bài 26. Cảm ứng ở động vật

22 981 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 13:00

[...]...III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới : - Hệ thần kinh lưới có ở cơ thể đối xứng toả tròn thuộc Hệ tức thần kinh lưới ngành ruột khoang như: Sao biển, thuỷNêu đặc điểm hệ gặp ở những loài thần trong cơ - Cấu tạo: Các tế bào thần kinh nằm rải ráckinh lưới thể, độngphản xạ ở và vật nào? liên hệ với nhau qua các sợi... dọc theo chiều dài cơ theo mỗi hạch điều khiển hoạt động của một vùng xác định Phản ứng toàn thân Phản ứng nhanh hơn, tiêu tốn năng lượng, thiếu chính xác Phản ứng theo vùng Phản ứng nhanh hơn, đỡ tiêu tốn năng lượng, chính xác hơn  VỀ NHÀ 1 HỌC BÀI, CHÚ Ý KHUNG GHI NHỚ CUỐI BÀI VÀ TRẢ LỜI 3 CÂU HỎI SGK TRANG 110 2 CHUẨN BỊ BÀI 27 – CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (tt) ... nên khi kích thích nhẹ tại một điểm thì gây ra phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng D Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác hơn so với hệ thàn kinh dạng lưới Nhóm động Đặc điểm tổ chức TK vật Hình thức cảm ứng Ưu, nhược điểm Phản ứng chậm, Động vật Chưa có tổ chức thần kinh, Chuyển động cơ thể bằng co rút thiếu chính xác, nguyên sinh... ứng được định khu ở 3 khối hạch nên chính xác , ít tiêu tốn năng lượng CỦNG CỐ Câu 1: Ở động vật, cảm ứng là: a) Các phản xạ có điều kiện, giúp cơ thể thích nghi với môi trường b)Các phản xạ không điều kiện, giúp bảo vệ cơ thể c) Là khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển d)Là sự thích nghi của cơ thể, do các hoocmon điều khiển Câu 2: Cơ thể động. .. lưới? cảm với tế bào giác và tế bào biểu mô cơ - Khi bị kích thích, thông tin được truyền từ tế bào cảm giác  toàn bộ mạng lưới thần kinh  toàn bộ biểu mô THUỶ TỨC cơ cả cơ thể co lại SAO BIỂN - Hiệu quả phản xạ: Phản ứng lan toả toàn thân, không chính xác ,tốn nhiều năng lượng 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch : Giun dẹp Hệ thần kinh dạng chuỗi Hãy cho biết hạch thường gặp ở những... kinh dạng chuỗi hạch : Giun dẹp Hệ thần kinh dạng chuỗi Hãy cho biết hạch thường gặp ở những con thuỷ tức sẽ loài động vật ứng như phản nào ? thế nào khi ta dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân nó? - Phản ứng của thuỷ tức có phải là phản xạ không? Tại Đĩa Côn sao? trùng a Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi : A B Quan sát hình sau đây và cho biết Hệ thần kinh chuỗi hạch có gì khác so với... tiêu tốn ít năng lượng hơn hệ thần kinh lưới b Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng hạch : Quan sát hình sau đây và cho biết Hệ thần kinh hạch có gì khác so với hệ thần kinh chuỗi? Sự khác đó có dẫn tới điểm gì khác trong hiệu quả phản xạ không ? Hệ thần kinh hạch ở côn trùng - Cấu tạo: Các tế bào thần kinh có sự tập tập trung hơn thành 3 khối hạch lớn ở đầu, ngực, bụng Trong đó hạch não lớn nhất... nghi của cơ thể, do các hoocmon điều khiển Câu 2: Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở: a) Ruột khoang b)Thân mềm c) Giáp xác d)Cá Câu 3: Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? 1)Bộ phận tiếp nhận kích... kinh chuỗi có ở ĐV có A đối xứng 2 bên, cơ thể phân thành đốt: Giun dẹp, giun tròn, B giun đốt - Cấu tạo: Các tế bào thần kinh đã tập trung thành các hạch Hạch lớn nhất gọi là não Từ não phát đi 2 chuỗi hạch bụng Hệ thần kinh chuỗi A- Giun dẹp B- Đỉa chạy dọc cơ thể Mỗi đốt cơ thể có 1 đôi hạch Các hạch được nối với nhau bởi các dây thần kinh - Hiệu quả phản xạ: Phản ứng được định khu ở chuỗi hạch... phận thực hiện:  cơ, các nội quan,… H26.2.Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch A.Giun dẹp B Đỉa C.Côntrùng Đáp án nào sau đây không phải là ưu điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch? A Nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thần kinh của động vật tăng lên B Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau và hình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động giữa chúng được tăng cường C Nhờ . thích như thế nào? II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH CHỨC THẦN KINH III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN. sinh trưởng của các tế bào 10 - 7- 1- 4- 6- 8- 2- 9- 5- 3- B. NỘI DUNG BÀI HỌC: B. NỘI DUNG BÀI HỌC: I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Cho 1 vài VD về cảm ứng ở TV. Tại sao? 2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch : Giun dẹp Đĩa Côn trùng Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch thường gặp ở những loài động vật nào ? a. Cảm ứng ở động vật có hệ thần
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 26. Cảm ứng ở động vật, bài 26. Cảm ứng ở động vật, bài 26. Cảm ứng ở động vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn