Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trước sinh cho phụ nữ có thai huyện yên phong, tỉnh bắc ninh năm 2005

63 1,830 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2014, 03:05

ĐẶT VẤN ĐỀMột trong những ưu tiên của Đảng và Nhà nước ta là các chính sách và chiến lược phát triển con người, đặc biệt coi trọng các quyền của phụ nữ và Trẻ em. Trong những quyền ấy tạo hoá duy nhất cho người phụ nữ có được là thai nghén và sinh đẻ, tuy đây là quá trình sinh lý bình thường song cũng chứa đầy những yếu tố nguy cơ tác động đến sự sống còn của cả người mẹ và thai nhi, chính vì vậy chăm sóc trước sinh là một yếu tố cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo cho sức khoẻ bà mẹ cũng như đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn bình thường.Hằng năm trên Thế giới có khoảng 585.000 phụ nữ tử vong có liên quan đến thai nghén và sinh đẻ 12. Tử vong mẹ thường gây ra hậu quả lớn đối với gia đình của họ vì nếu người mẹ chết thì nguy cơ tử vong với đứa con dưới 5 tuổi của bà mẹ đó là 50% ở các nước đang phát triển (Ngân hàng Thế giới, 1993). Không những thế nếu không được tiêm chủng đầy đủ thì trung bình cứ mỗi một năm trẻ em ra đời sẽ có 3 em chết vì sởi, 2 em chết vì ho gà, 1 em nữa chết vì bệnh uốn ván và cứ 200 trẻ ra đời sẽ có 1 em bị tàn phế vì bại liệt 33. Từ năm 19851993 số tử vong mẹ trung bình ở Việt nam là 120100.000 trẻ đẻ sống, tỷ lệ này chắc chắn sẽ thấp hơn thực tế vì theo WHO thì tử vong mẹ theo nguyên nhân gián tiếp sẽ bỏ sót rất nhiều 16. Tỷ lệ tử vong mẹ năm 1997 là 160100.000 trẻ sinh sống, như vậy hằng năm có khoảng 3000 phụ nữ tử vong liên quan đến thai nghén và sinh đẻ 29. Tỷ lệ tử vong mẹ thay đổi theo từng vùng, nghiên cứu của Vụ Bảo vệ Bà mẹ trẻ em kế hoạch hoá gia đình về tỷ lệ chết mẹ trong năm 20002003 cho thấy, ở Cao Bằng là 411100.000, Quảng Ngãi 199100.000, Đắc Lắc 178100.000, Hà Tây 46100.000 và phần lớn các trường hợp tử vong mẹ có thể phòng tránh được thông qua việc thực hiện tốt chăm sóc trước sinh 34. Theo điều tra nhân khẩu học và sức khoẻ 1997, tỷ lệ phụ nữ đi khám thai đủ 3 lần chỉ đạt 34,5% và 28,3% phụ nữ không được khám thai lần nào trong suốt thời gian mang thai 32. Theo nghiên cứu gần đây của Bộ Y tế số lần phụ nữ khám thai trung bình là 2,5 lần, gần 12 số phụ nữ có thai khám lần đầu ở tuổi thai 20 tuần 2, 14.Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (CSSKBMTE) là một trong những chương trình y tế lớn. Trong công tác này, chăm sóc trước sinh là một trong những nhiệm vụ cơ bản của y tế cơ sở. Chiến lược quốc gia về chăm sóc SKSS giai đoạn 20012010 do Bộ Y tế đề ra: Bảo đảm đến năm 2010 có 90% phụ nữ có thai được khám thai trước khi sinh, trong đó 60% được khám đủ 3 lần .6. Vấn đề chăm sóc thai nghén không phải là mới, song tìm hiểu các yếu tố liên quan đến chăm sóc trước sinh đặc thù theo từng địa phương luôn là mối quan tâm của của mỗi địa phương nhằm đưa ra các giải pháp thực thi giúp cho việc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh đạt kết quả tốt.Yên Phong là một huyện đồng bằng của tỉnh Bắc Ninh, dân số 146925, trong đó phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chiếm 26,8%. Theo thống kê năm 2004 toàn huyện 91 trường hợp đẻ nhẹ cân, 6 trường hợp tai biến sản khoa đã được báo cáo, chết chu sinh là 26, trẻ chết dưới 1 tuổi là 31 23. Khảo sát thực tế tại một số xã, chúng tôi thấy tỷ lệ khám thai đúng thai kỳ và tiêm phòng uốn ván đầy đủ không cao, vẫn còn có trường hợp không khám thai đủ 3 lần, khám thai lần 1 thường ở tháng thứ 4, 5 của thai kỳ, sự hiểu biết vấn đề vệ sinh, chế độ lao động nghỉ ngơi và chế độ dinh dưỡng khi mang thai của người phụ nữ vẫn còn bộc lộ rất nhiều hạn chế, mặt khác những kiến thức này người phụ nữ nhận được rất ít từ sự tư vấn của cán bộ y tế.Vậy thực trạng chăm sóc trước sinh cho phụ nữ có thai tại huyện này như thế nào và những yếu tố nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chăm sóc thai sản. Đó là câu hỏi được đặt ra mà hiện tại chưa có nghiên cứu nào tại Yên Phong để trả lời câu hỏi đó. Xuất phát từ vấn đề trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trước sinh cho phụ nữ có thai huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2005” Mục lục Đặt vấn đề 1 Mục tiêu nghiên cứu 4 Mục tiêu chung: 4 Mục tiêu cụ thể: 4 chơng I. tổng quan tài liệu 5 1. Tình hình tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh 5 2. Tầm quan trọng của chăm sóc trớc sinh 7 3. Nội dung thực hiện trong chăm sóc trớc sinh 8 4. Tình hình chăm sóc trớc sinh trên thế giới và Việt Nam 10 5. Một số đặc điểm của huyện Yên Phong 12 chơng II. Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu 12 1. Đối tợng nghiên cứu: 12 2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 12 3. Phơng pháp nghiên cứu: 13 4. Phơng pháp chọn mẫu và cỡ mẫu: 13 5. Phơng pháp thu thập số liệu 15 5.1. Phơng pháp thu thập số liệu 15 5.2. Phơng pháp phân tích và xử lý số liệu: 15 5.3. Một số khái niệm, qui ớc dùng trong nghiên cứu: 16 5.4. Khó khăn và hạn chế của nghiên cứu 16 5.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 16 5.6. Những đóng góp của nghiên cứu: 17 Chơng III. Kết quả nghiên cứu 18 chơng IV. Bàn luận 31 39 chơng V. Kết luận 40 chơng VI. khuyến nghị 41 Đặt vấn đề Một trong những u tiên của Đảng và Nhà nớc ta là các chính sách và chiến l- ợc phát triển con ngời, đặc biệt coi trọng các quyền của phụ nữ và Trẻ em. Trong những quyền ấy tạo hoá duy nhất cho ngời phụ nữ có đợc là thai nghén và sinh đẻ, tuy đây là quá trình sinh lý bình thờng song cũng chứa đầy những yếu tố nguy cơ tác động đến sự sống còn của cả ngời mẹ và thai nhi, chính vì vậy chăm sóc trớc sinh là một yếu tố cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo cho sức khoẻ bà mẹ cũng nh đứa trẻ đ- ợc sinh ra hoàn toàn bình thờng. Hằng năm trên Thế giới có khoảng 585.000 phụ nữ tử vong có liên quan đến thai nghén và sinh đẻ [12]. Tử vong mẹ thờng gây ra hậu quả lớn đối với gia đình của họ vì nếu ngời mẹ chết thì nguy cơ tử vong với đứa con dới 5 tuổi của bà mẹ đó là 50% ở các nớc đang phát triển (Ngân hàng Thế giới, 1993). Không những thế nếu không đợc tiêm chủng đầy đủ thì trung bình cứ mỗi một năm trẻ em ra đời sẽ có 3 em chết vì sởi, 2 em chết vì ho gà, 1 em nữa chết vì bệnh uốn ván và cứ 200 trẻ ra đời sẽ có 1 em bị tàn phế vì bại liệt [33]. Từ năm 1985-1993 số tử vong mẹ trung bình ở Việt nam là 120/100.000 trẻ đẻ sống, tỷ lệ này chắc chắn sẽ thấp hơn thực tế vì theo WHO thì tử vong mẹ theo nguyên nhân gián tiếp sẽ bỏ sót rất nhiều [16]. Tỷ lệ tử vong mẹ năm 1997 là 160/100.000 trẻ sinh sống, nh vậy hằng năm có khoảng 3000 phụ nữ tử vong liên quan đến thai nghén và sinh đẻ [29]. Tỷ lệ tử vong mẹ thay đổi theo từng vùng, nghiên cứu của Vụ Bảo vệ Bà mẹ trẻ em - kế hoạch hoá gia đình về tỷ lệ chết mẹ trong năm 2000-2003 cho thấy, ở Cao Bằng là 411/100.000, Quảng Ngãi 199/100.000, Đắc Lắc 178/100.000, Hà Tây 46/100.000 và phần lớn các trờng hợp tử vong mẹ có thể phòng tránh đợc thông qua việc thực hiện tốt chăm sóc trớc sinh [34]. Theo điều tra nhân khẩu học và sức khoẻ 1997, tỷ lệ phụ nữ đi khám thai đủ 3 lần chỉ đạt 34,5% và 28,3% phụ nữ không đợc khám thai lần nào trong suốt thời gian mang thai [32]. Theo nghiên cứu gần đây của Bộ Y tế số lần phụ nữ khám thai trung bình là 2,5 lần, gần 1/2 số phụ nữ có thai khám lần đầu ở tuổi thai 20 tuần [2], [14]. Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (CSSKBMTE) là một trong những ch- ơng trình y tế lớn. Trong công tác này, chăm sóc trớc sinh là một trong những nhiệm vụ cơ bản của y tế cơ sở. Chiến lợc quốc gia về chăm sóc SKSS giai đoạn 2001-2010 do Bộ Y tế đề ra: Bảo đảm đến năm 2010 có 90% phụ nữ có thai đợc khám thai trớc khi sinh, trong đó 60% đợc khám đủ 3 lần [6]. Vấn đề chăm sóc thai nghén không phải là mới, song tìm hiểu các yếu tố liên quan đến chăm sóc trớc sinh đặc thù theo từng địa phơng luôn là mối quan tâm của của mỗi địa phơng nhằm đa ra các giải pháp thực thi giúp cho việc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh đạt kết quả tốt. Yên Phong là một huyện đồng bằng của tỉnh Bắc Ninh, dân số 146925, trong đó phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chiếm 26,8%. Theo thống kê năm 2004 toàn huyện 91 trờng hợp đẻ nhẹ cân, 6 trờng hợp tai biến sản khoa đã đợc báo cáo, chết chu sinh là 26, trẻ chết dới 1 tuổi là 31 [23]. Khảo sát thực tế tại một số xã, chúng tôi thấy tỷ lệ khám thai đúng thai kỳ và tiêm phòng uốn ván đầy đủ không cao, vẫn còn có tr- ờng hợp không khám thai đủ 3 lần, khám thai lần 1 thờng ở tháng thứ 4, 5 của thai kỳ, sự hiểu biết vấn đề vệ sinh, chế độ lao động nghỉ ngơi và chế độ dinh dỡng khi mang thai của ngời phụ nữ vẫn còn bộc lộ rất nhiều hạn chế, mặt khác những kiến thức này ngời phụ nữ nhận đợc rất ít từ sự t vấn của cán bộ y tế. Vậy thực trạng chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ có thai tại huyện này nh thế nào và những yếu tố nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chăm sóc thai sản. Đó là câu hỏi đợc đặt ra mà hiện tại cha có nghiên cứu nào tại Yên Phong để trả lời câu hỏi đó. Xuất phát từ vấn đề trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng 2 vµ mét sè yÕu tè liªn quan ®Õn ch¨m sãc tríc sinh cho phô n÷ cã thai huyÖn Yªn Phong, tØnh B¾c Ninh n¨m 2005” 3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ có thai tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh năm 2005. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thực thi nhằm nâng cao chất lợng công tác chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ có thai tại địa phơng. Mục tiêu cụ thể: 1. Mô tả kiến thức, thực hành chăm sóc trớc sinh của phụ nữ có thai huyện Yên Phong 2. Mô tả kiến thức, thực hành khám thai của cán bộ y tế huyện Yên Phong. 3. Xác định một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ có thai huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2005. 4 chơng I. tổng quan tài liệu Thai nghén và sinh đẻ là quá trình sinh lý tự nhiên, đồng thời có nhiều thay đổi về giải phẫu, tâm sinh lý của ngời mẹ. Những thay đổi này có thể xảy ra rất sớm và diễn ra liên tục trong suốt thời kỳ thai nghén để đáp ứng với nhu cầu sinh lý của ngời mẹ và sự phát triển của thai nhi. Trong mỗi lần mang thai và sinh nở, ngời phụ nữ phải đối mặt với nhiều nguy cơ liên quan tới những tai biến đột ngột và khó lờng trớc. Những tai biến này có thể dẫn tới thơng tật thậm chí tử vong cho bà mẹ và thai nhi. 1. Tình hình tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh. 1.1 Tình hình tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh trên thế giới. Tình hình tử vong mẹ Theo Tổ chức Y tế Thế giới (2001), mỗi năm có hơn 585.000 phụ nữ tử vong do các nguyên nhân sản khoa, 640 triệu phụ nữ ốm yếu do liên quan đến thai nghén, 64 triệu phụ nữ phải chịu đựng những biến chứng khi sinh, 500 triệu phụ nữ phải chịu đựng sự thiếu hụt dinh dỡng. Trong đó 90% trờng hợp tử vong mẹ xảy ra ở Châu á và Châu Phi, 25-30% số tử vong ở vào độ tuổi sinh sản ở các nớc đang phát triển [11][22][39]. ở các nớc đang phát triển, mang thai và sinh đẻ là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, bệnh tật và tàn phế cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chiếm ít nhất 18% gánh nặng bệnh tật ở nhóm tuổi này - nhiều hơn bất kỳ một vấn đề sức khoẻ nào khác [34]. Tám nớc trên thế giới có tỷ lệ tử vong mẹ cao nhất là Bangladesh, Ethiophia, ấn Độ, Indonesia, Nepal, Nigeria, Pakistan và Uganda. Điều này phản ánh tình trạng kinh tế xã hội, đặc biệt là sự phát triển của hệ thống y tế ở các quốc gia này [22],[39]. Có sự khác biệt rõ ràng về tỷ lệ tử vong mẹ giữa các nớc phát triển và đang phát triển và giữa các khu vực với nhau. Bảng 1.1 Tình hình tử vong mẹ ở một số nớc Châu á Nớc Tỷ lệ tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống Brunei (1997-1999) 26,7* Indonesia (1999) 312 Japan (2000) 7,1 Malaysia (1999) 20,0 Philipines (1995) 100,0 Singapor (1999) 13,2* Thái Lan (1995-1999) 13,2* Nguồn số liệu: Niên giám thống kê y tế năm 2002, * data of 2000 [1] 5 Tình hình tử vong trẻ sơ sinh Hàng năm có 8 triệu thai nhi và trẻ sơ sinh chết vào cuối thời kỳ thai nghén, vào lúc lọt lòng và ngay sau khi sinh ít lâu, nguyên nhân chủ yếu là do sức khỏe của bà mẹ kém hay biến chứng sau sinh. Trong đó, 4,3 triệu chết khi mới lọt lòng, 3,3 triệu chết sau khi sinh đợc vài ngày. Tử vong sơ sinh chủ yếu xảy ở các nớc đang phát triển, chiếm 96% trẻ sơ sinh chết hàng năm trên thế giới [22]. Về nguyên nhân gây tử vong, WHO đánh giá 85% tử vong sơ sinh là do nhiễm trùng, ngạt thở, chấn thơng; ở Châu á: 37% trẻ sơ sinh chết do ngời mẹ bị suy nhợc, 21% do biến chứng sản khoa, 22% do các nguyên nhân khác. Tỷ lệ thai chết trong tử cung và chết sơ sinh ở một số vùng nh sau: ở Châu á là 53/1000 và 4/1000 ca sinh đẻ, ở Châu Phi là 75/1000 và 25/1000 ca sinh đẻ [22]. 1.2. Tình hình tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh ở Việt Nam. Tình hình tử vong mẹ Trong những năm gần đây, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ngày càng đợc quan tâm, tình hình tử vong mẹ từng bớc đợc cải thiện, tỷ lệ tử vong mẹ trong toàn quốc giảm từ 233/100.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống 100/100.000 trẻ đẻ sống năm 2000 [37] và đến năm 2003 giảm xuống mức 85/100.000 trẻ đẻ sống [2]. Tỷ lệ tử vong mẹ khác nhau ở từng khu vực, ở miền núi và vùng sâu, vùng xa tỷ lệ tử vong mẹ cao hơn khu vực đồng bằng. Năm 2002 Vụ BVBMTE/KHHGĐ điều tra hồi cứu tử vong mẹ từ 1/1/2000 đến 31/12/2001 tại 7 tỉnh thuộc 7 vùng sinh thái cho thấy tỷ lệ tử vong mẹ chung cho 7 tỉnh là 130/100.000, ớc tính tử vong mẹ ở miền núi và trung du là 269/100.000 và ở đồng bằng là 81/100.000. Trong đó, ở Cao Bằng là cao nhất (411/100.000), tiếp theo là Quảng Ngãi (199/100.000), thấp nhất là ở Hà Tây 46/100.000 và Bình Dơng 45/100.000 (n = 28.000) [34]. Về nguyên nhân, 75 - 80% trờng hợp tử vong mẹ là do các biến chứng và bệnh nhiễm trùng xảy ra trong quá trình mang thai. Bên cạnh đó, vị thế của ngời phụ nữ trong xã hội; sinh đẻ nhiều lần; chất lợng dịch vụ chăm sóc sản khoa không đảm bảo góp phần làm tăng tỷ lệ tử vong mẹ. Tình hình tử vong của trẻ sơ sinh Các nghiên cứu về tình trạng tử vong và bệnh tật trẻ sơ sinh và chu sinh ở Việt Nam hiện còn rất ít. Gần đây mới chỉ có một nghiên cứu tơng đối quy mô về chết chu sinh do Ts. Trần Thị Trung Chiến và các cộng sự tiến hành năm 2001 tại 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng sinh thái của Việt Nam cho thấy con số ớc tính về tỷ lệ chết chu sinh trên toàn quốc là 22,2. Tại các vùng miền núi, Tây Nguyên là khu vực có tỷ lệ chết chu sinh cao nhất với 37,4 và vùng núi phía Bắc xếp thứ 2 với 27,4 [12] So với các nớc trong khu vực, với mục tiêu chiến lợc quốc gia về làm mẹ an toàn giai đoạn 2001-2010 cũng nh để đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc sức 6 khỏe nói chung và sức khoẻ sinh sản nói riêng, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không chỉ riêng ngành y tế mà là của toàn xã hội, nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức của các bà mẹ, thành viên trong gia đình và cộng đồng về chăm sóc thai nghén, nâng cao khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc trớc sinh cho các bà mẹ. Trong đó sự cam kết về chính trị, sự đầu t thoả đáng về nguồn lực giữ vai trò quan trọng. Có nh vậy mới đạt đợc mục tiêu của chính sách quốc gia về làm mẹ an toàn là đến năm 2010 giảm tỷ lệ tử vong mẹ xuống còn 70/100.000 trẻ đẻ sống, tỷ lệ chết chu sinh còn 18, tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân còn 6% [6]. 2. Tầm quan trọng của chăm sóc trớc sinh Trong mỗi lần mang thai và sinh nở, ngời phụ nữ phải đối mặt với nhiều nguy cơ liên quan tới những tai biến đột ngột và khó lờng trớc. Những tai biến này có thể dẫn tới thơng tật thậm chí tử vong cho bà mẹ và thai nhi. Theo ớc tính của Tổ chức Y tế Thế giới số ca tử vong mẹ hàng năm trên thế giới là khoảng 585.000 ngời (WHO,1996) và khoảng 300 triệu phụ nữ đang phải gánh chịu những bệnh tật và tổn hại sức khoẻ hoặc trớc mắt hoặc lâu dài do các nguyên nhân liên quan đến thai nghén và sinh nở, chiếm hơn 1/4 tổng số phụ nữ đang sinh sống tại các nớc đang phát triển. Tai biến sản khoa đã trở thành nguyên nhân tử vong lớn nhất đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại nhiều nớc đang phát triển [12]. Chăm sóc trớc sinh có tác dụng phát hiện, điều trị và phòng tránh đợc một số bệnh có tính chất mạn tính nh thiếu máu, cao huyết áp, nhiễm khuẩn. Chăm sóc trớc sinh đặc biệt có hiệu quả đối với sức khoẻ của bà mẹ và thai nhi ở các nớc đang phát triển. Theo kết quả nghiên cứu ở Zaire, nguy cơ tử vong ở những phụ nữ có thai mà không theo dõi thai trớc đẻ cao hơn ở những ngời có đi khám thai là 15% [27]. Các nghiên cứu ở Việt Nam cũng chứng tỏ tầm quan trọng của công tác Chăm sóc trớc sinh trong hạn chế tử vong mẹ. Điều tra Nhân khẩu học và sức khoẻ 1997 cho thấy tỷ lệ các bà mẹ không đi khám thai hoặc đi khám thai muộn cao là một yếu tố góp phần quan trọng vào tỷ lệ tử vong mẹ cao ở Việt Nam [32]. Nghiên cứu của Vụ SKSS năm 2002 về tử vong mẹ tại 7 tỉnh thuộc 7 vùng sinh thái cho thấy 50% trờng hợp các bà mẹ tử vong đã không đi khám thai lần nào [34]. Điều này chứng tỏ phụ nữ có thai không đi khám thai hoặc khám thai không đầy đủ là rất phổ biến, biểu hiện sự chủ quan hoặc kém hiểu biết của các bà mẹ có thai trong việc chăm sóc thai nghén và nó trở thành nguy cơ tử vong của các bà mẹ. Nghiên cứu của D Quang Liệu tại huyện Lơng Tài- Bắc Ninh năm 2000 trong số những phụ nữ bị tai biến sản khoa 8,6% không đi khám thai lần nào, 25,7% khám thai không đủ 3 lần [15]. Truyền thông, t vấn nâng cao kiến thức của các bà mẹ, thành viên trong gia đình và cộng đồng về chăm sóc thai nghén; đảm bảo nhu cầu dinh dỡng, thực hiện 7 chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý khi có thai; phòng và điều trị bệnh của mẹ trong thời gian mang thai; từ bỏ các thói quen có hại; phát hiện sớm, theo dõi và can thiệp kịp thời các bất thờng xảy ra. Đó là những việc làm hết sức cần thiết, và là yêu cầu quan trọng, sáng kiến Làm mẹ an toàn năm 1987 tại Nairobi, Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển năm 1994 tại Cairo, Hội nghị quốc tế về phụ nữ năm 1995 tại Bắc Kinh và Chiến lợc quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001- 2010 tại Việt Nam là những nội dung quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe của bà mẹ và sự phát triển của thai nhi, giúp cho mỗi cuộc thai nghén đều đợc kết thúc tốt đẹp. 3. Nội dung thực hiện trong chăm sóc trớc sinh. Chăm sóc trớc sinh là những chăm sóc sản khoa cho ngời phụ nữ tính từ thời điểm có thai cho đến trớc khi đẻ nhằm đảm bảo cho quá trình mang thai đợc an toàn, sinh con khỏe mạnh và đợc chuẩn bị nuôi dỡng tốt. Nội dung chăm sóc trớc sinh bao gồm: thực hiện chế độ ăn, uống viên sắt/ acid folic để phòng thiếu máu và thiếu dinh dỡng khi có thai, chế độ làm việc khi có thai, TPUV và khám thai. 3.1. Phòng chống thiếu dinh dỡng cho bà mẹ mang thai [13]. Trong thời kỳ có thai, ngời phụ nữ phải ăn để đảm bảo dinh dỡng cho chính bản thân họ và đứa trẻ. Bà mẹ đợc dinh dỡng tốt, cân nặng của bà mẹ tăng 9 đến 12 kg vào tháng cuối trớc khi sinh sẽ đảm bảo không những bản thân họ khỏe mạnh, ít khi phải can thiệp khi đẻ, hồi phục nhanh sau đẻ, đủ sữa cho con bú, mà đứa con sinh ra thờng đủ tháng, khỏe mạnh và phát triển tốt. Ngợc lại nếu dinh dỡng kém, bà mẹ thờng có xu hớng dễ mắc bệnh, đứa trẻ thờng chậm phát triển về thể lực và trí tuệ 3.2. Phòng chống thiếu máu cho bà mẹ mang thai [13]. Để phòng chống thiếu máu, bên cạnh việc đảm bảo chế độ dinh dỡng, chế độ làm việc hợp lý, tất cả phụ nữ có thai cần uống thêm viên sắt/folic. Nguyên tắc sử dụng là càng sớm càng tốt, ngày uống 1 viên trong suốt thời gian có thai đến hết 1 tháng sau đẻ. Tối thiểu uống trớc đẻ 90 ngày và kéo dài sau đẻ 42 ngày. Nếu thai phụ có biểu hiện thiếu máu rõ rệt có thể tăng từ liều dự phòng lên liều điều trị 2 - 3 viên/ngày. Việc tuân thủ theo chế độ trên là rất quan trọng để dự phòng và điều trị thiếu máu [5]. Bảng 1.2. Nhu cầu dinh dỡng của bà mẹ khi có thai Nhu cầu dinh dỡng Khi không có thai Có thai 11-14 tuổi 15-18 tuổi 19-22 tuổi 23-29 tuổi 8 Năng lợng (calo) 2200 2100 2100 2000 + 300 Protein (g) 46 46 44 44 + 30 Vitamin A (mg) 800 800 800 800 + 200 Vitamin D (mg) 10 10 7,5 5 + 5 Vitamin E (mg) 8 8 8 8 + 2 Vitamin C (mg) 50 60 60 60 + 20 Folaxin (mg) 400 400 400 400 + 400 Niacin (mg) 15 14 14 14 + 2 Vitamin B1 (mg) 1,1 1,1 1,1 1,1 + 0,4 Vitamin B2 (mg) 1,3 1,3 1,3 1,3 + 0,3 Vitamin B6 (mg) 1,8 1,8 1,8 1,8 + 0,6 Vitamin B12 (mg) 3 3 3 3 + 1 Canxi (mg) 1.200 1.200 1.200 1.200 + 400 Phôtpho (mg) 1.200 1.200 1.200 1.200 + 400 Iốt (mg) 150 150 150 150 + 25 Sắt (mg) 18 18 18 18 + 30-60 Mg (mg) 30 300 300 300 + 150 Kẽm (mg) 15 15 15 15 + 5 Nguồn Bộ Y tế - UBQGDS&KHHGĐ năm 2001 [4] 3.3. Chế độ làm việc, nghỉ ngơi khi bà mẹ mang thai. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý trớc khi sinh của các thai phụ là một trong các yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng đẻ non và cân nặng của trẻ thấp khi sinh. Vì vậy, khi mang thai các bà mẹ cần thực hiện chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì cuộc sống thoải mái về tinh thần. Tránh mọi điều kiện lao động có ảnh hởng xấu nh: làm việc nặng, làm việc trong điều kiện ô nhiễm, ngâm mình dới nớc, leo trèo trên cao, thức quá khuya, dậy quá sớm [13]. 3.4. Tiêm phòng uốn ván. Bệnh uốn ván là một trong năm tai biến sản khoa thờng gặp, đây là một bệnh nặng, tỷ lệ tử vong cao cho mẹ và trẻ sơ sinh. Để dự phòng tai biến này, khi có thai các thai phụ cần đi khám thai sớm và khám thai định kỳ đủ 3 lần, qua khám thai cán bộ y tế sẽ giúp thai phụ tiêm phòng uốn ván, đồng thời kiểm tra xem việc tiêm phòng uốn ván có đợc thực hiện đầy đủ không. 3.5. Khám thai Thai nghén là giai đoạn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, có thể dẫn dến những vấn đề sức khoẻ trầm trọng nh bệnh tật và tử vong mà bất cứ một phụ nữ nào cũng có thể mắc phải trong thời kỳ mang thai. Để hạn chế những vấn đề sức khỏe đó, khám thai là một biện pháp hết sức quan trọng. ở Việt Nam, theo qui định của Bộ Y tế, trong một kỳ thai nghén ngời phụ nữ cần đợc khám thai định kỳ ít nhất 3 lần. Ngời mẹ đi khám thai sớm và đầy đủ cho đến khi sinh là yếu tố quan trọng để tránh rủi ro cho bà mẹ và thai nhi. Khám thai mỗi tháng 1 lần cho đến khi đợc 28 tuần tuổi, sau đó cứ hai tuần một lần cho đến khi đợc 36 tuần, và sau đó nên khám 9 hàng tuần cho đến tuần thứ 40. Chất lợng bảo vệ thai tăng lên theo số lần khám thai [13]. Bảng 1.3. Số lần khám thai và chất lợng bảo vệ thai [4]. Số lần Quí 1 Quí 2 Quí 3 Nhận xét Khám thai T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 0 lần Thai hoàn toàn không đợc bảo vệ 1 lần x Tác dụng bảo vệ rất kém 2 lần x x Tác dụng bảo vệ kém 3 lần x x x Chỉ thích hợp với thai thờng 5 lần x x x x x Chất lợng bảo vệ thai tăng dần theo số lần khám thai 10 lần x x x x x x xx xx 12- 13 lần xx x x x xx xx xx xx 4. Tình hình chăm sóc trớc sinh trên thế giới và Việt Nam. 4.1. Tình hình chăm sóc trớc sinh trên thế giới: Tỷ lệ phụ nữ có thai khám thai ít nhất 1 lần trên toàn thế giới là 68%, thấp nhất là ở Châu Phi 63%, Châu á 65%, châu Mỹ La Tinh 73%, cao nhất là Bắc Mỹ và Châu Âu 97%. ở cấp độ quốc gia việc sử dụng dịch vụ này còn thấp hơn nhiều nh ở Nepal 15%. Độ bao phủ của các dịch vụ chăm sóc trớc sinh ở các nớc cũng khác nhau, tại Srilanka là 97%, Mexico 91%, Pakistan 26% [26]. Theo WHO, có khoảng 550.000 trẻ sơ sinh chết vì uốn ván rốn mỗi năm, trong đó có 220.000 trờng hợp ở khu vực Đông Nam á, chiếm 37% uốn ván rốn trên thế giới [21]. Theo Caro Bellamy, giám đốc điều hành UNICEF, một trong những nguyên nhân làm cho phụ nữ mang thai ít nhận đợc các dịch vụ chăm sóc trớc sinh là do những u điểm của nó cha đợc nhấn mạnh và chịu ảnh hởng của trình độ văn hoá cũng nh điều kiện kinh tế của bà mẹ [37]. 4.2. Tình hình chăm sóc trớc sinh ở Việt Nam: Trớc những đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và CSSKSS nói riêng, cùng với sự đầu t phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nớc đã dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, vì quyền lợi của ngời phụ nữ. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc đó là sự ra đời Chiến lợc quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 - 2010. Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2010, 95% phụ nữ có thai đợc quản lý thai nghén, 60% phụ nữ có thai đợc khám thai ít nhất 3 lần, số lần khám thai trung bình của phụ nữ 10 [...]... hành khám thai của CBYT: Bảng 16: Kết quả thực hành khám thai của CBYT Nội dung Tần số Tỷ lệ % 13 72,2 Đạt 5 27,8 Cha Đạt Nhìn vào bảng trên ta thấy 72,2% cán bộ y tế có thực hành đạt về chăm sóc trớc sinh, còn lại là số cán bộ y tế có thực hành cha đạt về chăm sóc trớc sinh chiếm tỷ lệ 27,8% 6 Một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trớc sinh cho PNCT 6.1 Mối liên quan đến tuổi thai khi khám thai lần... về chăm sóc trớc sinh (bảng 7) 4.2.2 Thực hành của bà mẹ về chăm sóc trớc sinh 4.2.2.1 Khám thai Theo quy định của ngành y tế mỗi phụ nữ khi mang thai cần đi đăng ký khám thai sớm và khám thai đủ 3 lần trong 3 thời kỳ thai nghén tại các cơ sở y tế Trong nghiên cứu của chúng tôi tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2004 Tỷ lệ Phụ nữ có thai đi khám thai ít nhất 3 lần là 91,8%, với tần suất khám thai. .. [15], ở Tân Lập - Chợ Đồn (Bắc Cạn) 43% [12], tỷ lệ uống viên sắt cao hơn tại Chí Linh - Hải Dơng 87,3% (2002) [29] và Tiên Du - Bắc Ninh (2003) 64,7% [21] 5 Một số đặc điểm của huyện Yên Phong Yên Phong là một huyện đồng bằng của tỉnh Bắc Ninh, dân số 146925, trong đó phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chiếm 26,8% Theo thống kê năm 2004 toàn huyện có 98,7% phụ nữ có thai khám thai ít nhất 3 lần, 76,5% tiêm... 36,8 CSTS p < 0,05 Bảng 18 cho ta thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa kiến thức chăm sóc trớc sinh với việc khám thai của các bà mẹ, các bà mẹ có kiến thức chăm sóc trớc sinh tốt khám thai đầy đủ hơn 7,8 lần số bà mẹ có kiến thức chăm sóc trớc sinh cha tốt Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 6.3 Mối liên quan đến tiêm phòng uốn ván của bà mẹ Bảng 20: Mối liên quan giữa nhóm tuổi, trình... bà mẹ về chăm sóc trớc sinh: (Phụ lục 10) 5.2.3 Đánh giá kiến thức của CBYT về