Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt

19 887 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 11:00

KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Sinh viên: Nguyễn Thị Hà – GDCT 4A GVHD: Nguyễn Thành Minh BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c Gia đình là gì? Trình bày các mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình? 1. Quan hệ vợ chồng 2. Quan hệ cha mẹ và con cái 3. Quan hệ ông bà và các cháu 4. Quan hệ anh, chị em KT BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Chung thủy, yêu thương, bình đẳng… Nuôi dưỡng, dạy dỗ, kính trọng, biết ơn… Phụng dưỡng, quan tâm, yêu thương… Đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ nhau Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và huyết thống. KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13(Tiết 1) CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng a. Cộng đồng là gì? KT BÀI CŨ Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó với nhau thành một khối sinh hoạt xã hội. Ví dụ: - Cộng đồng dân cư, dân tộc - Cộng đồng ngôn ngữ, văn hóa - Cộng đồng gia đình, làng xã - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài… *Đặc điểm: - Giống nhau: Nguồn gốc, tiếng nói, chữ viết, đời sống, văn hóa… - Khác nhau: Về quy mô, loại hình, tổ chức, hoạt động… ND BÀI MỚI 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c CỦNG CỐ KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c ND BÀI MỚI KT BÀI CŨ 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người - Cộng đồng liên kết, hợp tác các cá nhân - Chăm lo cuộc sống cá nhân - Đảm bảo phát triển toàn diện cho cá nhân - Giải quyết hài hòa, hợp lý các mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân và lợi ích tập thể 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b “ “ Một cuộc sống vì một Một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới chính cuộc sống khác mới chính là cuộc sống xứng đáng” là cuộc sống xứng đáng” Albert Einstein KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c ND BÀI MỚI KT BÀI CŨ 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b [...]...BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2 Trách nhiệm của công dân đối với CĐ KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI 1 CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2 TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c CỦNG CỐ a Nhân nghĩa BÀI TẬP a.1 Khái niệm: TÌNH HUỐNG Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2 Trách nhiệm của công dân đối với... Việt Nam BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2 Trách nhiệm của công dân đối với CĐ KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI 1 CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2 TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c CỦNG CỐ a Nhân nghĩa a.3 Biểu hiện của nhân nghĩa: Lòng nhân ái, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn Nhường nhịn nhau, tượng trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống Lòng vị tha cao thượng, bao dung, độ lượng BÀI 13: CÔNG DÂN... những người có công với đất nước… BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG CỦNG CỐ KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI 1 CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2 TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c CỦNG CỐ Nếu bạn hay người thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì em sẽ làm gì? A Thờ ơ, không quan tâm B Xa lánh vì sợ lây nhiễm C Xem như không có gì xảy ra D Gần gũi, quan tâm, giúp đỡ họ hòa nhập với cộng đồng BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG CỦNG CỐ... với bạn C Khuyên bạn vào trung tâm cai nghiện D Quan tâm, động viên, giúp đỡ bạn hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI 1 CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2 TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c CỦNG CỐ Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Lớp: GDCT 4A BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Gặp một cụ già đang đi qua đường… KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI công nhân Gặp anh... gì nếu gặp các tình huống sau? đang bê vật nặng… 1 CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a Gặp em bé bị b lạc đường… 2 TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN Gặp một người bị a b c tai nạn giao thông… CỦNG CỐ NHÂN NGHĨA BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI THẢO LUẬN LỚP Công dân học sinh cần phải làm 1 CỘNG ĐỒNG VÀ gì để phát huy truyền thống nhân VAI TRÒ CỦA CĐ nghĩa của dân tộc? a b 2 TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG . TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI. CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13( Tiết 1) CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN. VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Sinh viên: Nguyễn Thị Hà – GDCT 4A GVHD: Nguyễn Thành Minh BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt, Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt, Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn