Bài tập lớn nguyên lí thống kê: thống kê số lượng trẻ theo học tại trường mầm non tư thục Kid‘s Land qua 5 năm từ năm 2005 đến năm 2009

26 1,330 6
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 09:53

MỤC LỤCMỤC LỤC1LỜI MỞ ĐẦU2NỘI DUNG4I. KHÁI QUÁT:4II. TỔNG HỢP THÔNG TIN:4III. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA HIỆN TƯỢNG:11A. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian:111. Tốc độ phát triển:112. Tốc độ tănggiảm:133. Giá trị tuyệt đối của 1% tănggiảm:15B. Phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng:17IV. DỰ BÁO:21KẾT LUẬN24PHỤ LỤC26 LỜI MỞ ĐẦUThống kê học ra đời và phát triển từ nhu cầu thực tiễn của xã hội và là một trong những môn khoa học xã hội có lịch sử lâu dài nhất.Đó là một quá trình phát triển không ngừng từ đơn giản đến phức tạp, được rút dần thành lý luận khoa học và nay đã trở thành một môn khoa học độc lập.Ngày nay thống kê được coi là một trong những công cụ quản lý quan trọng, có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực khách quan , chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan Nhà nước trong việc đánh giá , dự báo tình hình hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời các con số thống kê cũng là những cơ sở quan trọng nhất để kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chính sách đó. Trên giác độ quản lý thống kê không những có vai trò đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, các nhân trong xã hội, mà còn phải xây dựng, cung cấp các phương pháp phân tích đánh giá các mặt lượng các hoạt động kinh tế xã hội của các tổ chức, đơn vị.Từ những ý nghĩa thiết thực trên, nhóm chúng em muốn làm bài tiểu luận này về tổng hợp thống kê số lượng trẻ theo học tại trường mầm non tư thục Kid‘s Land qua 5 năm từ năm 2005 đến năm 2009.Có thể nói vấn đề giáo dục là một trong những vấn đề được Nhà nước chú trọng và quan tâm hàng đầu cũng như thu hút được sự quan tâm lớn đối vời tất cả chúng ta, do điều kiện có hạn nên bài tiểu luận này chưa thể đưa ra những thông số trên quy mô lớn tuy nhiên cũng có thể cho ta thấy được quy mô và xu hướng hoạt động của một tổ chức thuộc lĩnh vựa giáo dục. Những số liệu này hoàn toàn do chúng em thu thập được qua quá trình tìm hiểu , xin cấp và xác minh thực tế.Bài tiểu luận này phần nào đó cho chúng ta nắm vững cách thức tiến hành hoạt động thống kê, phương thức, quy trình thực hiện như trong lý thuyết yêu cầu. Các hoạt động thống kê phải trải qua một quá trình gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau có liên quan chặt chẽ với nhau, từ điều tra thống kê đến tổng hợp thống kê và phân tích dự báo thống kê. Trong đó điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học với một kế hoạch thống nhất việc thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện cụ thể về thời gian và không gian. Tổng hợp thống kê là quá trình tập trung, chỉnh lý, hệ thống hóa các tài liệu thu thập được trong điều tra thống kê để làm cho các đặc trưng riêng biệt của từng đơn vị điều tra bước đầu chuyển thành những thông tin chung cảu toàn bộ hiện tượng nghiên cứu, làm cơ sở cho quá trình phân tích tiếp theo. Phân tích dự báo thông kê là việc nêu lên một cách bản chất