Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG potx

7 2,549 14
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 13:21

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức - Hiểu được hai phương án thí nghiệm để xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo. - Thực hiện được trong hai phương án để xác định chu kỳ dao động của một con lắc. - Tính được gia tốc trọng trường từ kết quả thí nghiệm với con lắc đơn. - Củng cố kiến thức về dao động cơ học, kỹ năng sử dụng thước đo độ dài và đồng hồ đo thời gian. - Bước đầu làm quen với phòng thí nghiệm ảo và đặc biệt là dùng dao động ký ảo để vẽ đồ thị của dao động cơ học (phi điện). 2. Kỹ năng - Kỹ năng vận dụng kiến thức đặc biệt là kỹ năng giải thích vào các hiện tượng thực tế quan sát được; đồng thời tiếp tục rèn luyện kỹ năng thao tác thí nghiệm đã tiến hành ở các lớp dưới. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: a) Kiến thức và dụng cụ: + Về dụng cụ: - Một giá đỡ cao 1m để treo con lắc, có tấm chỉ thị nằm ngang có các vạch chia đối xứng. - Một cuộn chỉ. - Một đồng hồ bấm giây (hoặc đồng hồ đeo tay có kim giây). - Một thước đo độ dài có chia mm. - Hai quả nặng 50g, 20g có móc treo. - Giấy kẻ ô milimét để vẽ đồ thị. + Về kiến thức: - Khái niệm về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện dao động nhỏ. - Các công thức về dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo. - Chú ý vai trò của gia tốc trọng trường đối với dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo thẳng đứng. + Những điều lưu ý trong SGV. b) Phiếu học tập: P1. Chọn câu Đúng. Trong thí nghiệm với con lắc đã làm, khi thay quả nặng 50g bằng quả nặng 20g thì: A. chu kỳ của nó tăng lên rõ rệt. B. Chu kỳ của nó giảm đi rõ rệt. C. Tần số của nó giảm đi nhiều. D. Tần số của nó hầu như không đổi. P2. Chọn phát biểu Đúng. Trong thí nghiệm với con lắc lò xo thẳng đứng và con lắc lò xo nằm ngang thì gia tốc trọng trường g A. chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của con lắc thẳng đứng. B. không ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của cả con lắc thẳng đứng và con lắc nằm ngang. C. chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của con lắc lò xo nằm ngang. D. chỉ không ảnh hưởng tới chu kỳ con lắc lò xo nằm ngang. P3. Cùng một địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc A dao động được 10 chu kỳ thì con lắc B thực hiện được 6 chu kỳ. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16cm. Độ dài của mỗi con lắc là:. A. 6cm và 22cm. B. 9cm và 25cm. C. 12cm và 28cm. D. 25cm và 36cm. P4. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương tạo thành 45 0 so với phương nằm ngang thì gia tốc trọng trường A. không ảnh hưởng đến tần số dao động của con lắc. B. không ảnh hưởng đến chu kỳ dao động của con lắc. C. làm tăng tần số dao động so với khi con lắc dao động theo phương nằm ngang. D. làm giảm tần số dao động so với khi con lắc dao động theo phương nằm ngang. 2. Học sinh: Về kiến thức: Ôn tập các kiến thức sau: - Khái niệm về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện dao động nhỏ. - Các công thức về dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo. s = S 0 cos(t); l g  ; m k  ; f T    2 2 ;    2 2 fT ; k m T  2 ; g l T  2 . - Vai trò của gia tốc trọng trường đối với dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo thẳng đứng. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Báo cáo tình hình lớp. - Trả lời câu hỏi của thầy. - Nhận xét bạn. - Phân nhóm - Tiến hành lắp đặt theo thầy HD. - Tiến hành lắp đặt TN. - Tiến hành làm THN theo các bước. - Đọc và ghi kết quả TN. - Làm ít nhất 3 lần trở lên. - Tính toán ra kết quả theo yêu cầu của bài. - Làm báo cáo TH - Thảo luận nhóm. - Tính toán - Ghi chép KQ - Tình hình học sinh. - Yêu cầu: trả lời về mực đích thực hành, các bước tiến hành. - Kiểm tra miệng, 1 đến 3 em. + HD HS lắp đặt thí nghiệm. - Hướng dẫn các nhóm lắp đặt thí nghiệm. - Kiểm tra cách lắp đặt, HD cách lắp cho đúng. + HD HS làm TN theo các bước. - Hướng dẫn các nhóm đọc và ghi kết quả làm TN. - Kiểm tra kết quả các nhóm, HD tìm kết quả cho chính xác. + Kiểm tra báo cáo TH - Cách trình bày - Nội dung trình bày - Kết quả đạt được. - Nêu nhận xét - Nộp báo cáo TH - Ghi nhận - Nhận xét , bổ sung, tóm tắt. - Thu nhận báo cáo - Tóm kết quả TH - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. IV/ CỦNG CỐ- DẶN DÒ - Học sinh về đọc trước bài 14: Sóng cơ, phương trình sóng. . Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 2 2-2 3 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức - Hiểu. phương án thí nghiệm để xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo. - Thực hiện được trong hai phương án để xác định chu kỳ dao động của một con lắc. - Tính được gia tốc trọng trường. về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện dao động nhỏ. - Các công thức về dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo. - Chú ý vai trò của gia tốc trọng trường đối với dao động của con lắc đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG potx, Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG potx, Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG potx

Từ khóa liên quan