Giáo án địa lý 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ potx

14 114,466 640
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 09:20

Giáo án địa lý 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Củng cố thêm kiến thức trong bài 37. - Biết được những nét tương đồng và khác biệt về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên và Trung Du miền núi Bắc Bộ 2. Kĩ năng: - Xử lí và phân tích số liệu theo yêu cầu đề bài và rút ra các nhận xét cần thiết. - Biết cách nhận xét, đánh giá so sánh các vấn đề giữa các vùng. II. phương tiện dạy học: - Các loại bản đồ: hình thể, nông nghiệp, công nghiệp của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. - Các dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, bút chì, thước kẻ. - At lat Địa lí Việt Nam. III. Hoạt động dạy và học: A. ổn định tổ chức: B. Kiểm tra miệng: Câu 1: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên? Câu 2: Tại sao trong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng? * Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính * Hoạt động 1: Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả 1) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Cơ cấu diện tích cây công nghiệp, năm 2005 ( Đơn vị: %) Cả nước Trung du và miền núi Bắc bộ Tây Nguyên Cây công nghiệp lâu năm 100 100 100 Cà phê 30,4 3,6 70,2 Chè 7,5 87,9 4,3 nước, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005. Hình thức: Cá nhân. Bước 1: GV yêu cầu HS đọc rõ và xác định yêu cầu của đề bài. Bước 2: HS phân tích đề bài, GV hướng dẫn HS tiến hành các bước thực hiện bài thực hành: + Xử lí số liệu: Lấy tổng giá trị của cả nước, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là 100%, các loại cây tính cơ cấu % theo tổng diện tích. Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005: a) Xử lí số liệu: ( Bảng dưới) b) Tính quy mô: - Bán kính diện tích cây công nghiệp của Trung Du và miền núi Bắc Bộ là 1 (đvbk) - Tây Nguyên: 2,64 (đvbk) - Cả nước: 14,05 (đvbk) Cao su 29,5 - 17,2 Các cây khác 32,6 8,5 8,3 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính b) Tính quy mô: Lấy quy mô bán kính diện tích cây công nghiệp của Trung Du và miền núi Bắc Bộ là 1 đơn vị bán kính (đvbk) thì quy mô bán kính diện tích cây công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước lần lượt là: - Tây Nguyên: = 2,64( đvbk); Cả nước: 16336 14,05 91  (đvbk) c) Vẽ biểu đồ: ( Biểu đồ bên dưới) Biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005. Trung Du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên Cả nước 70.2 4.3 17.2 8.3 3.6 87.9 0 8.5 30.4 7.5 29.5 32.6 Cà phê Chè Cao su Các cây khác Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính * Hoạt động 2: Nhận xét và giải thích về những sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa Trung Du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên Hình thức: Cặp. Hai HS cùng bàn trao đổi để trả lời câu hỏi. Một số HS đại diện trình bày, các HS khác nhận xét bổ sung GV nhận xét phần trình bày của HS và bổ sung kiến thức * Giống nhau: a) Quy mô: - Là hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước (về diện tích và sản lượng) - Mức độ tập trung hóa đất đai tương đối cao, các khu vực chuyên canh cà phê, chè, tập trung trên qui mô lớn, thuận lợi cho việc tạo ra vùng sản xuất hàng hóa lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. b) Về hướng chuyên môn hóa: - Đều tập trung vào cây công nghiệp lâu năm. - Đạt hiệu quả kinh tế cao. c) Về điều kiện phát triển: - Điều kiện tự nhiên: đất, nước, khí hậu là những thế mạnh Trung Du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên a) Về vị trí và vai trò của từng vùng Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ 3 cả nước. Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ 2 cả nước b) Về hướng chuyên môn hóa. + Quan trọng nhất là chè, sau đó là quế, sơn, hồi. + Các cây công nghiệp ngắn ngày có thuốc lá, đậu tương. + Quan trọng nhất là cà phê, sau đó là chè, cao su. + Một số cây công nghiệp ngắn ngày: dâu tằm,, bông vải. c) Về điều kiện phát triển chung. - Dân cư có kinh nghiệm trong việc trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp. - Được sự quan tâm của nhà nước về chính sách, đầu tư. * Khác nhau: (Bảng dưới) Địa hình Miền núi bị chia cắt Cao nguyên xếp tầng với những mặt bằng tương đối bằng phẳng. Khí hậu Khí hậu có một mùa đông lạnh, cộng với độ cao địa hình nên có điều kiện phát triển cây cận nhiệt đới (chè). Cận xích đạo với mùa khô sâu sắc. Đất đai Đất ferlit trên đá phiến, đá gơnai và các loại đá mẹ khác. Đất badan màu mỡ, tầng phong hóa sâu, phân bố tập trung. Kinh tế - xã hội. - Dân số 12 triệu người (2006) là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người có kinh nghiệm trồng cây công nghiệp. - Cơ sở chế biến còn hạn chế. - Vùng nhập cư lớn nhất nước ta. - Cơ sở hạ tầng còn thiếu nhiều. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính * Giải thích: nguyên nhân của sự khác biệt về hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp ở hai vùng: - Do sự khác nhau về điều kiện tự nhiên. + Trung Du miền núi Bắc Bộ có mùa đông lạnh, đất ferlit có độ phì không cao, địa hình núi bị cắt xẻ, ít mặt bằng lớn, dẫn đến qui mô sản xuất nhỏ. + Tây Nguyên có nền nhiệt cao, địa hình tương đối bằng phẳng, đất ba dan độ phì cao, thích hợp với qui hoạch các vùng chuyên canh có qui mô lớn và tập trung. - Có sự khác nhau về đặc điểm dân cư - xã hội, lịch sử khai thác lãnh thổ, tập quán sản xuất. + Trung Du và miền núi Bắc Bộ * Hoạt động 3: Tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên Hình thức: Cá nhân. GV yêu cầu 1/3 lớp tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, 1/3 lớp tính tỉ trọng trâu, bò của Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Các HS khác tính tỉ trọng trâu bò của Tây Nguyên. * Hoạt động 4: Nhận xét và giải thích về chăn nuôi gia súc của Trung Du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. Hình thức: Nhóm. dân cư có kinh nghiệm trong trồng và chế biến từ lâu đời. + Tây nguyên: Dân cư có kinh nghiệm trong trồng và chế biến cà phê. 3) Cơ cấu đàn trâu, bò cả nước, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005: Cả nước (1) (2) Trâu 34,5 65,1 10,4 Bò 65,5 34,9 89,6 (1): Trung Du và miền núi Bắc Bộ. (2) Tây Nguyên. * Giải thích về chăn nuôi gia súc của Trung Du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên: - Hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn là do: [...]... các vùng phụ cận với nhóm HS trình bày, nhận xét các sản phẩm chăn nuôi của các và bổ sung hoàn thiện vùng là rất lớn Trung Du miền núi Bắc Bộ (Đồng bằng sông Hồng), Tây Nguyên (Đông Nam bộ) Dân cư có kinh nghiệm trong chăn nuôi gia súc lớn - Thế mạnh này được thể hiện như thế nào trong tỉ trọng của hai vùng so với cả nước? - Tổng số đàn trâu và bò của hai vùng chiếm tỉ lệ lớn so với cả nước: + Đàn... của cả nước + Đàn bò: 27,3% so với tổng số đàn bò của cả nước - Tại sao ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại? + Đàn trâu chủ yếu tập trung ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ vì phù hợp với điều kiện khí hậu lạnh ẩm Trâu vốn là gia súc có khả năng chịu ẩm và rét ở đây lại có một số đồng cỏ nhỏ nằm rải rác thích hợp với tập quán chăn thả trong rừng Đàn bò... cỏ lớn trên cao nguyên Mộc Châu, nên có điều kiện nuôi bò sữa tập trung Giao thông được cải thiện nên việc vận chuyển đến các thị trường tiêu thụ (thành phố và vùng đồng bằng), cũng thuận lợi - Đàn bò nuôi nhiều ở Tây Nguyên vì ở đây có một số đồng cỏ lớn, tập trung thích hợp với chăn nuôi bò đàn, bò sữa theo qui mô lớn Tuy nhiên, chăn nuôi bò chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của vùng IV Đánh... Khí hậu: Trung Du và miền núi Bắc Trung Du và miền núi Bắc Bộ: Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn Nhiệt độ có một mùa đông lạnh, bò, còn ở Tây Nguyên thì ẩm thích hợp với điều kiện sinh ngược lại, bò lại nhiều hơn thái của đàn trâu trâu ? Tây Nguyên: nhiệt đới cận xích Bước 2: GV hướng dẫn HS đạo có mùa khô, phù hợp với điều trả lời câu hỏi kiện sinh thái của bò Bước 3: GV yêu cầu các Nhu cầu từ các vùng phụ... GV chia lớp thành + Hai vùng có một số đồng cỏ các nhóm thảo luận và giao thuận lợi cho việc chăn nuôi: Mộc nhiệm vụ Châu, Đơn Dương- Đức Trọng, Nhóm 1: Giải thích tại sao Bên cạnh đó, nguồn thực phẩm hai vùng trên đều có thế mạnh cho chăn nuôi ngày càng được về chăn nuôi gia súc lớn? So tăng cường và đảm bảo do ngành sánh cơ cấu đàn trâu, bò của trồng trọt có bước phát triển vững hai vùng? chắc Nhóm... chăn nuôi bò đàn, bò sữa theo qui mô lớn Tuy nhiên, chăn nuôi bò chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của vùng IV Đánh giá: GV biểu dương và đánh giá cho điểm các HS làm việc tíhc cực V Hoạt động nối tiếp: - Về nhà hoàn thiện bài thực hành - Yêu cầu HS đọc trước bài 39 . Giáo án địa lý 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên. (1): Trung Du và miền núi Bắc Bộ. (2) Tây Nguyên. * Giải thích về chăn nuôi gia súc của Trung Du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên: - Hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn. thức: - Củng cố thêm kiến thức trong bài 37. - Biết được những nét tương đồng và khác biệt về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên và Trung Du miền núi Bắc Bộ 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ potx, Giáo án địa lý 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ potx, Giáo án địa lý 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn