Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng pot

7 533 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 10:20

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng công chứng, Sở Tư pháp Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng, Sở Tư pháp Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, UBND xã, phường, thị trấn; Tài nguyên Môi trường…. khi cần phải xác minh hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến việc công chứng hợp đồng. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc; nếu nộp hồ sơ sau 10g30ph buổi sáng thì trả kết quả sang buổi chiều và nộp hồ sơ sau 16 giờ thì trả kết quả sang ngày làm việc hôm sau.(Không tính thời gian xác minh làm rõ những trường hợp cần phải kiểm tra) Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí công chứng a) Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch (xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch) được tính như sau: - Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng - Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch - Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 đồng + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng - Từ trên 5.000.000.000 đồng thu Thông tư số 91/2008/TT-LT- BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp) b) Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định như sau: - Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thu 50.000 - Công chứng văn bản bán đấu giá bất động sản thu 100.000 đồng - Công chứng hợp đồng bảo lãnh thu 100.000 đồng - Công chứng hợp đồng uỷ quyền thu 40.000 đồng - Công chứng giấy uỷ quyền thu 20.000 đồng - Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (trừ việc sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu theo quy định tại điểm a thu 40.000 đồng - Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao Tên phí Mức phí Văn bản qui định dịch thu 20.000 đồng - Công chứng di chúc thu 40.000 đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản công chứng Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Các bên giao kết hợp đồng cùng có mặt tại Phòng công chứng và nộp phiếu yêu cầu công chứng. Nếu một trong những người tham gia giao kết hợp đồng ở trong tình trạng già yếu không thể đi lại được hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở Phòng công chứng được thì đề nghị Công chứng viên (CCV) đến tại nơi ở của người đó để thực hiện công chứng hợp đồng. 2. Bước 2 CCV tiến hành việc kiểm tra nhân thân, năng lực hành vi của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng; Kiểm tra các giấy tờ cần Tên bước Mô tả bước thiết, liên quan đến việc giao kết hợp đồng. 3. Bước 3 CCV đọc hợp đồng cho các bên giao kết hợp đồng nghe hoặc yêu cầu các bên giao kết hợp đồng tự đọc hợp đồng. Nếu cần chỉnh sửa, bổ sung thì các bên tự thực hiện hoặc yêu cầu CCV chỉnh sửa (nếu hợp đồng do CCV soạn thảo). 4. Bước 4 Các bên giao kết ký hợp đồng, CCV chứng nhận hợp đồng. 5. Bước 5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng và trả hợp đồng đã được công chứng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC); 2. Hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo ; Thành phần hồ sơ 3. Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; 5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC) Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ. cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC); 2. Hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo ; Thành phần hồ sơ 3. Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 4. Bản sao giấy chứng. giao kết ký hợp đồng, CCV chứng nhận hợp đồng. 5. Bước 5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng và trả hợp đồng đã được công chứng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng pot, Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng pot, Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng pot