NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM pdf

50 312 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 23:20

ĐỀ TÀI KC 01-05 ĐỀ TÀI NHÁNH-04 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG VÀ KÝ THUẬT) Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 2 I. Mục đích: Tài liệu này đưa ra về các yêu cầu chức năng và phi chức năng của mô đun ứng dụng để hỗ trợ cho nhu cầu phạm vi nghiệp vụ và kỹ thuật. Tài liệu này cung cấp các thiết kế tổng thể được mô đun ứng dụng hỗ trợ và các yêu cầu chi tiết bao gồm: chức năng, dữ liệu, bảo mật và kiểm soát, các giao diện, các bút toán sổ cái, các giải pháp cho các khác biệt đ ã xác định Tài liệu này sẽ cấu thành một cơ sở cho các hoạt động phát triển sau này như thiết kế, tuỳ chỉnh mô đun ứng dụng trên nền tảng chuẩn mở, nhiều lớp, khả năng an ninh an toàn bảo mật cao và có chức năng hỗ trợ các giao dịch thương mại điện tử như thanh toán, điện thanh toán quốc tế (Telegraphic Transfer) và tín dụng thư (Letter of Credit). Tối ưu hoá và phân loạ i khách hàng theo từng đối tượng (cá nhân, doanh nghiệp) để cung cấp các sản phẩm dịch vụ phong phú đa dạng (nghiệp vụ và hệ thống kỹ thuật) tăng cường an ninh an toàn hệ thống và các giao dịch liên quan theo các chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đa dạng hoá các kênh phân phối cho phép ngân hàng mở rộng các dịch vụ hiện hành qua các chi nhánh, các ngân hàng bạn và cung cấp một cơ sở hạ tầng mới để đưa ra các dị ch vụ và sản phẩm mới trong tương lai đem lại sự khác biệt của ngân hàng trong lĩnh vực này. Sản phẩm đã được thử nghiệm tại Ngân hàng Công thương Việt nam chạy trên đa nền nảng cơ sở hệ điều hành (Windows, UNIX), đa chip vi xử lý (như Itanium 64 bits, RISC 64 bits, PA-RISC 64 bits và SPARC 64 bits), chuẩn TCP/IP, hệ thống an ninh bảo mật theo tiêu chuẩn ISO 17799, đa lớp cũng như các thiết bị bảo mật đặc chủng (HSM) hỗ trợ thương mại điện tử và các giao dịch Ngân hàng điện tử. Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 3 II. Thiết kế hệ thống ứng dụng eBanking: 1. Thiết kế chức năng ứng dụng: Các quy trình vận hành cho hệ thống Ngân hàng Điện tử (eBanking) có thể được nhóm thành 5 quy trình thiết kế chính: • Quy trình ứng dụng • Mã truy cập truy cập và phát hành PIN • Quy trình đăng ký • Quy trình tương tác Người sử dụng Các dịch vụ và sản phẩm Ngân hàng Danh sách các dịch vụ sau được sản phẩm Ngân hàng Điện tử cung cấp. Các dịch vụ eBanking Các dịch vụ Mô tả Ghi chú Tài khoản và các dịch vụ khách hàng 1. Danh sách/tóm tắt tài khoản Cho phép vấn tin về tất cả các tài khoản (cá nhân hoặc công ty) đã liên kết cho eBanking 2. Chi tiết tài khoản Cho phép vấn tin các thông tin chi tiết cho các tài khoản đã lựa chọn 3. Quá trình giao dịch Cho phép vấn tin tất cả các hoạt động cho một eBanking Module  ID Truy cập và phát hành PIN  Kích hoạt  Kết thúc  Tái kích hoạt  Ngừng kích hoạt  Cập nhật thông tin  Yêu cầu PIN Tài khoản và dịch vụ khách hàng  Vấn tin danh sách tóm tắt tài khoản  Vấn tin chi tiết tài khoản  Quá trình giaodịch  Yêu cầu sao kê  Lời chào  Nhật ký hoạt động Internet  Lời chào  Chào mừng  Thay đổi Email  Thay đổi PIN  Trang chào mừng Lập báo cáo và Nhật ký  Báo cáo hàng ngày  Báo cáo hàng tháng  Nhật ký hoạt động Chung Quản trị Các dịch vụ chuyên biệt  Yêu cầu sổ séc  Vấn tin giao dịch séc  Yêu cầu Ngừng thanh toán séc  Chuyển tiền  Hoàn trả khoản vay  Thanh toán hoá đơn  Đơn mở LC  Đơn mở TT  Vấn tin thẻ ghi nợ/ tín dụng Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 4 tài khoản cụ thể, được liên kết cho eBanking 4. Yêu cầu sao kê Cho phép sao kê tài khoản cho tài khoản tiền gửi thanh toán và tiết kiệm được yêu cầu trong phạm vi Tài khoản đã liên kết cho eBanking 5. Nhật ký hoạt động Internet Hiển thị các hoạt động của khách hàng trong phạm vi eBanking site (bao gồm vấn tin, login và logout) cho một giai đoạn cụ thể theo khách hàng. Các dịch vụ chuyên biệt 6. Chuyển tiền Cho phép chuyển tiền trong phạm vi các tài khoản đã liên kết. 7. Hoàn trả khoản vay Cho phép thanh toán on-line khoản vay trong phạm vi các tài khoản đã liên kết. 8. Thanh toán hoá đơn Cho phép thanh toán các hoá đơn cho các nhà cung cấp dịch vụ 9. Yêu cầu sổ séc Cho phép khách hàng yêu cầu sổ séc thông qua eBanking. 10. Vấn tin trạng thái séc Cho phép khách hàng thực hiện vấn tin trạng thái séc cho tài khoảntiền gửi thanh toán đã liên kết cho eBanking 11. Yêu cầu ngừng thanh toán séc Cho phép các khách hàng yêu cầu ngừng séc cho tài khoản tiền gửi thanh toán đã liên kết cho eBanking 12. Đơn mở LC Cho phép các khách hàng công ty điền vào một mẫu xin mở LC điện tử, được in ra để nộp cho Ngân hàng * Chỉ dành cho khách hàng Công ty 13. Đơn điện chuyển tiền thanh toán TT Cho phép các khách hàng công ty điền vào một mẫu mở điện chuyển tiền TT điện tử, được in ra để nộp cho Ngân hàng * Chỉ dành cho khách hàng Công ty 14. Vấn tin thẻ ghi nợ/ tín dụng Cho phép khách hàng kiểm tra thông tin về thẻ ghi nợ, tín dụng Chung 15. Trang Chào mừng Đưa ra Thông báo chào mừng và danh sách các chức năng hay được sử dụng 16. Thay đổi PIN Cho phép thay đổi eBanking PIN 17. Thay đổi Email Cho phép thay đổi địa chỉ Email 18. Lời chào Cho phép tuỳ chỉnh lời chào được hiển thị trên trang web. 19. Chào mừng Cho phép tắt/bật Lời chào hiển thị trên trang Web. Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 5 1.1 Khách hàng kích hoạt cho đăng nhập lần đầu tiên: Sơ đồ mô tả chức năng kích hoạt khách hàng Thông tin của người sử dụng truy cập: Sản phẩm eBanking Dịch vụ Các điều khoản và điều kiện được đăng ký trực tuyến ID màn hình Giao diện NSD Các điều khoản và điều kiện được đăng ký trực tuyến Sử dụng Chấp nhận Kiểm tra Access ID, Access PIN Nhập: Số Tên trường Loại dữ liệu Độ dài *M Ghi chú 1. Chấp nhận Nút bấm Đưa khách hàng tới trang Đăng nhập lần đầu tiên 2. Huỷ Nút bấm Đưa khách hàng trở lại trang Đăng nhập chính Kết quả: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài *M Ghi chú 1. Access ID Ký tự số 16 Y Access ID 2. Access PIN Ký tự chữ 6 Y Access PIN Đến chi nhánh Điền mẫu đơn Dữ liệu nhập vào hệ thống đăng ký TT-NHĐT kiểm tra và phê duyệt/từ chối đ TT-NHĐT thực hiện tạo PIN cho các đơn đã duyệt Phong bì PIN sẽ được gửi cho chi nhánh để tổng hợp. ID truy cập sẽ được gửi qua e-mail cho KH Khi KH nhận được phong bì PIN và ID truy cập, KH có thể thực hiện đăng nhập lần đầu tiên Đăng nhập lần đầu sử dụng ID truy cập và PIN Cho phép 3 lần nhập thử. Sau đó, tài khoản sẽ bị ngừng Hệ thống kiểm tra xem ID người sử dụng đã tạo lập chưa Hiển thị ID NSD, bắt buộc thay đổi pin Chọn ID NSD, bắt buộc thay đổi pin Kích hoạt thành công. Khách hàng được phép đăng nhập vào hệ thống Thành công Lỗi Đã có Chưa có Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 6 Thông tin người sử dụng để kích hoạt khách hàng Sản phẩm eBanking Dịch vụ Kích hoạt ID màn hình giao diện người sử dụng Trang kích hoạt Sử dụng Chấp nhận Kiểm tra User ID, PIN mới, Kiểm tra PIN mới. Nhập: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài *M Ghi chú 1. User ID Ký tự chữ 6-10 Y Phải là số duy nhất 2. New PIN Ký tự số 6 Y 3. Verify New PIN Ký tự số 6 Y 1.2 Đăng nhập hệ thống Khách hàng là cá nhân (đăng nhập hệ thống) Sơ đồ mô tả chức năng đăng nhập eBanking Thông tin người sử dụng để Đăng nhập eBanking dành cho cá nhân Sản phẩm eBanking Dịch vụ Truy cập UI Screen ID Trang đăng nhập Sử dụng Chấp nhận Kiểm tra User ID, PIN Nhập: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài *M Ghi chú 1 User ID Ký tự chữ 6-10 Y Case sensitive Đăng nhập thông thường nhập User ID và PIN Đăng nhập thành công User ID và PIN không hợp lệ Đăng nhập sử dụng ID đã vô hiệu Gọi TT-NHĐT TT-NHĐT kiểm tra KH và tái kích hoạt tài khoản T.khoản KH được tái kích hoạt và sẵn sàng cho đăng nhập lần đầu T.công Lỗi Cho phép 3 lần nhập thử Tái kích hoạt tài khoản Lỗi nhập lần thứ 4 Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 7 2 PIN Ký tự số 6 Y 3 Chấp nhận Nút bấm Nếu xác nhận hiệu lực thành công, hiển thị trang Chào mừng 4 Huỷ bỏ Nút bấm Xoá các giá trị trường User ID và PIN Khách hàng Công ty (đăng nhập hệ thống) Sơ đồ mô tả chức năng cho Đăng nhập Khách hàng Công ty Thông tin đăng nhập khách hàng là công ty: Nhập: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài M* Ghi chú 1 Company ID Ký tự chữ 20 Y Phân biệt ký tự 1 User ID Ký tự chữ 5-10 Y Phân biệt ký tự 2 PIN Ký tự số 6 Y 3 Chấp nhận Nút bấm Nếu xác nhận hiệu lực thành công, hiển thị trang Chào mừng Đăng nhập thông thường Nhập ID Công ty, User ID và PIN Đăng nhập thành côn g User ID và PIN không hợp lệ Đăng nhập sử dụng User ID đã vô hiệu hoá Quản trị C.ty xác nhận tài khoản và khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống Thành công Lỗi Cho phép 3 lần thử liên tiếp Để hoạt động tài khoản với PIN hiện ó Đối với TK liên kết, khách hàng cần liên hệ TT-NHĐT Hoạt động t.khoản với PIN mới TT-NHĐT kiểm tra KH và tái kích hoạt TK Tài khoản KH được tái kích hoạt và sẵn sàng cho đăng nhập TK không cam kết sẽ cần phải liên hệ với Quản trị C.ty để thiết lập lại PIN để đăng nhập vào hệ thống với PIN mới Lỗi nhậ p lần thứ 4 Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 8 4 Huỷ bỏ Nút bấm Xoá các giá trị nhập choUser ID và PIN Kết quả: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài Ghi chú 1. Thông báo báo lỗi Chuỗi ký tự Thông báo báo lỗi sẽ không cho biết giá trị nhập nào của ID Công ty, User ID hoặc PIN bị lỗi 1.3 Tóm tắt tài khoản Sơ đồ hiển thị chức năng cho Tóm tắt Tài khoản Liệt kê tài khoản Sơ đồ mô tả chức năng cho Liệt kê tài khoản Thông tin Người sử dụng cho Tóm tắt tài khoản Nhập: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài *M Ghi chú 1. Thực hiện (Tiết kiệm) Drop-down list Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết • Quá trình giao dịch • Chuyển tiền • Yêu cầu sao kê • Hoàn trả khoản vay 2. Thực hiện (tiền gửi thanh toán) Drop-down list Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết • Quá trình giao dịch • Chuyển tiền • Yêu cầu sao kê • Yêu cầu sổ séc Khách hàng lựa chọn Liệt kê tài khoản ở khung bên trái Hiện thị liệt kê tài khoản với CA, FD, LN. Khách hàng lựa chọn Tóm tắt tài Hiển thị tóm tắt tài khoản với SA, CA, FD, LN. Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 9 • Vấn tin trạng thái séc • Ngừng thanh toán séc • Hoàn trả khoản vay 3. Thực hiện (Tiền gửi kỳ hạn) Drop-down list Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết 4. Thực hiện (Khoản vay) Drop-down list Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết 5. In Nút bấm In tóm tắt tài khoản Kết quả: Bảng Tài khoản tiết kiệm No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài *M Ghi chú 1. Số tài khoản Ký tự số 11 2. Tên tài khoản Ký tự chữ 26 3. Số dư sổ cái Ký tự số 15,2 4. Số dư hiện tại Ký tự số 15,2 Kết quả: Bảng Tài khoản tiền gửi thanh toán No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài *M Ghi chú 1. Số tài khoản Ký tự số 11 2. Tên tài khoản Ký tự chữ 26 3. Số dư sổ cái Ký tự số 15,2 4. Số dư hiện tại Ký tự số 15,2 Kết quả: Bảng tiền gửi kỳ hạn No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài *M Ghi chú 1. Số nhóm tài khoản Ký tự số 11 2. Tên tài khoản Ký tự chữ 26 3. Số dư FD Ký tự số 15,2 Kết quả: Bảng cho vay No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài Ghi chú 1. Số tài khoản Ký tự số 11 2. Tên tài khoản Ký tự chữ 26 3. Số tiền cho vay gốc Ký tự số 15,2 4. Số dư nợ Ký tự số 15,2 5. Trả dần hàng tháng Ký tự số 15,2 Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 10 1.4 Liệt kê tài khoản tiền gửi thanh toán Sơ đồ mô tả chu trình chức năng cho Liệt kê tài khoản tiền gửi thanh toán Thông tin liệt kê các tài khoản tiền gửi thanh toán Nhập: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài Ghi chú 1. Thực hiện (Tiền gửi thanh toán) Drop-down list Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết • Quá trình giao dịch • Chuyển tiền • Yêu cầu sao kê • Yêu cầu sổ séc • Vấn tin trạng thái séc • Ngừng thanh toán séc 2. In Nút bấm In ra bản tóm tắt tài khoản tiền gửi thanh toán Kết quả: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài Ghi chú 1. Số tài khoản Ký tự số 11 2. Đồng tiền tài khoản Ký tự chữ 3 Thông tin người sử dụng cho Chi tiết Tài khoản tiền gửi thanh toán Nhập: Không. Khách hàng lựa chọn liệt kê TK tiền gửi thanh toán từ khung bên trái Hệ thống sẽ xác nhận xem khách hàng có TK tiền gửi thanh toán nào không Hiển thị danh sách TK tiền gửi thanh toán Thông báo cho khách hàng biết Danh sách TK tiền gửi thanh toán không sẵn có do khách hàng không có TK tiền gửi thanh toán. Có Không [...]... chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 18 Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 19 Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 20 Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 21 Nhập: (các thông tin của mẫu điện. .. Drop-down Gạch ngang Thông tin đầu ra: No Tên trường 1 2 3 4 5 6 Tên dự kiến Người thụ hưởng Mô tả Tên mẫu Người thụ hưởng Mô tả Loại hình Dữ liệu Số Số Số Số Số Số Độ dài Ghi chú 20 35 35 45 35 45 * 3 Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 17 Mô tả chi tiết giao diện người sử dụng đơn LC Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu. .. Y Danh mục Drop-down Danh mục Drop-down Y 35 * 4 Danh mục Drop-down 3 Y Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 22 25 Trả ngay/ Kỳ hạn Nút Radio 26 Thời hạn 27 Từ hoặc Sau khi lựa chọn 28 Sự kiện LC Số Danh mục Drop-down Danh mục Drop-down Số Danh mục Drop-down Danh mục Drop-down Danh mục Drop-down 3 Số Danh mục Drop-down Số Radio Nút 65... án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 29 Thông tin Người sử dụng để thay đổi địa chỉ Thư điện tử Nhập: No Tên trường 1 2 Loại hình Dữ liệu Số Thư điện tử mới Hoàn tất Độ dài * M Ghi chú Thư điện tử mới của khách hàng Đưa khách hàng tới trang kết quả Nút 1.13 Thay đổi PIN (Mật khẩu cá nhân) Không hoàn thành Chọn Thay đổi Số PIN Nhập vào Số PIN... mục Drop-down Số Số Nút Nút Nút 6 – 10 Nối vào trang xác nhận Nối vào trang xác nhận Nối vào trang bắt đầu chức năng đã chọn Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 32 Thông tin đầu ra: Phụ thuộc vào loại hình giao dịch Quản trị người dùng Công ty Người sử dụng đăng nhập theo Cty Hiển thi công ty người SD Hiển thị danh sách người dùng công ty... chữ ký của công ty Người sử dụng chọn lựa chữ ký Hiển thị các chữ ký vấn tin Tìm kiếm Hiển thị danh sách chữ ký Kiểm soát quản trị hệ thống Có tồn tại chữ ký và cho phép xem hoặc không cho phép Sơ đồ mô tả chu trình chức năng quản lý chữ ký của công ty Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 33 1.16 Các yêu cầu Thanh toán theo Hoá đơn - Nhà... Xoá Nối tới Yêu cầu Chuyển tiền - Trang mẫu Danh mục Drop-down Gạch ngang Thông tin đầu ra: No 1 2 3 4 5 6 Tên trường Dự thảo tên Người thụ hưởng Mô tả Tên Mẫu Người thụ hưởng Mô tả Loại hình Dữ liệu Số Số Số Số Số Số Độ dài 20 35 35 45 35 45 * 3 Ghi chú Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 26 Giao diện điện chuyển tiền Telegraphic Transfer... án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 25 1.11 Điện Chuyển tiền (TT) – Khách hàng là Công ty (Áp dụng cho thương mại điện tử) Yêu cầu Điện chuyển tiền (TT) Nhấp “Save as Draft” hoặc “Save as Template” bản sao dự thảo được lưu trong hệ thống Trả lại yêu cầu TT về trang chính Nhấp để tạo yêu cầu TT mới Điền đầy đủ vào các trường yêu cầu Nhấp vào... liệu Ký tự số Ký tự số Ký tự số Ký tự chữ Thông tin Người sử dụng cho Trang kết quả chuyển tiền Nhập: Không Kết quả: No 1 2 3 4 5 Tên trường Từ Tài khoản số Đến t.khoản số Số tiền chuyển Mô tả Số xác nhận Loại dữ liệu Ký tự chữ Ký tự chữ Ký tự số Ký tự chữ Ký tự chữ Độ dài 11 11 15,2 40 14 *M Ghi chú Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 16... 1 Từ Tài khoản số 2 Tới Số TK vay nợ chính *M Ghi chú Y Y Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 15 1.9 Chuyển tiền (thanh toán áp dụng cho Thương mại điện tử) Chuyển tiền thông qua cột “Thực hiện” trong Tóm tắt Tài khoản (SA hoặc CA) Chuyển tiền Lựa chọn tài khoản ghi nợ Điền các thông tin khác như tài khoản để ghi có và số tiền chuyển . công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 19 Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 20 . Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 18 Mô tả chi tiết giao diện người sử dụng đơn LC Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật. bảo mật đặc chủng (HSM) hỗ trợ thương mại điện tử và các giao dịch Ngân hàng điện tử. Dự án Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm 3 II.
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM pdf, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM pdf, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn