Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên ppt

4 275 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 22:20

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển đô thị Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án là 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thẩm định dự án Mức phí tính theo tỷ lệ % Thông tư số 109/2000/TT- BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo kết quả thẩm định dự án Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Gửi hồ sơ Nộp hồ sơ dự án khu đô thị mới về Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện công tác thẩm định 2. Tổ chức thẩm định Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở xây dựng phải có giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; lấy ý kiến bằng văn bản của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan Tên bước Mô tả bước 3. Sau khi thẩm định Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình xin phép đầu tư 2. - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 3. - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt 4. - Dự án khu đô thị mới bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở, nội dung chủ yếu theo hướng dẫn tại Điều 14 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu thực tế của Sở Xây dựng Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình xin phép đầu tư Thông tư số 04/2006/TT-BXD n Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển đô thị Cơ quan có thẩm quy n quy t định: . Nộp hồ sơ dự án khu đô thị mới về Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện công tác thẩm định 2. Tổ chức thẩm định Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở xây dựng phải có giấy biên. phủ xem xét, cho phép đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình xin phép đầu tư 2. - Quy t định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Uỷ ban nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên ppt, Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên ppt, Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên ppt