Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của acid zoledronic (aclasta) sau một năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

93 697 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 01:32

ĐẶT VẤN ĐỀ Loãng xương (LX) là một tình trạng rối loạn chuyển hóa của bộ xương, đặc trưng bởi sự suy giảm sức mạnh của xương và giảm mật độ xương, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy. Loãng xương được chia làm 2 loại: LX nguyên phát và LX thứ phát: LX nguyên phát là tình trạng LX tìm thấy căn nguyên như tuổi cao và LX ở phụ nữ mạn kinh. Loãng xương thứ phát là thể LX tìm thấy nguyên nhân do một số bệnh hoặc do điều trị một số thuốc gây nên. Hiện nay Chứng loãng xương có xu hướng gia tăng ảnh hưởng nhiều đến khả năng vận động, sức khỏe, lao động và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hậu quả nghiêm trọng nhất của loãng xương là các biến chứng gãy xương như gãy cổ xương đùi, gãy lún đốt sống, gây tàn phế, giảm tuổi thọ, ảnh hưởng lớn đến kinh tế của quốc gia. Loãng xương chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: tuổi, giới, hormon, chế độ sinh hoạt, luyện tập, chiều cao, cân nặng, một số thuốc, một số bệnh mạn tính, trong đó có bệnh viêm khớp dạng thấp. Ở nước ta, tỉ lệ bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp dạng thấp khoảng 0,5% dân số và chiếm tới 20% tổng số bệnh nhân bị bệnh xương khớp nằm điều trị nội trú tại các bệnh viện, bệnh thường gặp ở nữ nhiều gấp 4 đến 5 lần so với nam giới. Do bệnh diễn biến mạn tính, tiến triển nặng dần làm giảm khả năng lao động, bên cạnh đó, người bệnh còn điều trị bằng corticoid kéo dài nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng xương. Việc đánh giá mật độ xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp được phát hiện và điều trị sớm tình trạng loãng xương nhằn hạn chế các biến chứng của loãng xương 1 Điều trị loãng xương nhằm phòng tránh các biến chứng gãy xương, trong đó các thuốc chống loãng xương cần sử dụng lâu dài. Nhóm bisphosphonate là sự lựa chọn đầu tiên trong điều trị bệnh LX với cơ chế ức chế các hủy cốt bào, giảm quá trình hủy xương. Trong nhóm thuốc này, các thuốc sử dụng đường uống như Alendronate đã được chứng minh về hiệu quả và tính an toàn tuy nhiên có một vài hạn chế như chống chỉ định với các bệnh nhân có hội chứng trào ngược dạ dày, bệnh nhân không ngồi được ít nhất 30 phút sau uống thuốc. Ngoài ra, việc phải uống thuốc hàng ngày hoặc uống hàng tuần làm ảnh hưởng đến sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân 2 . Từ năm 2007, acid zoledronic là thuốc thuộc nhóm Bisphosphonate với đường dùng truyền tĩnh mạch, mỗi năm chỉ cần sử dụng một liều đã khắc phục được các hạn chế trên. Theo nghiên cứu HORIZON Trial (2007), điều trị bằng acid zelodronic (biệt dược là Aclasta) trong 3 năm liên tục đã giảm nguy cơ gãy xương tại tất cả các vị trí so với giả dược: 70% tại cột sống; 41% tại xương hông. Ngoài ra, axid zoledronic còn làm tăng đáng kể mật độ khoáng của xương với sự cải thiện của các dấu ấn của chu chuyển xương 2. Acid zoledronic (Aclasta) đã được FDA cho phép chỉ định điều trị loãng xương nguyên phát và thứ phát từ năm 2007 song thuốc mới được đưa vào Việt Nam từ tháng 62010. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của Acid Zoledronic (Aclasta) sau 1 năm điều trị loãng xƣơng ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp’’ nhằm hai mục tiêu sau: 1. Đánh giá hiệu quả điều trị của acid zoledronic (Aclasta sau 1 n trong điều trị lo ng ng ệnh nh n vi h p d ng th p. 2. Nhận ét các iểu hiện hông ong uốn trong và sau truyền 2 lần acid zoledronic (Aclasta). 1 ĐẶT VẤN ĐỀ  h                gãy     .                             [1]                         bisphosphonate c 2   và tính an toàn tuy nhiên        [2] . T 2007, acid zoledronic là   -     hông.              [2]. Acid zoledronic (Aclasta)             vào   Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của Acid Zoledronic (Aclasta) sau 1 năm điều trị loãng xƣơng ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp’’   1. Aclasta . 2.   acid zoledronic (Aclasta). 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. Bệnh loãng xƣơng         -1940,  Loã   [3]     [4].  - Bone Mineral Densi- score: T-   .    1.1.2.1 Loãng xương nguyên phát   4       -   -OH-        1.1.2.2. Loãng xương thứ phát. -                    1.1.3.1.Cấu trúc xương. -   -   -90% 5         -     -  + H     + Quá trìn                             1.1.3.2. Chu chuyển xương bình thường. [3] 6  -       --25             [3]. -       [5] - [6]. -         [7]. -  [8]  7   -    -   [9]. -   - C   1.1.5        [5].     [10]. -                   8   -        -     1.1.6   [4] [11] [12] . 1.1.7  1.1.7.1. Mục đích điều trị loãng xương -  -   -  -  1.1.7.2. Các biện pháp điều trị không dùng thuốc -   -  9 g calci   -  -  -  1.1.7.3. Điều trị bằng thuốc -    min D3 (800 UI/ ngày). - Nhóm bisphosphonat       - score < -2,5 nên dùng nhóm        - SERM                                    -  one (Durabulin). - -     Forsteo®)          -  10 1.2 Bệnh viêm khớp dạng thấp.  - Lịch sử bệnh.     [13].    [14] X q                    [14]           Rh   [14] [15]  [...]... năm mỗi lần trong điều trị loãng xương ở phụ nữ mạn kinh tại khoa khớp Bệnh Viện Bạch Mai ở 65 bệnh nhân cho thấy thuốc có hiệu quả cải thiện mật độ xương tốt ở 100% bệnh nhân nghiên cứu sau 1 năm điều trị, thuốc không có tác dụng không mong muốn trầm trọng và việc điều trị Zoledronic acid (Aclasta) cho thấy thuốc có tính ưu việt hơn các Biphotphonat khác trong việc thuận tuân thủ điều trị [34] 1.6.2... có hiệu quả cải thiện mật độ xương tốt ở 100% bệnh nhân nghiên cứu sau 1 năm điều trị, thuốc không có tác dụng không mong muốn trầm trọng và việc điều trị Zoledronic acid (Aclasta) cho thấy thuốc có tính ưu việt hơn các Biphotphonat khác trong việc tuân thủ điều trị [33] 24 - Nguyễn Văn Lâm năm 2012 đã đánh giá đáp ứng của hiệu quả liệu phát Zolendronic acid (Aclasta 5mg) truyền tĩnh mạch mỗi năm. .. tháng và 36 tháng) Điều trị bằng Aclasta dẫn đến tăng 6,9% mật độ chất khoáng của xương ở xương sống thắt lưng, 6% ở toàn bộ xương hông, 5% ở cổ xương đùi và 3,2% ở đầu xa xương quay sau 3 năm so với điều trị bằng giả dược 27 CHƢƠNG 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Gồm 32 bệnh nhân được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp có tình trạng loãng xương được điều trị tại Khoa Cơ - Xương. .. các yếu tố ảnh hưởng lên sự mất xương ở bệnh nhân VKDT đã kết luận rằng: sự mất xương ở bệnh nhân VKDT đặc biệt ở cổ xương đùi là do sự gia tăng tốc độ chuyển hóa luân hoàn của xương - Urbanek và cộng sự cho biết tỉ lệ LX ở bệnh nhân VKDT liên quan đến thời gian mắc bệnh và giai đoạn bệnh theo phân loại bệnh của Steinbrocker - Theo Toyoda và cộng sự, sự mất xương ở bệnh nhân VKDT không 18 những do... trong khi điều trị bằng bisphosphonate, phẫu thuật răng có thể làm nặng thêm tình trạng này + Gẫy xương không điển hình 1.6 Các nghiên cứu sử dụng acid zoledronic trong điều trị bệnh loãng xƣơng trong và ngoài nƣớc 1.6.1 Các nghi n cứu sử dụng acid zoledronic trong n c - Năm 2010, Nguyễn Thị Ngọc Lan và cộng sự đã nghiên cứu đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn ngay trong và ba ngày sau truyền... Các tác dụng phụ này xuất hiện ngay sau truyền tĩnh mạch 8h và giảm dần không tồn tại quá 4 ngày Tác giả không thấy có rối loạn chức năng gan thận khi truyền tĩnh mạch Aclasta [32] - Trần Thị Minh Hoa và cộng sự - 2011 đã đánh giá hiệu quả của Aclasta sau 1 năm điều trị bệnh loãng xương tại khoa khớp bệnh viện Bạch Mai trên 33 bệnh nhân loãng xương nguyên phát được truyền tĩnh mạch Zoledronic acid. .. xương không phải đốt sống Aclasta làm tăng đáng kể mật độ xương ở xương hông và cổ xương đùi so với điều trị bằng giả dược: tăng 5,4% ở xương hông và 4,3% ở cổ xương đùi sau 24 tháng so với giả dược Tác dụng trên gãy đốt sống: Aclasta làm giảm đáng kể tỷ lệ gãy mới một hoặc nhiều đốt sống ở thời điểm sau 3 năm và sớm sau 1 năm Tác dụng trên gãy xương hông: Aclasta đã chứng tỏ làm giảm 40% nguy cơ gãy xương. .. sau truyền tĩnh mạch Zoledronic acid (Aclasta) liều đầu tiên trong điều trị 101 bệnh nhân loãng xương tại khoa Cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai Kết quả cho nhận thấy truyền tĩnh mạch Aclasta có hiệu quả giảm đau r rệt ngay ngày đầu sau truyền tĩnh mạch và hiệu quả giảm đau ngày càng r ràng hơn ở những ngày tiếp theo Trong nghiên cứu này, tác giả nhận thấy các tác dụng không mong muốn có tỷ lệ cao nhất... xương nhiều năm và dần dần được bài tiết 21 1.5.2 Chỉ định điều trị Hiện nay acid zoledronic đã được FDA cho phép chỉ định điều trị trong: - Loãng xương ở phụ nữ mãn kinh - Loãng xương ở nam giới - Phòng gẫy xương lâm sàng sau gẫy xương ở nam giới và nữ giới - Loãng xương do dùng corticoid - Bệnh Paget xương 1.5.3 Chống chỉ định - Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào của tá dược... nào của xương + Loãng xương nặng: T- score ≤ -2,5 và có một hoặc nhiều gẫy xương - Không có chống chỉ định với điều trị acid zoledronic - Bệnh nhân đồng tham gia nghiên cứu 2.1.2 Ti u chuẩn lo i trừ - Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc - Bệnh nhân suy gan, suy thận có độ thanh thải Creatinine < 35ml/ phút - Bệnh nhân hiện tại hoặc tiền sử có rung nhĩ, bệnh l mạch vành, nhồi máu cơ tim - Bệnh .  Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của Acid Zoledronic (Aclasta) sau 1 năm điều trị loãng xƣơng ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp ’  .        1.3. Mối liên quan giữa bệnh viêm khớp dạng thấp và loãng xƣơng     [23]  10 1.2 Bệnh viêm khớp dạng thấp.  - Lịch sử bệnh.     [13].
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của acid zoledronic (aclasta) sau một năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của acid zoledronic (aclasta) sau một năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của acid zoledronic (aclasta) sau một năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp