Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động ngoài giờ lên lớp

8 5,300 63
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 13:00

Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH trong chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THCS TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 1 6 HĐ 1, tháng 10 - "Nghe giới thiệu thư Bác Hồ" Gương sáng học tập và rèn luyện của Bác Liên hệ - Tinh thần yêu nước, ý thức học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt. 2 6 HĐ 1, tháng 4 - "Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta" Gương sáng về tình đoàn kết giữa các dân tộc, tinh thần quốc tế của Bác Bộ phận - Nếp sinh hoạt hằng ngày của Bác. - Tình cảm của Bác với thiếu nhi quốc tế và thiếu nhi Việt Nam. 3 6 HĐ 1, tháng 5 - " 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng" Những lời dạy của Bác với thiếu nhi về học tập, rèn luyện đạo đức Liên hệ - Học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác. - Thực hiện lời dạy của Bác với thiếu niên, nhi đồng. 4 6 HĐ 2, tháng 5 - "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" Hết lòng vì nước, vì dân; những đức tính quý báu của Bác Toàn bộ - Sự hi sinh cả cuộc đời cho độc lập thống nhất của dân tộc, cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân - Đức tính giản dị, trong sáng, yêu nước, thương dân, hết lòng vì thanh thiếu niên nhi đồng. 5 6 HĐ 3, tháng 5 - "Văn nghệ mừng sinh nhật Bác" Bác Hồ là tấm gương cao cả suốt đời vì tự do, độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Toàn bộ - Những bài hát, bài thơ, chuyện kể ca ngợi cuộc đời và công lao to lớn của Bác đối với dân tộc nói chung, với thiếu niên, nhi đồng nói riêng. - Đạo đức trong sáng, giản dị của Bác. 1 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 6 7 HĐ 1, tháng 10 - "Vâng lời Bác Hồ dạy, em gắng học chăm" Tấm gương cần cù, chịu khó, ham học hỏi của Bác. Liên hệ - Bác Hồ là tấm gương của tinh thần hiếu học và nghị lực kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên. 7 7 HĐ 3, tháng 12 - "Thi kể chuyện lịch sử" Bác là tấm gương trọn đời phấn đấu hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Liên hệ - Tích hợp kể chuyện Bác Hồ hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước. - Đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị, khiêm tốn của Bác. 8 7 HĐ 3, tháng 3 - "Gương sáng đoàn viên" Bác là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực vươn lên để đạt được mục đích. Liên hệ Các gương sáng đoàn viên học tập, rèn luyện đạo đức theo lời dạy của Bác. 9 7 HĐ 2, tháng 4 - "Tình đoàn kết hữu nghị" Nhân ái, khoan dung, đoàn kết, tôn trọng sự bình đẳng và quyền con người Bộ phận - Bác Hồ là tấm gương của tình đoàn kết sắt son, tình hữu nghị giữa các dân tộc. 10 7 HĐ 2, tháng 5 - "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ" Tình thương yêu bao la của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng. Toàn bộ - Sự quan tâm của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng. - Giản dị trong cách ăn mặc, trong giao tiếp, trong quan hệ với mọi người - Thiếu niên, nhi đồng yêu kính Bác Hồ, học tập, rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác. 11 8 HĐ 1, tháng 10 - " Làm thế nào để học tốt theo lời Bác Hồ dạy" Ý thức tổ chức tổ chức, kỉ luật, ý thức trách nhiệm cao, khiêm tốn, học hỏi. Liên hệ Phong cách làm việc và ý chí tự học, tinh thần rèn luyện không biết mệt mỏi của Bác. 2 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 12 8 HĐ 3, tháng 10 - "Những tấm gương học tập tốt" Bác Hồ là gương sáng về ý chí và nghị lực, vượt qua mọi khó khăn để đạt mục đích. Liên hệ - Những gương sáng học sinh noi theo lời dạy của Bác để vươn lên học tập tốt. 13 8 HĐ 2, tháng 1-2 - "Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp của quê hương em" Bác là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Liên hệ .Công ơn của Đảng, của Bác với quê hương đất nước. 14 8 HĐ 1, tháng 5 - " Bác Hồ với thiếu nhi" Tấm gương nhân ái, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người. Toàn bộ Tình cảm của Bác với thiếu nhi, Bác luôn chăm lo đến hạnh phúc, tương lai của các cháu. 15 8 HĐ 2, tháng 5 - "Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy" Bác là gương sáng về cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Toàn bộ - Tình yêu bao la và sự quan tâm chăm sóc đối với thế hệ trẻ. - Những lời dạy của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng luôn thể hiện sự quan tâm của Bác đồi với tương lai mầm non của đất nước. 16 9 HĐ 2, tháng 10 - “Thi tìm hiểu thư Bác Hồ” Tôn trọng quyền con người nói chung, quyền trẻ em và quyền học tập của trẻ em nói riêng Bộ phận Những lời dạy của Bác, tình cảm của Bác với học sinh. 17 9 HĐ 1, tháng 12 - Thảo luận chủ đề “Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc” Tinh thần tiến công cách mạng, ý chí vươn lên không ngừng. Liên hệ Bác Hồ trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, làm dạng danh truyền thống cách mạng của dân tộc. 18 9 HĐ 3, tháng 1,2 - “ Giao lưu với đảng viên tiêu biểu ở địa phương”. Tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân Liên hệ Lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư , đời riêng giản dị trong sáng của Bác mà các đảng viên học tập và phát huy 19 9 HĐ 1, tháng 3 -”Toạ đàm về vai Lí tưởng sống của Bác là độc Liên hệ Thanh niên làm việc, học tập và rèn luyện 3 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp trò của Đoàn và lí tưởng của thanh niên hiện nay” lập tự do cho đất nước, là hạnh phúc của nhân dân. không ngừng phấn đấu cho lí tưởng “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 20 9 HĐ 1, tháng 5 - Thảo luận chủ đề “Bác Hồ với thanh niên” Chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ cho sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn bộ - Những lời dạy của Bác đối với thanh niên luôn thể hiện sự chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ cho đất nước. Xuân Thành, ngày 15 tháng 09 năm 2008 HIỆU TRƯỞNG Mai Hữu San 4 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH trong chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THPT TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 1 10 HĐ 1, tháng 12 - "Thảo luận về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng đất nước" Tinh thần yêu nước, ý thức công dân Bộ phận - Sớm nhận ra trách nhiệm của mình là phải tìm con đường cứu dân tộc. - Đã bôn ba nước ngoài với bao khó khăn cần sự nỗ lực ý chí để vượt qua 2 10 HĐ 4, tháng 1 - "Nét đẹp văn hóa tuổi thanh niên" Giản dị trong cách sống Bộ phận - Nếp sinh hoạt hằng ngày của Bác. - Cuộc sống giản dị của Bác (cách ăn mặc ) 3 10 HĐ 2, tháng 2 - "Tọa đàm Thanh niên với lí tưởng cách mạng" Lí tưởng sống của Bác Liên hệ - Suốt đời phục vụ cho cách mạng, cho dân tộc 4 10 HĐ 1, tháng 5 - "Công lao của Bác Hồ đối với dân tộc" Hết lòng vì nước vì dân Bộ phận - Suốt đời hi sinh cho độc lập thống nhất của dân tộc, cho hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ý chí quyết tâm đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc 6 11 HĐ 2, tháng 11 - "Thảo luận về việc phát huy truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo" Tôn trọng thầy giáo Chăm chỉ chuyên cần học hỏi Liên hệ - Bác Hồ là tấm gương của tinh thần hiếu học - Luôn tôn trọng các bậc cách mạng đàn anh 7 11 HĐ 3, tháng 1 - "Diễn đàn thanh niên Tuổi trẻ với việc giữ Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Liên hệ - Bác luôn luôn đảm bảo sự trong sáng của 5 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" Việt Tôn trọng văn hóa các dân tộc tiếng Việt trong các văn bản, các tác phẩm. - Bác luôn trân trọng những nét văn hóa của các dân tộc trên đất nước Việt Nam cũng như của các dân tộc khác trên thế giới. 8 11 HĐ 2, tháng 4 - "Tiểu phẩm về tình hữu nghị giữa các dân tộc" Thương yêu, đoàn kết Tôn trọng sự bình đẳng và quyền con người Liên hệ - Bác Hồ là tấm gương của tình đoàn kết sắt son, tình hữu nghị giữa các dân tộc. - Bác Hồ là tấm gương của sự tôn trọng quyền con người và sự bình đẳng giữa các dân tộc. 9 11 HĐ 1, tháng 5 - "Viết thu hoạch tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ" Vượt khó khăn trong cuộc đời hoạt động cách mạng Sự chỉ đạo sáng suốt cuộc cách mạng dân tộc Bộ phận - Những năm tháng ở chiến khu với cuộc sống đơn giản và những bữa ăn đạm bạc. - Những quyết định sáng suốt của Bác trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 10 11 HĐ 3, tháng 5 - "Thi viết bài, sáng tác thơ ca về Bác Hồ" Tình thương bao la của Bác đối với nhân dân Phong cách sống gỉản dị Tình hữu nghị bền chặt Bộ phận - Sự quan tâm của Bác đối với thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân - Giản dị trong cách ăn mặc, trong giao tiếp, trong quan hệ với mọi người - Giữ vững mối quan hệ tốt đẹp tình nghĩa thủy chung với các dân tộc trên thế giới. 11 12 HĐ 1, tháng 10 - "Thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình" Tôn trọng phụ nữ Liên hệ Bác Hồ luôn quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ, đến sự bình đẳng trong gia đình. 12 12 HĐ 2, tháng 12 - "Thảo luận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và hành động của thanh niên chúng Tinh thần cảnh giác cách mạng Tích cực rèn luyện thân thể Liên hệ - Bác luôn là người có tinh thần cảch giác cách mạng cao độ trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc. 6 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp ta" - Là tấm gương rèn luyện thân thể để có sức khỏe phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 13 12 HĐ 1, tháng 1 - "Thảo luận chủ đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc" Quyết tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Liên hệ Bác Hồ là tấm gương của sự bảo vệ và trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc. 14 12 HĐ 2, tháng 2 - "Tọa đàm lí tưởng của thanh niên trong thời đại mới" Ý chí tiến công cách mạng Niềm tin tuyệt đối vào sự tất thắng của dân tộc Liên hệ - Bác Hồ là tấm gương của ý chí tiến công cách mạng - Tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 15 12 HĐ 1, tháng 5 - "Thảo luận về tình cảm của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi trẻ đối với Bác Hồ" Sự quan tâm thế hệ trẻ Đánh giá đúng mức thế hệ trẻ Bộ phận - Bác Hồ là tấm gương của tình yêu bao la và sự quan tâm chăm sóc đối với từng bước đi của thế hệ trẻ. - Những lời dạy của Bác đối với thanh niên luôn thể hiện sự nhìn nhận và đánh giá đúng mức thế hệ trẻ. 7 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh 8 . chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THCS TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 1 6 HĐ 1, tháng 10 - "Nghe giới thiệu thư Bác Hồ& quot; Gương. riêng. - Đạo đức trong sáng, giản dị của Bác. 1 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội. tập và rèn luyện 3 Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp trò của Đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động ngoài giờ lên lớp, Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động ngoài giờ lên lớp, Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động ngoài giờ lên lớp

Từ khóa liên quan