Đánh giá tác dụng giảm đau dự phòng sau mổ tầng bụng trên bằng phương pháp tiêm morphin tủy sống

84 623 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 08:33

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  AN THÀNH CÔNG §¸NH GI¸ T¸C DôNG GI¶M §AU Dù PHßNG SAU Mæ TÇNG BôNG TR£N B»NG PH¦¥NG PH¸P TI£M MORPHIN TñY SèNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2011 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  AN THÀNH CÔNG §¸NH GI¸ T¸C DôNG GI¶M §AU Dù PHßNG SAU Mæ TÇNG BôNG TR£N B»NG PH¦¥NG PH¸P TI£M MORPHIN TñY SèNG CHUYÊN NGÀNH : GÂY MÊ HỒI SỨC Mà SỐ : 60.72.33 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. BÙI ÍCH KIM HÀ NỘI – 2011 3 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của mình tới: Tiến sĩ Bùi Ích Kim, người thầy đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ, dành nhiều sự quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành luận văn này. Giáo sư Nguyễn Thụ, Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức Việt Nam, nguyên Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức. Thầy đã hết lòng dạy dỗ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này Phó giáo sư - Tiến sĩ Công Quyết Thắng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Gây mê hồi sức Việt Nam, người đã truyền cho tôi lòng yêu nghề từ những ngày đầu chập chững đến với ngành Gây mê hồi sức, một tấm gương về tinh thần trách nhiệm với người bệnh mà tôi luôn soi vào và học hỏi. Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú,Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức, người thầy đã đóng góp những ý kiến xác đáng giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới: Các thầy trong hội đồng khoa học bảo vệ luận văn đã đóng góp cho tôi những ý kiến quý báu để luận văn này được hoàn thiện hơn. Các thầy, cô trong Bộ môn Gây mê hồi sức đã truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích. Ban giám hiệu, Phòng sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội đà giúp đỡ tôi trong 2 năm học qua Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị và toàn thể anh chị em đồng nghiệp khoa Gây mê Hồi sức đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi được học tập và nghiên cứu khoa học. 4 Các Bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng Khoa Gây mê hồi sức và Khoa phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm yêu thương nhất của mình tới gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh ủng hộ, động viên khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu vừa qua. Cuối cùng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của các bệnh nhân, chính họ là niềm vui, là động lực và là người thầy cho tôi những bài học kinh nghiệm qúy báu, giúp tôi vượt qua những khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện luận văn này. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 BS. An Thành Công 5 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Tác giả luận văn An Thành Công 6 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASA : Hiêp hội gây mê Hoa Kỳ (American Society of Anesthesiologists). BN : Bệnh nhân. cm : Centimet. CS : Cộng sự. DNT : Dịch não tủy gr : Gram HA : Huyết áp. HAĐMTB : Huyết áp động mạch trung bình. L : Đốt sống thắt lưng. M : Mạch. mg : Miligam. mcg : Microgam. ml : Mililit. NKQ : Nội khí quản NMC : Ngoài màng cứng. PCA : Giảm đau do bệnh nhân tự điều khiển (Patient Controlled Analgesia) SpO 2 : Bão hòa oxy theo nhịp mạch (Saturation Pulse Oxymetry) SS : Độ an thần (Sedation Score) TDD : Tiêm dưới da. TM : Tĩnh mạch. TKTW : Thần kinh trung ương. VAS : Thang điểm đo độ đau bằng nhìn hình đồng dạng (Visual Analog Scale) 7 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 15 1.1 Đại cương về đau và giảm đau sau mổ 15 1.1.1 Định nghĩa 15 1.1.2 Sinh lý đau 15 1.1.3 Những tác động sinh lý và tâm lý của đau sau mổ 17 1.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến đau sau mổ 18 1.1.5 Phòng ngừa và điều trị đau sau mổ bụng 20 1.1.6 Đánh giá đau sau mổ 21 1.2 Dược lý học morphin 23 1.2.1 Công thức hóa học 23 1.2.2 Đặc tính lý hóa 24 1.2.3 Dược động học 24 1.2.4 Dược lực học 26 1.2.5 Receptor opioid 28 1.2.6 Cơ chế giảm đau của morphin 29 1.2.7 Chỉ định, chống chỉ định 30 1.2.8 Liều lượng và cách dùng 31 1.3 Phương pháp tiêm morphin tủy sống và ứng dụng lâm sàng 31 1.3.1 Dược động học của morphin tiêm tủy sống 31 1.3.2 Một vài nét về lịch sử và các nghiên cứu giảm đau bằng tiêm morphin tủy sống 33 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tượng nghiên cứu 37 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 37 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 37 2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 38 8 2.3 Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 38 2.3.2 Cỡ mẫu và chọn mẫu 38 2.3.3 Cách tiến hành 39 2.3.4 Thu thập số liệu 42 2.4 Phát hiện và xử trí biến chứng 44 2.5 Phân tích và xử lý số liệu 45 2.6 Đạo đức nghiên cứu 45 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 Đặc điểm chung của 2 nhóm nghiên cứu 46 3.1.1 Tuổi, chiều cao, cân nặng 46 3.1.2 Giới 47 3.1.3 Nghề nghiệp 47 3.2 Đặc điểm về phẫu thuật và gây mê hồi sức 48 3.2.1 Phân loại phẫu thuật 48 3.2.2 Đường rạch da 48 3.2.3 Thời gian phẫu thuật và gây mê 49 3.2.4 Lượng sufentanil trong mổ 49 3.3 Thời gian yêu cầu giảm đau đầu tiên sau mổ 50 3.4 Thời gian tác dụng giảm đau sau tiêm morphin tủy sống 50 3.5 Lượng thuốc giảm đau sử dụng sau mổ 51 3.5.1 Lượng thuốc morphin sử dụng để chuẩn độ 51 3.5.2 Lượng thuốc morphin tiêu thụ sau mổ 52 3.6 Kết quả giảm đau sau mổ 54 3.6.1 Điểm đau VAS tại 17 thời điểm sau mổ 54 3.6.2 Tần số thở 57 3.6.3 Độ bão hòa oxy theo nhịp mạch (SpO 2 ) 58 3.6.4 Nhịp tim 60 3.6.5 Huyết áp động mạch 61 9 3.6.6 Mức độ an thần 63 3.7 Tác dụng không mong muốn 64 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 66 4.1 Bàn luận về đặc điểm chung của bệnh nhân 66 4.1.1 Tuổi, chiều cao, cân nặng 66 4.1.2 Giới 67 4.1.3 Nghề nghiệp 67 4.2 Bàn luận về các đặc điểm liên quan phẫu thuật và gây mê 67 4.2.1 Phân loại phẫu thuật và đường rạch da 67 4.2.2 Thời gian phẫu thuật và thời gian gây mê 68 4.3 Bàn luận về sự lựa chọn phương pháp giảm tiêm morphin tủy sống 69 4.4 Bàn luận về liều morphin sử dụng tiêm tủy sống 71 4.5 Bàn luận về kết quả giảm đau 72 4.5.1 Lượng thuốc giảm đau trong mổ 72 4.5.2 Thời gian yêu cầu giảm đau đầu tiên và thời gian tác dụng giảm đau sau tiêm tủy sống 73 4.5.3 Lượng thuốc giảm đau sau mổ 74 4.5.4 Điểm đau VAS trong 48 giờ sau mổ 76 4.5.5 Bàn luận về sự thay đổi các thông số hô hấp, huyết động và độ an thần 77 4.6 Bàn luận về các tác dụng không mong muốn 78 4.6.1 Ngứa 79 4.6.2 Nôn, buồn nôn sau mổ 79 4.6.3 Bí đái 80 4.6.4 Thở chậm và suy hô hấp 80 KẾT LUẬN 82 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 10 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi, chiều cao, cân nặng 46 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo giới 47 Bảng 3.3 Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp 47 Bảng 3.4 Phân bố bệnh nhân theo các loại phẫu thuật 48 Bảng 3.5 Phân bố các loại đường rạch da 48 Bảng 3.6 Thời gian phẫu thuật, gây mê 49 Bảng 3.7 Lượng sufentanil trong mổ 49 Bảng 3.8 Lượng morphin trong chuẩn độ 51 Bảng 3.9 Tổng lượng thuốc morphin tiêu thụ tại các thời điểm sau mổ 53 Bảng 3.10 Điểm đau VAS ở trạng thái tĩnh sau mổ 54 Bảng 3.11 Điểm đau VAS ở trạng thái động sau mổ 55 Bảng 3.12 Tần số thở tại các thời điểm sau mổ 57 Bảng 3.13 SpO 2 tại các thời điểm sau mổ 58 Bảng 3.14 Nhịp tim tại các thời điểm sau mổ 60 Bảng 3.15 HAĐMTB tại các thời điểm sau mổ 61 Bảng 3.16 Độ an thần tại các thời điểm sau mổ 63 Bảng 3.17 Các tác dụng không mong muốn 64 Bảng 4.1 Các chỉ số phân bố của thuốc họ morphin 70 [...]... tiêm tủy sống đã được báo cáo Tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu này đều sử dụng morphin có chứa chất bảo quản và cũng chưa được thực hiện trên bệnh nhân phẫu thuật tầng trên ổ bụng [9] [15] Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá tác dụng giảm đau dự phòng sau mổ tầng bụng trên bằng phƣơng pháp tiêm morphin tủy sống" nhằm hai mục tiêu: 1- Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ tầng bụng trên. .. lượng morphin sử dụng sau mổ còn với liều 50mcg thì không có tác dụng giảm đau sau mổ [55] Năm 2005, Bowrey S và CS nghiên cứu so sánh hai liều morphin sử dụng tiêm tủy sống cho bệnh nhân thay khớp gối (200 và 500 mcg) thấy đều có tác dụng giảm lượng tramadol sử dụng sau mổ nhưng không có sự khác biệt về tỷ lệ các tác dụng phụ [22] Năm 2008, Hassett P và CS cũng chỉ ra tác dụng giảm đau sau mổ thay khớp... hỗn hợp Bupivacain - Morphin tiêm ngắt quãng để giảm đau sau mổ [4] Năm 2002, Cao Thị Anh Đào cũng sử dụng hỗn hợp bupivacain và morphin để gây tê NMC ngực liên tục giảm đau sau mổ bụng trên [3] Năm 2003, Vũ Tuấn Việt đã nghiên cứu giảm đau sau mổ cho BN phẫu thuật bụng trên bằng gây tê NMC với morphin tiêm ngắt quãng [16] Năm 2004, Nguyễn Phú Vân sử dụng phương pháp tiêm hỗn hợp morphin (liều 7mcg/kg)... cứu sử dụng tiêm morphin tủy sống với các liều 100 - 300 mcg thấy có tác dụng giảm đau sau mổ thay khớp háng và khớp gối trong vòng 24 giờ, làm giảm nhu cầu morphin PCA sau mổ ở những bệnh nhân thay khớp háng và không có sự khác biệt về tác dụng phụ [57] Murphy PM và CS đã thử nghiệm liều 100 và 200 mcg morphin tiêm tủy sống để giảm đau cho bệnh nhân thay khớp háng thấy tác dụng làm giảm lượng morphin. .. kiểm soát 1.1.5.3 Giảm đau bằng các thuốc NSAIDS Các thuốc này ức chế men cyclo-oxygenase, có tác dụng chống viêm và giảm đau. Thường được sử dụng kết hợp với thuốc họ morphin để tăng tác dụng giảm đau và giảm liều morphin Thuốc NSAIDS có tác dụng giảm đau khá mạnh nhưng đi kèm là nhiều tác dụng không mong muốn 1.1.5.4 Giảm đau do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) Đây là phương pháp giảm đau mà bệnh nhân... đã nghiên cứu gây tê NMC bằng morphin và xylocain để giảm đau trong mổ thấy morphin kéo dài tác dụng giảm đau sau mổ Ông cũng có báo cáo tổng quan về ứng dụng tiêm các thuốc họ morphin vào khoang NMC và khoang dưới nhện để giảm đau sau mổ [7] 36 Năm 1982, GS Chu Mạnh Khoa cũng đã nghiên cứu sử dụng morphin gây tê NMC để giảm đau chấn thương ngực và sau mổ tim cho kết quả giảm đau tốt và cải thiện chức... opioid ở tủy sống của chuột [56] Cũng trong năm đó, Yaksh và Rudy đã báo cáo về hiệu quả giảm đau của phương pháp tiêm morphin tủy sống, thực nghiệm trên động vật (thỏ) [65] Năm 1979, Wang JK và CS là những người đầu tiên tiến hành giảm đau bằng phương pháp tiêm morphin tủy sống cho 8 bệnh nhân ung thư [62] Thử nghiệm lâm sàng cho thấy tiêm morphin tủy sống có thể giúp kéo dài thời gian không đau sau mổ. .. vào tủy sống cho BN mổ tim mở thấy thời gian giảm đau sau mổ kéo dài, rút được nội khí quản sớm [15] Năm 2005, Công Quyết Thắng kết hợp gây tê tủy sống và NMC với hỗn hợp bupivacain và các thuốc họ morphin để mổ và giảm đau sau mổ [10] Năm 2010, Nguyễn Văn Minh và CS đã sử dụng 300 mcg morphin kết hợp với 25 mcg sufentanil tiêm tủy sống để giảm đau sau mổ cho BN phẫu thuật tim mở thấy có tác dụng giảm. .. 1.1.5.1 Nguyên tắc: Việc phòng ngừa đau sau mổ bao gồm: các biện pháp được tiến hành trước khi phẫu thuật - Công tác chuẩn bị BN trước mổ (thăm khám, giải thích, lựa chọn các biện pháp giảm đau) giúp họ có tâm lý thoải mái - Dự phòng đau sau mổ bằng các can thiệp trước và trong mổ (Preemtive Analgesia) - Đánh giá đau thường xuyên sau mổ để sớm có điều trị thích hợp Việc điều trị đau sau mổ cần theo quy tắc... sao để đỡ đau cho thấy có tác dụng tốt và giảm đáng kể lượng morphin tiêu thụ sau mổ 1.1.4.4 Ảnh hƣởng khác Những bệnh nhân gây mê dùng thuốc giảm đau liều cao thì sau mổ thường không đau và đau ít hơn trong 4 - 6 giờ đầu Biến chứng của cuộc phẫu thuật và gây mê Công tác chăm sóc bệnh nhân, các phương pháp giảm đau sau mổ cũng có ảnh hưởng rõ rệt 20 1.1.5 Phòng ngừa và điều trị đau sau mổ bụng [2] . giảm đau dự phòng sau mổ tầng bụng trên bằng phƣơng pháp tiêm morphin tủy sống& quot; nhằm hai mục tiêu: 1- Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ tầng bụng trên của phương pháp tiêm morphin tủy sống. trong mổ 49 3.3 Thời gian yêu cầu giảm đau đầu tiên sau mổ 50 3.4 Thời gian tác dụng giảm đau sau tiêm morphin tủy sống 50 3.5 Lượng thuốc giảm đau sử dụng sau mổ 51 3.5.1 Lượng thuốc morphin. sự lựa chọn phương pháp giảm tiêm morphin tủy sống 69 4.4 Bàn luận về liều morphin sử dụng tiêm tủy sống 71 4.5 Bàn luận về kết quả giảm đau 72 4.5.1 Lượng thuốc giảm đau trong mổ 72 4.5.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng giảm đau dự phòng sau mổ tầng bụng trên bằng phương pháp tiêm morphin tủy sống, Đánh giá tác dụng giảm đau dự phòng sau mổ tầng bụng trên bằng phương pháp tiêm morphin tủy sống, Đánh giá tác dụng giảm đau dự phòng sau mổ tầng bụng trên bằng phương pháp tiêm morphin tủy sống

Từ khóa liên quan