skkn hướng dẫn học sinh lớp 6 trường thcs bắc sơn giải toán chuyển động đạt hiệu quả

43 857 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 21:05

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỈM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS BẮC SƠN GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐẠT HIỆU QUẢ Người thực hiện: Nguyễn Thị Nam Lê Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Bắc Sơn SKKN thuộc môn: Toán 2 THANH HÓA NĂM 2013 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 3 HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS BẮC SƠN GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐẠT HIỆU QUẢ I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Với đặc thù là môn khoa học tự nhiên, toán học không chỉ giúp học sinh phát triển tư duy, óc sáng tạo, khả năng tìm tòi và khám phá tri thức, vận dụng những hiểu biết của mình vào trong thực tế cuộc sống. Toán học còn là công cụ giúp các em học tốt các môn học khác và góp phần giúp các em phát triển một cách toàn diện. Trong chương trình Toán lớp 6 những bài toán chuyển động chiếm một số lượng tuy không nhiều, nhưng đây là một dạng toán tương đối khó đối với học sinh nhất là đối tượng các em có học lực yếu, kém và trung bình. Làm thế nào để giúp học sinh học tốt dạng toán chuyển động? Đó là câu hỏi đặt ra cho không ít giáo viên. Qua thực tế giảng dạy, ôn luyện cho học sinh tôi thấy dạng toán này rất phong phú và đa dạng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với các em học sinh ở bậc THCS, phải bằng cách giải thông minh, tìm ra các biện pháp hữu hiệu và phù hợp với trình độ kiến thức toán học ở bậc học để giải quyết loại toán này. 4 Đồng thời là cơ sở tiền đề giúp học sinh học tốt chương trình toán và chương trình vật lí ở các lớp trên. Với ý nghĩa như vậy, việc hướng dẫn học sinh nắm được phương pháp giải các bài toán về chuyển động là vấn đề quan trọng. Qua thực tế giảng dạy, tìm tòi, học hỏi, bản thân đã rút ra được một số phương pháp để hướng dẫn các em học sinh giải các bài toán về chuyển động, nhằm giúp thêm tài liệu cho việc bồi dưỡng học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy, tôi mạnh dạn đưa ra SKKN “Hướng dẫn học sinh lớp 6 trường THCS Bắc Sơn giải toán chuyển động đạt hiệu quả”. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1.Cơ sở lý luận : Xuất phát từ mục tiêu Giáo dục trong giai đoạn hiện nay là phải đào tạo ra con người có trí tuệ phát triển, giàu tính sáng tạo và có tính nhân văn cao. Để đào tạo ra lớp người như vậy thì từ nghị quyết TW 4 khoá 7 năm 1993 đã xác định “Phải áp dụng phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. Nghị quyết TW 2 khoá 8 tiếp tục khẳng định “Phải đổi mới giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nề nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp 5 dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, dành thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”. Định hướng này đã được pháp chế hoá trong luật giáo dục điều 24 mục II đã nêu “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo của học sinh, phải phù hợp với đặc điểm của từng môn học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh” 2. Thực trạng của vấn đề: Trong chương trình giảng dạy tôi nhận thấy một thực tế như sau: Học sinh tiếp cận với toán chuyển động đều còn bỡ ngỡ gặp nhiều khó khăn. Các em chưa nắm vững hệ thống công thức, chưa nắm được phương pháp giải theo từng dạng bài khác nhau. Trong quá trình giải toán học sinh còn chưa phân biệt được dạng toán cụ thể. Học sinh trình bày lời giải bài toán không chặt chẽ, thiếu lôgíc. Qua việc đánh giá chất lượng học sinh đầu năm thông qua kiểm tra 45 phút. Kết quả với 69 học sinh khối 6 cụ thể như sau: Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 6 6A 34 4 11.8 11 32.3 15 44.1 2 5.9 2 5.9 6B 35 3 8.6 12 34.3 13 37.1 4 11.4 3 8.6 Qua kiểm tra theo dõi tôi thấy kết quả chưa cao. Bởi vậy tôi xây dựng đề tài “Hướng dẫn học sinh lớp 6 trường THCS Bắc Sơn giải toán chuyển động đạt hiệu quả” với mong muốn giúp học sinh học tốt hơn phần này. 3. Giải pháp và tổ chức thực hiện: Để giải quyết vấn đề đã nêu ra ở trên trước tiên tôi quan tâm đến việc tạo tâm thế hứng khởi cho các em khi tham gia học toán. Giúp các em tích cực tham gia vào quá trình học tập, tạo điều kiện cho các em phát triển tư duy, óc sáng tạo, khả năng phân tích, tổng hợp. Sau đó tôi tiến hành hướng dẫn học sinh giải bài tập phân dạng cụ thể: 3.1. Giải pháp: * Trong chương trình toán THCS nói chung và chương trình toán 6 nói riêng ta chỉ xét vật “cô lập” khi chuyển động đều. * Cung cấp cho học sinh hệ thống công thức có liên quan đến từng dạng bài toán cụ thể. Đồng thời giúp học sinh nắm vững mối quan hệ giữa các đại lượng vận tốc, quãng đường, thời gian. - Khi đi cùng vận tốc thì quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian ( Quãng đường càng dài thì thời gian đi càng lâu ). 7 - Khi đi cùng thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc ( Quãng đường càng dài thì vận tốc càng lớn ) - Khi đi cùng quãng đường thì thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc ( Thời gian ngắn thì vận tốc nhanh, thời gian dài thì vận tốc chậm ). 3.2. Tổ chức thực hiện: Bài toán chuyển động trong chương trình lớp 6 là những bài toán có liên quan đến thực tế, đòi hỏi ở học sinh phải nắm vững kiến thức để phân dạng, phân tích bài toán đưa ra hướng giải cụ thể. Kiến thức cần nhớ: Trong toán chuyển động thì: Quãng đường được tính theo công thức sau: S = v.t Thời gian được tính theo công thức: t = S : v Vận tốc được tính theo công thức : v = S : t Dạng I. VẬN TỐC TRUNG BÌNH Phương pháp: Trong dạng toán này có sự thay đổi vận tốc theo một khoảng thời gian nhất định của một chuyển động hoặc cùng một thời gian có nhiều chuyển động với vận tốc khác nhau. Chú ý rằng vận tốc trung bình không phải luôn luôn bằng trung bình cộng của hai vận tốc. Vận tốc trung bình trên quãng đường AB 8 bằng quãng đường AB chia cho thời gian đi từ A đến B. Cả hai đại lượng này ta đều chưa biết. Ví dụ 1: Một ô tô đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn dài 60km với vận tốc trung bình là 40 km/h. Hôm sau ô tô đó từ Lạng Sơn về Hà Nội với vận tốc trung bình là 50 km/h. Tính vận tốc trung bình trong cả hai lượt đi và về của ô tô đó. *Với bài toán trên, tôi hướng dẫn học sinh như sau: + Đọc kĩ đề bài. + Phân tích bài toán. + Xác định thời gian đi trên 1km ? + Xác định thời gian về trên 1km? + Từ đó hãy tính vận tốc trung bình của cả lượt đi và về Học sinh trình bày cách giải: Thời gian khi đi 1 km là : 60 : 40 = 1,5 (h) Thời gian khi về trên 1 km là : 60 : 50 = 1,2 (h) Tổng thời gian đi và về trên 1 km là : 1,5 + 1,2 = 2,7 (h) Tổng quãng đường cả đi và về trên 1km là: 1 + 1 = 2 (km) Vận tốc trung bình cả hai lượt đi và về là: 9 4 60: 2,7.2 44 9 = (km/h) Ví dụ 2: Một người đi xe đạp từ A đến B, đi từ A với vận tốc 8km/h, nhưng đi từ chính giữa đường đến B với vận tốc 12km/h. Tính xem trên cả quãng đường người đó đi với vận tốc trung bình là bao nhiêu? * Với bài toán trên, tôi hướng dẫn học sinh như sau: + Đọc kĩ đề bài. + Phân tích bài toán. + Xác định thời gian đi 1km với hai trường hợp vận tốc trên ? + Xác định 2km người đó đi hết bao nhiêu thời gian? + Từ đó tính được vận tốc trung bình. Học sinh trình bày cách giải: Trên quãng đường AB, cứ 2km thì có 1km đi với vận tốc 8km/h (hết 1 8 giờ), 1km đi với vận tốc 12km/h (hết 1 12 giờ), nên cứ 2km, người đó đi hết: 1 1 5 8 12 24 + = (h). 10 [...]... CB: 32 16 = 38 19 3 19 quãng đường CB 3 = 57 19 57 : (km) 3 = 76 4 (km) Nhận xét: Khi hướng dẫn học sinh giải dạng toán này bằng cách gợi ý và học sinh tự trình bày cách giải thì học sinh vẫn còn lúng túng Nhưng khi vừa hướng dẫn vừa làm mẫu thì học sinh có thể làm được dạng toán này Kết quả được tôi xác nhận thông qua bài kiểm tra 30 phút 36 ... Dạng V CHUYỂN ĐỘNG CÓ VẬN TỐC THAY ĐỔI TRÊN TỪNG ĐOẠN Phương pháp: Đây là dạng toán khó mà học sinh phải phân tích được từng đoạn đường cụ thể Nếu vật chuyển động trên đoạn đường bằng phẳng thì vận tốc không đổi theo thời gian, còn nếu vật chuyển động xuống dốc bao giờ chuyển động của vật cũng là chuyển động nhanh dần đều và chuyển động của vật khi lên dốc cũng là chuyển động chậm dần đều Trong trường. .. thời điểm đó là: 6 giờ + 32 8 11 8 phút = 6giờ 32 11 phút Nhận xét: Dạng toán chuyển động cùng chiều, để chúng gặp nhau được trong quá trình chuyển động thì chuyển động đi sau phải có vận tốc lớn hơn chuyển động đi trước Sau dạng toán này tôi cho HS làm bài kiểm tra 45 phút thấy kết quả tốt hơn hẳn so với lúc đầu 23 Dạng IV CHUYỂN ĐỘNG NGƯỢC CHIỀU Phương pháp: Thời gian để hai chuyển động động ngược chiều... 16km/h * Với bài toán trên, tôi hướng dẫn học sinh như sau: + Đọc kĩ đề bài + Phân tích bài toán 32 + Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? + Phân tích hình học Khi đi thì quãng đường lên dốc là đoạn AC, xuống dốc là đoạn CB Còn khi trở lại thì quãng đường lên dốc là BC, xuống dốc là CA Vận tốc không đổi khi lên dốc là 10km/h, xuống dốc là 15km/h C A B + Hướng dẫn HS tìm ra các cách giải khác nhau Học sinh. .. 9, 6 24 (km/h) Nhận xét: Dạng toán này phần lớn là học sinh tự làm được và qua bài kiểm tra 30 phút cho kết quả cao Dạng II CHUYỂN ĐỘNG CÓ DÒNG NƯỚC Phương pháp: Đối với những bài toán này được đưa vào phần ôn tập Sách giáo khoa không đưa ra hệ thống công thức tính nên tôi chủ động cung cấp cho học sinh một số công thức tính để các em dễ dàng vận dụng khi giải toán - Vận tốc thực : Vận tốc của vật chuyển. .. 90 = 100 (m) Ví dụ 6: Một người đi từ A đến B vận tốc 20km/h Sau đó 1 giờ 30 phút, người thứ 2 cũng rời A đi về B, vận tốc 25km/h và đến B trước người thứ nhất là 30 phút Tính quãng đường AB * Với bài toán trên, tôi hướng dẫn học sinh như sau: + Đọc kĩ đề bài + Phân tích bài toán + Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? + Có mấy cách giải bài toán này? 18 + Học sinh lên bảng trình bày cách giải Tiếp theo GV... đường thẳng ? * Với bài toán trên, tôi hướng dẫn học sinh như sau: 20 + Đọc kĩ đề bài + Phân tích bài toán + Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? + Một dạng chuyển động cùng chiều thường gặp là chuyển động của hai kim đồng hồ Trong loại toán này, nếu ta chọn mặt đồng hồ là 1 vòng thì vận tốc của kim phút là 1 vòng/h, vận tốc của kim giờ là 1 vòng/h; 12 nếu ta chia mặt đồng hồ thành 60 vạch chia phút thì vận... Với bài toán trên, tôi hướng dẫn học sinh như sau: + Đọc kĩ đề bài + Phân tích bài toán + Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? Nếu không thay đổi vận tốc thì xe tải gặp xe du lịch ở B, do đổi vận tốc nên nó gặp xe du lịch ở D Trong bài toán này, xe du lịch được đưa vào để xác định xem do thay đổi vận tốc, xe tải di chậm bao lâu so với bình thường + Hướng dẫn HS vẽ hình minh họa A C D 25 E B 35 Học sinh trình... bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút Tính quãng đường AB * Với bài toán trên, tôi hướng dẫn học sinh như sau: + Đọc kĩ đề bài 28 + Phân tích bài toán + Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? + Để tính được quãng đường AB ta phải tính được gì? + Tính quãng đường AC, BC như thế nào? Học sinh trình bày cách giải: Việt đi quãng đường AC trong: 7h30ph – 6h30ph = 40ph = 2 h 3 1 Nam đi quãng đường BC trong: 7h30ph –... phao trôi theo dòng nước từ A đến B trong bao lâu ? 13 * Với bài toán trên, tôi hướng dẫn học sinh như sau: + Đọc kĩ đề bài + Phân tích bài toán + Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? + Đưa bài toán về 1h, quãng đường ca nô đi xuôi dòng, ngược dòng được mấy phần quãng đường Trong 1h vận tốc của ca nô là bao nhiêu? Học sinh trình bày cách giải: Trong 1 giờ, ca nô chạy xuôi được 1 AB, 8 ca nô chạy ngược được . công tác: Trường THCS Bắc Sơn SKKN thuộc môn: Toán 2 THANH HÓA NĂM 2013 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 3 HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS BẮC SƠN GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐẠT HIỆU QUẢ I. ĐẶT VẤN. thấy kết quả chưa cao. Bởi vậy tôi xây dựng đề tài Hướng dẫn học sinh lớp 6 trường THCS Bắc Sơn giải toán chuyển động đạt hiệu quả với mong muốn giúp học sinh học tốt hơn phần này. 3. Giải pháp. BỈM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS BẮC SƠN GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐẠT HIỆU QUẢ Người thực hiện: Nguyễn Thị Nam Lê Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn hướng dẫn học sinh lớp 6 trường thcs bắc sơn giải toán chuyển động đạt hiệu quả, skkn hướng dẫn học sinh lớp 6 trường thcs bắc sơn giải toán chuyển động đạt hiệu quả, skkn hướng dẫn học sinh lớp 6 trường thcs bắc sơn giải toán chuyển động đạt hiệu quả

Từ khóa liên quan

Mục lục