Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đường Bình Định pps

29 794 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 07:20

Ho ạch định chiến lược Công ty cổ phần đường Bình Định CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH .--. Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1.1. Tên, địa chỉ, quy mô hiện tại của Công ty - Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đường Bình Định - Tên giao dịch: Binh Đinh Sugar joint stock company - Tên viết tắt: BISUCO - Địa chỉ: Km 52 - Quốc lộ 19 - Tây Giang - Tây Sơn - Bình Định - Điện thoại: 0563 884 380 - Mã số thuế: 4100480519 - Email: bisuco@dng.vnn.vn - Tổng giám đốc: Kỹ sư Phạm Ngọc Liễn - Quy mô hiện tại: + Tổng vốn điều lệ: 40 Tỷ đồng + Vốn hiện tại: 219 tỷ đồng (năm 2009) + Số lượng CNV: hơn 392 người, trong đó lao đông gián tiếp 63 người, lao động trực tiếp 329 người. Như vậy, Công Ty Cổ Phần Đường Bình Định là doanh nghiệp có quy mô lớn. - Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty: + Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Thành viên HĐQT : Arunachalam Nandaa kumar: chủ tịch (không điều hành trực tiếp ) Arunachalam Mohan kumar: thành viên (không điều hành trực tiếp ) Bà Nguyễn Thị Nga : thành viên (không điều hành trực tiếp) Ông Nguyễn Văn Lâu: thành viên (không điều hành trực tiếp) Ông Phạm Ngọc Liễn: thành viên - 1 - Ho ạch định chiến lược Công ty cổ phần đường Bình Định Ban kiểm soát : Ông : Đỗ Hàng Quang: Trưởng ban kiểm soát (không điều hành trực tiếp ) Ông : N Srikanth: thành viên (không điều hành trực tiếp ) Ông : Nguyễn Phùng Thuỷ: thành viên + Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn • Cổ đông - Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: tại trang web: www.bisucovn.com - Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn Bảng 1. Thông tin về một số cổ đông lớn của Công ty STT Họ và tên Địa chỉ trụ sở chính Số CMND Cổ phần Giá trị (đồng) 1 Lê Thị Thu Trang 212055858 4.000 400.000.000 2 Cao Ngọc Hương Thảo 271578712 4.000 400.000.000 3 Nguyễn Thị Nga Q.3 - TP HCM 205072998 37.244 3.724.400.000 4 C.ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1C - Ngô Quyền – Hoàn Kiếm - Hà Nội 100.000 10.000.000.000 5 C.ty TNHH Quản trị Tiên Phong 13B - B2 Hoa Đào - Quận Phú nhuận – TPHCM 4102005265 67.000 6.700.000.000 6 Lê Văn Bằng Công ty Thực phẩm Miền Bắc 2.000 200.000.000 7 Trần Thị Thái Q5. TPHCM 021898781 3.150 315.000.000 8 Huỳnh Bích Ngọc C.ty CP SXTM Thành Thành Công 10.000 1.000.000.000 9 Bùi Thị Quy DNTN Dệt may Vạn Phát CNKCN Phú Tài 3.000 300.000.000 • Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài - Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông 1 Công ty Cổ phần NIVL Lương Hòa, Bến Lức, Long An 93.193 9.319.300.000 Nguồn: Phòng Kế toán - Tài Chính - 2 - Ho ạch định chiến lược Công ty cổ phần đường Bình Định 1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển - Công Ty Cổ Phần Đường Bình Định tiền thân là Công Ty Đường Bình Định là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc sở Công Nghiệp Bình Định được thành lập vào ngày 8/3/1995 tại quyết định số 387/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. - Ngày 24/04/1997 công ty đã chính thức đi vào hoạt động. - Năm 2002 thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Trung Ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định cổ phần hóa Công ty Đường Bình Định. - Ngày 28/03/2003 đã tiến hành Đại Hội Cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Đường Bình Định. - Ngày 31/03/2003 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành quyêt định số 62/2003/QĐ-UB về việc chuyển Công Ty Đường Bình Định là doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần với tên gọi “Công Ty Cổ Phần Đường Bình Định” thuộc sở nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bình Định. - Các sự kiện khác: ngày 25/5/2006 Nhà nước bán hết phần vốn có tại doanh nghiệp cho các nhà đầu tư. 1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 1.2.1. Các chức năng, nhiệm vụ theo giấp phép kinh doanh Chức năng: - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, mua bán đường kính trắng, cồn công nghiệp và sản phẩm sau đường. Mua bán vật tư phục vụ sản xuất đường. Mua bán xăng dầu, thuốc trừ sâu, hàng nông sản thực phẩm, nước có ga, bia rượu. Sản xuất kinh doanh ván nhân tạo, bao bì các loại. Dịch vụ nhân, lai, tạo giống cây trồng. Trồng rừng, dịch vụ sửa chữa gia công cơ khí. Kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi đã đăng ký. Nhiệm vụ: - 3 - Ho ạch định chiến lược Công ty cổ phần đường Bình Định - Là một công ty cổ phần nên nhiệm vụ hàng đầu của Công ty là lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cho cổ đông trên cơ sở đảm bảo tất cả các yêu cầu đề ra về các điều kiện an toàn kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quy trình sản xuất. - Kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi đã đăng ký. Hỗ trợ đầu tư phát triển và thu mua nguyên liệu mía. - Bảo toàn nguồn vốn, quản lý sản xuất kinh doanh tốt, có lãi để tạo thêm nguồn vốn tái bổ sung cho sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị và làm tròn nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước. - Thực hiện tốt chính sách tiền lương, áp dụng tốt hình thức trả lương thích hợp để khuyến khích sản xuất, tận dụng chất xám nội bộ, thu hút nhân tài từ bên ngoài,… là đòn bẩy để nâng cao chất lượng sản phẩm. 1.2.2. Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại của Công ty - Sản xuất mua bán đường cát trắng, cồn công nghiệp và sản phẩm sau đường. - Mua bán vật tư phục vụ sản xuất đường. Mua bán xăng dầu, thuốc trừ sâu, hàng nông sản thực phẩm, nước có gaz, bia, rượu. - Sản xuất kinh doanh ván nhân tạo, bao bì các loại. - Dịch vụ sửa chữa, gia công cơ khí phục vụ hoạt động công nghiệp và gia dụng. - Dịch vụ nhân, lai tạo và cung ứng giống cây trồng. - Trồng rừng. - Kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi các ngành nghề đã đăng ký. Hoạt động kho bãi. 1.3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẨN XUẤT CỦA CÔNG TY 1.3.1. Hình thức tổ chức sản xuất của Công ty: Cây mía là loại cây trồng có tính chất thời vụ, thường chín tập trung trong vòng 3 - 4 tháng, nếu không thu hoạch kịp thời năng suất, chất lượng cây mía sẽ bị giảm, hiệu quả chế biến không cao. Do vậy việc tổ chức sản xuất ở nhà máy đường cũng mang tính thời vụ. Theo đó, việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - 4 - Ho ạch định chiến lược Công ty cổ phần đường Bình Định phụ thuộc vào vùng cung nguồn nguyên liệu, và do đặc thù của sản phẩm để từ nguyên liệu là cây mía đến đường là một chuỗi vận hành công nghệ dựa trên hình thức tổ chức sản chuyên môn hóa theo Công nghệ. 1.3.2. Kết cấu sản xuất của Công ty Hình 2. Hình thức kết cấu sản xuất của Nhà máy Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính. - 5 - GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG Tổ cấu trúc Tổ ép Tổ hóa chất Tổ nấu đường Tổ ly tâm Tổ lò hơi tua bin Tổ điện trung tâm Tổ sữa chữa điện cơ Tổ thông ống Văn phòng phân xưởng Bộ phân sản xuất chính Bộ phận phụ trợ và phục vụ Bộ máy quản lý phân xưởng Ho ch nh chin lc Cụng ty c phn ng Bỡnh nh Cụng ty t chc sn xut theo hỡnh thc chuyờn mụn húa cụng ngh. Mi t ph trỏch mt cụng on ca sn phm, tng bc cụng vic c thc hin theo dõy chuyn cụng ngh to ra sn phm theo mt trỡnh t nht nh cỏc thit b c b trớ mt cỏch liờn tc. iu ny giỳp cụng ty d dng chuyờn mụn húa, rỳt ngn thi gian sn xut v tng nng sut lao ng. 1.4. C CU T CHC CA CễNG TY 1.4.1. S c cu t chc ca Cụng ty: Phu hp vi c iờm san xuõt, c cõu tụ chc cua Cụng Ty C Phn ng Bỡnh nh c xac inh theo s ụ sau: Hỡnh 3. S t chc Quan h ch o Quan h phi hp 2.2. CễNG TC LAO NG, TIN LNG CA CễNG TY 2.2.1. C cu lao ng ca Cụng ty Baỷng 4. Soỏ lửụùng lao ủoọng Nm CB qun lý L trc tip L giỏn tip Tng - 6 - Hi ng Qun tr Phũng hnh chớnh nhõn viờn Phũng k toỏn Phõn xng ng PX C in Phũng KT-CN Phú Tng G Nguyờn liu Phũng nguyờn liu Phú Tng Giỏm c sn xut Phũng hoỏ nghim Ban bo v Tng Giỏm c Ban Kim soỏt Phũng bỏn hng Ho ạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định Slg % Slg % Slg % 1995 4 1,90 163 78,00 42 20,10 209 2007 9 2,43 294 79,46 67 18,11 370 2008 10 2,58 305 78,61 73 18,81 388 2009 10 2,55 308 78,57 74 18,88 392 Nguồn: Phòng Tổ chức-Hành chính Bảng 5. Cơ cấu người lao động theo trình độ Cao học ĐH CĐ THCN Cấp 3 Tổng 2007 3 15 57 249 46 370 2008 5 18 62 280 23 388 2009 5 20 64 280 23 392 08/07 67,7% 13,3% 8,77% 12,45% -50,0% 4,86% 09/08 0% 11,1% 3,23% 0% 0% 1,0% Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính 2.2.2. Tình hình sử dụng thời gian lao động Bảng 8. Tình hình sử dụng lao động năm 2009 tại cơng ty STT Chỉ tiêu Tổng số ngày cơng ( ngày) 1 Tổng số theo ngày lịch 365 x 392 = 143.080 2 Tổng số ngày nghĩ trong năm 60 x 392 = 23.520 3 Tổng số ngày làm cơng theo chế độ 305 x 392 = 119.560 4 Tổng số ngày cơng vắng mặt 10.000 5 Tổng số ngày cơng làm việc thực tế 109.560 6 Số lao động bình qn ( người) 392 7 Số ngày làm việc bình qn 1 người/ năm 109.560 /392 = 279,5 Nguồn: phòng kế hoạch 2.2.3. Năng suất lao động Bảng 9. Năng suất lao động năm 2008 và 2009 Đơn vị tính: Ngàn đồng Năm Doanh thu (đồng) Số LĐ Năng suất LĐ (Tấn/ngày/người) Tổng quỹ lương(đồng) Thu nhập bình qn (tr.đ/người/năm) 2008 185.344.785.337 388 0,33 7.084.136.000 18,258 2009 293.685.734.004 392 0,39 8.154.103.000 20,801 Tăng/giảm năm 2009 so với 2008 Giá trị 108.340.948.667 4 0,06 1.069.967.000 2,543 % 58,45 1,03 18,18 15,10 13,93 - 7 - Ho ạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định Nguồn: Phòng Kế tốn Năng suất lao động năm 2009 tăng 18,18% so với năm 2008 do công ty đã đầu tư thêm máy móc thiết bò phục vụ sản xuất, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, nâng cao tay nghề, trình độ công nhân, nhân viên quản lý. Bên cạnh đó, công ty không ngừng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng, mở rộng mạng lưới phân phối… đưa đến hiệu quả kinh doanh cao, năng suất lao động tăng lên đáng kể. Công ty luôn gắn liền trách nhiệm với quyền lợi của người lao động, năng suất lao động tăng, hiệu quả kinh doanh cao thì thu nhập của người lao động cũng tăng theo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 tăng 13,93%, đạt 20,801 triệu đồng/người/năm. 2.3. CƠNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA CƠNG TY 2.3.1. Các loại ngun vật liệu dùng trong Cơng ty Cơng ty Cổ Phần Đường Bình Định là doanh nghiêp trực tiếp sản xuất ra sản phẩm là Đường Cát trắng nên ngun liệu chính vẫn là mía cây. Ngồi ra cơng ty còn phải sử dụng thêm một số vật liệu phụ như : vơi, NaPO4, lưu huỳnh…Và sử dụng nhiên liệu như xăng, dầu FO, dầu Do, than đá… để vận hành máy móc và nấu đường. 2.3.2. Cơ cấu và tình hình hao mòn của tài sản cố định Bảng 10. Cơ cấu tài sản cố đònh Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Năm Tăng/giảm 2009 so với 2008 2008 2009 TSCĐ hữu hình 73.646.825.179 76.250.760.582 2.603.935.403 +3,54% - Ngun giá 144.714.193.542 152.101.388.311 7.387.194.769 +5,10% - Giá trị hao mòn lũy kế (71.067.368.363) (75.850.627.729) (4.783.259.366) +6,73% Nguồn: Phòng Kế tốn - 8 - Ho ạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định Năm 2009 : Công ty mua thêm TSCĐ (nguyên giá tăng 7.387.194.769 đồng so với năm 2008, tương ứng tăng 5,1%). Tuy nhiên, TSCĐ hữu hình của Cơng ty tăng ít hơn 2.603.935.403 đồng tương ứng tăng 3,54% do mức khấu hao năm 2009 nhiều hơn, tăng 6,73% so với năm 2008. Tài sản cố định của Cơng ty có giá trị rất lớn bao gồm nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… 2.4. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH 2.4.1. Cơng tác xây dựng giá thành kế hoạch của Cơng ty Cơng ty Cổ Phần Đường Bình Định tiến hành tính giá thành kế hoạch dựa vào giá thành thực tế năm trước, đơn giá kế hoạch và tình hình biến động của thị trường về các yếu tố như giá ngun vật liệu, giá nhiên liệu… Bảng 12. Giá thành kế hoạch sản xuất đường RS vụ ép 2009 – 2010. (Số lượng sản phẩm: 42000 tấn đường RS) Khoản mục Chi phí kế hoạch Giá thành đơn vị Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung 271.944.500.000 14.537.940.000 39.811.388.257 6.474.869 346.141 947.890 Tổng 326.293.828.257 7.768.901 Nguồn: Phòng Kế hoạch - 9 - Ho ạch định chiến lược Công ty cổ phần đường Bình Định Phần II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING 2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty: Bảng 2. Doanh thu 2008 - 2009 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Năm Tăng/giảm(%) 2007 2008 2009 08/07 09/08 Tổng doanh thu 117.868.611.61 4 185.344.785.33 7 293.685.734.00 4 57,25 58,46 Lợi nhuận thuần 31.152.246.471 42.979.045.267 92.854.956.295 37,96 116,05 Tỷ trọng LN/DT 26,42% 23,19% 31,62% -12,2 36,4 Nguồn: Phòng kế toán Qua bảng trên ta thấy các chỉ tiêu qua các năm đều có sự biến động mạnh.Chỉ tiêu Tổng doanh thu năm 2008 tăng 57% so với năm 2007, năm 2009 tăng 58, 46 % so với năm 2008, chỉ tiêu lợi nhuận thuần năm 2008 tăng 37, 96% so với năm 2007, và tăng đột biến đối với năm 2009 so với 2008 lên đến 116,05%. Riêng chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận/ tổng doanh thu nhìn chung qua các năm tương đối cao, tuy nhiên năm 2008 lại giảm 12,2% so với năm 2007 cho thấy trong năm này công ty hoạt động kém hiệu quả hơn. Song năm 2009 chỉ tiêu này lại tăng mạnh lên đến 36,4% so với năm 2008. Nhìn chung, trong 3 năm trở lại đây Công ty hoạt sản xuất kinh doanh khá hiệu quả, các chỉ tiêu đều biến động theo chiều hướng tích cực và tăng lên khá cao. Trong những năm tiếp theo công ty cần phải duy trì tích cực hoạt động hơn nữa gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh để đảm bảo uy tín nâng cao chất lượng thương hiệu cũng như đảm bảo và nâng cao lợi ích cổ đông của Công ty, thực hiện ngày một tốt hơn nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. - 10 - [...]... 27 - Hoạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH TÊN CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG CHỦ YẾU Đưa những sản phẩm đường và các sản phẩm khác của 1 Chiến lược thâm nhập và Cơng ty cổ phần đường Bình Định ra thị trường bằng các phát triển thị trường chương trình giới thiệu sản phẩm, hội chợ, xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thêm thị trường và tăng thị phần. .. nhất, cơng ty cổ phần đường Qng Ngãi, rồi mới đến cơng ty cổ phần đường Bình Định. Tổng số điểm quan trọng của cơng ty cổ phần đường Biên Hòa là 2.70 cho thấy cơng ty cổ phần đường Biên Hòa là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh, nếu xét theo khía cạnh chiến lược thì cơng ty cổ phần đường Biên Hòa ứng phó rất hiệu quả với mơi trường bên trong và bên ngồi Đối thủ cạnh tranh thứ 2 là cơng ty cổ phần đường Qng... quan trọng là 2.51 có ưu thế hơn cơng ty cổ phần đường Bình Định trong thời điểm hiện tại và là một đối thủ rất đáng lo ngại Do vậy việc xây dựng chiến lược của cơng ty cổ phần đường Bình Định cần hướng đến việc hạn chế những mặt mạnh của cơng ty cổ phần đường Biên Hòa, hồn thiện những điểm yếu của mình và thực hiện chiến lược phòng thủ đối với cơng ty cổ phần đường Qng Ngãi 3.4 Phân tích ma trận S.W.O.T... trong ngành Đới với Cơng Ty Cổ Phần Đường Bình Định, do là mợt cơng ty có quy mơ sản x́t trung bình trong toàn ngành nên cũng hạn chế về thị trường tiêu thụ bởi các doanh nghiệp lớn như: Cơng Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa, Cơng Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi, Cơng Ty Cổ Phần Đường Lam Sơn-Thanh Hóa, Cơng Ty Cổ Phần Đường Tây Ninh…Ngoài ra, còn mợt sớ cơng ty tuy có quy mơ sản x́t... 0.08 đường và các sản phẩm khác đạt ở mức thấp 10 Cơ cấu tổ chức sản xuất còn chịu sự chi phối của tính mùa vụ - 21 - Hoạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định 11 Chiến lược marketing mở rộng thị 0.04 3 0.12 phần 12 Đạo đức kinh doanh và nghề nghiệp 0.02 2 0.04 13 Giá bán 0.02 3 0.06 Tổng cộng: 1.00 2.84 Nhận xét: số điểm quan trọng tổng cộng là 2,84 cho thấy cơng ty cổ phần đường Bình Định. .. thời gian qua Cơng ty đã áp dụng giá bán thống nhất theo quy định: - Đối với khách hàng truyền thống được giảm; - Đối với khách hàng mua khối lượng lớn được hưởng chiết khấu Giá là một cơng cụ cạnh tranh rất mạnh của các cơng ty, ở Cơng ty Cổ Phần Đường Bình Định vấn đề giá ln được chú trọng Hiện giá đường trên thị trường là - 16 - Hoạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định gần tương đương... của Cơng ty đạt được tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004 Hình 5 Các Huy chương, danh hiệu đạt được của Cơng ty - 12 - Hoạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định Nhãn hiệu sản phẩm: Sản phẩm chính của Cơng Ty Cổ Phần Đường Bình Định mang nhãn hiệu “Đường Cát Trắng” Thị trường mục tiêu: trong thời gian qua thị trường Tp HCM ln là thị trường tiêu thụ chính chiếm phần lớn... và bản thân Cơng ty Nên tối đa hóa lợi ích mà việc sản xuất kinh doanh sản phẩm đường có thể mang lại là chưa thể khảng định mặc dù cho kết quả hoạt động kinh doanh của cơng ty là khá cao - 20 - Hoạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định Phần III: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY 3.1 Phân tích mơi trường bên trong (nội bộ) cơng ty Ma trận đánh giá... dài của Nhà máy Phương pháp định giá cho sản phẩm: - 14 - Hoạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định Để thưc hiện hai mục tiêu đã đề ra, Nhà máy Đường đã dựa vào những căn cứ sau để xác định mức giá cho sản phẩm của mình: - Xác định tổng chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm và kế hoạch giá thành xuất xưởng của Nhà máy - Xác định chi phí vận chuyển, bán hàng - Kế hoạch lợi nhuận mục tiêu -... hành Định vị sản phẩm Hiệu quả quảng cáo Khả năng tài chính Khả năng cạnh tranh về giá 9 Mạng lưới phân phối 10 Sự linh hoạt của tổ - 23 - Hoạch định chiến lược Cơng ty cổ phần đường Bình Định chức 11 Lợi thế về vị trí Tổng cộng 0.07 3 0.21 1.00 2.29 2 0.14 3 2.70 0.21 2.51 Nhận xét: Qua phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh chúng ta có thể xếp hạng đối thủ cạnh tranh như sau: cơng ty cổ phần đường . Ho ạch định chiến lược Công ty cổ phần đường Bình Định CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH .--. Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH. 2 - Ho ạch định chiến lược Công ty cổ phần đường Bình Định 1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển - Công Ty Cổ Phần Đường Bình Định tiền thân là Công Ty Đường Bình Định là doanh. lớn như: Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa, Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi, Công Ty Cổ Phần Đường Lam Sơn-Thanh Hóa, Công Ty Cổ Phần Đường Tây Ninh…Ngoài ra, còn một số công ty tuy có
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đường Bình Định pps, Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đường Bình Định pps, Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đường Bình Định pps

Từ khóa liên quan