công tác CSSK thai sản (Phụ lục 11) 5.2.4 Đánh giá thực hành khám thai của CBYT: (Phụ lục 2, 12) 5.3 Một số khái niệm, qui ớc dùng trong nghiên cứu: - Chăm sóc trớc sinh (CSTS): Là những chăm sóc sản khoa cho ngời phụ nữ tính từ thời điểm có thai cho đến trớc khi đẻ nhằm đảm bảo cho quá trình mang thai đợc an toàn, sinh con... góp của nghiên cứu: Đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên về công tác chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ có thai tại địa bàn huyện Yên Phong, Bắc Ninh Đề tài sẽ cung cấp cho Chính quyền và Trung tâm y tế huyện Yên Phong một số thông tin thực tế công tác chăm sóc trớc sinh trên địa bàn, từ đó giúp cho địa phơng đa ra những giải pháp phù hợp cho vấn đề sức khỏe đang tồn tại 18 Chơng III Kết quả nghiên cứu 3.1... chơng trình chăm sóc sức khoẻ ngời dân trong đó có chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ có thai đợc triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn Mặt khác trong năm 2004 ngành y tế Bắc Ninh giao chỉ tiêu phấn đấu cho huyện Yên Phong đạt chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở (9/18 xã/thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở trong năm 2004) Do đó ngời phụ nữ khi mang thai đợc sự quan tâm hơn của xã hội, bản thân họ cũng có trách... khi mang thai 4.2.2.5 Cân nặng trẻ lúc mới sinh Kết quả nghiên cứu cho thấy 78,8% trẻ đợc sinh ra có cân nặng trên hoặc bằng 2500gr, tuy nhiên vẫn có tới 21,1% số trẻ sinh ra có cân nặng dới 2500gr, đây là yếu tố có thể góp phần làm tăng tỷ lệ suy dinh dỡng ở trẻ em tại huyện Yên Phong 4.3 Thực hành khám thai của CBYT Hiệu quả công tác chăm sóc trớc sinh không chỉ đợc đo bằng số lần phụ nữ có thai đi... Bảng 21 cho thấy có mối liên quan giữa kiến thức chăm sóc trớc sinh của bà mẹ với việc tiêm phòng uốn ván đủ liều hay không Nhóm bà mẹ có kiến thức chăm sóc trớc sinh tốt tiêm phòng uốn ván đủ liều cao hơn 3,95 lần so với nhóm bà mẹ có kiến thức về chăm sóc trớc sinh cha tốt Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 6.4 Mối liên quan đến uống bổ xung viên sắt của bà mẹ Bảng 22: Mối liên quan giữa... Phơng pháp thu thập số liệu 5.1 Phơng pháp thu thập số liệu 5.1.1 Công cụ thu thập số liệu: - Nghiên cứu định lợng: Sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc để phỏng vấn các bà mẹ sinh con từ 1-1-2004 đến 31-12-2004 về thực trạng chăm sóc trớc sinh và kiến thức tự chăm sóc trớc sinh của phụ nữ có thai (phụ lục 1), bộ câu hỏi về kiến thức của cán bộ y tế xã về quy trình khám thai (phụ lục 3) - Nghiên . sóc trớc sinh cho phụ nữ có thai tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh năm 2005. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thực thi nhằm nâng cao chất lợng công tác chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ có thai tại. thức, thực hành chăm sóc trớc sinh của phụ nữ có thai huyện Yên Phong 2. Mô tả kiến thức, thực hành khám thai của cán bộ y tế huyện Yên Phong. 3. Xác định một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trớc. ra là đến năm 2010, 95% phụ nữ có thai đợc quản lý thai nghén, 60% phụ nữ có thai đợc khám thai ít nhất 3 lần, số lần khám thai trung bình của phụ nữ 10 có thai trên 3 lần, 95% phụ nữ có thai
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trước sinh cho phụ nữ có thai huyện yên phong, tỉnh bắc ninh năm 2005, Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trước sinh cho phụ nữ có thai huyện yên phong, tỉnh bắc ninh năm 2005, Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trước sinh cho phụ nữ có thai huyện yên phong, tỉnh bắc ninh năm 2005, chương I. tổng quan tài liệu, chương II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Phương pháp thu thập số liệu, Chương III. Kết quả nghiên cứu

Từ khóa liên quan