Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

5 3,723 84
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2013, 17:14

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt 3 Trờng đại học s phạm hà nội tạp chí khoa học số 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT Nguyễn Thanh Bình Trung tâm GDH, Trờng ĐHSP Hà Nội I. Đặt vấn đề Giáo dục kỹ năng sống ( KNS) cho ngời học là một trong những nhiệm vụ đã đợc đặt ra trong chơng trình hành động GD cho mọi ngời Dakar thông qua tại diễn đàn giáo dục thế giới ( Senegan 2000). Có nhiều quan niệm về KNS theo các nghĩa rộng, hẹp khác nhau, nhng có thể coi KNS là những kỹ năng tâm lý xã hội liên quan đến những tri thức, những giá trị và những thái độ, cuối cùng đợc thể hiện ra bằng những hành vi làm cho các cá nhân có thể thích nghi và giải quyết có hiệu quả các yêu cầu và thách thức của cuộc sống [3]. Xã hội hiện đại đòi hỏi con ngời phải có những năng lực thích ứng với những thách thức mà con ngời thờng phải đối đầu. Trong thực tế đã có nhiều minh chứng do thiếu năng lực thích ứng ( KNS) mà con ngời đã có những hành động tiêu cực hủy hoại cuộc đời, cuộc sống của chính bản thân và ngời khác. Qua điều tra nhu cầu hơn 300 học sinh THPT của đề tài " Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT" mã số B2005-75- 126 cho thấy: 100% các em đợc hỏi đều mong muốn đợc học KNS. Do đó, giáo dục KNS cho học sinh THPT trở thành một nhiệm vụ cấp thiết giúp các em thành công, hạnh phúc, đảm bảo chất lợng của cuộc sống . II. Thử nghiệm giáo dục một số KNS cho học sinh THPT Đ 1. Nội dung - Trên cơ sở điều tra nhu cầu của học sinh các trờng THPT Nguyễn Tất Thành, Đinh Tiên Hoàng ( Hà Nội) và THPT Mỹ Hào ( Hng Yên) chúng tôi chọn ra 4 KNS các em cần nhất để thiết kế nội dung và tổ chức thử nghiệm: đó là kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng xác định mục tiêu; kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề; kỹ năng kiên định. - Thiết kế các chủ đề giáo dục KNS có thể đi theo 2 cách tiếp cận khác nhau: 1. Mỗi chủ đề đề cập trực tiếp đến một KNS cốt lõi, tập trung vào làm cho ngời học hiểu KNS đó là gì và cách thức hình thành KNS đó và vận dụng nó trong các tình huống cụ thể. 2. Mỗi chủ đề gắn với những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống nh bảo vệ sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, giải quyết mâu thuẫn tránh bạo lực, tìm việc làm để giải quyết nó cần phải có những KNS cần hình thành, rèn luyện. Trong đề tài này chúng tôi chọn cách tiếp cận thứ nhất để thiết kế nội dung giáo dục KNS. Các chủ đề đợc thiết kế với mục đích hớng dẫn GV hoặc cán bộ lớp/ cán bộ Đoàn có thể tổ chức cho HS tham gia các hoạt động nhằm hình thành các KNS. + Cấu trúc của mỗi chủ đề bao gồm: I.Mục tiêu của chủ đề II. Thông điệp IV. Hớng dẫn tổ chức hoạt động III. Tài liệu và Phơng tiện V. Tổng kết Nội dung cốt lõi của chủ đề nằm trong phần Hớng dẫn tổ chức hoạt động. 4 Mỗi chủ đề thờng có 3 hoạt động, mỗi hoạt động lại đợc cấu trúc theo logic sau: a. Mục tiêu của hoạt động b. Cách tiến hành hoạt động c. Kết luận rút ra sau hoạt động - Hoạt động đầu tiên hớng vào làm cho ngời học hiểu KNS đó là gì - Hoạt động thứ 2 hớng vào làm cho ngời học nắm đợc cách thức hình thành KNS đó. - Hoạt động thứ 3 hớng vào tạo tình huống/ cơ hội để ngời học rèn luyện KNS đó. + Phần hớng dẫn tổ chức hoạt động không đòi hỏi ngời tổ chức phải tuân thủ nghiêm ngặt nh đã viết mà để ngời tổ chức (NTC) có thể linh hoạt sáng tạo điều chỉnh phơng pháp và tình huống sao cho phù hợp với đối tợng tham gia hoạt động của mình và phù hợp với điều kiện thời gian, phơng tiện tổ chức. KNS là của từng cá nhân nên các phơng pháp tích cực nh: động não, nghiên cứu tình huống, trò chơi, sắm vai, thảo luận nhóm . đợc sử dụng tối đa + Có những phần chốt lại, hoặc phần kết luận còn để mở để NTC dựa vào ý kiến tham gia của HS mà tổng hợp, khái quát đa vào và coi đó là sự khám phá của chính họ. + Phần tổng kết cũng đợc gợi ý để cho ngời tham gia tự rút ra những thu hoạch về nhận thức và KNS của cả chủ đề, sau đó NTC mới bổ sung cho đầy đủ. Đ 2. Đối tợng và địa bàn thử nghiệm HS lớp 10 và lớp 11 của 2 trờng THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) và THPT Mỹ Hào (Hng Yên). Mỗi trờng chỉ thử nghiệm ở 2 lớp. Thời gian: thử nghiệm đợc tiến hành vào cuối năm học 2005-2006. Đ 3. Kết quả thử nghiệm 1. Đo lần 1- ngay sau tác động a) Kỹ năng tự nhận thức Trờng Nguyễn Tất Thành N= 40 Trờng THPT M Hào N= 48 Tham số Có % Không% Không xác định Có % Không % Không xác định Chủ đề có ích không 92,5 2,5 5 100 0 0 Thay đổi sau HĐ: + Về nhận thức + Về thái độ 85,0 85,0 10,0 10,0 7,5 5, 0 87,5 83,33 6,25 4,16 6,25 12,5 Nắm đợc cách hình thành/ rèn luyện kỹ năng 82,5 7,5 10 77,1 2,08 20, 83 Sẽ áp dụng trong cuộc sống 82,5 5,0 12,5 83,33 0 16,67 b) Kỹ năng xác định mục tiêu Trờng Nguyễn Tất Thành N= 30 Trờng THPT Mỹ Hào N= 37 Tham số Có % Không % Không xác định Có% Không % Không xác định Chủ đề có ích không 96,67 3,33 0 100 0 0 Thay đổi sau HĐ: + Về nhận thức + Về thái độ 86,67 96,67 6,67 3,33 6,67 0 97,3 81,1 0 5,4 2,70 13,51 5 Nắm đợc cách hình thành/ rèn luyện kỹ năng 93,33 3,33 0 94,6 0 5,4 Sẽ áp dụng trong cuộc sống 93,33 3,33 0 97,3 0 2,70 c) Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề Trờng Nguyễn Tất Thành N= 46 Trờng THPT Mỹ Hào N= 16 Tham số Có % Không % Không xác định Có% Không % Không xác định Chủ đề có ích không 97,83 2,17 0 100 0 0 Thay đổi sau HĐ: + Về nhận thức + Về thái độ 86,96 89,13 13,04 10,87 0 0 93,75 93,75 6,25 6,25 0 0 Nắm đợc cách hình thành/ rèn luyện kỹ năng 93,48 6,52 0 100,0 0 0 Sẽ áp dụng trong cuộc sống 93,48 6,52 0 100,0 0 0 d) Kỹ năng Kiên định Trờng Nguyễn Tất Thành N= 87 Trờng THPT Mỹ Hào N= 23 Tham số Có % Không % Không xác định Có% Không% Không xác định Chủ đề có ích không 97,7 0,02 0 100 0 0 Thay đổi sau HĐ: + Về nhận thức + Về thái độ 93,1 93,1 0,06 0,06 0 0 100 95,7 0 4,35 0 0 Nắm đợc cách hình thành/ rèn luyện kỹ năng 95,4 4,6 0 100 0 0 Sẽ áp dụng trong cuộc sống 95,4 4,6 0 100 0 0 đ) Nhận xét - Tỷ lệ HS thấy các chủ đề có ích là khá cao: từ 92,5% đến 100% - Tỷ lệ HS thay đổi nhận thức và thái độ khá cao: từ 81% đến 100% - Tỷ lệ HS nắm đợc cách hình thành, rèn luyện kỹ năng sống đã đợc học cao hơn tỷ lệ HS thay đổi nhận thức và thái độ. -Có thể thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa tỷ lệ HS nắm đợc cách hình thành, rèn luyện kỹ năng sống với tỷ lệ HS cho rằng mình sẽ áp dụng KNS đó trong cuộc sống. T lệ HS dự định áp dụng KNS đã học vào thực tế cuộc sống chiếm tỷ lệ cao nhất nếu so sánh với sự thay đổi nhận thức và thái độ. - Kết quả hoạt động của từng chủ đề phụ thuộc không chỉ vào nội dung chủ đề có hấp dẫn không mà còn phụ thuộc vào sự tham gia của ngời học, kích cỡ nhóm ngời tham gia. Nhóm/ lớp quá đông sẽ ảnh hởng đến chất lợng hoạt động. Điều này phù hợp với đặc điểm của giáo dục KNS: tiến hành trong nhóm nhỏ thì hiệu quả hơn, và kết quả chỉ có trên cơ sở sự tham gia tích cực của các thành viên trong nhóm/ lớp. 6 2. Đo lần 2- sau 3 tháng tác động để đo kết quả tác động lần 2 phiếu đo đã đợc thiết kế theo hớng đặt HS vào các tình huống phải thể hiện từng kỹ năng: Ra quyết định; Kiên định; Tự nhận thức; Xác định mục tiêu ở 2 thời điểm : trớc đây và hiện tại ( hoặc tơng lai). Kết quả đợc phản ánh dới đây: a) Những thay đổi tổng thể theo hớng tích cực Trờng NguyễnTất Thành Trờng Mỹ Hào Tham số Lớp 10 A5 (N= 39HS) Lớp 11A7 (N= 39 HS) Lớp 10A7 (N= 53 HS) Lớp 11A7 (N= 42 HS) Thay đổi tất cả kỹ năng 5 12,82% 24 61,54% 28 52,83% 16 38,09% Thay đổi một phần 9 23,1% 13 33,33% 22 41,5% 24 57,14% Không đổi 25 64,1% 2 6,06% 3 5,66% 2 4,76% b) những thay đổi theo hớng tích cực ở từng kỹ năng Trờng Nguyễn Tất Thành Trờng Mỹ Hào Lớp 10 A5 n=39 Lớp 11A7 n= 39 Lớp 10A7 n=53 Lớp 11A7 n= 42 Kỹ năng Thay đổi Không thay đổi Thay đổi Không thay đổi Thay đổi Không thay đổi Thay đổi Không thay đổi Ra quyết định 14 35,9% 25 64,1% 36 92,31% 3 7,69% 43 81,13% 10 18,87% 27 64,29% 15 35,71% Kiên định 7 17,95% 32 82,05% 27 69,23% 13 33,33% 35 66,04% 18 33,96% 24 57,14% 18 42,86% Tự nhận thức 12 30,77% 27 69,23% 34 87,18% 4 10,26% 43 81,13% 10 18,67% 34 80,95% 8 19,05% Xác định MT 0 0 30 76,92% 9 23,08% 37 69,81% 16 30,19% 27 64,29% 15 35,71% c) Nhận xét - Nhìn chung các em có sự thay đổi khá rõ rệt theo hớng tích cực khi đợc đặt trong các tình huống đòi hỏi phải thể hiện những kỹ năng đã đợc thử nghiệm. Trừ lớp 10 A5 (Trờng Nguyễn Tất Thành) tỷ lệ HS ở các lớp còn lại đã thay đổi tổng thể tất cả các kỹ năng chiếm từ 38% đến 61%, nếu tính cả tỷ lệ HS thay đổi một phần thì tỷ lệ thay đổi thái độ và hành vi theo hớng tích cực ở các lớp đều chiếm trên 90%. - Sự thay đổi ở từng kỹ năng và ở từng lớp rất khác nhau. Tỷ lệ thay đổi ở kỹ năng ra quyết định và ở kỹ năng tự nhận thức là cao nhất. Tỷ lệ thay đổi ở lớp 10 A5 (Trờng Nguyễn Tất Thành) là thấp nhất. 7 - Số HS không thay đổi trong một số kỹ năng sau tác động thử nghiệm phần lớn do trớc đó các em đã có những thái độ và hành vi tích cực. Số HS không thay đổi có thái độ và hành vi cha tích cực rất ít: chỉ có 2/13 HS trong kỹ năng kiên định; 1/ 4 HS trong kỹ năng Tự nhận thức ( ở lớp 11A7 Nguyễn Tất Thành) ; 1/15 HS trong kỹ năng ra quyết định, 2/18 trong kỹ năng kiên định; 1/8 trong kỹ năng Tự nhận thức và 2/15 trong kỹ năng Xác định MT (ở lớp 11A7 Trờng Mỹ Hào) III. Kết luận Việc thử nghiệm 4 chủ đề trong khoảng thời gian eo hẹp vào cuối năm học cũng đã cho thấy nội dung giáo dục KNS đã đáp ứng nhu cầu của ngời họcthu đợc kết quả khả quan. Hoạt động này sẽ có hiệu quả hơn nếu đợc tổ chức theo nhóm nhỏ hơn lớp học ( không nên quá 30 ngời) và các tình huống đa ra đợc lựa chọn từ chính những tình huống thực mà các em đã gặp trong cuộc sống. Nội dung thực nghiệm sẽ đợc hoàn thiện cho phù hợp hơn với đối tợng để có thể trở thành tài liệu hớng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục KNS cho HS THPT. Tài liệu tham khảo [1]. Khung chơng trình hành động GD cho mọi ngời. Diễn đàn GD thế giới, Senegan 2000 [2]. Kết quả điều tra của đề tài "Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT" mã số B 2005-75-126. [3]. Life skills The bridge to human capabilities. UNESCO education sector position paper. Draft 13 UNESCO. June /2003 [4]. Kết quả đo sau thử nghiệm 4 chủ đề giáo dục KNS của đề tài "Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT" mã số B 2005-75-126. Summary Experimentation of living skills education for general higher secondary school - children Nguyen Thanh Binh The article exposes 4 tables of results in experimenting the 1 st measurement of auto-perception skill; objective determination skill; decision making skill and problem solving skill; keeping firm skill. The article exposes also 2 tables of the 2 nd measurement after 3 months of experimenting the new method of training these skills and shows the positive improvement of learners' behaviour in general, of each skill in particular, in 2 experimenting higher secondary schools: Nguyen Tat Thanh School (Hanoi National University of Education) and My Hao School (province of Hung Yen). . 3 Trờng đại học s phạm hà nội tạp chí khoa học số 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT . cuộc sống của chính bản thân và ngời khác. Qua điều tra nhu cầu hơn 300 học sinh THPT của đề tài " Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT& quot;
- Xem thêm -

Xem thêm: Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt, Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt, Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Từ khóa liên quan