bai 10: biet noi loi yeu cau de nghi

22 357 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 05:00

Ngêi thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Yªn PHÒNG GD & ĐT §Çm Hµ TRƯỜNG TIỂU HỌC T©n LËp Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Đạo đức: Câu 1 : Khi nhặt được của rơi em phải làm gì? Vì sao em lại làm như vậy? Trả lời : Khi nhặt được của rơi, em cần tìm cách trả lại của rơi cho người mất. Vì làm như vậy sẽ mang lại niềm vui cho họ và cho chính mình. Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Đạo đức: Câu 2 : Khi thấy bạn nhặt được của rơi nhưng không chịu trả lại cho người mất em sẽ làm gì? Trả lời : Khi em thấy bạn nhặt được của rơi mà không trả lại cho người mất em sẽ khuyên bạn hãy tìm cách trả lại cho người mất, không nên tham của rơi. Tình huống: Trời đang nắng bỗng đổ ma. Em không mang áo ma, muốn về em nhờ bạn đi chung áo ma. Vậy em sẽ nói nh thế nào với bạn? Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Đạo đức: Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Đạo đức: Quan sát tranh và cho biết nội dung tranh vẽ gì? Trong giờ học vẽ, Nam muốn mượn bút chì của bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm? Thảo luận nhóm Cậu có thể cho mình mợn bút chì đợc không? Tâm ơi, cho mình mợn bút chì với! Tâm, mợn bút! Cậu cho tớ mợn bút, dùng xong tớ sẽ trả ngay! Cậu cho tớ mợn bút với! Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam cần sử dụng những câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch sự. Như vậy Nam đã tôn trọng bạn và có lòng tự trọng. Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Đạo đức: Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Đạo đức: Quan sát tranh và cho biết các bạn trong tranh đang làm gì? 1 2 3 Em có đồng tình với các bạn trong tranh không? Vì sao? Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Đạo đức: 1 Sai
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 10: biet noi loi yeu cau de nghi, bai 10: biet noi loi yeu cau de nghi, bai 10: biet noi loi yeu cau de nghi

Từ khóa liên quan