và tính quy luật của hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội.Và từ các hoạt động trên ta có thể rút ra được rất nhiều ý nghĩa từ những con số tính toán được và quan trọng hơn là chúng ta có thể dự báo xu hướng phát triển của các con số để đưa ra kế hoạch làm việc, công tác khoa học và có hiệu quả. Điều này đối với mọi tổ chức cá nhân đều rất quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược mà cụ thể ở đây ta sẽ thực hiện hoạt động thống kê với lượng trẻ của trường mầm non tư thục Kid’s Land để thấy được quy mô, xu hướng phát triển từ đó có thể có được một tầm nhìn bao quát hoạch định phương án phát triển cho quản trị tổ chức của trường.Do điều kiện có hạn về nhiều mặt như kinh nghiệm cũng như số lượng ít ỏi về thành viên nên có thể bài tiểu luận còn có những thiếu xót, vì vậy rất mong sự thông cảm cảm của giáo viên bộ môn. NỘI DUNG I. KHÁI QUÁT:1. Nội dung:Với bài tập lớn này, nhóm em mong muốn điều tra thống kê các số liệu để đưa ra được những nhận xét, đánh giá về tình hình hoạt động của một trường mầm non tư thục thông qua các tiêu chí về: Tổng số trẻ biến động theo năm. Sự thay đổi trong mức học phí thu hàng năm của trường.2. Mục đích: Đưa ra cái nhìn khách quan về tình hình hoạt động của một trường mầm non tư thục. Qua các số liệu cùng phân tích thu được, các bậc phụ huynh có thể có những đánh giá ban đầu chính xác về Trường mầm non tư thục Kid’s Land qua đó có những quyết định đúng đắn trong việc gửi trẻ.3. Đối tượng, thời gian, không gian:Số liệu nghiên cứu được sử dụng trong bài là số liệu lấy từ Trường mầm non tư thục Kid’s Land (địa chỉ 121 phố Đông Các, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trong giai đoạn từ 12005 đến 122009.Số liệu có được là do nhóm em đã trực tiếp đến nơi gặp người cung cấp thông tin để tiến hành hoạt động thu thập, ghi chép số liệu và những thông tin cần thiết.4. Các phương pháp thống kê được sử dụng: Thu thập thông tin Tổng hợp thông tin Bảng, đồ thị thống kê Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian Dự đoán thống kêII. TỔNG HỢP THÔNG TIN:1. Nhóm tuổi:Nhìn chung, các trường mầm non thường chia các trẻ được nhận thành 6 nhóm tuổi để có thể tiện lợi hơn trong việc chăm sóc và xếp lịch: Nhóm 1: Nhóm cháo – trẻ từ 1 đến 1 tuổi rưỡi Nhóm 2: Nhóm cơm nát – trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi Nhóm 3: Nhóm cơm – trẻ từ 2 đến 3 tuổi Nhóm 4: Mẫu giáo bé – trẻ từ 3 đến 4 tuổi Nhóm 5: Mẫu giáo nhỡ – trẻ từ 4 đến 5 tuổi Nhóm 6: Mẫu giáo lớn – trẻ từ 5 đến 6 tuổi MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 4 I. KHÁI QUÁT: 4 II. TỔNG HỢP THÔNG TIN: 4 III. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA HIỆN TƯỢNG: 11 Α. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian: 11 1. Tốc độ phát triển: 11 2. Tốc độ tăng/giảm: 13 3. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng/giảm: 15 Β. Phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng: 16 IV. DỰ BÁO: 21 KẾT LUẬN 24 1 LỜI MỞ ĐẦU Thống kê học ra đời và phát triển từ nhu cầu thực tiễn của xã hội và là một trong những môn khoa học xã hội có lịch sử lâu dài nhất.Đó là một quá trình phát triển không ngừng từ đơn giản đến phức tạp, được rút dần thành lý luận khoa học và nay đã trở thành một môn khoa học độc lập. Ngày nay thống kê được coi là một trong những công cụ quản lý quan trọng, có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực khách quan , chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan Nhà nước trong việc đánh giá , dự báo tình hình hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời các con số thống kê cũng là những cơ sở quan trọng nhất để kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chính sách đó. Trên giác độ quản lý thống kê không những có vai trò đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, các nhân trong xã hội, mà còn phải xây dựng, cung cấp các phương pháp phân tích đánh giá các mặt lượng các hoạt động kinh tế xã hội của các tổ chức, đơn vị. Từ những ý nghĩa thiết thực trên, nhóm chúng em muốn làm bài tiểu luận này về tổng hợp thống kê số lượng trẻ theo học tại trường mầm non tư thục Kid‘s Land qua 5 năm từ năm 2005 đến năm 2009. Có thể nói vấn đề giáo dục là một trong những vấn đề được Nhà nước chú trọng và quan tâm hàng đầu cũng như thu hút được sự quan tâm lớn đối vời tất cả chúng ta, do điều kiện có hạn nên bài tiểu luận này chưa thể đưa ra những thông số trên quy mô lớn tuy nhiên cũng có thể cho ta thấy được quy mô và xu hướng hoạt động của một tổ chức thuộc lĩnh vựa giáo dục. Những số liệu này hoàn toàn do chúng em thu thập được qua quá trình tìm hiểu , xin cấp và xác minh thực tế. Bài tiểu luận này phần nào đó cho chúng ta nắm vững cách thức tiến hành hoạt động thống kê, phương thức, quy trình thực hiện như trong lý thuyết yêu cầu. Các hoạt động thống kê phải trải qua một quá trình gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau có liên quan chặt chẽ với nhau, từ điều tra thống kê đến tổng hợp thống kê và phân tích dự báo thống kê. Trong đó điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học với một kế hoạch thống nhất việc thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện cụ thể về thời gian và không gian. Tổng hợp thống kê là quá trình tập trung, chỉnh lý, hệ thống hóa các tài liệu thu thập được trong điều tra thống kê để làm cho các đặc trưng riêng biệt của từng đơn vị điều tra bước đầu chuyển thành những thông tin chung cảu toàn bộ hiện tượng nghiên cứu, làm cơ sở cho quá trình phân tích 2 tiếp theo. Phân tích dự báo thông kê là việc nêu lên một cách bản chất và tính quy luật của hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội. Và từ các hoạt động trên ta có thể rút ra được rất nhiều ý nghĩa từ những con số tính toán được và quan trọng hơn là chúng ta có thể dự báo xu hướng phát triển của các con số để đưa ra kế hoạch làm việc, công tác khoa học và có hiệu quả. Điều này đối với mọi tổ chức cá nhân đều rất quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược mà cụ thể ở đây ta sẽ thực hiện hoạt động thống kê với lượng trẻ của trường mầm non tư thục Kid’s Land để thấy được quy mô, xu hướng phát triển từ đó có thể có được một tầm nhìn bao quát hoạch định phương án phát triển cho quản trị tổ chức của trường. Do điều kiện có hạn về nhiều mặt như kinh nghiệm cũng như số lượng ít ỏi về thành viên nên có thể bài tiểu luận còn có những thiếu xót, vì vậy rất mong sự thông cảm cảm của giáo viên bộ môn. 3 NỘI DUNG I. KHÁI QUÁT: 1. Nội dung: Với bài tập lớn này, nhóm em mong muốn điều tra thống kê các số liệu để đưa ra được những nhận xét, đánh giá về tình hình hoạt động của một trường mầm non tư thục thông qua các tiêu chí về: - Tổng số trẻ biến động theo năm. - Sự thay đổi trong mức học phí thu hàng năm của trường. 2. Mục đích: - Đưa ra cái nhìn khách quan về tình hình hoạt động của một trường mầm non tư thục. - Qua các số liệu cùng phân tích thu được, các bậc phụ huynh có thể có những đánh giá ban đầu chính xác về Trường mầm non tư thục Kid’s Land qua đó có những quyết định đúng đắn trong việc gửi trẻ. 3. Đối tượng, thời gian, không gian: Số liệu nghiên cứu được sử dụng trong bài là số liệu lấy từ Trường mầm non tư thục Kid’s Land (địa chỉ 121 phố Đông Các, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trong giai đoạn từ 1/2005 đến 12/2009. Số liệu có được là do nhóm em đã trực tiếp đến nơi gặp người cung cấp thông tin để tiến hành hoạt động thu thập, ghi chép số liệu và những thông tin cần thiết. 4. Các phương pháp thống kê được sử dụng: - Thu thập thông tin - Tổng hợp thông tin - Bảng, đồ thị thống kê - Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian - Dự đoán thống kê II. TỔNG HỢP THÔNG TIN: 1. Nhóm tuổi: Nhìn chung, các trường mầm non thường chia các trẻ được nhận thành 6 nhóm tuổi để có thể tiện lợi hơn trong việc chăm sóc và xếp lịch: - Nhóm 1: Nhóm cháo – trẻ từ 1 đến 1 tuổi rưỡi - Nhóm 2: Nhóm cơm nát – trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi - Nhóm 3: Nhóm cơm – trẻ từ 2 đến 3 tuổi - Nhóm 4: Mẫu giáo bé – trẻ từ 3 đến 4 tuổi - Nhóm 5: Mẫu giáo nhỡ – trẻ từ 4 đến 5 tuổi - Nhóm 6: Mẫu giáo lớn – trẻ từ 5 đến 6 tuổi 4 Cách phân trẻ vào các nhóm như trên dựa vào các nghiên cứu về nhu cầu và sự phát triển của trẻ nhỏ để có thể có sự chăm sóc chu đáo nhất dành cho các trẻ được gửi tại trường mầm non. Trường mầm non tư thục được nghiên cứu trong bài cũng phân trẻ vào 6 nhóm như vậy. 5 Năm Nhóm T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 Trung bình 2005 1 2 0 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2.00 2 7 5 5 6 6 4 4 6 6 7 9 9 6.17 3 17 13 15 13 14 11 9 14 13 16 18 17 14.17 4 14 9 12 12 12 5 10 10 13 14 15 16 11.83 5 14 12 12 14 12 7 13 14 14 15 16 16 13.25 6 9 6 8 6 6 4 3 3 5 9 9 9 6.42 Tổng 63 45 53 53 52 33 42 49 53 63 70 70 53.83 2006 1 1 0 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2.25 2 6 8 9 8 7 5 6 7 7 9 10 11 7.75 3 12 14 15 16 16 12 11 14 16 18 20 20 15.33 4 8 12 12 12 13 4 8 11 12 12 14 13 10.92 5 9 12 14 13 9 5 10 10 11 12 16 15 11.33 6 6 8 9 9 8 3 3 4 4 7 8 8 6.42 Tổng 42 54 61 60 55 32 41 48 53 61 71 70 54.00 2007 1 3 0 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2.33 2 11 6 6 6 5 3 6 6 8 9 10 9 7.08 3 20 12 17 19 19 14 14 15 18 18 19 19 17.00 4 12 8 10 11 8 6 8 11 12 14 16 16 11.00 5 13 10 10 10 9 5 8 10 12 13 15 14 10.75 6 8 6 8 8 8 2 4 5 5 5 6 6 5.92 Tổng 67 42 52 56 51 33 43 50 58 61 69 67 54.08 2008 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2.42 2 9 4 5 6 6 3 4 7 7 8 10 11 6.67 3 19 13 14 16 16 12 14 14 16 16 18 18 15.50 4 14 8 9 10 11 7 10 10 10 12 13 13 10.58 5 15 10 12 14 14 10 12 12 15 15 17 17 13.58 6 6 5 6 6 6 3 4 4 5 5 7 7 5.33 Tổng 66 41 49 55 56 37 46 50 56 58 67 68 54.08 2009 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2.67 2 8 10 10 10 11 7 9 9 9 9 8 8 9.00 3 15 18 16 17 17 15 12 14 15 18 19 19 16.25 4 10 12 11 12 12 6 11 11 12 13 12 13 11.25 5 9 9 9 8 8 5 9 9 10 11 13 13 9.42 6 5 6 7 8 8 4 4 4 5 6 7 8 6.00 Tổng 49 58 56 58 59 40 48 50 53 59 61 64 54.58 6 Bảng 1: Số trẻ gửi tại trường mầm non tư thục Kid’s Land phân theo nhóm tuổi (giai đoạn 2005-2009) 2005 2006 2007 2008 2009 Nhóm 1 3.7% 4.2% 4.3% 4.5% 4.9% Nhóm 2 11.5% 14.4% 13.1% 12.3% 16.5% Nhóm 3 26.3% 28.4% 31.4% 28.7% 29.8% Nhóm 4 22.0% 20.2% 20.3% 19.6% 20.6% Nhóm 5 24.6% 21.0% 19.9% 25.1% 17.3% Nhóm 6 11.9% 11.9% 10.9% 9.9% 11.0% Bảng 2: Tỉ lệ trẻ phân theo nhóm tuổi tại trường mầm non tư thục Kid’s Land theo năm (2005-2009) Trung bình tỉ lệ trẻ phân theo nhóm được gửi tại trường mầm non tư thục Kid’s Land từ năm 2005 đến năm 2009 là: - Nhóm 1: = 4.32% - Nhóm 2: = 13.56% - Nhóm 3: = 28.92% - Nhóm 4: = 20.54% - Nhóm 5: = 21.58% - Nhóm 6: = 11.12% Biểu đồ 1: Tỉ lệ trẻ gửi theo các nhóm tại trường mầm non Kid’s Land Số trẻ được gửi đến trường mầm non Kid’s Land theo từng nhóm tuổi là không giống nhau. 7 - Nhóm 1 (1-1,5 tuổi) - nhóm có ít trẻ nhất (dao động từ 0 đến 3 cháu tại cùng một thời điểm). Điều này có thể lí giải là do tâm lí chung của các bậc phụ huynh luôn muốn tự tay chăm sóc con mình khi còn nhỏ như vậy, còn nếu có gửi trẻ thì sẽ gửi ở những bảo mẫu mình quen biết. - Nhóm 2 (1,5-2 tuổi) - nhóm đã có nhiều trẻ thuộc nhóm tuổi này được gửi đến trường mầm non Kid’s Land (13.56%) hơn so với nhóm thứ nhất. Theo khảo sát và tìm hiểu của nhóm em thì do khi các bé đến tuổi này, các bậc phụ huynh đã có thể tin tưởng hơn vào việc chăm sóc ở trường mầm non vì các bé đã cứng cáp hơn. Ngoài ra thì là các bé ở giai đoạn này cần nhiều sự chăm sóc hơn, sẽ không thuận tiện với cha mẹ các bé vì còn bận việc đi làm. - Nhóm 3 (2-3 tuổi) - đây là nhóm có số trẻ được gửi đông nhất tại trường mầm non Kid’s Land (28.92%). Các bé ở nhóm này đã thật sự phát triển hơn nhiều so với 2 nhóm đầu nên các bậc phụ huynh đã có thể hoàn toàn yên tâm gửi trẻ ở các trường mầm non tư thục. Bênh cạnh đó, các bé khi được gửi vào trường mầm non sẽ đi vào nề nếp và hòa đồng hơn so với việc chỉ ở nhà. - Nhóm 4 (3-4 tuổi) - nhóm này cũng chiếm một tỉ lệ lớn trong số trẻ được gửi tại trường mầm non Kid’s Land. Theo như thông tin được biết từ Hiệu trưởng trường mầm non Kid’s Land thì số trẻ thuộc nhóm này chủ yếu được duy trì từ các bé ở nhóm 3 lên và chỉ có một vài bé được gửi thêm vào. - Nhóm 5 (4-5 tuổi) - cũng giống như trên, chủ yếu các bé thuộc nhóm 5 ở trường mầm non Kid’s Land đều là từ các bé thuộc nhóm 4 lên. - Nhóm 6 (5-6 tuổi) - nhóm trẻ này thường chiếm tỉ lệ khá nhỏ trong số trẻ được gửi tại trường mầm non Kid’s Land. Theo tìm hiểu và được biết thì điều này là do các trẻ khi đến tuổi này thường được phụ huynh gửi vào các trường mẫu giáo công – nới các bé có điều kiện tiếp xúc tốt hơn để chuẩn bị vào lớp 1. 2. Xếp lớp: Thông thường, các trường mầm non sẽ chia trẻ các lớp theo 6 nhóm tuổi riêng biết để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu nuôi dạy trẻ. Tuy nhiên, vì Kid’s Land chỉ là một trường mầm non cỡ nhỏ với diện tích chỉ là 64m 2 (3 tầng nhà và 5 phòng cùng công trình phụ nên) nên việc chia nhỏ như trên rồi xếp thành 6 lớp là bất hợp lí. Thay vào đó, trường xếp trẻ thành 3 lớp như sau: - Nhóm 1, nhóm 2 chung 01 lớp - lớp Bé - Nhóm 3, nhóm 4 chung 01 lớp - lớp Nhỡ - Nhóm 5, nhóm 6 chung 01 lớp - lớp Lớn Có thể lí giải cho cách xếp lớp như trên theo một số lí do: - Tỉ lệ trẻ theo lứa tuổi là không đồng đều và có sự khác biệt rõ ràng. Có sự chênh lệch lớn giữa 2 nhóm thấp nhất (4.32% so với 13.56%) và giữa nhóm thấp nhất với nhóm có tỉ lệ lớn nhất (4.32% so với 28.92%). 8 - Số trẻ được gửi ở trường mầm non tư thục Kid’s Land thuộc nhóm 1 thường rất ít. Ngoài ra, nhóm 1 và nhóm 2 cũng có nhu cầu được chăm sóc khá giống nhau (trông cho các bé ăn, chơi, vệ sinh là chính) nên Kid’s Land cũng như nhiều trường mầm non tư thuc khác xếp 2 nhóm vào chung 1 lớp để có thể tiện chăm sóc. - Nhóm 3 và nhóm 4 đã có sự phát triển hơn so với các bé thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Các bé thuộc nhóm này (2 – 4 tuổi) đã có sự phát triển hơn về thể hình do đó các bé cũng hiếu động hơn và cũng có những yêu cầu về việc giáo dục nhiều hơn (ở lứa tuổi này, các bé bắt đầu được tập hát, múa). Nhu cầu về việc được chăm sóc của các bé do đó cũng khác. Chính vì vậy, cần phải xếp cho các bé thành 1 lớp riêng. - Nhóm 5 và nhóm 6 cũng được tách thành một lớp riêng. Đây là nhóm mà các trẻ đã có sự phát triển hơn hẳn so với các nhóm tuổi trước không chỉ về mặt thể hình mà cả về mặt ý thức. Đồng thời, các trẻ thuộc nhóm 6 cũng cần được tập làm quen với chữ cái và các con số để chuẩn bị cho việc vào lớp 1. 3. Số tiền thu hàng tháng: Năm học 2005 - 2006 2006-2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 Nhóm 1 1.7 1.7 1.8 1.8 2 Nhóm 2 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 Nhóm 3 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 Nhóm 4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 Nhóm 5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 Nhóm 6 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 Bảng 3: Số tiền thu hàng tháng tại trường mẫu giáo Kid’s Land theo năm học(đơn vị tính: triệu đồng) Ghi chú: - Số tiền thu hàng tháng bao gồm tiền học phí và tiền ăn 2 bữa (bữa trưa và bữa phụ sau giờ ngủ trưa) của trẻ tại trường mầm non Kid’s Land. - Việc nâng số tiền đóng hàng tháng của trẻ được tiến hành vào đầu năm học (tháng 9 hàng năm) và duy trì liên tục trong học đó. Số tiền trung bình trường mầm non Kid’s Land thu ở mỗi nhóm tuổi là: - Nhóm 1: = 1.8 - Nhóm 2: = 1.7 - Nhóm 3: = 1.6 - Nhóm 4: = 1.6 - Nhóm 5: = 1.5 - Nhóm 6: = 1.5 9 Biểu đồ 2: Số tiền thu hàng tháng (trung bình 5 năm học từ 2006 đến 2010) với mỗi nhóm trẻ khác nhau tại trường mầm non Kid’s Land Số tiền mà trường mầm non Kid’s Land thu đối với các nhóm tuổi là khác nhau và tỉ lệ nghịch với độ tuổi: - Nhóm 1 là nhóm thu hàng tháng nhiều nhất với số tiền trung bình trong vòng 5 năm là 1.8 triệu vnđ. Điều này là do các trẻ nhỏ cần được chăm sóc và quan tâm nhiều hơn do đó mức học phí cùng mức tiền ăn thu của nhóm này là lớn nhất. - Số tiền thu hàng tháng của các nhóm còn lại giảm dần khi độ tuổi của nhóm tăng. Tuy nhiên, nhóm 3 và nhóm 4 sẽ thu cùng một mức tiền hàng tháng (1.6 triệu vnđ), nhóm 5 và nhóm 6 sẽ thu cùng một mức tiền hàng thàng (1.5 triệu vnđ) bởi lẽ các trẻ thuộc mỗi cặp nhóm này sẽ được phân vào cùng một lớp và được chăm sóc gần như nhau. Nhận xét: Mức thu học phí của trường mầm non Kid’s Land là mức thu học phí bình thường so với các trường mầm non tư thục khác và phù hợp với mức cơ sở vật chất của trường. 4. Đội ngũ giáo viên: - Trường mầm non tư thục Kid’s Land được thành lập vào tháng 8 năm 2003 và từ đó đến nay không có sự thay đổi về mặt nhân sự gồm: + 01 hiệu trưởng + 01 cô nuôi phụ trách nấu ăn. + 07 giáo viên phụ trách 3 lớp (02 giáo viên lớp Bé, 02 giáo viên lớp Nhỡ và 03 giáo viên lớp Lớn) Năm học 2005 - 2006 2006-2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 10 [...]... hàm xu thế theo thời gian của lượng trẻ trong trường tính từ năm 20 05 đến năm 2009 Năm Lượng trẻ 20 05 53.83 2006 54 2007 54 .08 2008 54 .08 2009 54 .58 - Cách 1: ta sẽ đặt t theo thứ tự từ 1 đến n: Năm Số lượng trẻ (y) t t2 ty 20 05 53.83 1 1 53 .83 2006 54 2 4 108 2007 54 .08 3 9 162.24 2008 54 .08 4 16 216.32 2009 54 .58 5 25 272.9 ∑ 270 .57 15 55 813.29 Hệ phương trình để xác định các tham số: Thay... của 1% tăng giảm năm thứ i δi = yi – yi-1 Lượng trẻ: ● Ta có bảng số liệu sau: 15 Năm 20 05 2006 2007 2008 2009 Lượng trẻ trung bình 53 .83 54 54 .08 54 .08 54 .58 ai (%) - 0.3 0.2 0 0.9 δi ( trẻ ) - 0.17 0.08 0 0 .5 Năm 20 05 2006 2007 2008 2009 Lượng trẻ trung bình 53 .83 54 54 .08 54 .08 54 .58 gi (trẻ) - 0 .56 7 0.4 0 0 .55 5 Từ các số liệu trên ta tính được: g2006 = δ2006 / a2006 = 0.17/0.3 = 0 .56 7 g2007 = δ2007... dựng hàm xu thế theo thời gian của mức học phí của trường mầm non tư thục Kid’s Land tính từ năm 20 05 đến năm 2009 Năm Lượng trẻ 20 05 1 .52 2006 1 .52 2007 1.62 2008 1.62 2009 1.82 - Cách 1: ta sẽ đặt t theo thứ tự từ 1 đến n: Năm Mức học phí (y) t t2 yt 20 05 1 .52 1 1 1 .52 2006 1 .52 2 4 3.04 2007 1.62 3 9 4.86 2008 1.62 4 16 6.48 2009 1.82 5 25 9.1 ∑ 8.08 15 55 25 Hệ phương trình để xác định các... 0.08 + 0 + 0 .5 ) / 4 = 0.18 75 (trẻ) => Dự đoán lượng trẻ được gửi tại trường: + Năm 2010 là: y2010 = 54 .58 + 0.18 75* 1 = 54 .76 75 (trẻ) + Năm 2011 là: y2011 = 54 .58 + 0.18 75* 2 = 54 . 955 (trẻ) Vậy bằng phương pháp này ta có thể dự đoán lượng trẻ trong trường sẽ theo học năm 2010 sẽ là 54 .76 75 (trẻ) và năm 2011 sẽ là 54 . 955 (trẻ) - Dựa vào ngoại suy hàm xu thế: - Cách 1: Đặt t theo thứ tự từ 1 đến n Ta có... quy: y = 53 .64 + 0. 158 t + Dự đoán cho năm 2010 => t= 6 21 Số lượng trẻ dự tính tăng trong năm 2010: y2010 = 53 .64 + 0. 158 * 6 = 54 .58 8 (trẻ) + Dự đoán cho năm 2011 => t= 7 Số lượng trẻ dự tính tăng trong năm 2011: y2011 = 53 .64 + 0. 158 * 7 = 54 .746 (trẻ) Vậy bằng phương pháp này ta có thể dự đoán số lượng trẻ được gửi tại trường mầm non tư thục Kid’s Land trong năm học 2010 sẽ là 54 .58 8 (trẻ) và năm 2011... Lượng trẻ: - Tốc độ phát triển liên hoàn: Năm 20 05 2006 2007 2008 2009 Lượng trẻ trung bình 53 .83 54 54 .08 54 .08 54 .58 Bảng 5: Số trẻ trung bình được gửi tại trường mầm non Kid’s Land qua các năm (20 05- 2009) Ký hiệu: ti: tốc độ phát triển liên hoàn năm thứ i yi: lượng trẻ trung bình năm thứ i Áp dụng công thức ti = yi / yi-1 ta có: t2006 = y2006 / y20 05 = 54 /53 .83 = 1.003 t2007 = y2007 / y2006 = 54 .08 /54 ... 54 .746 (trẻ) - Cách 2: Ta có phương trình : y’ = 54 .114 + 0. 058 t’ + Dự đoán cho năm 2010 => t’ =3 Số lượng trẻ dự tính tăng trong năm 2010: y = 54 .114 + 0. 058 *3 = 54 .288 (trẻ) + Dự đoán cho năm 2010 => t’ =4 Số lượng trẻ dự tính tăng trong năm 2011 : y = 54 .114 + 0. 058 *4 = 54 .346 (trẻ) Vậy bằng phương pháp này ta có thể dự đoán số lượng trẻ được gửi tại trường mầm non tư thục Kid’s Land trong năm học. .. a2007 =0.08/0.2 = 0.4 g2009 = 2009 / a2009 =0 .5/ 0.9 = 0 .55 5 Ta có được bảng sau: Bảng 11: Ý nghĩa của 1% tăng/giảm trong lượng trẻ được gửi tại trường mầm non tư thục Kid’s Land theo năm (20 05- 2009) ● Mức học phí: Ta có bảng số liệu sau: Năm 20 05 2006 2007 2008 2009 Mức học phí trung bình (triệu đồng) 1 .52 1 .52 1.62 1.62 1.82 ai (%) - 0 6.6 0 12.3 δi (triệu đồng) - 0 0.1 0 0.2 Từ các số liệu trên ta tính... a2009 = 1.009 – 1 = 0.009 => 0.9% - Tốc độ tăng/giảm định gốc: 13 Ký hiệu: Ai : Tốc độ tăng giảm định gốc năm thứ i Ti : Tốc độ phát triển định gốc năm thứ i Năm 20 05 2006 2007 2008 2009 Lượng trẻ trung bình 53 .83 54 54 .08 54 .08 54 .58 Ti - 1.003 1.0 05 1.0 05 1.013 Ai - 0.003 0.0 05 0.0 05 0.013 Bảng 8: Tốc độ tăng/giảm định gốc của lượng trẻ được gửi tại trường mầm non tư thục Kid’s Land theo năm (20 05- 2009) ... tăng/giảm liên hoàn: Ký hiệu ai : tốc độ tăng liên hoàn năm thứ i ti : tốc độ phát triển liên hoàn năm thứ i Năm 20 05 2006 2007 2008 2009 Lượng trẻ trung bình 53 .83 54 54 .08 54 .08 54 .58 ti - 1.003 1.001 1 1.009 ai - 0.003 0.001 0 0.009 Bảng 7: Tốc độ tăng/giảm liên hoàn của lượng trẻ được gửi tại trường mầm non tư thục Kid’s Land theo năm (20 05- 2009) Công thức : ai = ti – 1 ( ti tính bằng lần ) = ti . một cách bản chất và tính quy luật của hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội. Và từ các hoạt động trên ta có thể rút ra được rất nhiều ý nghĩa từ những con số tính toán được và quan trọng hơn. giáo nhỡ – trẻ từ 4 đến 5 tuổi - Nhóm 6: Mẫu giáo lớn – trẻ từ 5 đến 6 tuổi 4 Cách phân trẻ vào các nhóm như trên dựa vào các nghiên cứu về nhu cầu và sự phát triển của trẻ nhỏ để có thể có sự chăm. Bênh cạnh đó, các bé khi được gửi vào trường mầm non sẽ đi vào nề nếp và hòa đồng hơn so với việc chỉ ở nhà. - Nhóm 4 (3-4 tuổi) - nhóm này cũng chiếm một tỉ lệ lớn trong số trẻ được gửi tại trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn nguyên lí thống kê: thống kê số lượng trẻ theo học tại trường mầm non tư thục Kid‘s Land qua 5 năm từ năm 2005 đến năm 2009, Bài tập lớn nguyên lí thống kê: thống kê số lượng trẻ theo học tại trường mầm non tư thục Kid‘s Land qua 5 năm từ năm 2005 đến năm 2009, Bài tập lớn nguyên lí thống kê: thống kê số lượng trẻ theo học tại trường mầm non tư thục Kid‘s Land qua 5 năm từ năm 2005 đến năm 2009, II. TỔNG HỢP  THÔNG TIN:,  Tốc độ phát triển:,  Giá trị tuyệt đối của 1% tăng/giảm:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn