skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

9 556 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 17:30

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2011- 2012 Họ và tên: Lê Ngọc Diệp Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục chuyên ngahiệp – Đào tạo bồi dưỡng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Tên Đề Tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊN MẦM NON PHỤC VỤ YÊU CẦU PHỔ CẬP MẦM NON 5 TUỔI I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn: - Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015. - Căn cứ kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015. - Căn cứ tình hình giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh còn 69 xã, phường, thị trấn chưa có trường mầm non, để đạt được yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi đến năm 2015 phải cần đào tạo bổ sung thêm 1453 giáo viên mầm non, nhưng kế hoạch của trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo theo chỉ tiêu từ năm 2010 - 2015 dự kiến cho ra trường khoảng 1200 giáo viên, như vậy theo tiến độ này thì đến năm 2015 thiếu khoảng 300 giáo viên mầm non, nhưng lại tập trung thiếu giáo viên vào giai đoạn đầu của kế hoạch vì hiện nay số giáo viên mần non hàng năm ra trường chính qui chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đề án phổ cập. Trên những cơ sở nêu trên, để có thể đáp ứng ngay trong đầu năm học 2012 - 2013 và những năm tiếp theo thì ngoài số giáo viên mầm non được đào tạo chính qui theo chỉ tiêu kế hoạch của trường Cao đẳng Sư phạm cần có phương án đào tạo khẩn trương số giáo viên mầm non để bổ sung kịp thời đầu năm học 2012 và 2013. Tuy nhiên nếu tổ chức đào tạo cấp tốc không theo chương trình đào tạo chính qui thì người học sau khi tốt nghiệp không được cấp bằng tốt nghiệp. Từ thực tiễn này tôi đã dựa trên cơ sở chương trình đào tạo trung cấp mầm non chính qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non có liên thông để sau khi đào tạo ngắn hạn giai đoạn 1 thì người học có thể ra trường giảng dạy, các hè sau trở lại trường sư phạm để hoàn chỉnh chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non. II. Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non: - Tên chương trình: chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non. - Đối tượng: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Số tiết: 320 tiết (Lý thuyết 290 tiết, thực tập 30 tiết). 1. Mục tiêu: 1.1. Phẩm chất: Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 1.2. Năng lực: - Có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non về các phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non. 1.3. Kỹ năng: - Biết giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh để tổ chức một số các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ. 2. Nội dung chương trình: + Chương trình đào tạo: 320 tiết (lý thuyết 290 tiết, thực tập 30 tiết). TT Môn Học Số Tiết 1 Đặc điểm cơ thể trẻ em ( Giải phẩu sinh lý trẻ) 20 2 Vệ sinh chăm sóc trẻ em MN (Vệ sinh trẻ em) 15 3 Dinh dưỡng (Dinh dưỡng trẻ em) 20 4 Tâm lý học trẻ em (Tâm lý trẻ em) 30 5 Phương pháp giáo dục âm nhạc (PPGD âm nhạc) 20 6 Giáo dục học mầm non (Giáo dục trẻ em) 30 7 Phòng bệnh an toàn và sơ cấp cứu (Bệnh học) 20 8 Phương pháp phát triển ngôn ngữ và giao tiếp với trẻ (PP 20 Phát triển NN) 9 Phương pháp làm quen với môi trường xung quanh cho trẻ MN (PP cho trẻ LQMTXQ) 20 10 Phương pháp làm quen với Toán (PP cho trẻ làm quen với biểu tượng Toán) 20 11 Phương pháp tạo hình cho trẻ (PP hướng dẫn hoạt động tạo hình) 20 12 Phương pháp làm quen tác phẩm VH cho trẻ MN (PP làm quen VH) 20 13 Phương pháp hướng dẫn một số bài tập vận động cho trẻ (Múa và PP vận động theo nhạc) 20 14 Hoạt động vui chơi (Làm đồ chơi) 15 15 Thực tập 30 3- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn và chương trình TCCN: Chương trình đào tạo ngắn hạn Chương trình đào tạo TCCN STT Tên môn học Số tiết STT Tên môn học Số tiết 1 Đặc điểm cơ thể trẻ em 20 1 GP Sinh lý trẻ 45 2 Vệ sinh chăm sóc trẻ MN 15 2 Vệ sinh trẻ em 30 3 Dinh dưỡng 3 Dinh dưỡng trẻ em 45 4 Tâm lý học trẻ em 4 Tâm lý trẻ em 45 5 Phương pháp GD âm nhạc 20 5 PPGD âm nhạc 45 6 Giáo dục học mầm non 30 6 Giáo dục trẻ em 60 7 Phòng bệnh an toàn và sơ cấp cứu 20 7 Bệnh học 45 8 Phương pháp phát triển ngôn ngữ và giao tiếp với trẻ 20 8 PP phát triển ngôn ngữ 45 9 PP làm quen môi trường xung quanh cho trẻ MN 20 9 PP làm quen môi trường xung quanh cho trẻ MN 45 10 PP làm quen với toán 10 10 PP cho trẻ làm quen biểu tượng Toán 45 11 PP tạo hình cho trẻ 20 11 PP hướng dẫn hoạt động tạo hình 45 12 PP làm quen tác phẩm VH cho trẻ MN 20 12 PP làm quen văn học 45 13 PP hướng dẫn một số bài tập vận động cho trẻ 20 13 Múa và PP vận động theo nhạc 45 14 Hoạt động vui chơi 15 14 Làm đồ chơi 30 15 Thực tập cuối khóa 30 15 Thực tập 6 tuần 16 Chính Trị 120 17 Tâm lý học đại cương 30 18 Giáo dục học đại cương 30 19 Tiếng anh 90 20 Giáo dục thể chất 90 21 Giáo dục quốc phòng 75 22 Toán cơ sở 30 23 Âm nhạc (nhạc lý) 30 24 Tin học 60 25 Tiếng việt 30 26 VH dân gian và VH thiếu nhi 30 27 PP dạy học tích hợp 30 28 Sức khỏe tâm thần 30 29 PPGD Thể chất 45 4- Giải pháp thực hiện: - Trên cơ sở chương trình đào tạo TCSP mầm non của trường CĐSP Kiên Giang với tổng số tiết là 1410 tiết đào tạo trong 4 học kỳ (2 năm), tôi dã xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn nêu trên với 320 tiết để thực hiện trong 2 tháng hè với bình quân mỗi ngày 6 tiết dạy gồm các môn học chuyên môn cơ bản nhất của chương trình với tỉ lệ số tiết từ 50% đến 66% số tiết qui định của chương trình đào tạo Trung cấp nhằm giúp người học sau khi hoàn thành học ngắn hạn có thể thực hiện được công tác giảng dạy tại các trường mầm non các huyện còn thiếu nhiều. - Đối tượng và khu vực tuyển sinh: do các phòng GD và ĐT ở các huyện còn thiếu nhiều giáo viên mầm non tuyển học sinh Tốt nghiệp THPT có hộ khẩu tại huyện để sau 2 tháng đào tạo trở về phục vụ tại huyện đã tuyển sinh. III. Kết luận: Chương trình được xây dựng để đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu thiếu giáo viên mầm non của một số huyện. Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn nhưng có tính liên thông để có thể tiếp tục đào tạo cho người học hoàn chỉnh chương trình Trung cấp Sư phạm Mầm non. Do đó chương trình được xây dựng nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách trước mắt đồng thời có thể đáp ứng được mục tiêu lâu dài của việc sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non của ngành giáo dục tỉnh nhà vì sau khi những người được đào tạo chương trình này hoàn chỉnh chương trình TCSP Mầm non có thể liên thông lên Đại học Sư phạm Mầm non. Tháng 5/2012 Người viết SKKN Lê Ngọc Diệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015. 2/ Công văn số 03/KH-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015. 3/ Chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp của trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang . đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu thiếu giáo viên mầm non của một số huyện. Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn nhưng có. Phòng Giáo dục chuyên ngahiệp – Đào tạo bồi dưỡng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Tên Đề Tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊN MẦM NON PHỤC VỤ YÊU CẦU PHỔ CẬP MẦM NON 5 TUỔI I chỉnh chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non. II. Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non: - Tên chương trình: chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI, skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI, skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

Từ khóa liên quan