Giáo án toán lớp 5 - Tiết 105: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pptx

6 2,020 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 12:21

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 105: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I. Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Vận dụng được các quy tắc tính diện tích để giải một số bài tập có liên quan. II. Đồ dùng dạy học: GV chuẩn bị trước một số hình hộp chữ nhật có thể khai triển được. 2 bảng phụ có vẽ sẵn các hình khai triển. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’)Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7cm, rộng 4cm, cao 5cm. Tính diện tích mặt đáy và các mặt bên. - Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới * Giới thiệu bài mới: (1’) T.gi an Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 ’ HĐ 1: Hướng dẫn Hs hình thành khái niệm, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. -Hs quan sát các mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật, chỉ ra các mặt xung quanh. GV mô tả về diện tích xung quanh của hình hộp -Quan sát, lắng nghe. 13 ’ chữ nhật rồi nêu như trong SGK. -GV nêu bài toán về tính diện tích của các mặt xung quanh (dựa trên nhận xét về đặc điểm của các mặt bên). Yêu cầu Hs nêu hướng giải và giải bài toán. GV nhận xét, kết luận. -Yêu cầu Hs quan sát hình triển khai, nhận xét để đưa ra cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật; giải bài toán cụ thể. GV nhận xét, kết luận. -GV nêu cách làm tương tự để hình thành biểu tượng và quy tắc tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Hs làm 1 bài toán cụ thể nêu trong SGK. GV đánh giá bài làm của Hs và nêu lời giải bài -Theo dõi,nêu hướng giải và giải bài toán. -Quan sát, nhận xét, giải bài toán cụ thể. -Theo dõi, quan sát, giải toán. 02 ’ toán. HĐ 2: Thực hành. Bài 1/110: -Gọi Hs đọc đề. -Yêu cầu Hs dựa vào ví dụ vừa học để làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. Bài 2/110: -Gọi Hs đọc đề. -Yêu cầu Hs nêu hướng giải bài toán: Vì cái thùng tôn không có nắp lên diện tích tôn dùng để làm thùng là tổng diện tích xung quanh và diện tích của một mặt đáy của thùng tôn. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Đọc đề. -Làm bài vào vở. -Nhận xét. -Đọc đề. -Trả lời. -Làm bài vào vở. -Nhận xét. -Trả lời. -Chấm, sửa bài, nhận xét. HĐ 3: Củng cố, dặn dò -Hỏi: Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………… . Giáo án toán lớp 5 - Tiết 1 05: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I. Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của. dẫn Hs hình thành khái niệm, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. -Hs quan sát các mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật, chỉ ra các mặt xung quanh. . diện tích xung quanh của hình hộp -Quan sát, lắng nghe. 13 ’ chữ nhật rồi nêu như trong SGK. -GV nêu bài toán về tính diện tích của các mặt xung quanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 105: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pptx, Giáo án toán lớp 5 - Tiết 105: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pptx, Giáo án toán lớp 5 - Tiết 105: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pptx

Từ khóa liên quan