Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pptx

5 551 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 06:20

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lý. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chứng thực Tuy theo giá trị hợp đồng Thông tư liên tịch số 93/2001 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). - Cán bộ Tổ tiếp nhận và trả kết quả phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp Tên bước Mô tả bước nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực; 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính và 02 bản photocopy có chứng thực sao y). 3. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người nhận chuyển nhượng (mỗi loại 02 bản photocopy có sao y chứng thực). 4. 02 bản vẽ hiện trạng vị trí. Thành phần hồ sơ 5. Hợp đồng chuyển nhượng (03 bản). 6. 02 đơn tách, hợp thửa quyền sử dụng đất (đối với trường hợp phải tách, hợp thửa). Số bộ hồ sơ: 01(bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu 37/HĐCN) Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu 31/PYC) Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện. Cơ quan trực tiếp thực. Phiếu yêu cầu chứng thực; 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính và 02 bản photocopy có chứng thực sao y). 3. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người nhận chuyển nhượng (mỗi. có sao y chứng thực) . 4. 02 bản vẽ hiện trạng vị trí. Thành phần hồ sơ 5. Hợp đồng chuyển nhượng (03 bản). 6. 02 đơn tách, hợp thửa quyền sử dụng đất (đối với trường hợp phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pptx, Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pptx, Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pptx

Từ khóa liên quan