GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN pps

75 906 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 18:20

GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN BÊ TÔNG CỌC NHỒI BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHÀ CAO TẦNG THÁNG 12/2005 LÊ TRUNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn A. GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Giám sát và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép và khối xây trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Kể từ khi kết cấu bê tông và cốt thép ra đời (cuối thế kỷ 19), đặc biệt là từ đầu thế kỷ 20, khi lý thuyết tính toán kết cấu BTCT được hoàn thiện thì bê tông và bê tông cốt thép đã thay thế cho nhiều loại kết cấu gạch đá hoặc kết cấu thép truyền thống trước đó. Hiện nay ở nhiều nước tỷ lệ xây dựng công trình, nhà cửa bằng bê tông cốt thép lên tới 70-80%. Ở nước ta cho đến nay khi sản lượng thép sản xuất trong nước còn thấp, nhất là thép xây dựng (thép hình, thép thanh) thì kết cấu bê tông cốt thép đang giữ vai trò chủ đạo trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Sở dĩ kết cấu bê tông cốt thép được sử dụng rộng rãi như vậy bởi chúng có những ưu việt : - Hỗn hợp bê tông được hợp thành từ những vật liệu có sẵn trong thiên nhiên và dễ tìm kiế m như đá, cát, sỏi với chất dính kết là xi măng cũng được sản xuất chủ yếu từ đất sét và đá vôi. - Có khả năng chịu nén cao, kết hợp với thép làm cốt tạo nên những kết cấu vừa chịu kéo vừa chịu nén tốt trong các kết cấu chịu uốn hay nén lệch tâm là những kết cấu chịu lực chính trong công trình. - Kết cấu bê tông cốt thép dễ thoả mãn các yêu cầ u về thẩm mỹ kiến trúc. - Khả năng chịu lửa cao, chống các tác động môi trường tốt hơn so với kết cấu khác như thép, gỗ. - Thường cho giá thành thấp hơn các kết cấu khác Tuy nhiên kết cấu BT, BTCT có trọng lượng bản thân lớn làm tăng trọng lượng công trình truyền xuống nền, móng . Khi thi công các kết cấu bê tông cốt thép theo phương pháp đổ tại chỗ có lợi thế về mặt chịu lực nhờ tính liền khối của bê tông nhưng lại tốn kém cho chi phí đà giáo chống ,Ván khuôn v.v… Những nhược điểm này có thể khắc phục được bằng công nghệ lắp ghép các kết cấu từ các sản phẩm đúc sẵn đúc sẵn tại công xưởng , nhà máy bê tông . Đặc biệt khi sử dụng bê tông ứng lực trước (BTƯLT) với công nghệ căng trước hay căng http://www.ebook.edu.vn sau có thể giảm đáng kể trọng lượng kết cấu và khối lượng cốt thép trong bê tông . Xuất phát từ thực tế cho thấy công tác giám sát thi công và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng nói chung và kết cấu BT, BTCT nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng kết cấu chịu lực, đảm bảo độ bền vững, niên hạn sử dụng và hiệu quả kinh tế kỹ thu ật của công trình xây dựng. Một trong những phương tiện để kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng là hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế, thi công, kiểm tra và nghiệm thu công trình xây dựng. Riêng đối với kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá chúng ta cần nghiên cứu và tìm hiểu kỹ bản TCVN 4453-1995- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, quy phạm thi công và nghiệm thu, và TCVN 4085-1985- Kết cấu gạch đá, quy phạm thi công và nghiệm thu. Ngoài hai tiêu chuẩn chính trên đây cần tham khảo thêm một số tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và khối xây có liên quan dưới đây: - TCVN- 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệmn thu . - TCVN 4447-1987 Kết cấu bê tông và bê tông lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu. - TCVN 4085-1985 Kết câu gạch đá . Quy phạm thi công và nghiệm thu. - TCXD 202-1997 Nhà cao tầng - Thi công phần thân. - TCXD 197-1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400- 600. - TCXD 200-1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật bơ m . - TCXD 239-2000 Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình . - TCVN 5592-1991 Yêu cầu bảo dưỡng bê tông tự nhiên. - TCVN 3118-1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén . - TCVN 5641-1991 Bể chứa bê tông cốt thép. Quy phạm thi công và nghiệm thu . - TCVN 5718-1993 Mái và sàn trong công trình xây dựng. Yêu cầu chống thấm nước. - QPTL-D6-1978 Quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ lợi . http://www.ebook.edu.vn - TCVN 5573-1991 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. - TCVN 5574-1991 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép . - TCXD 198-1997 Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. - TCXD 3934-1984 Nguyên tắc thiết kế chống ăn mòn trong kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. - TCXDVN 326-2004 Cọc khoan nhồi, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. - TCVN 209-2004: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng-Nguyên tắc cơ bản; - TCVN 5308-1991: Quy phạ m kỹ thuật an toàn trong xây dựng; - TCXD 205 -1998: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 269-2002: Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục. Ngoài những tiêu chuẩn quy phạm hiện hành trong nước, hiện chúng ta còn được sử dụng một số tiêu chuẩn của nước ngoài có liên quan, trong đó có : - BS 8110 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép (Tiêu chuẩn Anh quốc) - ACI 318 Kết cấu bê tông cốt thép ( tiêu chuẩn Hoa kỳ ). - GBJ 30-89. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (Trung quốc). - SNIP 2 . 03 . 01 - 84* Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thi ết kế (CHLB Nga). 2. Vai trò của kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng (TVGS) trong công tác bảo đảm độ bền vững , tuổi thọ công trình kết cấu bê tông cốt thép. Kết cấu BTCT trong công trình là bộ xương bảo đảm độ bền vững và tuổi thọ ngôi nhà, công trình. Những kết cấu được thi công đúng yêu cầu thiết kế một khi các kích thước hình học, các tính chất cơ lý của vật liệu kết cấu được thi công với chất lượng cao và trong phạm vi các sai số cho phép theo các tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiên hành. Kết cấu bê tông cốt thép trong công trình có thể được thi công bằng công nghệ đổ toàn khối, lắp ghép hoặc lắp ghép - toàn khối (lắp ghép từng phần). Mỗi công nghệ xây dựng đòi hỏi những quy định, http://www.ebook.edu.vn quy trình dựng lắp riêng. Trong tài liệu này mới đề cập tới kết cấu BTCT toàn khối . Kỹ sư tư vấn giám sát chính là người thay mặt chủ đầu tư, chủ quản dự án hay hạng mục công trình theo dõi, giám sát, xử lý, nghiệm thu toàn bộ các công việc của nhà thầu trong suốt quá trình xây dựng trên cơ sở hồ sơ thiết kế và pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hiện hành nếu như chủ đầu tư không có những yêu cầu đạc biệt nào khác. Bởi vậy kỹ sư TVGS là một trong những thành viên chính trong viêc đảm bảo chất lượng, độ bền vững, tuổi thọ ngôi nhà, công trình. Mọi hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và chủ đầu tư phê duyệt, thì vai trò của người thiết kế trong quá trình thi công chỉ là giám sát tác giả. Nhưng trước tiên KS TVGS và nhà thầu cùng phải thực hiện đúng hồ s ơ thiết kế thi công. Cho dù khi phát hiện những bất hợp lý, thiếu sót trong thiết kế thì chỉ có quyền yêu cầu thiết kế giải quyết, xử lý mà không được tự giải quyết và thay đổi, sửa chữa chữa nếu không có ý kiến chính thức từ cư quan thiết kế. Qua thực tế cho thấy chất lượng công trình, độ bền vững kết cấu phần lớn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, tính khách quan, nghiêm túc và lương tâm nghề nghiệp của đội ngũ KS TVGS. II . NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC TVGS CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU BTCT Trong công tác TVGS các kết cấu BTCT nhà và công trình thì TCVN 4453-1995 là văn bản chính cần được tuân theo. Tuy nhiên bản tiêu chuẩn này mới đề cập tới các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Tiêu chuẩn dùng cho công tác thi công, nghiệm thu các cấu kiện cơ bản bê tông thường và nặng có khối tích γ= 1800-2500 kg/m 3 . Các kết cấu bê tông ứng lực trước, kết cấu bê tông nhẹ, bê tông lắp ghép, các kết cấu BTCT trong các công trình đặc biệt cần tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế và thi công tương ứng khác. 1. Công tác Ván khuôn và đà giáo. http://www.ebook.edu.vn Ván khuôn và đà giáo cần được thiết kế và thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông. Ván khuôn và đà giáo cần được gia công và lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích thước của kết cấu theo thiết kế . Các loại Ván khuôn định hình, được gia công tại hiện trường, nhà máy, hoặc Ván khuôn đà giáo tiêu chuẩn được sử dụng theo chỉ dẫn c ủa đơn vị chế tạo. 1.1 Vật liệu làm Ván khuôn. Ván khuôn ,đà giáo có thể làm bằng gỗ và các vật liệu địa phương khác. Gỗ làm Ván khuôn đà giáo được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng hiện hành (TCVN 1075-1971). Ván khuôn phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết. Nên sử dụng Ván khuôn đà giáo kim loại khi phải luân chuyển nhiều lần nhất là đối với những kết cấu có kich thước tiết diện và khẩu độ lớn. Đối với các kết cấu công- xon có độ vươn lớn, những kết cấu vòm, thường phải đổ bê tông trên các độ cao lớn cần sử dụng Ván khuôn đà giáo kim loại mới đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng đề ra . 1.2 Thiét kế Ván khuôn,đà giáo. Ván khuôn phải được thiết kế và tính toán theo các trạng thái giới hạn bền và biến dạng và điều kiện ổn dịnh tổng thể và ổn định cục bộ Tải trọng tác động lên ván khuôn và đà giáo bao gồm : Tải trọng thẳng đứng : - trọng lượng bản thân Ván khuôn, đà giáo. - trọng lượng vữa bê tông và cốt thép có thể lấy bằng 2500kg/m 3 ; - tải trọng do người và dụng cụ thi công: khi tính toán Ván khuôn sàn, vòm lấy bằng 250daN/m 2 , khi tính toán cột chống đỡ lấy bằng 100daN/m 2 . Ngoài ra còn phải kiểm tra mặt Ván khuôn sàn ,dầm với tải trọng tập trung do người và dụng cụ thi công là 130daN, do xe cải tiến chở đầy bê tông là 350daN và tải trọng do đầm rung lấy bằng 200daN. Nếu chiều rộng của các kết cấu Ván khuôn ghép lại với nhau nhỏ hơn 150mm thì lực tập trung nói trên được phân đều cho hai tấm kề nhau. Tải trọng ngang : http://www.ebook.edu.vn - tải trọng gió theo TCVN 2737- 1995, giá trị tải trọng tiêu chuẩn được phép giảm 50%; - áp lực ngang của bê tông mới đổ tuỳ thuộc vao phương pháp đầm và được xác định như sau: khi dùng đầm dùi p= γ . H khi H ≤ R; p = γ ( 0,27V + 0,78 ) k 1 . . k 2 khi V≥ 0,5 và H ≥ 4 ; khi dùng đầm ngoài p = γ H khi v ≥4,5 và H≤ 2R 1 p = γ (0,27 V + 0,78 ) k 1 k 2 khi V<4,5 và H>2m Các ký hiệu trong các công thức trên lấy như sau: p - áp lực ngang tối đa của bê tông tính bằng daN/m 2 . γ - khối lượng thể tích của hỗng hợp bê tông đã đầm chặt tính bằng daN/m 3 H- chiều cao mỗi lớp hỗn hợp bê tông tính bằng m, V- tốc độ đổ bê tông tính bằng m/h, R - bán kính tác dụng của đầm dùi lấy bằng 0.7m. R 1 - bán kính tác dụng của đầm ngoài lấy bằng 1m. k 1 = 0,8 đối với bê tông có độ sụt từ 0.2 cm tới 4cm, = 1,0 khi độ sụt của bê tông từ 4 đến 6cm, = 1,2 khi độ sụt của bê tông từ 8 đến 12cm. k 2 = 1-1,15 khi nhiệt độ của hỗn hợp bê ttông từ 8 đến 17 0 C, = 0,95-0,9 khi nhiệt độ 18-32 0 C, = 0,85 khi nhiệt độ trên 33 0 C. Tải trọng ngang tác động vào Ván khuôn khi đổ bê tông bằng máy và ống vòi voi hoặc đổ trực tiếp bằng đường ống từ máy bê tông lấy bằng 400 daN/m 2 . Khi đổ trực tiếp từ các thùng có dung tích nhỏ hơn 0,2m 3 lấy bằng 200daN/m 2 , thùng có dung tích từ 0,2 đến 0,8m 3 lấy bằng 400daN/m 2 và lớn hơn 0,8m 3 lấy bằng 600daN/m 2 . Khi tính toán các bộ phận của Ván khuôn theo khả năng chịu lực, các tải trọng tiêu chuẩn nêu trên phải được nhân với hệ số vượt tải sau đây: 1,1 - với trọng lượng bản thân Ván khuôn, đà giáo, 1,2 - với trọng lượng bê tông và cốt thép. 1,3 - với tải trọng do người và phương tiện vận chuyển, http://www.ebook.edu.vn Khi xác định độ võng, chuyển vị của các bộ phận Ván khuôn dùng các giá trị tải trọng tiêu chuẩn. Độ võng của Ván khuôn do tác động của tải trọng không được lớn hơn các giá trị sau: - Đối với Ván khuôn bề mặt lộ ra ngoài của các kết cấu: 1/400 nhịp của bộ phận Ván khuôn; - Đối với Ván khuôn bề mặt bị che khuất các kết cấu: 1/250 nhịp của bộ phận Ván khuôn ; - Độ võng đ àn hồi của gỗ chống Ván khuôn hoặc độ lún gỗ chống Ván khuôn lấy bằng 1/1000 nhịp tự do của các kết cấu bê tông cốt thép tương ứng. Khi tính toán ổn định của Ván khuôn và đà giáo phải xét đến tác động đồng thời của tải trọng gío và trọng lượng bản thân. Nếu Ván khuôn được lắp liền với cốt thép thì phải tính cả khối lượng cốt thép. Hệ số vượt tải đối với tải trọng gió là 1,2 và 0,8 đối với các tải trọng chống lật. Hệ số an toàn về chống lật không được nhỏ hơn 1,25. Độ vồng của Ván khuôn kết cấu dầm, vòm có khẩu độ lớn hơn 4m xác định theo công thức sau: 3L f = 1000 ở đây L- khẩu độ kết cấu tính bằng m. Hiện nay phương pháp thi công hai tầng rưỡi đã được áp dụng phổ biế n trong xây dựng nhà nhiều tầng. Tuy nhiên khi áp dụng phương pháp này cần phải tiến hành các bước tính toán và thiết kế phương án lắp đặt các hệ giáo chống theo các nguyên tắc riêng . Đây là phương pháp thi công phù hợp với trình độ và trang thiết bị thi công hiện nay trên các công trường trong nước, đồng thời đã mang lại hiệu quả về mặt tiến độ, kinh tế, an toàn rõ rệt. Thi công ván khuôn hai tầng rưỡi là phải bố trí giáo chống trên một số tầng t ại cùng một thời điểm khi đổ bê tông tầng trên cùng . Việc tháo ván khuôn sớm trước thời hạn đòi hỏi phải chống lại một phần và được tính toán cụ thể cho từng trường hợp. Biện pháp chống lại là dùng giàn giáo ,trụ đỡ ,cột, cột chống điều chỉnh chống lại cấu kiện bê tông đã tháo ván khuôn trước thời hạn bê tông đủ cường độ thiết k ế. http://www.ebook.edu.vn Giáo chống lại giúp cho việc tháo dỡ ván khuôn nhanh để sử dụng cho phần khác hoặc tầng trên công trình. Giáo chống lại cho phép giảm tối thiểu lượng ván khuôn cho công trình mà vẫn đảm bảo tiến độ, giảm giá thành công trình. Giáo chống lại giúp cho việc chất tải thi công ở các tầng trên được thuận lợi mà không ảnh hưởng chất lượng công trình. Hệ giàn giáo chống lại cần được tính toán tuỳ thuộc và tải trọng sàn, chiều cao tầ ng, mác bê tông sàn và thời gian thi công một tầng (phần bê tông). Hệ giáo chống các tầng trên được bố trí thường với mật độ 1,2x1,2m hay 1,5x1,5m cho sàn và 0,6x1,2 m cho dầm tuỳ thuộc vào kết quả tính toán khả năng chịu lực và ổn định của hệ giáo chống được sử dụng (xem sơ đồ tính toán giáo chống trên hình 1). Trong tính toán hệ giáo chống cần kiểm tra khả năng chống chọc thủng tại đầu giáo và khả năng chố ng nứt của bê tông sàn dầm ở giai đoạn chưa đạt cường độ thiết kế. Hệ cột chống lại có thể dùng giáo chống thông thường, nhưng cần bố trí ít nhất một hệ giằng ngang ở giữa cột theo cả hai phương. Nếu dùng trụ chống đơn có điều chỉnh chiều cao (Symón, Decken, Outinord, Mills …) thì không cần có hệ giằng ngang. Thời điểm chống lại theo t ừng phân đoạn, khi chống lại tầng trên cùng của phân đoạn đó đã đổ bê tông xong để tránh hoạt tải do thi công. Trong tầng chống lại ván khuôn tháo đến đâu cần chống lại ngay đến đó ngay. Một số trường hợp chiều dày sàn quá nhỏ, tỷ lệ giữa chiều dày và cạnh sàn từ khoảng 1/45 đến 1/60 áp dụng biện pháp chống lại không có hiệu quả rõ rệt. Trong trường hợp này nên áp d ụng phương pháp ván khuôn hai tầng giáo chống và tiến độ thi công bê tông giữa tầng cũng phải dài hơn. Cần lưu ý không chất tải khi đang tháo cột chống, ván khuôn hoặc đang chống lại. Thực hiện chống lại là hỗ trợ cho các cấu kiện trong thời gian chưa đạt đủ cường độ thiết kế cho phép chịu các tải trọng phân bố mà cần phải sớm chất tải. Công cụ chống lại phải có đủ khả năng chịu lực như hệ chống đỡ ban đầu. Cột chống phải bảo đảm ổn định khi chống lại. 1.3 Lắp dựng đà giáo Lắp dựng đà giáo Ván khuôn cần đảm bảo các yêu cầu sau : - Bề mặt Ván khuôn cần được chống dính, Ván khuôn thành bên của các kết cấu tường, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao cho phù hợp với [...]... rơi vào hỗn hợp bê tông Trong trường hợp phải ngừng đổ bê tông quá thời gian quy định thì phải đợi đến khi bê tông đạt 25daN/cm2 mới được đổ tiếp và trước khi đổ lại phải xử lý bề mặt (làm nhám và đổ nước xi măng hoặc vữa bê tông có phụ gia nở) Chiều dày lớp đổ bê tông tùy thu c phương pháp đầm và mật độ cốt thép trong kết cấu nhưng không quá 20cm Đổ bê tông cột, tường: - khi chiều cao cột dưới 5m và. .. lực lớn và chỗ uốn cong http://www.ebook.edu.vn Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng cốt thép chịu lực đối với cốt thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ Việc nối cốt thép buộc phải thoả mãn các yêu cầu sau : Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không... áp sát mặt bê tông 4 Sai lệch theo chiều dàI hoặc nhịp của các kết cấu 5 Sai lệch tiết diên ngang cuả các bộ phận kết cấu Sai lệch vị trí và cao độ của các chi tiết làm gối tựa cho các kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép 5 20 15 10 1/500 chiều cao công trình nhưng không vượt quá 100mm 5 20 ±8 ± 20 ±8 ±5 B Cọc khoan nhồi Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 1 Một số thu t ngữ và định nghĩa... trình đổ bê tông Khi đặt cốt thép và Ván khuôn tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì Ván khuôn chỉ được đặt trên các giao điểm của cốt thép chịu lực và theo đúng vị trí quy định của thiết kế Các con kê cần đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m một điểm kê Con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và làm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép và không... dày lớn hơn 100mm …5mm; đối với vị trí các mối hàn trong khung và tường móng… 2,5mm Đối với các bộ phận cốt thép trong kết cấu khung, dàn trên mặt bàng 50mm, và theo chiều cao 30mm 1.7 Kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép Kiểm tra công tác cốt thép bao gồm các phần việc : - sự phù hợp của các loại cốt thép đã đưa vào sử dụng so với thiết kế; - công tác gia công cốt thép, phương pháp cắt, uốn và. .. dăm, sỏi dùng cho bê tông phải phù hợp với những quy định sau: - Đối với bản, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn 1/2 chiều dày bản - Đối với kết cấu dầm, cột bê tông cốt thép, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn 3/4 khoảng cách thông thu giữa các thanh cốt thép và 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu - Đối với công trình thi công bằng Ván khuôn trượt, kích thước hạt lớn nhất không quá... phải được xác định tuỳ thu c tính chất công trình, hàm lượng cốt thép, phương pháp vận chuyển, phương pháp đổ bê tông và điều kiện thời tiết Độ sụt và cường độ của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ có thể lấy như sau: - mặt đường, nền nhà, kết cấu khối lớn, tường chắn, móng khối: 20mm cho đầm máy và từ 20- 40mm cho đầm tay; - kết cấu dầm bản, tường mỏng, phễu xi lô, cột, các kết cấu đổ bằng Ván khuôn di... cốt thép chịu lực cho mỗi mét dài và 20mm cho toàn bộ chiều dàI; - 20 mm cho vị trí đIểm uốn 1.3 Hàn cốt thép Liên kết hàn có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau , nhưng phải bảo đảm yêu cầu thiết kế Khi chọn phương pháp và công nghệ hàn phải tuân theo các tiêu chuẩn, chỉ dẫn hàn cốt thép và chi tiêt đặt sẵn trong kết cấu bê tông cốt thép http://www.ebook.edu.vn Việc liên kết các loại thép. .. với cốt thép chịu nén Chiều dài đoạn nối buộc cốt thép lấy như sau : - đối với cốt thép trơn cán nóng bằng 35d cho mối nối trong vùng chịu kéo, và 25d cho cốt thép trong vùng chịu nén khi mác b tông nhỏ hơn 150; khi mác bê tông 200 là 30d trong vùng chịu kéo là 20d trong vùng nén; - đối với cốt thép có gờ cán nóng bằng 30d cho mối nối trong vùng chịu kéo và 20d trong vùng nén khi mác bê tông ≤ 150 và. .. 7.1 7.2 7.3 Đổ bê tông Bê tông dùng thi công cọc khoan nhồi phải được thiết kế thành phần hỗn hợp và điều chỉnh bằng thí nghiệm, các loại vật liệu cấu thành hỗn hợp bê tông phải được kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành Có thể dùng phụ gia bê tông để tăng độ sụt của bê tông và kéo dài thời gian ninh kết của bê tông Ngoài việc đảm bảo yêu cầu của thiết kế về cường độ, hỗn hợp bê tông có độ sụt . GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN BÊ. thu kết cấu bê tông và khối xây có liên quan dưới đây: - TCVN- 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệmn thu . - TCVN 4447-1987 Kết cấu bê tông và. tra và nghiệm thu công trình xây dựng. Riêng đối với kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá chúng ta cần nghiên cứu và tìm hiểu kỹ bản TCVN 4453-1995- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN pps, GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN pps, GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN pps