Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps

4 369 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 20:20

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Gửi hồ sơ Tổ chức, cá nhân Việt Nam muốn tổ chức triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp: triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan Trung ương, triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm sách, báo, triển lãm các sản phẩm văn hoá khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại Việt Nam (do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép); triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan Trung ương, các tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại địa phương trong trường hợp được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ quyền (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) phải gửi hồ sơ đăng ký triển lãm đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức triển lãm. 2. Thực hiện nội dung đã Sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, nếu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không có ý kiến bằng văn bản thì Tên bước Mô tả bước đăng ký người đăng ký được thực hiện nội dung đã đăng ký. Trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký thì người tổ chức triển lãm phải đăng ký lại. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký triển lãm (theo mẫu tại phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2009 hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; 2. Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm bằng tiếng Việt Nam - Đề cương nội dung, danh mục tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm. Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy đăng ký triển lãm Thông tư số 01/2009/TT-BVHTT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép). phương trong trường hợp được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ quyền (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) phải gửi hồ sơ đăng ký triển lãm đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép); triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan Trung ương, các
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps, Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps, Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps