Thủ tục Đóng búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong nước, gỗ là tang vật vi phạm, gỗ tròn nhập khẩu mà không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy định của nước xuất khẩu; mã số hồ sơ 021302 doc

3 389 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 17:21

Thủ tục Đóng búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong nước, gỗ là tang vật vi phạm, gỗ tròn nhập khẩu mà không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy định của nước xuất khẩu; mã số hồ sơ 021302 a) Trình tự thực hiện: Xuất trình: Hồ sơ gỗ; Cán bộ Kiểm lâm tiến hành đối chiếu về chủng loại, quy cách số gỗ trên thức tế và hồ sơ gỗ xem phù hợp với nhau không, nếu phù hợp thì tiến hành đóng búa. b) Cách thức thực hiện: Liên hệ trực tiếp tại Phòng Thanh tra Pháp chế để được kiểm tra. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ gỗ xin đóng búa kiểm lâm. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin đóng búa kiểm lâm; Lý lịch gỗ thu được hoặc chủ gỗ lập; Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp. 2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ d) Thời hạn giải quyết: + Đối với gỗ khai thác, không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. + Đối với gỗ nhập khẩu: Việc đóng búa được thực hiện sau khi cơ quan Hải quan đã kiểm hóa. + Đối với gỗ là tang vật vi phạm: Thực hiện việc đóng búa ngay sau khi có quyết định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT 2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm. 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Thanh tra Pháp chế hoặc Đội Kiểm lâm cơ động hoặc Phòng Quản lý Bảo vệ rừng (nếu được sự phân công của Lãnh đạo cơ quan). 4. Cơ quan phối hợp: g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gỗ được đóng búa kiểm lâm (kèm theo Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm). h) Lệ phí: Không. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2006. . Thủ tục Đóng búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong nước, gỗ là tang vật vi phạm, gỗ tròn nhập khẩu mà không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy. quy định của nước xuất khẩu; mã số hồ sơ 021302 a) Trình tự thực hiện: Xuất trình: Hồ sơ gỗ; Cán bộ Kiểm lâm tiến hành đối chiếu về chủng loại, quy cách số gỗ trên thức tế và hồ sơ gỗ xem. gỗ hợp pháp. 2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ d) Thời hạn giải quy t: + Đối với gỗ khai thác, không quá 10 ngày làm vi c kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. + Đối với gỗ nhập khẩu: Vi c đóng búa được thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục Đóng búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong nước, gỗ là tang vật vi phạm, gỗ tròn nhập khẩu mà không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy định của nước xuất khẩu; mã số hồ sơ 021302 doc, Thủ tục Đóng búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong nước, gỗ là tang vật vi phạm, gỗ tròn nhập khẩu mà không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy định của nước xuất khẩu; mã số hồ sơ 021302 doc, Thủ tục Đóng búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong nước, gỗ là tang vật vi phạm, gỗ tròn nhập khẩu mà không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy định của nước xuất khẩu; mã số hồ sơ 021302 doc

Từ khóa liên quan