Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pdf

5 517 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 14:21

Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thực hiện chứng thực hợp đồng. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND các xã, thị trấn (thuộc các huyện: Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo) để lấy mẫu hợp đồng. 2. Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu hợp đồng và hoàn tất các thủ tục theo thành phần hồ sơ; tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND các xã, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh. Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3: Đến ngày trả kết quả theo biên nhận; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND các xã, thị trấn để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính và 03 bản sao có chứng thực sao y; 2. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu) (03 bản); 3. Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người sử dụng đất (cả vợ, chồng hoặc những người đồng quyền sử dụng đất), bản chính đối chiếu và 01 bản photo; 4. Bản đồ tách thửa (nếu chuyển nhượng một phần của thửa đất) (03 bản); Thành phần hồ sơ 5. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình thì các thành viên trong hộ khẩu từ 15 tuổi trở lên đều phải ký tên và điểm chỉ trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn; 6. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải chứng minh được là tài sản chung hoặc riêng trong thời kỳ hôn nhân; 7. Nếu hai vợ chồng không cùng một hộ khẩu thì phải bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; 8. Nếu còn độc thân thì phải xác nhận tình trạng hôn nhân. Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . tên và điểm chỉ trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn; 6. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải chứng. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu) (03 bản); 3. Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người sử dụng đất (cả vợ, chồng hoặc những người đồng quyền sử dụng đất) ,. việc thực hiện TTHC: Thực hiện chứng thực hợp đồng. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pdf, Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pdf, Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pdf

Từ khóa liên quan