bìa tiểu luận khủng hoảng

1 3,775 37
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 09:46

bìa tiểu luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG BÀI TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC SAI LẦM CỦA CÔNG TY VINAMILK TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG BỘT CHỐNG ẨMVÀ NGHI NGỜ CÓ MẠT SẮT TRONG HÀNG CHỤC NGÀN LON SỮA DIELAC 3/2007. SINH VIÊN THỰC HIỆN : HÀ THỊ NGUYỆT LỚP : PR3 - K2 NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS TRẦN QUANG HUY Hà Nội - Ngày 25 Tháng 2 Năm 2012 . TRUYỀN THÔNG BÀI TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC SAI LẦM CỦA CÔNG TY VINAMILK TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG BỘT CHỐNG ẨMVÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: bìa tiểu luận khủng hoảng, bìa tiểu luận khủng hoảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn