Phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN

50 1,084 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2013, 17:14

Phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN Lời nói đầu Khoa học Công nghệ đã có nhứng bớc phát triển rất to lớn ở trong những năm cuối thế kỷ 20 và chúng ta đang sống trong thập niên đầu của thế kỷ 21. Một thế kỷ mới mà theo các nhà hoạch định chiến lợc kinh tế dự báo thì sẽ là thời kỳ phát triển đỉnh cao của các ngành Kinh tế mà đi đôi với nó sẽ là một phần không thể thiếu đó là Khoa học Kỹ thuật. Đã từ lâu sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật đã đợc ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành và mọi mặt của đời sống xã hội. Song song với việc phát triển nền kinh tế của một quốc gia, thì một phần quan trọng không kém đó là việc bảo vệ và giữ vững nền an ninh quốc phòng. Điều mà tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay luôn luôn coi trọng và đặt nó lên vị trí hàng đầu. Vì một lẽ đơng nhiên, chỉ có một nền an ninh Quốc phòng vững mạnh mới đảm bảo cho một quốc gia phát triển. Và ngày nay có lẽ không quốc gia nào là không nhận thức đợc vai trò quan trọng nh thế nào của Khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh. Lĩnh vực Quân sự quốc phòng là một lĩnh vực đặc thù của xã hội. Khoa học công nghệ phát triển sẽ thúc đẩy kinh tế và đời sống xã hội phát triển, và kéo theo đó sẽ là sự phát triển trong lĩnh vực quân sự dẫn đến sự phát triển của Vũ khí thiết bị và kỹ thuật quân sự, làm thay đổi tính chất và cơ cấu lực lợng vũ trang, nghệ thuật quân sự. Trong điều kiện XHCN việc đề ra chiến lợc phát triển kỹ thuật Quốc phòng đối với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp Quốc gia và tăng cờng thực hiện cạnh tranh cục diện chiến lợc Thế giới. Từ đó dẫn đến một vài Khoa học khái niệm sơ lợc về chiến tranh Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ cao trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực tác chiến phòng không. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu một số khái niệm: *Khoa học là gì ? Khoa học là hệ thống tri thức tự nhiên về xã hội và t duy. Trang 1 *Khoa học - Kỹ thuật - Quốc Phòng: Khoa học nghiên cứu, lý luận quân sự, quy luật chiến tranh. Nó chỉ tất cả các ngành Khoa học và Kỹ thuật thuộc hệ thống Quốc phòng. Phục vụ sự phát triển Quốc phòng. Theo thống kê trên thế giới cứ 5 phút lại có một phát minh mới trong khoa học và dần dần đợc đa vào thực tiễn. Điều đó cũng đủ cho ta thấy đợc vai trò hết sức quan trọng của sự phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia, giúp con ngời tạo ra đợc nhiều của cải vật chất hơn do thay đổi phơng thức sản xuất. Ví dụ, chỉ riêng với ngành công nghệ thông tin qua hơn hai thập kỷ gần đây đã đa sự nhận thức của trí thức nhân loại gấp hai lần so với những thế kỷ trở về trớc. Khoa học công nghệ cao luôn mang lại cho nhân loại nhiều lợi ích nhng cũng luôn có mặt trái của nó gây ra nỗi ám ảnh cho con ngời chúng ta (trong đời sống đó là sự ô nhiễm môi tr- ờng ., trong quân sự, bom nguyên tử cũng là nỗi ám ảnh chết chóc của con ngời do tính chất huỷ diệt của nó, minh chứng cho điều này là vụ Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ 2, gây kinh hoàng cho cả thế giới, để lại di chứng cho tới ngày nay. Hay vụ rò dỉ của nhà máy điện nguyên tử Chécnôbơn ở Ucraina thuộc Liên Xô cũ .) Từ cuối thập kỷ 70 đến nay cùng với sự phát triển của khoa họccông nghệ, trong lĩnh vực quân sự, những khái niệm vũ khí hoá học công nghệ cao, chiến tranh công nghệ cao đã ra đời. Bớc sang thập kỷ 80 nhiều nớc coi việc phát triển công nghệ cao là một trọng tâm chiến lợc và biện pháp chủ chốt để xây dựng quân đội hiện đại. Có thể nói khoa học kỹ thuật công nghệ cao tác động lên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, tất nhiên không thể loại trừ trong lĩnh vực quân sự. Khoa học kỹ thuật công nghệ cao tác động vào quân sự làm các nớc chạy đua vũ trang, chia thế giới ra làm đa cực nhằm tạo sự cân bằng về chính trị . Trang 2 Một trong những lĩnh vực mà các thành tựu của khoa học kỹ thuật công nghệ cao đợc áp dụng trong quân sự xây dựng nên tổ hợp công nghiệp quân sự chế tạo ra các thiết bị, phơng tiện hiện đại . để phục vụ cho tác chiến Điện tử. Điển hình nh các loại máy bay tên lửa, pháo, rađa, tàu chiến, súng, bom đạn với nhiều thế hệ . do các nớc có nền kinh tế ổn định và nền kinh tế hùng mạnh nghiên cứu và sản xuất các thiết bị vũ khí. Do ứng dụng công nghệ cao trong quân sự, vụ khí trang bị có xu hớng nhẹ hơn nhng đợc điều khiển chính xác, tầm bắn xa hơn, tốc độ bán nhanh hơn . Công năng của hệ thống chỉ huy, điều khiển, thông tin, tình báo và đối kháng điện tử ngày càng nâng cao. Ngày nay vũ khí đợc trang bị những kỹ thuật mới nhất, hiện đại nhất và tối tân nhất chỉ với mục đích giữ vững nền an ninh quốc phòng, quản lý vùng trời của Tổ quốc, làm chủ thế trận khi có chiến tranh xảy ra. Sự phát triển của binh khí kỹ thuật có ảnh hởng sâu tới lý luận chiến lợc, chiến dịch , chiến thuật, làm thay đổi phơng pháp, phơng thức tiến hành chiến tranh. Phân tích vai trò của KHCN trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời tổ quốc việt nam XHCN Trang 3 NI DUNG * Sơ lợc về sự tác động của khoa học kỹ thuật vào quân sự nói chung Trong những năm cuối của thế kỷ 20 này, sự phát triển nh vũ bão của khoa học kỹ thuật hiện đại , nhất là công nghệ cao đang nhanh chóng làm thay đổi diện mạo thế giới và biến đổi ý nghĩa của chiến trờng không, bộ, biển truyền thống Từ những năm 1980 trở lại đây, sự phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại đã nâng cao tính năng, tác dụng của vũ khí trang bị biến đổi điều kiện vật chất kỹ thuật quy mô, hình thức, tiến trình chiến tranh và diện mạo của nó. Sự phát triển của công nghệ cao đã rút ngắn thời gian thay đổi thế hệ vũ khí trang bị từ 20-30 năm xuống còn khoảng 10 năm. Khoa học công nghệ cao tác động đến mọi mặt của quân sự. Kỹ thuật cao thay đổi tính năng, chất lợng của các loại trang bị vũ khí quân sự. Việc sử dụng các kỹ thuật mới nh kỹ thuật điện tử, kỹ thuật vi điện tử, kỹ thuật sử dụng lade, hồng ngoại các loại vật liệu mới làm tăng độ chính xác, cơ động linh hoạt, tăng khả năng sống còn của vũ khí sử dụng trong các điều kiện thời tiết địa hình phức tạp. Kỹ thuật cao còn tác động đến hệ thống các quan niệm, t tởng quân sự, phơng thức tiến hành chiến tranh, chiến thuật chỉ huy, đảm bảo hậu cần. Sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, hàng loạt các nớc trên thế giới đã đề ra cơng lĩnh và chơng trình phát triển các mặt của đời sống. Trong đó có Quốc phòng dựa vào tiến độ phát triển của khoa học kỹ thuật. Lĩnh vực Quân sự Quốc phòng là một lĩnh vực đặc thù của xã hội Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa, việc đề ra chiến lợc phát triển kỹ thuật Quốc phòng tốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát huy đầy đủ của Khoa học kỹ thuật trong công cuộc hiện đại hoá Quốc phòng đối với việc nâng cao sức Trang 4 mạnh tổng hợp quốc gia và tăng cờng thực hiện cạnh tranh cục diện chiến lợc thế giới. I. Tỏc ng ca khoa hc cụng ngh trong lnh vc Radar: Cựng vi s phỏt trin ca khoa hc k thut cỏc thiết b quõn s cng c phỏt trin mt cỏch nhanh chúng ngy cng hin i hn. Trong chin tranh th gii th II, k thut chin ca cỏc nc tham chin ó phỏt trin mnh m. Nhiu loi mỏy bay nhanh hn lm cho cỏc mỏy ghi õm khụng cũn phỏt hin c v trớ ca mỏy bay na, vỡ vy ó xut hin nhiu loi radar cú cỏc chc nng v cụng dng khỏc nhau. Chỳng cho phộp chỳng ta cú th phỏt hin cỏc loi mỏy bay c ly rt xa trong bt c hon cng thi tit no, tớnh c tc , hng bay v cỏc loi mỏy bay cho cỏc n v phũng khụng cú th tiờu dit mc tiờu v bo v phũng khụng. Sau chin tranh k thut tờn la v v khớ phũng khụng phỏt trin mnh m thỡ vai trũ ca radar ngy cng quan trng, cỏc cuc chin tranh ca th gii gn õy ó th hin iu y. Trong chin tranh Vit Nam, khi đ quc m m nhiu cuc phỏ hoi min bc. B i radar phũng khụng cnh gii v phỏt hin mỏy bay ch t xa m bo cho cỏc n v ha lc ỏnh thng mỏy bay ca M. radar phũng khụng l lc lng bo m ch yu tin tc v mỏy bay ch trong i hỡnh chin u ca qun chỳng phũng khụng, khụng quõn cú mt trờn khp cỏc chin trng. Phc v cỏc chin dch cỏc lc lng khỏc ỏnh thng cuc chin tranh phũng khụng quõn ca đ quc M. Trong cuc chin tranh vựng vnh, bng v khớ v k thut cụng ngh cao. M v liờn quõn ó lm vụ hiu húa h thng Radar phũng khụng, khụng quõn ca i phng t ú ó lm ri lon h thng ch huy ca Irắc. Trang 5 Khin cho Irắc nhanh chúng tht bi, mc dự Irắc cú h thng phũng khụng rt tt. p dng vo mc ớch hũa bỡnh, Rada li cng cú vai trũ quan trng trong vic iu khin cỏc tu v tr mt cỏch chớnh xỏc v an ton. Trong lnh vc khớ tng thy vn, Radar giỳp cho vic d bỏo thi tit mt cỏch chớnh xỏc v thun li, phỏt hin cỏc thay i bt thng ca khớ quyn xa hàng trm km giỳp mỏy bay cú th di chuyn c an ton trờn khụng. Radar c ỏp dng vo nhiu ngnh khoa hc v ng dng v ời sng vỡ vy cỏc nc trờn th gii hin nay rt chỳ trng trong vic phỏt trin radar. Ngy 7/5/1895, nh khoa hc Nga Popop ó phỏt hin ra mt loi dng c cú th thu v ghi li cỏc hin tng phúng in trong khụng gian cỏch xa 30m. Trong bỏo cỏo ca mỡnh, Popop cũn d bỏo dng c ca mỡnh cú th gi tớn hiu i xa. Thỏng 3/1896, Popop ó gi i bc in tin u tiờn trong lch s khoa hc gm my ch "Henry hetz" tờn nh bỏc hc ó phỏt minh ra súng in t nm 1887 bng thc nghim. Nm 1865, Macxoen ó d oỏn lý thuyt v súng in t. Nh vy, ngy 7/5/1895 ó ghi li trong lch s khoa hc mt phỏt minh to ln nht ca nhõn loi: ú l vic phỏt minh ra vụ tuyn in. Vụ tuyn in ó tr thnh ngnh k thut cú ng dng rng rói v nhiu mt: trong sinh hot hng ngy ca con ngi, trong i sng vn húa, trong khoa hc k thut, trong cụng nghip v nhiu lnh vc khoa hc khỏc. Mt trong nhng ng dng quan trng ca vụ tuyn in vo trong quõn s v trong thc t l vụ tuyn dch v hay l Radar. Ngi phỏt minh ra vụ tuyn in cng chớnh l ngi phỏt minh ra hin tng m v sau lm c s cho Radar- hin tng phn x súng in t. Trang 6 Năm 1897 trong khi tiến hành thí nghiệm về liên lạc vô tuyến điện. Popop đã phát hiện ra hiện tượng sóng điện từ và đã ứng dụng hiện tượng đó để kiểm tra tầu bè. Xác định vị trí các mục tiêu, dẫn đường và định hướng các tầu bè về ban đêm khi có xương mù. Tuy nhiên trong thời gian ấy và cả hai ba chục năm sau, trình độ lý thuyết và kỹ thuật chưa cho phép chế tạo ứng dụng rộng rãi phát minh đó. Năm 1925 hai nhà bác học Mỹ, Bzesit và Tuves đã dùng máy phát xung để nghiên cứu tầng điện ly. - Ở Nga, năm 1933 đã bắt đầu nghiên cứu sóng radar liên tục một cách rộng rãi. - Năm 1935 radar xung đầu tiên của Nga bắt đầu phát sóng. - Năm 1938 radar của Nga đã phát hiện được mục tiêu ở xa 100-200km. Năm 1935, nước Anh chế tạo được radar cảnh giới có thể phát hiện được máy bay ở xa 80 km, đài này công tác ở dải sóng mét, quân đội Anh còn được trang bị các phòng ngắm bắn cho cao xạ và các đài lưu động. Những hệ thống này đã giúp Anh đã bắn phá được nhiều máy bay của Đức bắn phá Luânđôn, buộc Đức phải chuyển sang hành động ban đêm. Do tính ưu việt của radar nên nhiều nước đã tập trung nghiên cứu và phát triển radar. Ở Đức, năm 1936 đài radar phát sóng mới đầu tiên ra đời. Ở Pháp, năm 1935 đã chế tạo được đài radar công tác ở bước sóng 16cm. Ở Việt Nam, radar được ứng dụng đầu tiên trong lĩnh vực quân sự. Tháng 8/1958, các lớp học đầu tiên về radar đã được tổ chức. Ngày 1/3/1959, các đài radar của ta chính thức phát sóng trên bầu trời. Ngày 3/3/1959, radar phát hiện được chiếc máy bay C17 của không quân Mỹ - Ngụy xâm phạm bầu trời phía Tây, tỉnh Thanh Hóa. Trang 7 Tuy chưa chế tạo được radar nhưng người Việt Nam với trí thông minh và lòng yêu nước đã biết khai thác sử dụng và phát huy tính năng, làm chủ được các đài radar được trang bị khiến kẻ thù bị bất ngờ, bị động và bè bạn của ta - những người chế tạo radar khâm phục. Kỹ thuật radar phát triển rất nhanh chóng. Lúc đầu các radar sóng mét tiếp theo là các radar sóng dm và cm. Cự ly lúc đầu là 70-80 km, đã nâng lên 350 km. Nhiều loại radar phục vụ cho các mục đích khác nhau đã ra đời: radar ngắm bắn, radar điều khiển hỏa lực, radar làm nhiệm vụ khí tượng, thám không, radar dẫn đường cho máy bay, tên lửa, các loại radar cảnh giới… Theo lý thuyết làm việc, có loại radar phát sóng liên tục và các radar làm việc theo nguyên tắc phát sóng theo chế độ xung. Theo dải sóng phát có loại sóng mét, sóng decimet, sóng centimet, sóng milimet… Theo phương pháp định vị có loại đài radar chủ động, nửa chủ động và thụ động. Theo vị trí đặt thiết bị radar: có loại radar mặt đất, trên tầu, trên máy bay, radar trượt chân trời. Theo phương pháp xử lý tín hiệu có các loại radar xử lý tín hiệu tương tự và radar xử lý tín hiệu số. Sự phát triển của khoa học, công nghệ vi điện tử và máy tính đã đưa tiền đề mới cho sự phát triển của radar. Những radar mới nhất hiện nay trên thế giới có những tính năng cực kỳ ưu việt, cự ly phát hiện xa, độ phân giải mục tiêu cao, thiết bị gọn nhẹ hệ thống xử lý tín hiệu và hiển thị số, nhiều khâu xử lý tín hiệu được tự động hóa rất thuận lợi cho người sử dụng. Trang 8 * Mét sè h×nh ¶nh vÒ vÖ tinh: Trang 9 1. Cơ sở kỹ thuật: Trang 10 [...]... khi nũng phỏo Quỏ trỡnh vn ng ca u n trong nũng phỏo gi l ng n trong nũng Mun nghiờn cu quỏ trỡnh vn ng ca u n trong nũng phỏo do tỏc dng ca khớ thuc phúng ta s nghiờn cu quy lut chỏy ca thuc phúng, quy lut bin i ca ỏp xut v nhng nguyờn nhõn khỏc lm nh hng n s vn ng ca u n b Quy lut thay i ỏp xut ca khớ thuc khi thuc phúng chỏy: Quy lut thay i ỏp sut ca khớ thuc trong nũng phỏo cú th phõn chia thnh... thuc u n vn ng trong nũng vi thi gian rt ngn v cú gia tc tng i ln Khi ỏp sut khớ thuc gim thỡ gia tc vn ng ca u n cng gim, nhng t u n cui gia tcluụn ln hn 0 nờn quỏ trỡnh u n vn ng trong nũng tc tng dn khi u n ra khi ming nũng phỏo, coi nh t tc ln nht v ỏp sut khi thuc ming nũng phỏo lỳc ny cũn khong 100 kg/cm3 Trang 26 c Qui lut vn ng ca u n trong nũng phỏo: Khi bn thuc phúng chỏy trong bung t to... Trang 27 Nhng thc ra, khi vn ng trong chõn khụng, u n vn chu tỏc dng ca trong lc Do tỏc dng ca trng lc nờn u n dn tỏch ra khi ng phúng v ri xung theo phng thng ng vi gia tc ri t do g = 9.8 m/s2 Trong thi gian t bt kỡ lng ri ca u n c tớnh theo cụng thc: h = 1/2gt2 Do ú u n s i theo ng cong 4.2.2 Phng trỡnh ng n: cao ng n c tớnh theo phng trỡnh: Y = x.tg 0 - g.x2/2.V02.cos2 0 Trong ú: Y: cao ca ng n ng... trng C ly thng bng ng n c tớnh theo phng trỡnh: xc = V02 sin2 0 Trong ú: xc: l c li thng bng ng n ti im ri C Thi gian n bay: tc = 2V0 sin 0/g trong ú: tc: l thi gian n bay t nũng phỏo n im ri IV Tỏc ng ca khoa hc cụng ngh n mỏy bay Trang 28 Mỏy bay l mt phng tin chin u quyt nh s tn ti v th hin sc mnh ca khụng quõn Mỏy bay quõn s l mt trong nhng thnh phn ch yu ca phng tin tin cụng ng khụng Mỏy bay l... lc to lc kộo hoc y v thit b to lc nõng khi chuyn ng trong khớ quyn S ra i v phỏt trin ca mỏy bay quõn s gn lin vi s phỏt trin ca k thut hng khụng Mỏy bay quõn s hin i c ng dng nhng thnh tu khoa hc mi nht ( trong cỏc lnh vc vt liu, iu khin, dn ng vụ tuyn, vi x lý v laze ), cú u th v tớnh c ng cao tc ln ( thng vt õm v siờu vt õm ), tm hot ng rng v trong mi thi tit, cú kh nng tip nhiờn liu trờn khụng,... cao ca mc tiờu Trang 11 MM' = H = Dsin Ti thi im t0 : H0, R0, 0 Ti thi im tn : Hn, Rn, n xỏc nh c ng bay ca mc tiờu Oxyz l h ta xỏc nh v trớ M trong khụng gian cn 1 trong 2 b 3 thụng s - C ly D - C ly D - Gúc phng v - Gúc phng v - Gúc l - cao H = Dsin Trong ú : (D,,H) dựng xỏc nh mc tiờu gn trỏi t (D,,) dựng xỏc nh mc tiờu xa trỏi t Tp hp cỏc ta ca mc tiờu theo thi gian s cho ta qu S ca mc tiờu... khớ thuc t 30 n 50 kg/cm 3 m bo thuc phúng hon thnh cỏc giai on chõm la, truyn la v bc chỏy trong thi gian rt ngn Lỳc ny u n cha vn ng - Giai on 2: thuc phúng bt u bc chỏy sinh ra khớ thuc to c ỏp sut khong 300 n 500 kg/cm 3 Khc phc c sc ỡ ca u n lm cho u n xit vo rónh xon v bt u vn ng trong nũng Khi u n vn ng trong nũng th tớch khong khụng gian phớa sau tng dn lờn, ỏp sut ca khớ thuc lỳc ny khụng nhng... tiờu Song cú nhc im l kh nng phõn bit v phng v kộm, b hn ch trong mt gúc nht nh mt hng no ú II Tỏc ng ca khoa hc cụng ngh trong lnh vc Tờn la: Tờn la l khớ c bay khụng ngi lỏi, cú hoc khụng cú iu khin, thng ch s dng ,mt ln, chuyn ng di tỏc dng ca trng lc do ng c phn lc to ra Cựng vi s phỏt trin ca khoa hc k thut, nhng mc tiờu quan trng thng c bo v bi mt hờn thng phũng khụng rt mnh, õy l khú khn ln cho... ng trong nũng - Cụng lm chuyn ng cỏc ht thuc v khi thuc - Cụng lm chuyn ng h lựi Ngoi ra cũn cỏc dng lm tn hao nng lng khỏc nh: - Cụng ct ai n vo rónh nũng - Cụng thng sc ca khụng khớ phớa trc u n y ct khụng khớ ra khi nũng - Nng lng tn hao do tn nhit - Nng lng tn hao do khớ thuc lt qua khe h gia ai n v róng xon - Cụng ca khi thuc i vi u n 4.2 u n vn ng trong chõn khụng 4.2.1 Khỏi nim: Khi bn trong. .. trang b cho khụng quõn chin thut v khụng quõn ca hi quõn b Tờn la khụng i khụng cú iu khin: tin hnh chin u cú hiu quvi cỏc mc tiờu trờn khụng trong cỏc tỡnh hung khỏc nhau, khụng quõn c trang b cỏc tờn la tm ngm, tm trung, tm xa III.Tỏc ng ca khoa hc cụng ngh trong lnh vc phỏo phũng khụng khụng quõn: 1.Khỏi nim t hp phỏo phũng khụng: T hp PPK l tp hp cỏc thnh phn cú liờn quan chc nng vi nhau nh PPK . tranh. Phân tích vai trò của KHCN trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời tổ quốc việt nam XHCN Trang 3 NI DUNG * Sơ lợc về sự tác động của khoa học kỹ. nay cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, trong lĩnh vực quân sự, những khái niệm vũ khí hoá học công nghệ cao, chiến tranh công nghệ cao đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN, Phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN, Phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN, Cơ sở kỹ thuật:, Tên lửa đường đạn:, Tên lửa có cánh:, Khái niệm đường đạn trong nòng: Quy luật thay đổi áp xuất của khí thuốc khi thuốc phóng cháy:, Chống trinh sát:

Từ khóa liên quan