức đưa vào ứng dụng kể từ năm 2003 để điều trị một số bệnh loạn trương lực, liệt cứng và đau mạn tính, Mục Tiêu Nghiên Cứu: Nhằm đánh giá hiệu lực và tác dụng phụ của độc tố botulinum A trong điều trị một số bệnh thần kinh gồm có co thắt nửa mặt, hội chứng Meige, loạn trương lực cổ, một số thể của loạn trương lực thứ phát và một số tình trạng đau mạn tính, Đối Tượng và Phương Pháp Nghiên Cứu: Đây là một khảo sát hồi cứu mô tả và cắt ngang được thực hiện trên các bệnh án của các bệnh nhân đã được điều trị bằng độc tố botulinum A tại phân khoa thần kinh bệnh viện Đại Học Y Dược Tp Hồ Chí Minh từ ngày 7 tháng 5 năm 2003 cho đến ngày 4 tháng 8 năm 2006, Tất cả các chẩn đoán của các bệnh nhân này đều được thực hiện bởi một bác sĩ giảng viên chính về thần kinh học, dựa theo các đặc điểm lâm sàng kinh điển liên quan tới từng bệnh rối loạn vận động và dựa theo các tiêu chuẩn của IHS về đau đầu migraine mạn tính và đau đầu căng cơ mạn tính, Đánh giá hiệu quả điều trị dựa trên kết quả của ít nhầt một lần khám kiểm tra 2 tháng sau khi tiêm độc tố botulinum A và một phần thì dựa trên báo cáo đánh giá của người bệnh, Phần mềm SPSS 11,5 được sử dụng để phân tích thống kê các dữ liệu, Kết Quả: Có 184 bệnh nhân đã được điều trị bằng botulinum toxin A (Dysport ® ) trong khoảng thời gian 40 tháng này, Tổng số lượt tiêm thuốc chúng cho tất cả các trường hợp là 413 lần, Các loạn trương lực chiếm đa số (147 bệnh nhân), Độc tố botulinum A cũng đã được tiêm cho 21 bệnh nhân mắc một chứng đau mạn tính (migrane mạn tính, đau đầu căng cơ mạn và hội chứng đau cơ cân cơ) và 16 bệnh nhân liệt cứng sau đột quị, Liều trung bình có tác dụng điều trị ở chứng co thắt nửa mặt là 80 m,u Dysport ® , ở chứng loạn trương lực cổ là 355 m,u, Tác dụng điều trị kéo dài trung bình 3- 5 tháng, ngắn nhất là 2 tháng, dái nhất là 11 tháng, Tác dụng phụ nhất thời hay gặp nhất của tiêm botulinum toxin là xệ mép miệng, sụp mi, yếu một nửa mặt và song thị (14,83%), Kết Luận: Khảo sát hồi cứu này một lần nữa lại chứng minh tính hiệu quả và an toàn vốn đã được biết rõ của botulinum toxin A trong điều trị một số chứng bệnh loạn trương lực, liệt cứng và đau mạn tính, Khảo sát này cũng cho thấy có một nhu cầu thật sự ở Việt Nam về việc tiếp tục phát triển phương pháp điều trị này bới các bác sĩ thần kinh và các bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác đã được huấn luyện kỹ về phương điều trị bằng độc tố botulinum A, Các nghiên cứu tiền cứu về ứng dụng điều trị botulinum toxin A cũng rất cần thiết cho tương lai, ABSTRACT Background: Botulinum toxin A is a protein produced by the anaerobic bacterium Clostridium botulinum, It is the most potent toxin known, and was found to be the cause of botulism, By 1977, this neurotoxin was introduced the first time into the clinical practice for the treatment of strabismus, Since then to nowadays, botulinum toxin A has become an important and efficient mean to the treatment of many neurological disorders, ophthalmic diseases and other disorders belonging to other medical and surgical subspecialties, Since 2003, botulinum toxin A was formally introduced at the University Medical Center of Ho Chi Minh City for the management of some forms of dystonia, spasticity and chronic painful states, Objectives: To evaluate the efficiency and the side effects of botulinum toxin A in the treatment of current neurologic disorders including facial hemispasm, Meige syndrome, cervical dystonia, some forms of secondary dystonia, and some chronic painful conditions, Patients and Method: This is a transverse descriptive retrospective study based on the medical record of the patients being on botulinum toxin A treatment at the Neurology Division of the Universty Medical Center of Ho Chi Minh City from May 7, 2003 to August 4, 2006, All the diagnoses were done by a senior neurologist, based upon the classical clinical features related to every movement disorders and upon the IHS criteria for chronic migraine and chronic tension type headache, The evaluation of the treatment effectiveness was based at least on the clinical examination at 2 months after the botulinum toxin A injection and upon the patient’s report, Statistical analysis of the data was done by using SPSS 11,5 software, Results: 184 patients were on botulinum toxin A (Dysport ® ) treatment during this period of 40 months, A total of 413 times of treatment with Dysport injection for all types of disorders was recorded, The dystonias were the predominant disorders having an indication for botulinum toxin A injection (147 patients), Botulinum toxin A was also applied to 21 patients affected by chronic painful states (chronic migraine, chronic tension type headache and myofascial pain syndrome), and 16 patients affected by post- stroke spasticity, The mean effective dose of Dysport ® for hemifacial spasm was 80 m,u, and 355 m,u for cervical dystonia,The mean duration of treatment effectiveness was 3-5 months, with the extremes of 2 months and 11 months duration, The most encountered transitory side effects of botulinum toxin A injection were only found in the treatment of patients with facial hemispasm, and included mouth weakness, ptosis, unilateral focal paresis, diplopia, Conclusion: Our retrospective study does show again the well known efficiency and safety of botulinum toxin A in the treatment of dysonias, spaticity and chronic painful states, and does demonstrate a real need to expand this therapeutical mean by well trained neurologists and physicians, Future prospective studies on the use of botulinum toxin A are mandatory for its more efficient application among Vietnamese neurologists, ĐẶT VẤN ĐỀ Độc tố botulinum (botulinum toxin) là một độc tố sinh học mạnh nhất từng được biết từ trước đến nay, Từ năm 1981 đã có báo cáo dùng độc tố botulinum tiêm vào cơ mắt để điều trị tật lé mắt, Năm 1989, sau nhiều thử nghiệm lâm sàng và xét nghiệm, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa kỳ (FDA) đã chứng nhận độc tố botulinum type A là thuốc điều trị cho bệnh nhân lé mắt, co thắt mi mắt và chứng co thắt nửa mặt, Năm 2000, FDA chứng nhận Botox ® và độc tố botulinum type B trong điều trị loạn trương lực cổ (cervical dystonia) và Botox Cosmetic trong điều trị nếp nhăn trán, Hiện nay độc tố botulinum đã trở thành công cụ điều trị hiệu quả cho ngày càng nhiều các rối loạn thần kinh cũng như các rối loạn không phải thần kinh, Trên thế giới, độc tố botulinum là công cụ điều trị hiệu quả và an toàn không những cho các chỉ định đã được chứng nhận mà còn cho các chỉ định chưa được chứng nhận (off-label indication) (3) , Botulinum toxin đã được dùng thử nghiệm có hiệu quả trong một số chứng đau như phòng ngừa migraine (10,11) và chứng đau có nguồn gốc từ sự co thắt cơ bất thường (12) . Tại Việt Nam, trong vài năm gần đây đã bắt đầu ứng dụng độc tố botulinum type A trong điều trị một số bệnh rối loạn vận động của chuyên khoa thần kinh, cũng như một số bệnh thuộc các chuyên khoa khác như mắt, tai mũi họng, thẩm mỹ, hậu môn học, tiết niệu, Kể từ năm 2003, phương pháp điều trị các chứng loạn trương lực bằng độc tố botulinum đã được đưa vào ứng dụng tại phân khoa thần kinh của Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tp Hồ Chí Minh và bước đầu đã đáp ứng tốt nhu cầu điều trị của người dân về nhóm bệnh này, Những nhận định chính xác và hệ thống về phương pháp điều trị bằng độc tố botulinum này trong điều kiện Việt Nam là rất cần thiết cho việc triển khai tiếp tục kỹ thuật này ở một qui mô rộng rãi hơn cho những thời gian sắp tới, và đó cũng chính là lý do để chúng tôi tiến hành khảo sát hồi cứu về những gì đã được thực hiện trong vài năm vừa qua trong lĩnh vực này. Mục tiêu của nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của độc tố botulinum A trong điều trị rối loạn vận động, đau kháng trị và liệt cứng, Mục tiêu cụ thể - Nhận định về các thể lâm sàng thường gặp của các rối loạn vận động có chỉ định điều trị bằng độc tố botulinum A. - Nhận định về tính hiệu quả của độc tố botulinum A trong điều trị. - Nhận định về các tác dụng phụ thường gặp của độc tố botulinum A. - Bước đầu nhận định về liều lượng độc tố botulinum có hiệu lực điều trị trong một số chứng loạn trương lực thường gặp ở người Việt Nam. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Đây là một khảo sát cắt ngang mô tả Phương pháp thu thập dữ liệu Chúng tôi tiến hành hồi cứu tất cả các hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân được điều trị bằng độc tố botulinum A tại phân khoa thần kinh Bệnh viện Đại Học Y Dược từ 7/5/2003 đến 04/8/2006, Các bệnh nhân này đều được điều trị bằng độc tố botulinum A có tên thương mại là Dysport ® do công ty Beaufour-Ipsen sản xuất, Chẩn đoán các bệnh được một bác sĩ giảng viên chính về thần kinh học thực hiện và kiểm tra, Chỉ định tiêm độc tố botulinum A (Dysport ® ) được áp dụng cho gồm có một số lớn các bệnh nhân bị rối loạn vận động, ngoài ra còn được áp dụng cho một số ít bệnh nhân bị đau kháng trị và một số ít bệnh nhân bị liệt cứng gây đau và trở ngại lớn cho sinh hoạt thường ngày, - Các rối loạn vận động sau đây được đưa vào điều trị sau khi đã được chẩn đoán theo các tiêu chuẩn lâm sàng đã mô tả trong Handbook of botulinum toxin treatment do Peter Moore chủ biên (7) , bệnh trong nhóm này gồm có chứng co thắt nửa mặt, hội chứng Meige, loạn trương lực cổ, loạn trương lực trong bệnh Wilson, loạn trương lực sau vàng da nhân và giật cơ, Xác định cơ để tiêm thuốc được dựa trên thăm khám lâm sàng và không có sự hướng dẫn của điện cơ kim, - Đau kháng trị được ghi nhận ở một số bệnh nhân mắc hội chứng đau cơ cân cơ (myofascial pain syndrome), đau đầu hàng ngày mạn tính (gồm migraine và đau đầu căng cơ), Chẩn đoán đầu migraine mạn tính và đau đầu căng cơ mạn tính được dựa theo tiêu chuẩn chẩn đoán của International Headache Society, (9,10) Chẩn đoán của hội chứng đau cơ cân cơ được thực hiện dựa trên sự hiện diện của các điểm cò súng (trigger points) và dải cơ căng cứng (taut band) và sau khi đã loại trừ chứng fibromyalgia trên các đặc điểm lâm sàng khác, (2) Được xem là đau kháng trị khi các biện pháp điều trị cắt cơn và điều trị phòng ngừa triệu chứng đau đã liệt kê trong các sách giáo khoa về điều trị chứng đau có liên quan (2,10) đã được thực hiện đầy đủ nhưng không hiệu quả, - Liệt cứng gồm các trường hợp liệt cứng do các nguyên nhân khác nhau gây đau và/hoặc gây giới hạn về mặt chức năng, Các trường hợp này được điều trị tích cực bằng vật lý trị liệu kết hợp với tiêm Dysport ® , Hiệu quả điều trị của Dysport ® được đánh giá dựa trên ghi nhận của bệnh nhân về khoảng thời gian có thoái lui triệu chứng phối hợp với thăm khám sau khi tiêm thuốc được ít nhất là hai tháng, Tác dụng phụ được đánh giá dựa trên ghi nhận được thông báo qua điện thoại của bệnh nhân và trên các triệu chứng lâm sàng thấy được khi tái khám, Xử lý dữ liệu Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 11,5, KẾT QUẢ Số liệu tổng quát Trong 3 năm từ tháng 07/5/2003 đến tháng 04/8/2006, có 184 bệnh nhân được điều trị bằng Dysport ® với 413 lượt điều trị, Có 88 bệnh nhân nam, chiếm 47,8% và 96 bệnh nhân nữ, chiếm 52,2%, Tuổi trung bình là 52,22 ± 27,72, Bảng 1: Số liệu tổng quát Loạn trương lực Đau kháng trị Liệt cứng Nam 63 13 12 N ữ 84 8 4 T ổng số 147(79,9%) 21(11,4%) 16(8,7%) [...]... disulphide, Giá trị điều trị c a độc tố botulinum xuất phát từ khả năng gây ức chế phóng thích acetylcholin từ tận cùng thần kinh tiền sinap gây mất chi phối hoá học tại cho, Hiện nay, độc tố botulinum A đã được ứng dụng điều trị rộng rãi trong nhiều chứng bệnh khác nhau,3,7 Ứng dụng lâm sàng c a Botulinum toxin Loạn trương lực - Co thắt mi mắt và mất thực dụng mi mắt (lid apraxia) - Loạn trương lực miệng... thoáng qua, Những trường hợp đau kháng trị cũng thường gặp trên lâm sàng, Những bệnh nhân đau kháng trị là các bệnh nhân trẻ nhất, Điều này phù hợp với y văn vì các bệnh nhân đau kháng trị trong nghiên cứu c a chúng tôi chủ yếu là các bệnh nhân đau cơ cân cơ hay đau đầu hàng ngày mạn tính diễn tiến từ đau đầu căng cơ hay migraine, Các nghiên cứu trước đây cho thấy hiệu quả giảm đau c a độc tố botulinum. .. liều điều trị Dysport® ở bệnh nhân co thắt n a mặt là thấp nhất, khoảng 80 đơn vị, Kết quả này tương tự nghiên cứu c a các tác giả khác,(4) Có sự khác biệt về liều Dysport® và Botox®, Người ta dùng thử nghiệm bảo vệ chuột (mouse protection assay: MPA) để định liều chuẩn c a các dạng trình bày khác nhau, Một đơn vị độc tố botulinum A là lượng độc tố tiêm vào khoang phúc mạc đủ để giết chết 50% (LD50) số... hội chứng đau cơ cân cơ, - Nhu cầu về điều trị bằng độc tố botulinum A là rất đáng kể trong hoạt động phòng chống bệnh tật c a người Việt Nam do đó phương pháp điều trị này cần được tiếp tục phát triển và hoàn thiện hơn n a, - Cần tiếp tục thực hiện nhiều khảo sát tiền cứu chuyên sâu hơn n a về việc ứng dụng độc tố botulinum A trong điều trị các bệnh có liên quan, trong đó có áp dụng các thang điểm quốc... thấy thời gian kéo dài tác dụng trung bình 83,9 ngày, tác dụng phụ chủ yếu là các tác dụng tại chỗ: khó nuốt, viêm họng, đau đầu, đau cổ,(8) KẾT LUẬN Qua nghiên cứu này, chúng tôi rút ra được một số kết luận sau: - Độc tố botulinum A nói chúng và Dysport® nói riêng là thuốc hiệu quả và an toàn để điều trị các bệnh loạn trương lực và một số chứng đau kháng trị thường gặp như migraine mạn tính, đau đầu căng... năng giải thích hiệu quả giảm đau c a Botulinum toxin gồm có:(3) - Ức chế phóng thích các chất gây nhạy cảm thụ thể đau ở cơ - Ức chế phản ứng viêm do thần kinh - Ức chế chất P, glutamate, và các peptide và chất dẫn truyền thần kinh khác liên quan đến điều hoà đau, - Ảnh hưởng trên các sợi hướng tâm thoi cơ, làm thay đổi kiểu phóng lực c a các phóng chiếu trên gai và thay đổi quá trình xử lý cảm giác... 07/5/2003 đến tháng 04/8/2006, tại Phân khoa Thần kinh Bệnh viện Đại Học Y Dược đã có 184 bệnh nhân với 413 lượt điều trị bằng độc tố botulinum type A dưới dạng Dysport®, Nhu cầu điều trị một số chứng bệnh bằng độc tố botulinum A như vậy là đáng kể, Phần lớn các trường hợp bệnh được điều trị bằng Dysport® trong nghiên cứu c a chúng tôi là các bệnh loạn trương lực (dystonias) thuộc nhóm lớn các rối loạn vận... ương, Trong 21 bệnh nhân đau kháng trị, có 15 bệnh nhân hội chứng đau cơ cân cơ và 6 bệnh nhân đau đầu hàng ngày mạn tính, Liều điều trị Dysport® để giảm đau trong nghiên cứu c a chúng tôi khoảng 200 m,u, Thời gian tác dụng c a thuốc kéo dài khoảng 8 tháng, Có lẽ do các trường hợp đau kháng trị, ngoài điều trị Dysport®, bệnh nhân cũng được điều trị nội khoa tích cực nên thời gian cải thiện triệu chứng... Thời gian từ lúc sớm nhất 1 tháng khởi phát đến lúc trễ nhất 34 năm điều trị Tổng lượt điều trị 32 Số lượt điều trị/bệnh nhân 2,13 Liều lượng(m,u) 355,31 ± 101,885 Không có trường hợp nào có tác dụng phụ, Thời gian tác dụng kéo dài khoảng 10 tháng, BÀN LUẬN Về đặc điểm tổng quát c a việc ứng dụng độc tố botulinum trong điều trị Độc tố botulinum là các protein có cấu trúc phân tử tương tự nhau và có... c a chúng tôi thấp hơn các tác giả nước ngoài, Có lẽ do thể tạng người Việt nam nhỏ hơn, thể tích cơ nhỏ hơn nên cần liều thấp hơn, Do trong nghiên cứu c a chúng tôi, dữ liệu có được từ hồi cứu hồ sơ, ch a có thang điểm cụ thể đánh giá hiệu quả điều trị Dysport® nên dữ liệu về khoảng thời gian kéo dài tác dụng, tác dụng phụ c a điều trị Dysport® không có độ tin cậy cao, Odergren và cộng sự dung thang . efficiency and safety of botulinum toxin A in the treatment of dysonias, spaticity and chronic painful states, and does demonstrate a real need to expand this therapeutical mean by well trained. disorders and upon the IHS criteria for chronic migraine and chronic tension type headache, The evaluation of the treatment effectiveness was based at least on the clinical examination at 2 months after. headache and myofascial pain syndrome), and 16 patients affected by post- stroke spasticity, The mean effective dose of Dysport ® for hemifacial spasm was 80 m,u, and 355 m,u for cervical
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘC TỐ BOTULINUM A ppt, ĐỘC TỐ BOTULINUM A ppt, ĐỘC TỐ BOTULINUM A ppt

Từ khóa liên quan