SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Tiểu học”

30 2,067 35
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 20:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Tiểu học” LỜI MỞ ĐẦU Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII đã khẳng định nhiệm vụ rất quan trọng của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay là: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục-Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thói quen, nếp tư duy sáng tạo của người học. Đây là một định hướng hết sức quan trọng mà các nhà giáo dục phải có trách nhiệm suy nghĩ và thực hiện. Trong công tác giáo dục ở trường Tiểu học nhiều năm gần đây, từng trường đã phát động nhiều phong trào thi đua. Nhiều giáo viên đã có kinh nghiệm tìm ra những biện pháp tích cực, sáng tạo để đổi mới việc truyền thụ kiến thức của mình sao cho có hiệu quả tốt nhất. Chất lượng đào tạo của trường có chiều hướng nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các trường Tiểu học đã có chủ trương đưa việc đổi mới phương pháp dạy học vào nhiệm vụ năm học như một trọng điểm của công tác chuyên môn. Từng bước làm cụ thể cần có sự nhìn nhận, đánh giá, tổ chức thực nghiệm đầy đủ để tổng kết thành kinh nghiệm, thành bài học thực tiễn. Đề tài này được tiến hành trong giới hạn tại trường Tiểu học thuộc huyện Krông Păk tỉnh Đăk Lăk, qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, tổng hợp với sự nỗ lực của bản thân . Qua thực hiện đề tài, tôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu trường Tiểu học , quý thầy (cô) giáo cùng toàn thể các em học sinh đã giúp tôi hoàn thành đề tài này. Tuy bản thân có nhiều cố gắng nhưng chưa quen với việc nghiên cứu khoa học cho nên đề tài không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến chân tình của quí thầy cô để đề tài hoàn thiện hơn và được áp dụng vào thực tế. TÁC GIẢ MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Lời mở đầu: ………………………………………………………………….1 Mục lục: ……………………………………………………………………….2 Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………….4 2. Mục đích nghiên cứu……………………………………………………4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu…………………………………….5 4. Giả thuyết khoa học ………………………………………………… 5 5. Nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………………5 6. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 5 7. Phạm vi nghiên cứu…… ………………………………………… 6 Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Những vấn đề chung:……………………………………………….……6 1.1. Khái niệm chung về quá trình dạy học………………………………6 1.2. Một số khái niệm phương pháp dạy học…………………………….7 1.3. Hệ thống các phương pháp dạy học…………………………………8 1.4. Các phương pháp dạy học ở tiểu học……………………………… 8 2. Một số đặc điểm tâm lý ở lứa tuổi học sinh tiểu học 11 3. Cơ sở của việc đổi mới phương pháp dạy học………………………….13 2 II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA PHĨ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Đặc điểm tình hình nhà trường………………………………………….14 2. Thực trạng tình sử dụng phương pháp dạy học của giáo viên trong trường…………………………………………………………………….15 III: BIỆN PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Kế hoạch hóa cơng tác đổi mới phương pháp dạy học……………… 20 1.1 Các mục tiêu cần thực hiện…………………………………………20 1.2 Tổ chức tiến hành đổi mới PPDH ở trường. ……………………… 20 1.3 Thống nhất việc đổi mới PPDH. ……………………………………21 1.4 Phó hiệu trưởng chỉ đạo. ……………………………………… 21 2. Những kết quả đạt được……………………………………………… 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết kuận…………………………………… ………………………… 25 2. Những kiến nghị ……………………………………………………….26 3 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong nhà trường Tiểu học hoạt động dạy học giữ vai trò quyết định đến chất lượng của học sinh. Trong hoạt động dạy của người thầy thì phương pháp dạy học được coi như là công cụ hữu hiệu nhất để việc dạy học đạt được mục tiêu đã định. Qua hoạt động của thầy và trò giúp các em nắm được kiến thức nội dung bài dạy, hình thành được thói quen và kỹ năng thông qua hoạt động của mỗi tiết học. Như vậy, khi dạy người thầy dạy cái gì? dạy bằng hình thức hoạt động nào? cần sử dụng phương pháp dạy học như thế nào? để phù hợp với đối tượng học sinh, dung lượng kiến thức. Mục đích để các em tiếp thu bài học một cách tự giác, tự nhiên tạo được niềm tin trong học tập. Mặt khác, hoạt động học của các em không chỉ đơn thuần ở việc tiếp thu kiến thức bài dạy mà còn dạy cho các em nắm được các kỹ năng sống liên quan đến các vấn đề cần quan tâm. Cách học đó là những hoạt động trí tuệ cần thiết trong thời đại hiện nay. Bởi vậy trong dạy học, người thầy phải sử dụng phương pháp dạy học như thế nào? để các em có sự phát triển hài hòa về nhân cách một cách toàn diện. Thực tế trong dạy học không thể coi một 4 phương pháp nào đó là vạn năng mà đồng thời phải có sự phối hợp nhiều phương pháp với nhau trong tiết dạy sao cho phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Ngày nay, theo xu thế thời đại, xu thế phát triển, chúng ta đã xác định thực hiện đổi mới giáo dục một cách đúng mức và thường xuyên.Trong đổi mới giáo dục thì trước hết phải đổi mới mục tiêu giáo dục, nhiều năm nay sự mất cân đối giữa phát triển số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục đó là những vấn đề cần quan tâm của đội ngũ nhà giáo. Chúng ta phải thừa nhận rằng phương pháp giáo dục nói chung, phương pháp dạy học nói riêng có nhiều bất cập so với mục tiêu giáo dục của giai đoạn Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước. Ở trường tiểu học với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo mong muốn tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh đem lại cho học sinh có khả năng tự học, tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức mới; bởi vậy bản thân tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Tiểu học” nhằm đưa ra những giải pháp quản lý chỉ đạo tích cực việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường tiểu học. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nhằm tìm ra biện pháp chỉ đạo tăng cường việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả đào tạo ở trường Tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lí chỉ đạo của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ở trường Tiểu học. Đội ngũ giáo viên, Hội đồng sư phạm, học sinh trường Tiểu học. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ở trường Tiểu học. Hoạt động dạy và học ở Trường Tiểu học. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC. 5 Trong hoạt động dạy và học, phương pháp dạy học có vai trò quan trọng đối với chất lượng dạy học, đặc biệt ở bậc tiểu học. Vì vậy nếu Phó hiệu trưởng có biện pháp chỉ đạo tốt việc đổi mới phương pháp dạy học thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên và học tập của học sinh. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Trình bày cơ sở lý luận của việc đổi mới phương pháp dạy học. Khảo sát thực trạng công tác chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ở trường Tiểu học. Đề xuất một số phương pháp chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết. * Đọc tài liệu: Mục đích: nhằm nắm vững cơ sở lý luận của việc đổi mới phương pháp dạy học. - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. ∗ Tổng kết kinh nghiệm: Mục đích: Thống kê những vấn đề còn tồn tại trong việc giảng dạy của giáo viên và đưa ra một số biện pháp khắc phục theo sự chỉ đạo trực tiếp của người Phó hiệu trưởng. ∗ Phương pháp trò chuyện: Mục đích: Thu thập những thông tin có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Đối tượng cần gặp: Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, học sinh trường tiểu học . ∗ Phương pháp quan sát: Mục đích: Có thêm những cơ sở đối chứng các lượng thông tin đã thu thập được từ phỏng vấn, trò chuyện với nhau. Thực hiện: Tiến hành tham ra dự giờ ở các khối lớp. 6 Tham gia dự các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, sinh hoạt chuyên môn của trường, của ngành…. ∗ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Mục đích: Thu thập thêm số liệu thông tin, để đối chứng với những thông tin đã thu thập được. Đối tượng nghiên cứu: Sổ nghị quyết hội đồng, sổ nghị quyết chuyên môn cấp trường, sổ nghị quyết tổ. Tiến hành: Xem biên bản tổng kết đánh giá của trường qua các đợt hội giảng, sinh hoạt chuyên đề… Xem các biên bản họp hội đồng, biên bản họp chuyên môn (đặc biệt quan tâm đến nội dung thảo luận về phương pháp dạy học, những chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở các phân môn…). Xem biên bản tổng kết đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của nhà trường trong nhiều năm qua. ∗ Phương pháp điều tra: Dùng phiếu điều tra đối với Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên. 7. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU Do khuôn khổ của đề tài, tôi chỉ tiến hành nghiên cứu việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường Tiểu học thuộc huyện Krông Păk tỉnh Đăk Lăk. PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Khái niệm chung về quá trình dạy học. Trong nhà trường XHCN quá trình dạy học, với tư cách là một hệ thống, bao gồm những nhân tố cấu trúc cơ bản, mục đích, nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học; giáo viên với hoạt động dạy, học sinh với hoạt động học, các phương pháp và 7 phương tiện dạy học; kết quả dạy học. Các nhân tố này được tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau. Mặt khác, toàn bộ quá trình dạy học lại có mối quan hệ biện chứng với môi trường xã hội-chính trị và môi trường cách mạng khoa học kỹ thuật. Trong quá trình dạy học, giáo viên đóng vai trò chủ đạo: Tổ chức, điều khiển, lãnh đạo hoạt động của học sinh, học sinh tự giác tích cực, độc lập, phát huy vai trò tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học của mình. Chính vì sự tác động qua lại giữa giáo viên và học sinh, giữa dạy và học để hoàn thành các nhiệm vụ dạy học. Cung cấp cho học sinh những hệ thống tri thức khoa học phổ thông cơ bản, hiện đại phù hợp với thực tiễn của nước ta về tự nhiên, xã hội nhằm phát triển tư duy, đồng thời rèn cho các em có được những kỹ năng, kỹ xảo tương ứng. Phát triển ở học sinh những năng lực hoạt động trí tuệ, nhất là năng lực tư duy sáng tạo. Trên cơ sở đó hình thành ở các em cơ sở thế giới quan khoa học, lý tưởng cách mạng và những phẩm chất đạo đức của con người mới. Việc thực hiện các nhiệm vụ này gắn liền với việc thực hiện các chức năng trau dồi học vấn, phát triển giáo dục của quá trình dạy học. Vì vậy, có thể nói rằng, quá trình dạy học là một quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên và học sinh. Trong đó dưới tác động chủ đạo (tổ chức, điều khiển) của giáo viên, học sinh tự giác tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học nhằm phát huy cao tính tích cực sáng tạo của học sinh, qua đó thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học thuộc huyện Krông Păk tỉnh Đăk Lăk. 1.2 Một số khái niệm phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học là tổ hợp các cách thức tổ chức trong quá trình dạy học nhằm thực hiện các mục tiêu yêu cầu đã đặt ra. Phương pháp dạy học là loại công việc có tổ chức, có trật tự, có hệ thống, có kế hoạch cao nhằm giúp học sinh học lĩnh hội tri thức có hiệu quả cao. 8 Phương pháp dạy học là các hoạt động thực tiễn theo những quy luật tâm lý nhất định (căn cứ vào năng lực, nhu cầu, hứng thú của người học). Phương pháp dạy học nhằm đạt được kết quả to lớn về dạy và học mà lại tiết kiệm được thời gian sức lực, tiền của. Phương pháp dạy học là cách làm đạt được mục tiêu đã xác định của dạy học, nó được coi như công cụ hữu hiệu để việc dạy học trở nên thuận lợi và có hiệu quả thực sự. Phương pháp dạy học là hướng dẫn chỉ đạo của giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động hoặc các bài học. Ngoài ra còn có nhiều khái niệm khác đề cập đến phương pháp dạy học. 1.3 Hệ thống các phương pháp dạy học Hiện nay, người ta căn cứ vào nhiều vấn đề khác nhau để phân loại phương pháp dạy học. Vì vậy, tôi chỉ có thể nghiên cứu, xem xét hệ thống phương pháp dạy học đã được sử dụng trong trường Tiểu học. 1.3.1. Nhóm phương pháp dùng lời: Bao gồm phương pháp thuyết trình, phương pháp dùng sách giáo khoa, phương pháp vấn đáp. 1.3.2. Nhóm phương pháp dạy trực quan bao gồm: Phương pháp quan sát, phương pháp trình bày trực quan. 1.3.3. Nhóm phương pháp thực hành: Nhóm này gồm có các phương pháp độc lập làm thí nghiệm, luyện tập và ôn tập. 1.4. Các phương pháp dạy học ở Tiểu học – Những ưu điểm và tồn tại. 1.4.1. Nhóm phương pháp dạy học dùng lời * Ưuđiểm: + Lời nói là phương pháp dạy học tiện dụng và phổ biến nhất trong quá trình truyền đạt kiến thức. + Lời nói là phương tiện tác động đến tư tưởng, tình cảm ý chí học sinh rất mạnh mẽ. * Tồn tại: + Học sinh tiếp thu bài học dễ thụ động. + Giáo viên khó kiểm tra được sự lĩnh hội tri thức của học sinh. 9 * Các phương pháp cụ thể: - Phương pháp thuyết trình: Các phương pháp thuyết trình gồm (kể chuyện, giảng giải) + Kể chuyện: Là trình bày và miêu tả một cách sinh động, gợi cảm những sự kiện trong một hiện tượng, một quá trình nhằm xây dựng những biểu tượng cụ thể cho học sinh. Những yêu cầu khi kể chuyện: Phải có chủ đề, có dàn ý để học sinh dễ theo dõi các chuyện, lời nói phải sinh động, gợi cảm giàu hình ảnh, có thể minh hoạ bằng trực quan. + Giảng giải: Là quá trình giải thích một thuật ngữ, một mối quan hệ, một qui tắc…Giúp học sinh hiểu đúng nghĩa. Yêu cầu giảng giải rõ ràng, gọn gàng, dễ hiểu. Có thể kết hợp sử dụng trực quan, vấn đáp để học sinh tự rút ra kết luận cần thiết. - Phương pháp dùng sách giáo khoa hoặc xem các tài liệu khác: Là phương pháp giáo viên hướng dẫn học sinh tự học nghiên cứu để lĩnh hội kiến thức trong sách giáo khoa và các tài liệu khác. Sách giúp học sinh mở rộng, đào sâu tri thức nhằm rèn luyện những kỹ năng, kỹ xảo, thói quen đọc sách, hình thành những phẩm chất đạo đức tốt. - Các phương pháp vấn đáp: Bao gồm các phương pháp(vấn đáp gợi mở, vấn đáp tổng kết, vấn đáp củng cố, vấn đáp kiểm tra). Vấn đáp là cách thức thầy hỏi, trò đáp nhằm khiêu gợi và giúp học sinh tìm ra những tri thức mới, củng cố, hệ thống hoá, khái quát hoá những tri thức đã học. 1.4.2. Nhóm phương pháp dạy học trực quan * Ưu điểm: Phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học, giúp học sinh dễ tiếp thu tri thức, nếu sử dụng tốt phương pháp này, lớp học sẽ sinh động, học sinh hào hứng, phấn khởi làm việc, phát triển được năng lực quan sát. * Tồn tại: Nếu sử dụng không khéo thì học sinh chỉ quan tâm quan sát được những dấu hiệu bên ngoài. 10 [...]... trưởng chưa cao, còn hình thức Tóm Lại: Trong dạy học chúng ta phải biết phối hợp nhiều phương pháp trong một tiết dạy nhằm giúp học sinh hiểu bài một cách vững chắc hơn và tạo cho học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập 21 III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Từ thực trạng trên việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường. .. quả , tôi xin có một số kiến nghị như sau: Phòng Giáo dục cung cấp thêm trang thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học, các loại sách tham khảo đề cập đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học: Mô hình dạy học kiểu mới, xây phòng đa năng để dạy giáo án điện tử phương pháp dạy học, cách thức tổ chức lớp học và các vấn đề có liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học Cung cấp cho trường trang thiết bị... trạng về đổi mới phương pháp dạy học trong toàn trường, từ đó nêu định hướng và đề ra các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy trong đơn vị 22 1.2 Tổ chức tiến hành đổi mới phương pháp dạy học ở trường theo các nội dung sau - Hình thức, nội dung bài soạn, chuẩn bị bài trước khi lên lớp - Thống nhất phương pháp gảng dạy theo đặc trưng từng bộ môn - Phối hợp các phương pháp dạy học trong... vào đặc điểm lớp học và trình độ học sinh - Căn cứ vào khả năng thiết bị, đồ dung dạy học của trường - Năng lực và trình độ của giáo viên - Thực hiện đúng nguyên tắc dạy học 2 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ Ở LỨA TUỔI HỌC SINH TIỂU HỌC 2.1 Đặc điểm về nhận thức của học sinh tiểu học Trên thực tế, học sinh Tiểu học là lứa tuổi từ 6 đến 11 tuổi Ở độ tuổi này, học sinh Tiểu học có những biến đổi cực kỳ quan trọng... tạp, đổi mới như thế nào để nâng cao chất lượng dạy học, cần phải dựa vào những mặt cơ bản nào để 15 làm nền móng Chẳng hạn: Thực trạng phương pháp giảng dạy đang dùng trong nhà trường; mô hình dạy học theo phương pháp hiện đại; kết quả dạy học theo phương pháp truyền thống và hiện đại; tình hình nhà trường, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện dạy học, trình độ đội ngũ giáo viên và học. .. Hoạt động dạy học trong nhà trường là nhiệm vụ trọng tâm, với phong trào đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, theo tôi suy nghĩ: Tất cả các nhà trường đang tích cực đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo hoàn thành mục tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục của đất nước II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH... phải thường xuyên và mang tính chất sàng lọc, sáng tạo thay đổi phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, của đội ngũ, của 27 học sinh thì công tác dạy học từng bước sẽ được nâng cao “Người Phó hiệu trưởng chỉ đạo thường xuyên, khoa học, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy thì chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao” - Trong đổi mới phương pháp dạy học lực lượng các tổ trưởng đóng vai trò rất... Thống nhất việc đổi mới phương pháp dạy học Xác định phương thức đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học * Thống nhất thời gian tiến hành - Thống nhất thử nghiệm trong thời gian 4 tuần để kiểm tra kết quả đạt được, rút kinh nghiệm - Sau thời gian thử nghiệm Phó hiệu trưởng ra quyết định chỉ đạo thực hiện * Phân công nhiệm vụ - Đối với nhà trường: Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang... lại: Ở cấp Tiểu học mỗi phương pháp đều có ưu điểm, tồn tại riêng, không có phương pháp nào là vạn năng vì vậy trong quá trình dạy học ở tiểu học, người giáo viên phải vận dụng, phối hợp nhiều phương pháp khác nhau Việc vận dụng linh hoạt đó cần: 12 - Căn cứ vào mục đích dạy học nói chung và mục đích từng chương, từng bài cụ thể nói riêng - Căn cứ vào nội dung bài học và đặc trưng môn học - Căn cứ vào... khối đến toàn trường + Ở mỗi bước, mỗi giai đoạn đều phải kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và đi đến thực hiện chuyên đề và thống nhất giảng dạy tiến hành như vậy thể hiện được tính khoa học và vai trò chỉ đạo của người Phó hiệu trưởng Tạo được cơ sở khoa học, để khi vận dụng đồng bộ có hiệu quả cao 2 NHỮNG KIẾN NGHỊ: Để tiến hành thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp mới trong dạy học có hiệu quả . biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Tiểu học nhằm đưa ra những giải pháp quản lý chỉ đạo tích cực việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường tiểu học. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN. dạy học của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ở trường Tiểu học. Đề xuất một số phương pháp chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nhóm phương. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Tiểu học LỜI MỞ ĐẦU Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Tiểu học”, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Tiểu học”

Từ khóa liên quan