Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ vì lý do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn pot

6 564 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 13:20

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ vì lý do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp. Cơ quan phối hợp (nếu có): Đoàn luật sư địa phương. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư phải có văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề luật sư Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày có Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư, người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư được xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề; Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho Ban Chủ nhiệm của một Đoàn luật sư. Tên bước Mô tả bước 2. Xem xét và đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét và có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 3. Xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề Bộ Tư pháp xem xét, thẩm tra hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Tư pháp tiến hành cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Bộ Tư pháp có thông báo (bằng văn bản hoặc qua điện thoại) cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư để đề nghị nộp hồ sơ bổ sung. Trường hợp từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư biết và người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư (có mẫu gửi kèm theo); 2. Sơ yếu lý lịch (có mẫu gửi kèm theo); 3. Phiếu lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp); 4. Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật (bản sao có chứng thực); Trong trường hợp, người có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc bằng thạc sỹ) chuyên ngành luật do cơ sở giáo dục đại học của nước ngoài cấp thì làm thủ tục công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5. Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư (bản sao có chứng thực); Trong trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư thì phải có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề; 6. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hoặc thông báo kết quả kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư (bản sao có chứng thực); Thành phần hồ sơ 7. Giấy chứng nhận sức khoẻ (được cấp tại cơ sở y tế cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên) trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày nộp hồ sơ; 8. Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trước đây; 9. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn; 10. Quyết định xử lý kỷ luật của Đoàn luật sư. Số bộ hồ sơ: Không có quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu TP-LS-02 - Sơ yếu lý lịch Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư: - Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc; - Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; - Có phẩm chất đạo đức tốt; - Có bằng cử nhân luật; - Đã được đào tạo nghề luật sư; - Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư; - Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư. Luật Luật Sư . Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ vì lý do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Thông. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn; 10. Quyết định xử lý kỷ luật của Đoàn luật sư. Số. thức xoá tên khỏi danh sách luật sư, người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư được xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề; Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư nộp hồ sơ cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ vì lý do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn pot, Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ vì lý do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn pot, Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ vì lý do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn pot

Từ khóa liên quan