Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 66: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO doc

4 643 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 03:20

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 66 Ngày dạy : SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO A. MỤC TIÊU :  HS biết sử dụng mày tính bỏ túi Casio để tính giá trị của biểu thức, đổi vị trí của 2 số trong một phép tính. Đổi số nhớ và thực hành các phép tính trong bài toán thống kê.  HS có kĩ năng sử dụng máy tính thành thạo. B. CHUẨN BỊ :  GV : Máy tính bỏ túi Casio FX 500A  HS : Máy tính bỏ túi Casio FX 500A C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng  Hoạt động 1 : dùng máy tính giải toán thống kê  Bài toán 1 :cho bảng điểm sau : 5 6 7 5 9 2 4 8 6 8 3 4 6 8 7 5 9 9 8 7 Hãy tính đểm trung bình bằng máy tính Thực hiện : Nhấn Mode . Nhấn 5 + M+ để nhập số liệu Tương tự cho đến số cuối cùng Nhấn Shift + X  Hoạt động 2 : Tính giá trị của biểu thức đại số  Bài toán 2 : Tính gái trị của biểu thức x 2 y 3 + xy tại x = 4 và y = 2 1 Thực hiện : 4 x SHIFT x y 2 x 1 c b a 2 SHIFT x y 3 + 4 x 1 c b a 2 =  Hoạt động 3 : Hướng dẫn về nhà  Ôn lại bài học  Soạn 10 câu hỏi ôn tập cuối năm mà GV cho chép . Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 66 Ngày dạy : SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO A. MỤC TIÊU :  HS biết sử dụng mày tính bỏ túi Casio để tính giá trị của biểu thức, đổi vị trí của 2 số trong. phép tính. Đổi số nhớ và thực hành các phép tính trong bài toán thống kê.  HS có kĩ năng sử dụng máy tính thành thạo. B. CHUẨN BỊ :  GV : Máy tính bỏ túi Casio FX 500A  HS : Máy tính bỏ. 6 8 3 4 6 8 7 5 9 9 8 7 Hãy tính đểm trung bình bằng máy tính Thực hiện : Nhấn Mode . Nhấn 5 + M+ để nhập số liệu Tương tự cho đến số cuối cùng Nhấn Shift
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 66: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO doc, Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 66: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO doc, Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 66: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn