Luận văn công nghệ môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

99 906 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 08:56

Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. Sự cần thiết của đề tài : Đi cùng xu hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, quá trình đô thò hóa cũng đang diễn ra hết sức mạnh mẽ cả về tốc độ lẫn quy mô, về số lượng lẫn chất lượng. Nhưng bên cạnh những mặt tích cực đó, đất nước chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức vô cùng to lớn, đó chính là tình trạng ô nhiễm môi trừơng-mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại. Quá trình đô thò hóa đã dẫn đến tình trạng các vùng đất tự nhiên trước đây biến thành các khu dân cư, các cơ sở hạ tầng hay các công trình nhân tạo làm cho các khoảng trống chứa rác không còn nữa, vấn đề đổ bỏ rác trở nên vô cùng cấp bách ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống con người. Ngày nay rác thải không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn đa dạng về thành phần, do đó điều cần thiết chúng ta nên làm là tìm ra một giải pháp tốt nhất, hợp lý nhất để quản lý rác. Nha Trang là một thành phố cấp II , đây được coi là trung tâm kinh tế , văn hóa, giáo dục, thương mại của Khánh Hòa, đặc biệt Nha Trang là một thành phố du lòch nổi tiếng trong nước và khắp thế giới. Nha Trang có tổng dân số khoảng 363.414 người với hơn 350.000 khách vãng lai, do được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện tự nhiên, tài nguyên khoáng sản nên Nha Trang đã sớm phát triển về mọi mặt. Bên cạnh sự phát triển đó là sự gia tăng rất nhanh về khối lượng rác, tốc độ tăng trung bình hằng năm là 11,7%, do đó với quan điểm quản lý rác cổ điển như hiện nay tại thành phố Nha Trang, hệ thống quản lý rác chính quy đã không còn đủ khả năng đảm đương hết công việc của mình, dẫn đến khối lượng rác chưa SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 1 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ được thu gom và xử lý còn khá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Vì thế yêu cầu đặt ra là phải có một giải pháp tốt hơn, phù hợp hơn để quản lý lượng rác thải đang gia tăng mạnh như hiện nay. Nhận đònh được vấn đề nóng bỏng này, đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa” đã được chọn làm luận văn tốt nghiệp Khoa môi trường và Công nghệ Sinh học trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TpHCM. 1.2. Mục đích của đề tài : Trên cơ sở khảo sát thu thập số liệu, kết hợp với tài liệu sẵn có trong những nghiên cứu gần đây ở TP.Nha Trang_tỉnh Khánh Hòa, đồ án tập trung giải quyết những vấn đề sau: • Đánh giá hiện trạng CTR sinh hoạt trên đòa bàn Tp.Nha Trang • Đưa ra các giải pháp cải thiện hệ thống quản lý CTR sinh hoạt tại Tp.Nha Trang. Đề tài nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý CTR , giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTR gây ra. 1.3. Nội dung nghiên cứu : • Tổng quan về CTR • Sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế_xã hội và môi trường TP.Nha Trang. • Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP.Nha Trang. • Đánh giá hiện trạng CTR sinh hoạt trên đòa bàn TP. Nha Trang. • Đề xuất các giải pháp quản lý CTR sinh hoạt tại Tp.Nha Trang. SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 2 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ • Kết luận – kiến nghò. 1.4. Phương pháp nghiên cứu : 1.4.1.Phương pháp luận : Dựa vào hiện trạng diễn biến môi trường, các dữ liệu môi trường cơ sở phải được nghiên cứu, thu thập chính xác, khách quan. Từ đó, đánh giá phương án thực hiện cần thiết nhằm đem lại hiệu quả cao cho công tác quản lý môi trường. Trong những năm gần đây, với sự gia tăng dân số, tốc độ đô tò hóa, tăng trưởng kinh tế diễn ra mạnh mẽ tại Nha Trang là tiền đề cho nguồn phát sinh CTR sinh hoạt ngày càng gia tăng cả về khối lượng và đa dạng về thành phần. Do đó, CTR sinh hoạt đã và đang xâm phạm mạnh vào các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường gây ảnh hưởng tiêu cực đến vẻ mỹ quan đô thò, gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người nếu không được quản lý và xử lý thích hợp. Với khối lượng phát sinh lớn, việc thu gom và xử lý CTR sinh hoạt đang gây nhiều khó khăn cho công ty môi trường đô thò, lượng CTR chưa được thu gom và xử lý triệt để đang là mối đe doạ lớn đến đời sống nhân dân, đây chính là vấn đề môi trường mà các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý đô thò luôn quan tâm và tìm cách giải quyết. 1.4.2. Phương pháp cụ thể :  Thu thập tài liệu liên quan : tham khảo tài liệu của nhiều tác giả, từ các báo cáo khoa học.  Thu thập tài liệu, số liệu tại công ty Môi trường đô thò TP.Nha Trang; UBND tỉnh Khánh Hòa. SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 3 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ  Khảo sát thực tế tại TP.Nha Trang, phát phiếu thăm dò tại xã Vónh Lương để nắm rõ tình hình quản lý rác tại thành phố.  Phân tích, tổng hợp : trên cơ sở thông tin cần thiết được thu thập, quan sát, điều tra ta tiến hành phân tích, chọn lọc rồi tổng hợp một cách logic, có hệ thống phù hợp với mục tiêu và nội dung đề ra.  Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lónh vực quản lý CTR. 1.5. nghóa khoa học của đề tài : Giải quyết ô nhiễm môi trường là vấn đề cấp bách và cần thiết, do đó việc đánh giá tác động môi trường là một công cụ khoa học kỹ thuật nhằm phân tích, dự báo các tác động có lợi, có hại trực tiếp hay gián tiếp, trước mắt và lâu dài góp phần hạn chế các tác động tiêu cực. Tìm ra giải pháp thích hợp cho công tác quản lý CTR sinh hoạt trên đòa bàn TP.Nha Trang trên cơ sở đề xuất các biện pháp phân loại rác tại nguồn, thu gom hiệu quả, triệt để lượng CTR phát sinh hằng ngày Qua đó ta thấy được việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là vô cùng quan trọng nhất là trong thời đại công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. 1.6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài : Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về CTR sinh hoạt của riêng TP. Nha Trang. Do giới hạn về thời gian nên đề tài chỉ đi sâu vào hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của thành phố. Qúa trình thực hiện dựa trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu, tổng hợp để làm rõ các vấn đề cần quan tâm. SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 4 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Để có cơ sở khoa học cho việc đánh giá và đề ra giải pháp cho Tp Nha Trang, trong chương này trình bày các khái niệm cơ bản và những vấn đề lý thuyết về chất thải rắn đô thò. 2.1 khái niệm về chất thải rắn Chất thải rắn (Solid Waste) là tòan bộ các loại vật chất được con người loại bỏ trong các hoạt động kinh tế xã hội của mình ( bao gồm các hoạt động sản xuất, các hoạt động sống và duy trì sự tồn tại của cộng đồng …) trong đó quan trọng nhất là các loại chất thải sinh ra từ các hoạt động sản xuất và hoạt động sống. Rác là thuật ngữ được dùng để chỉ chất thải rắn có hình dạng tương đối cố đònh, bò vứt bỏ từ hoạt động của con người. Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt là một bộ phận của chất thải rắn, được hiểu là chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động thường ngày của con người. Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải phát sinh từ các quá trình sinh hoạt của các hộ gia đình, các chợ, khu thương mại, cơ quan, trường học, công viên… 2.2 . Các nguồn phát sinh chất thải rắn : Các nguồn chủ yếu phát sinh CTR đô thò bao gồm : + Từ các khu dân cư (chất thải sinh hoạt) ( loại CTR phát sinh bao gồm chất thải thực phẩm, giấy, bía cứng, nhựa dẻo, đồ da ,đồ gỗ, thủy tinh, nhôm, kim loại, rác đường phố, chất thải sinh hoạt nguy hại…) + Từ các trung tâm thương mại + Từ các công sở, trường học, công trình công cộng SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 5 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ + Từ các dòch vụ đô thò, sân bay + Từ các hoạt động công nghiệp + Từ các hoạt động xây dựng đô thò + Từ các trạm xử lý nước thải và từ các đường ống thoát nước của thành phố 2.3. Phân loại chất thải rắn : Việc phân loại chất thải rắn là một công việc khá phức tạp bởi sự đa dạng về chủng loại, thành phần và tính chất của chúng. Có nhiều cách phân loại khác nhau nhằm mục đích chung là có biện pháp xử lý thích đáng, gia tăng khả năng tái chế và tái sử dụng lại các vật liệu trong chất thải nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường. CTR đa dạng vì vậy có nhiều cách phân loại khác nhau như : • Phân loại theo công nghệ quản lý_xử lý : Phân loại CTR theo dạng này người ta chia làm các chất cháy được, các chất không cháy được, các chất hỗn hợp Bảng 2.1: Phân loại theo công nghệ xử lý Thành phần Đònh nghóa Thí dụ 1.Các chất cháy được: - Giấy - Hàng dệt - Rác thải - Co,û rơm, gỗ củi - Các vật liệu làm từ giấy. - Có nguồn gốc từ sợi. - Các chất thải ra từ đồ ăn, thực phẩm. - Các thực phẩm và vật liệu được chế tạo từ gỗ, tre. - Các túi giấy, các mảnh bìa, giấy vệ sinh, … - Vải len, … - Các rau quả, thực phẩm, … - Đồ dùng bằng gỗ như bàn ghế, vỏ dừa,… SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 6 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ - Chất dẻo - Da và cao su - Các vật liệu và sản phẩm từ chất dẻo. - Các vật liệu và sản phẩm từ thuộc da và cao su. - Phim cuộn, bòch nilon,… - Túi xách da, cặp da, vỏ ruột xe,… 2.Các chất không cháy được: - Kim loại sắt - Kim loại không phải sắt. - Thuỷ tinh - Đá và sành sứ - Các loại vật liệu và sản phẩm được chế tạo từ sắt. - Các kim loại không bò nam châm hút. - Các vật liệu và sản phẩm chế tạo bằng thuỷ tinh. - Các vật liệu không cháy khác ngoài kim loại và thuỷ tinh. - Hàng rào, da, nắp lọ, … - Vỏ hộp nhôm, đồ đựng bằng kim loại,… - Chai lọ, đồ dùng bằng thuỷ tinh, bóng đèn,… - Vỏ trai, ốc, gạch, đá, gốm sứ, … 3.Các chất hỗn hợp - Tất cả các vật liệu khác không phân loại ở phần 1 và 2 đều thuộc loại này. - Đá, đất, cát (Nguồn:Bảo vệ Môi trường trong xây dựng cơ bản, Lê Văn Nãi, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thật,1999) • Phân loại theo quan điểm thông thường: Rác thực phẩm: bao gồm phần thừa thải, không ăn được sinh ra trong quá trình lưu trữ, chế biến, nấu ăn, … Đặc điểm quan trọng của loại rác này là phân SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 7 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ huỷ nhanh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Quá trình phân huỷ thường gây ra mùi hôi khó chòu. Rác bỏ đi : bao gồm các chất cháy được và không cháy được, sinh ra từ các hộ gia đình, công sở, hoạt động thương mại, … Các chất cháy được như giấy, plastic, vải, cao su, da, gỗ, … và chất không cháy được như thủy tinh, vỏ hộp kim loại, … Tro xỉ: vật chất còn lại trong quá trình đốt củi, than, rơm, rạ, lá,… ở các hộ gia đình, công sở, nhà hàng, nhà máy, xí nghiệp,… Chất thải xây dựng và phá huỷ công trình: chất thải từ quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở tư nhân, công trình thương mại và những công trình khác gọi là chất thải xây dựng. Chất thải này bao gồm: bụi, đá, bê tông, gạch, gỗ, đường ống, dây điện, khối lượng của chúng rất khó tính toán. Chất thải từ nhà máy xử lý: chất thải này có từ hệ thống xử lý nước thải, nước, nhà máy xử lý chất thải công nghiệp. Thành phần chất thải loại này đa dạng và phụ thuộc vào bản chất của quá trình xử lý. Chất thải này thường là chất thải rắn hoặc bùn (nước chiếm 25 – 95%) Chất thải nông nghiệp: vật chất loại bỏ từ các hoạt động nông nghiệp như gốc rơm rạ, cây trồng, chăn nuôi,… Chất thải nguy hại: bao gồm chất thải hoá chất, sinh học dễ cháy, dễ nổ hoặc mang tính phóng xạ theo thời gian có ảnh hưởng đến đời sống con người, động vật, thực vật. Những chất thải này thường xuất hiện ở thể lỏng, khí và rắn. Đối với chất thải loại này thì việv thu gom, xử lý phải hết sức thận trọng. 2.4 Tốc độ phát sinh chất thải tắn : SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 8 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ Việc tính toán tốc độ phát sinh CTR là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quản lý rác thảibởi từ đó ta có thể xác đònh được lượng rác phát sinh trong tương lai ở một khu vực để có kế hoạch quản lý. Người ta sử dụng một số loại phân tích sau đây để đònh lượng rác thải ở một khu vực : + Đo khối lượng + Phân tích thống kê + Dựa trên các đơn vò thu gom rác ( vd:thùng chứa ) + Phương pháp xác đònh tỉ lệ rác thải + Tính cân bằng vật chất. Hình 2.1 : Sơ đồ tính cân bằng vật chất Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phát sinh CTR : • Sự phát triển kinh tế và nếp sống : Các nghiên cứu cho thấy sự phát sinh chất thải liên hệ trực tiếp với phát triển kinh tế của một cộng đồng. Lượng chất thải sinh hoạt đã được ghi nhận là có giảm đi khi có sự suy giảm về kinh tế( rõ nhất là rong thời gian khủng hoảng của thế kỷ 17 ).Phần trăm vật liệu đóng gói ( đặc biệt là túi nilon ) đã tăng SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 9 Nhà máy Xí nghiệp Lượng vào (Nguyên liệu+nhiên liệu ) Lượng rác thải Lượng ra Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS. CHẾ ĐÌNH LÝ lên trong 3 thập kỷ qua và tương ứng là tỷ trọng khối lượng ( khi thu gom ) của chất thải cũng giảm đi. • Mật độ dân số : Các nghiên cứu xác minh rằng khi mật độ dân số tăng lên, nhà chức trách sẽ phải thải bỏ nhiều rác thải hơn, nhưng không phải rằng dân số ở cộng đồng có mật độ cao hơn sản sinh ra nhiều rác thải hơn mà là dân số ở cộng đồng có mật độ thấp có các phương pháp khác chẳng hạn như làm phân compost trong vườn hay đốt rác sau vườn. • Sự thay đổi theo mùa : Trong những dòp như lễ giáng sinh, tết âm lòch ( tiêu thụ đỉnh điểm ) và cuối năm tài chính ( tiêu thụ thấp ) thì sự thay đổi về lượng rác thải đã được ghi nhận. • Tần số và phương pháp thu gom : Vì các vấn đề này nảy sinh đối với rác thải trong và quanh nhà, các gia đình sẽ tìm cách khác để thải rác. Người ta phát hiện rắng nếu tần số thu gom rác thải giảm đi, với sự thay đổi giữa các thùng 90 lít sang các thùng di động 240 lít lượng rác thải đã tăng lên đặc biệt là rác thải vườn. Do đó vấn đề rất quan trọng trong việc xác đònh lượng rác phát sinh kông chỉ từ lượng rác được thu gom mà còn xác đònh lượng rác được vận chuyển thẳng ra khu chôn lấp, vì rác thải vườn đã từng được xe vận chuyển đến nơi chôn lấp. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như : dư luận, ý thức cộng đồng…Theo dự án môi trường Việt Nam Canada ( Viet Nam Canada Environment Project ) thì tốc độ phát sinh rác đô thò ở Việt Nam như sau : + Rác thải khu dân cư ( Residential wastes ) : 0,3_0,6 Kg/người/ngày SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 10 [...]... TP .Nha Trang bao gồm hiện trạng chất lượng môi trường SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 28 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS CHẾ ĐÌNH LÝ không khí, hiện trạng chất lượng môi trường nước, ảûnh hưởng của rác thải tới chất lượng môi trường TP .Nha Trang và đònh hướng quy hoạch phát triển TP .Nha Trang đến năm 2020 3.1 đặc điểm tự nhiên: 3.1.1 Vò trí đòa lý : Thành phố Nha Trang nằm sát bờ biển Đông, có tọa độ đòa lý 12,15°... kích thước cơ học 2.7.1.1 Phân loại chất thải: Phân loại chất thải là quá trình tách riêng biệt các thành phần có trong chất thải rắn sinh hoạt, nhằm chuyển chất thải từ dạng hỗn tạp sang dạng tương đối đồng nhất Quá trình này cần thiết để thu hồi những thành phần có thể tái sinh có trong chất thải rắn sinh hoạt, tách riêng những thành phần mang tính nguy hại và những thành phần có khả năng thu hồi năng... pháp xử lý chất thải rắn rẻ tiền nhất đối với những nơi có thể sử dụng đất - Đầu tư ban đầu thấp so với những phương pháp khác - BCL là một phương pháp xử lý chất thải rắn triệt để không đòi hỏi các quá trình xử lý khác như xử lý cặn, xử lý các chất không thể sử dụng, loại bỏ độ ẩm (trong các phương pháp thiêu rác, phân hủy sinh học…) Nhược điểm: - Các BCL đòi hỏi diện tích đất đai lớn, một thành phố. .. giải pháp quản lý chất thải rắn rất cần thiết phải hiểu rõ đặc điểm của thành phố Trong chương này trình bày một số thông tin cơ bản về đặc điểm kinh tế xã hội của thành phố Nha Trang Nội dung trình bày gồm đặc điểm môi trường tự nhiên như: vò trí đòa lý, đặc điểm đòa hình, khí hậu, đòa chất thổ nhưỡng, hệ thực vật; đặc điểm thuỷ văn; đặc điểm kinh tế xã hội; hiện trạng môi trường trên đòa bàn TP .Nha. .. phương pháp xử lý chất thải rắn cần xem xét các yếu tố sau: - Thành phần tính chất chất thải rắn sinh hoạt - Tổng lượng chất thải rắn cần được xử lý - Khả năng thu hồi sản phẩm và năng lượng SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 19 Đồ án tốt nghiệp - GVHD:TS CHẾ ĐÌNH LÝ Yêu cầu bảo vệ môi trường 2.7.1 Phương pháp xử lý cơ học : Phương pháp xử lý cơ học bao gồm các phương pháp cơ bản: - Phân loại - Giảm thể tích... cùng là các chất giàu dinh dưỡng như axit hữu cơ, nitơ, các hợp chất amon và một số khí như CO2, CH4 Như vậy về thực chất chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn đô thò vừa là phương pháp tiêu hủy sinh học, vừa là biện pháp kiểm soát các thông số chất lượng môi trường trong quá trình phân hủy chất thải khi chôn lấp Phương pháp này được nhiều đô thò trên thế giới áp dụng trong quá trình xử lý rác thải Thí... thể thu hồi khí methane có thể đốt và cung cấp nhiệt 2.7.4 Phương pháp tái chế : SVTH: TRẦØN THANH TRÚC Trang 26 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS CHẾ ĐÌNH LÝ Tái chế là hoạt động thu hồi lại từ chất thải các thành phần có thể sử dụng để chế biến thành các sản phẩm mới sử dụng lại cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất Công nghệ tái chế phù hợp với rác khối lượng lớn và nguồn thải rác có đời sống cao Ưu điểm:... tối đa vấn đề ô nhiễm do nước rác, có hiệu quả cao đối với chất thải có chứa vi trùng dễ lây nhiễm và các chất độc hại Năng lượng phát sinh khi đốt rác có thể tận dụng cho các lò hơi, lò sưởi hoặc các ngành công nghiệp cần nhiệt và phát điện Nhược điểm: Khí thải từ các lò đốt có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các vấn đề phát thải chất ô nhiễm dioxin trong quá trình thiêu đốt các thành phần... lượng thấp chứa CO, CO 2, H2, CH4 và N2, hắc in chứa C và chất trơ chứa sẵn trong nhiên liệu và chất lỏng giống như dầu nhiệt phân 2.7.3 Phương pháp xử lý sinh học 2.7.3.1 Ủ rác thành phân compost : Ủ sinh học (compost) có thể được coi như là quá trình ổn đònh sinh hóa các chất hữu cơ để thành các chất mùn Với thao tác sản xuất và kiểm soát một cách khoa học tạo môi trường tối ưu đối với quá trình Quá... xây dựng, ngành sửa chữa và chế tạo tàu biển, ngành sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu Cả thành phố có hơn 700 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 89 cơ sở công nghiệp xây dựng cơ bản, 189 thương nghiệp khách sạn, nhà hàng và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lónh vực khác 3.2.2 Đặc điểm xã hội: Qua ngót một trăm năm hình thành và phát triển, Thành phố Nha Trang từ một điểm dân . cao hiệu quả trong công tác quản lý CTR , giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTR gây ra. 1.3. Nội dung nghiên cứu : • Tổng quan về CTR • Sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế_xã hội và môi trường. tiến hành phân tích, chọn lọc rồi tổng hợp một cách logic, có hệ thống phù hợp với mục tiêu và nội dung đề ra.  Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lónh vực quản lý CTR. 1.5. nghóa khoa học. gom. Bảng2.5 : các loại thùng chứa sử dụng với các hệ thống thu gom khác nhau Xe Kiểu thùng chứa Dung tích ( yd 3 ) Hệ thống tùng chứa di động Xe nâng Xe sàn nghiêng Xe có tời kéo Sử dụng với bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn công nghệ môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Luận văn công nghệ môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Luận văn công nghệ môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN, 1 khái niệm về chất thải rắn, Bãi chôn lấp rác vệ sinh :, Chương 3 : GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ_XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG TP.NHA TRANG, Chương 4 : CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TP. NHA TRANG, Chương 5 : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI TP.NHA TRANG, Chương 6 : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TP.NHA TRANG, Bảng 6.2 : Dự báo khối lượng chất thải rắn đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm