Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam ppt

5 540 3
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 12:21

Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam Giống lúa nếp cái hoa vàng * NGUỒN GỐC XUẤT XỨ: Giống lúa Nếp Cái Hoa Vàng là giống được chọn lọc từ giống lúa nếp địa phương. Được công nhận giống theo Quyết định số 147 KHKT/QĐ, ngày 9 tháng 3 năm 1995. * ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: Nếp Cái Hoa Vàng là giống phản ứng ánh sáng. Thời gian sinh trưởng ở trà vụ Mùa là 150 - 155 ngày. Chiều cao cây: 125 - 130 cm. Cứng cây, đẻ nhánh trung bình, tỷ lệ bông hữu hiệu 50 - 55%. Bông dài 20 - 22 cm, tổng số hạt/bông là 105. Hạt tròn, màu vàng nâu sẫm. Độ dài hạt trung bình: 5,02 mm. Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 1,82. Trọng lượng 1000 hạt: 25 – 26 gram. Gạo đục, dẻo, thơm được người tiêu dùng ưu thích. Hàm lượng amilose (%): 2,3. Năng suất trung bình: 35 - 40 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt: 40 – 45 tạ/ha. Khả năng chống đổ khá tốt. Chịu phèn khá. Chịu chua và trũng khá. Là giống dễ bị sâu đục thân. Nhiễm trung bình đến nặng với Rầy nâu. Nhiễm vừa đến nặng với bệnh Đạo ôn và bệnh Khô vằn. Kháng vừa với bệnh Bạc lá. * THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT: Là giống Nếp Mùa muộn ở miền Bắc, thích hợp trên chân đất vàn trũng và hẩu. Cấy 3 - 4 dảnh/khóm, mật độ cấy 35 - 40 khóm/m2 Nhu cầu phân bón cho 1 ha: - Phân chuồng: 8 tấn. - Phân đạm Ure: 120 - 140kg - Phân lân Supe: 300 - 350kg - Phân Kali: 100 – 120kg Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chú ý phòng trừ bệnh khô vằn và rầy nâu. Dễ bị lép, đổ nếu bón đạm thiếu cân đối với lân và kali. Giống lúa tám xoan * NGUỒN GỐC XUẤT XỨ: Giống lúa Tám xoan (còn gọi là Tám thơm) là giống được trồng từ lâu dời tại các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Được nông dân tự chọn và để giống. Được bộ NN và CNTP cho phép đưa vào sản xuất từ tháng 11 năm 1995. * ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: Tám xoan là giống phản ứng ánh sáng ngày ngắn. Thời gian sinh trưởng ở trà vụ Mùa là 155 - 162 ngày. Chiều cao cây: 141 - 145 cm. Cây yếu, phiến và bẹ lá màu xanh, phiến lá có lông. Đẻ nhánh khoẻ, tỷ lệ bông hữu hiệu trên dưới 55%. Bông dài 24 – 26 cm số hạt/bông là 150 – 160. Hạt thon nhỏ, không có râu, màu nâu. Độ dài hạt trung bình: 5,40 mm. Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 2,35. Trọng lượng 1000 hạt: 18,5 – 21 gram. Gạo có vỏ lụa màu trắng, rất thơm, ngon. Năng suất trung bình: 30 - 32 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt 35 – 40 tạ/ha. Khả năng chống đổ kém. Chịu phèn khá. Chịu chua và trũng khá. Là giống dễ bị sâu đục thân và rầy nâu. Nhiễm vừa đến nặng với bệnh Đạo ôn và bệnh Khô vằn và bệnh Bạc lá. * THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT: Là giống lúa Mùa muộn. Thích hợp trên chân đất vàn, vàn trũng hơi chua phèn nhẹ, nhiễm mặn nhẹ, đất nhiều mùn. Cấy 2 - 3 dảnh/khóm, mật độ cấy 45 - 50 khóm/m2 Nhu cầu phân bón cho 1 ha: - Phân chuồng: 8 tấn. - Phân đạm Ure: 100 - 160kg - Phân lân Supe: 350 - 400kg - Phân Kali: 100 - 120kg Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chú ý phòng trừ sâu đục thân và rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn và bạc lá. . Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam Giống lúa nếp cái hoa vàng * NGUỒN GỐC XUẤT XỨ: Giống lúa Nếp Cái Hoa Vàng là giống được chọn lọc từ giống lúa. bệnh Đạo ôn và bệnh Khô vằn. Kháng vừa với bệnh Bạc lá. * THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT: Là giống Nếp Mùa muộn ở miền Bắc, thích hợp trên chân đất vàn trũng và hẩu. Cấy 3 - 4 dảnh/khóm,. cấy 35 - 40 khóm/m2 Nhu cầu phân bón cho 1 ha: - Phân chuồng: 8 tấn. - Phân đạm Ure: 120 - 140kg - Phân lân Supe: 300 - 350kg - Phân Kali: 100 – 120kg Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam ppt, Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam ppt, Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn