TÌNH TRẠNG THAY ÐỔI SẮT -ẢNH HƯỞNG ÐIỀU TRỊ IFN HIỆU QUẢ CỦA ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B-C MÃN pdf

20 353 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 10:21

TÌNH TRẠNG THAY ÐỔI SẮT -ẢNH HƯỞNG ÐIỀU TRỊ IFN HIỆU QUẢ CỦA ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B-C MÃN I.ÐẶT VẤN ÐỀ Nhiều nghiên cứu mới đây cho thấy rằng có mối liên quan giữa chuyển hóa sắt của tế bào gan và viêm gan siêu vi mãn tính .Theo tác giả Blumberg và cộng sự sắt có ảnh hưởng lớn trong bệnh viêm gan do siêu vi vì:1.sự quá tải sắt làm dể dàng cho sự nhân đôi của virus ,2.tế bào gan nhiễm virus rất dễ bắt sắt ,3.sự quá tải sắt làm thay đối sự đáp ứng cũa ký chủ đối với sự nhiễm virus .Ðồng thời nhiều tác giả cũng thấy rằng ở bệnh nhân viêm gan virus mãn tính có sự thay đổi sắt huyết thanh ,độ bảo hoà transfrrin và tăng ferritin có ý nghĩa quan trọng và sự thay đổi này thấy nhiều ở bệnh nhân viêm gan siêu vi C hơn là B,sự thay đổi này khác hơn đối với trường hợp bệnh lý hemochromatosis. Như vậy mục đích của cuộc nghiên cứu : 1.Khảo sát sự thay đổi sắt trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B,C mãn 2.Ảnh hưởng của sự tăng sắt với đáp ứng điều trị interferon 3.Ðiều trị giảm sắt có làm thay đổi dự hậu của bênh nhân II.ÐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khoa gan Medic chúng tôi đã tiến hành theo dõi quan sát 1911 bênh nhân viêm gan siêu vi B,C mãn tính từ tháng 1/1995 đến tháng 12/1999 .Ðặc điểm của bênh nhân được cho ở bảng 1, đa số tâp trung ở lứa tuổi 30-50 tuổi ,tuổi trung bình 40,4 tuổi , nam nhiều hơn nữ 61,27% , viêm gan siêu vi B chiếm đa số 58,39%. Các bênh nhân được lập bênh án theo doĩ kỹ lưỡng,khám định kỳ hàng tháng Bệnh nhân được cho thử các marker viêm gan siêu vi B, C ,chức năng gan ,ferritin, transferrin ,sắt huyết thanh (chúng tôi không đo được độ bảo hòa transferrin , nồng độ sắt trong gan) Men gan gọi là tăng khi lớn hơn hai lần bình thường Sắt huyết thanh tăng :>180 ng/ml Ferritin tăng :>300 ng/ml Transferrin tăng :>400 mg% Phép kiểm X 2 được dùng để so sánh sự khác nhau giữa các tỉ lệ Bảng 1. Ðặc điểm của bê?h nhân Ðặc điểm bênh nhân Số bênh nhân(%) Tuổi 1 tuổi 85 tuổi ,đa số 30?50 tuổi trung bình 40,4 tuổi Phái Nam Nữ 1171 (61,27) 740(38,72) Loại viêm gan virus B C B+C 1116(58,39) 528(27,62) 120(6,27) Fatty liver disease 147(7,69) (Steatohepatitis) Loại interferone sử dụng Tái tổ hợp(Recombinant) Bệnh nhân được chia thành 6 nhóm khảo sát sự thay đổi sắt: _Nhóm I: có marker viêm gan B, men gan bình thường: 966 bn _Nhóm II: có marker viêm gan B, men gan tăng: 150 bn _Nhóm III: có marker viêm gan C, men gan bình thường: 356 bn _Nhóm IV: có marker viêm gan C, men gan tăng: 172 bn _Nhóm V: có marker viêm gan B và C _Nhóm VI: Fatty liver disease III.KẾT QUẢ A.Khảo sát sự thay đổi sắt Sự thay đổi ferritin,transferrin,sắt huyết thanh ở các nhóm được cho ở bảng 2.Ferritin tăng nhiều ở viêm gan C hơn là viêm gan B , nếu cùng marker viêm gan B hay C , nhóm có men gan tăng thì tỉ lệ tăng ferritin nhiều hơn (p<0.01). Ðặc biệt nhóm steatohepatitis có tỉ lệ tăng ferritin cũng rất cao (50,34%), điều này tại sao chúng tôi sẽ biện luận phần sau. Chúng tôi thấy transferrin tăng nhiều ở viêm gan siêu vi C ,ít tăng ở nhóm bệnh steatohepatitis ,sự thay đổi không khác giữa nhóm men gan bình thường và men gan tăng. Sắt huyết thanh tăng nhiều ở nhóm II,IV,VI là các nhóm có men gan tăng Bảng 2 SỰ THAY ÐỔI FERRITIN, TRANSFERRIN ,SẮT HUYẾT THANH Ở CÁC NHÓM: NHÓ M TĂNG FERRITIN(%) TĂNG TRANSFERRIN (%) TĂNG SẮT HUYẾT THANH(%) I 17,18 9,21 6,24 II 38 9,68 20,29 III 30,34 12,09 14,13 IV 54,65 17,65 18,64 V 30 5,71 10,96 VI 50,34 5,77 11,34 Chúng tôi nhận thấy sự tăng ferritin ở nam nhiều hơn nữ ,điều này thấy ở tất cả các nhóm cho ở bảng 3 Bảng 3 TĂNG FERRITIN THEO PHÁI TÍNH Nhóm I (%) II (%) III (%) IV (%) V (%) VI (%) Phái Nam 25,27 43,09 45 65,31 47,06 59,26 Nữ 2,56 14,81 18,37 40,54 7,69 25,64 Không kể men gan có tăng hay không ,chúng tôi thấy bệnh nhân có marker viêm gan C lúc nào cũng có tăng ferritin và sắt huyết thanh đáng kể. Ðối với B ferritin tăng 19,98%, C là 38,26%, B+C là 30%; transferrin tăng 9,27% đối với B , 13,6% đối với C , 5,71% đối với B+C ; sắt huyết thanh tăng 7,74% đối với B ,15,23% đối với C và 10,96% đối với B+C ; được biểu diễn qua sơ đồ sau: B.Ảnh hưởng của sự tăng ferritin đối với hiệu quả điều trị Interferon 1.Ðối với viêm gan siêu vi B mãn Chúng tôi đã điều trị và theo dõi 43 bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính , 20 bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt ,23 bệnh nhân điều trị thất bại .Trong nhóm đáp ứng tốt có 4 bệnh nhân tăng ferritin ,chiếm tỉ lệ 20%, nồng độ ferritin trung bình 259,2 ng/ml; trong nhóm thất bại có 13 bênh nhân tăng ferritin chiếm tỉ lệ 56,52%, nồng độ ferritin trung bình 626,96 ng/ml . Như vậy trong nhóm điều trị thất bại tỉ lệ tăng ferritin cao hơn và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0.05) 2.Ðối với viêm gan siêu vi C mãn Chúng tôi đã điều trị 52 bệnh nhân viêm gan siêu vi C mãn bằng interferone ,có 27 bệnh nhân hiệu quả tốt ,hết bệnh ,25 bệnh nhân điều trị thất bại .Trong nhóm bệnh nhân đáp ứng tốt có 12 bệnh nhân tăng ferritin ,chiếm tỉ lệ 44,44% %, nồng độ ferritin trung bình 383,5 ng/ml, trong nhóm thất bại có 18 bênh nhân tăng ferritin chiếm tỉ lệ 72%, nồng độ ferritin trung bình 554,44 .Như vậy trong nhóm điều trị thất bại tỉ lệ tăng ferritin cao hơn và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0.05) C.Hiệu quả điều trị thải sắt trước khi điều trị Interferon [...]... điều trị và theo dõi thêm V.KẾT LUẬN Có sự tăng ferritin,transferrin ,sắt huyết thanh trên bệnh nhân vi m gan siêu vi B,C mãn tính ,tăng nhiều ở siêu vi C ,nam nhiều hơn nữ và nếu men gan tăng nhiều thì ferritin càng tăng Nồng độ ferritin trong huyết thanh thấp thì tiên lượng tốt đối với điều trị interferone Thải sắt trước khi điều trị đối với bệnh nhân vi m gan siêu vi mãn tính tăng sắt có làm tăng hiệu. .. nồng độ sắt trong gan Nhiều nghiên cứu được tiến hành ở bệnh nhân vi m gan virus mãn tính và steatohepatitis người ta thấy không có sự liên hệ giữa nồng độ sắt ở gan và diễn tiến xơ gan Người ta chỉ thấy rằng nếu nồng độ ferritin trong huyết thanh không cao thì có tiên lượng tốt cho đáp ứng điều trị interferon đối với vi m gan siêu vi mãn tính Theo kết quả của chúng tôi đối với vi m gan siêu vi B hay... trong trường hợp vi m gan siêu vi C mãn tính có tăng sắt trước khi điều trị interferon Phương pháp này dễ thực hiện và ít ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân hơn là trích huyết, nhưng hiệu quả chậm , hơi tốn kém và bệnh nhân phải mang một cái máy trong người trong vòng 12 giờ đồng hồ , ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt bênh nhân Chúng tôi đã hoàn tất được 5 bệnh nhân vi m gan siêu vi C mãn tính có ferritin... một bệnh nhân đã điều trị interferon 12 tháng nhưng men gan vẫn còn hơi cao và HCV-RNA vẫn dương tính ,sau khi thải sắt men gan giảm bình thường và HCV-RNA âm tính Còn 4 bệnh nhân vi m gan siêu vi C mãn tính sau khi thải sắt chúng tôi nhận thấy lượng ferritin tuy có giảm nhưng men gan không giảm song hành với ferritin Sau đó bệnh nhân được điều trị interferone phối hợp ribavirin thì có 2 bệnh nhân. .. trong vi m gan siêu vi như thế nào người ta cũng chưa biết rõ ,có thể có tăng men gan hoại tử tế bào gan làm tăng sắt, có thể tế bào gan nhiễm virus tăng bắt sắt. Người ta cũng thấy trong bệnh lý steatohepatitis cũng có tăng sắt , có khi còn nhiều hơn trong bênh lý vi m gan virus Sự tăng sắt ở siêu vi C nhiều hơn siêu vi B và trong mọi trường hợp ở nam nhiều hơn nữ, điều này phù hợp với kết quả của chúng... điều trị tốt ,tức men gan bình thường và HCV-RNA âm tính còn 2 bệnh nhân điều trị van?hông thành công Chúng tôi chưa tiến hành điều trị thải sắt trong khi điều trị interferon IV.BÀN LUẬN Nhiều năm nay các nhà khoa học trên thế giới đã thấy có hiện tượng tăng ferritin, độ bảo hòa transferrin và sắt huyết thanh ở bênh nhân vi m gan virus mãn tính mà phần lớn là siêu vi C Một nghiên cứu ở Hoa kỳ trên. .. để thải sắt trước hoặc trong khi khi điều trị interferon đối với trường hợp vi m gan siêu vi C mãn tính có tăng sắt nhằm làm tăng hiệu quả điều trị Người ta ít dùng desferoxamine , dùng nhiều trong hemochromatosis có truyền máu Trong một nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ người ta có dùng deferoxamin thải sắt có hiệu quả Tại trung tâm chúng tôi thử nghiệm dùng desferoxamine truyền chạ? dưới da bụng để thải sắt. .. chúng tôi Chúng tôi cũng luôn thấy đối với vi m gan B hay C nếu men gan tăng cao thì tỉ lệ tăng ferritin cũng cao hơn ,có thể men gan tăng tế bào gan bị phá hủy nhiều làm tăng sắt ,cũng có thể tế bào gan vi m nhiều hơn bắt sắt nhiều hơn Nhiều tác giả đã đưa ra giả thuyết sự chuyển hóa có thể có của sắt ảnh hưởng đến vi m gan virus như sau: _Tác dụng không đặc hiệu có thể xảy ra: .sự tạo ra hoặc tăng... khác biệt giửa nồng độ ferritin giữa nhóm đáp ứng và không đáp ứng ,chỉ có 3 tác giả là có kết quả ngược lại Bảng 4 Tình trạng sắt và sự đáp ứng điều trị IFN trên bệnh nhân vi m gan virus mãn tính Tác giả Chẩn đoán Số điều tốt bn Số bn Mean serum ferritin (ng/ml) trị điều trị thất bại Bn trị tốt điều Bn trị điều P thất bại Zein HCV Van Thiel HBV,HC V 10 29 187 283 N 32 47 329 376 >0.05 Olynyk HCV 24... bênh nhân vi m gan siê vi C mãn tính thấy có 36% tăng sắt huyết thanh ,18% tăng độ bảo hòa transferrin ,30% tăng ferritin Thông số ferritin được nhiều tác giả chú ý nhất và có giá trị Ở đây kết quả của chúng tôi 15,23% tăng sắt huyết thanh , 13,6% tăng transferrin và 38,26% tăng ferritin, chỉ có sắt huyết thanh thì kết quả của chúng tôi tăng ít hơn so với kết quả nghiên cứu trên Nguyên nhân làm tăng sắt . TÌNH TRẠNG THAY ÐỔI SẮT -ẢNH HƯỞNG ÐIỀU TRỊ IFN HIỆU QUẢ CỦA ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BỆNH NHÂN VI M GAN SIÊU VI B-C MÃN I.ÐẶT VẤN ÐỀ Nhiều nghiên cứu. B.Ảnh hưởng của sự tăng ferritin đối với hiệu quả điều trị Interferon 1.Ðối với vi m gan siêu vi B mãn Chúng tôi đã điều trị và theo dõi 43 bệnh nhân vi m gan siêu vi B mãn tính , 20 bệnh nhân. hóa sắt của tế bào gan và vi m gan siêu vi mãn tính .Theo tác giả Blumberg và cộng sự sắt có ảnh hưởng lớn trong bệnh vi m gan do siêu vi vì:1.sự quá tải sắt làm dể dàng cho sự nhân đôi của virus
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH TRẠNG THAY ÐỔI SẮT -ẢNH HƯỞNG ÐIỀU TRỊ IFN HIỆU QUẢ CỦA ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B-C MÃN pdf, TÌNH TRẠNG THAY ÐỔI SẮT -ẢNH HƯỞNG ÐIỀU TRỊ IFN HIỆU QUẢ CỦA ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B-C MÃN pdf, TÌNH TRẠNG THAY ÐỔI SẮT -ẢNH HƯỞNG ÐIỀU TRỊ IFN HIỆU QUẢ CỦA ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B-C MÃN pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn