Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý»

12 589 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 10:41

Phần mềm 1C và những điểm cần lưu ý trong quyết toán thuế 2010 Phần mềm 1C và những điểm cần lưu ý trong quyết toán thuế 2010 Thuyết trình: TS. Trần Thắng Chức vụ: Giám đốc 1VS Ngày: 21-12-2010, Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý» Nội dung chính Giải pháp 1C tại Việt Nam Từ kế toán đến quản lý Hệ thống giải pháp 1C Hệ thống giải pháp 1C  Hãng 1C – Liên bang Nga  Phần mềm dành cho doanh nghiệp  Multimedia & Phần mềm đào tạo  Phân phối phần mềm  Hệ thống giải pháp 1C  Trên nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP 8»  Hơn 30 giải pháp mẫu của 1C  Hơn 1.000 giải pháp của đối tác  Hơn 10.000 đối tác tại 21 quốc gia  Áp dụng trên 1 triệu doanh nghiệp 111% 88% 49% 50% 37% 24% Hệ thống giải pháp 1C Nền tảng công nghệ “1C:DOANH NGHIỆP 8” Giải pháp mẫu do hãng 1C phát triển 1C:KẾ TOÁN 8 Giáo trình điện tử 1C:Bán lẻ 8 Quản lý Thương mại Nhân sự & Tiền lương QuảnTài chính Chứng từ kế toán Hỗ trợ khai thuế Quản lý văn bản Quản lý công ty nhỏ và vừa Tài chính gia đình Hành chính sự nghiệp Tự động hóa tổng thể Quản lý nhà máy công nghiệp (ERP) Hệ thống giải pháp 1C Giáo dục và đào tạo Quốc phòng Giải pháp chuyên ngành do đối tác 1C phát triển Quản lý dự án Xây dựng Y tế Dữ liệu kỹ thuật (PDM) Tài chính Tư vấn Vận tải Bảo hiểm Bất động sản Ăn uống Nhân sự (HRM) CRM Nông nghiệp Sản xuất Sửa chữa Dịch vụ công cộng  Công ty 1VS thành lập năm 2006  Chuyên sâu theo dòng sản phẩm «1C:DOANH NGHIỆP»  Các hoạt động chính:  Việt hóa giải pháp 1C và chuyển giao công nghệ  Phân phối và triển khai cho các doanh nghiệp  Đào tạo và hỗ trợ  Các giải thưởng đã đạt được  Bit-Cup  Sao Khuê  Thực tế triển khai  Hiện đã có trên 1500 doanh nghiệp tại Việt Nam ứng dụng  Các ngành nghề: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng…  Không chỉ các doanh nghiệp nhỏ, mà còn có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp lớn và tập đoàn Giải pháp 1C tại Việt Nam 1VS tiên phong triển khai giải pháp 1C tại Việt Nam  Nền tảng công nghệ hiện đại «1C:DOANH NGHIỆP 8»  Giải pháp mẫu đóng gói:  có thể sử dụng ngay cho hầu hết các doanh nghiệp mà không cần chỉnh sửa.  khả năng thay đổi giải pháp theo yêu cầu của từng doanh nghiệp cụ thể.  khả năng áp dụng theo nhiều quy mô khác nhau từ nhỏ đến lớn.  Gói căn bản và mở rộng Giải pháp 1C tại Việt Nam Các giải pháp đã được Việt hóa và triển khai thực tế 1C:KẾ TOÁN 8 Giáo trình điện tử 1C:Bán lẻ 8 Quản lý Thương mại Quản lý văn bản  Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 2007  Hiện đã có các phiên bản:  1.0, 1.5, 2.0 – dành cho các doanh nghiệp đơn lẻ, hoặc nhóm doanh nghiệp  1C:KẾ TỐN TẬP ĐỒN  Giải pháp hồn tồn phù hợp với chế độ kế tốn Việt Nam  Thường xun được cập nhật theo các quy định pháp luật:  Các quy định về kế tốn  Các quy định về thuế  Gần đây nhất là Nghị định 51  Một số điểm vượt trội so với các phần mềm khác:  Kế tốn cho nhiều doanh nghiệp trong cùng một cơ sở dữ liệu  Kế tốn doanh nghiệp và kế tốn thuế trong cùng một cơ sở dữ liệu  Áp dụng chuẩn mực kế tốn số 17  Khả năng đáp ứng các chuẩn mực khác: “Hợp nhất báo cáo”, “Báo cáo bộ phận” Từ kế tốn đến quản lý 1C:KẾ TỐN 8, những phát triển về tính năng  Giải pháp 1C:BÁN LẺ 8  Khơng chỉ là phần mềm POS, mà còn nhiều tính năng quản lý hàng hóa, đặt hàng nhà cung cấp, quản lý các chương trình Marketing.  Giải pháp mẫu (năm 2009), hiệu thuốc (tháng 5/2010), cửa hàng điện máy (tháng 9/2010)  Khả năng trao đổi dữ liệu với 1C:KẾ TỐN 8  Giải pháp 1C:Quản lý Thương mại  Tại Nga, phiên bản mới nhất (11) được phát hành vào tháng 7/2010  Tại Việt Nam, phiên bản Việt hóa được ra mắt vào tháng 11/2010  Đây là giải pháp ERP dành cho doanh nghiệp thương mại (hệ thống chuỗi cửa hàng)  Giải pháp 1C:Quản lý văn bản  Mới được Việt hóa tháng 11/2010  Chun dụng cho các cơ quan nhà nước, các tập đồn, doanh nghiệp lớn để quản lý và lưu trữ cơng văn, giấy tờ  Giải pháp 1C:Giáo trình điện tử  Giải thưởng Sao Kh 4 sao (năm 2010) Từ kế tốn đến quản lý Các giải pháp quản lý được Việt hóa 1C:Bán lẻ 8 Giáo trình điện tử Quản lý Thương mại Quản lý văn bản Từ kế toán đến quản lý Sử dụng kết hợp kế toán, bán lẻ và quản lý thương mại 1C:KẾ TOÁN 8 Kế toán 1C:BÁN LẺ 8 Cửa hàng Người đứng quầy Cửa hàng Người đứng quầy Cửa hàng Người đứng quầy Nút chính Quản trị Nhà cung cấp Người quản lý Đơn hàng nội bộ Bán lẻ Quản lý hàng hóa Dòng tiền 1C:Quản lý Thương mại Người quản lý Ngân hàng Người quản lý Hóa đơn nhập hàng Thanh toán tiền mặt Chủ doanh nghiệp Thanh toán chuyển khoản Thanh toán chuyển khoản Hàng hóa Nguyên vật liệu Tài sản cố định Thanh toán tiền mặt Thông tin tra cứu Điều chuyển từ kho trung tâm xuống cửa hàng Báo cáo Báo cáo Báo cáo [...]... của doanh nghiệp Việt Nam  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng  Hợp tác trên cơ sở các bên cùng có lợi Phần mềm 1C và những điểm cần lưu ý trong quyết toán thuế 2010 Ngày: 21-12-2010, Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý» Cám ơn đã chú ý theo dõi! Thuyết trình: TS Trần Thắng Chức vụ: Giám đốc 1VS ... kết  Mong muốn:  Đáp ứng nhu cầu tự động hóa quản lý và các giải pháp 1C sẽ được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp Việt Nam  Phối hợp với các đối tác trong việc phân phối và phát triển các giải pháp dành cho doanh nghiệp  Thường xuyên nhận được các phản hồi tích cực từ phía người sử dụng và đối tác  Cam kết:  Phân phối sản phẩm tốt, có bản quyền, phù hợp với túi tiền của doanh nghiệp Việt . Nội Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý» Nội dung chính Giải pháp 1C tại Việt Nam Từ kế toán đến quản lý Hệ thống giải pháp 1C . Quản lý Thương mại Quản lý văn bản Từ kế toán đến quản lý Sử dụng kết hợp kế toán, bán lẻ và quản lý thương mại 1C: KẾ TOÁN 8 Kế toán 1C: BÁN LẺ 8 Cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý», Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý», Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý»