Quản trị mạng căn bản

30 883 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:03

Quản trị mạng căn bản dạng slide bài giảng Mạng ngang hàngCác thông tinCòn gọi là workgroup, khoảng 10 máy tính hay nhỏ hơn.Người dùng có thể chia sẻ tài nguyên như tập tin, máy in.Người dùng tự quản lý máy tính của mình.Được xây dựng trên nhiều hệ điều hành.Rẻ tiền.Các vấn đề quan tâmNgười dùng cần được đào tạoCấu hình yêu cầu của các máy tínhMạng ngang hàngMạng khách chủCác thông tinCác hệ thống máy chủ:File & Printer ServerApplication ServerMail ServerDirectory Service Server…Giới hạn mạng chủ yếu do cơ sở hạ tầng mạng.Quản lý tập trung.Đắt tiền.Các vấn đề quan tâmTrình độ và kinh nghiệm của người quản trị mạng: an toàn mạng, sao lưu, dự phòng, …Cấu hình và khả năng mở rộng của các hệ thống máy chủ.Client & Serverclient program Client Program Service Server ProgramOutlook Express, Eudora, E-mail sendmail, qmailInternet Explorer, Netscape, WWW httpdTelnet Remote Access telnetd, sshdWS-FTP, FTP Pro File Transfer ftpd, sftpdserver programchạy trên server NetworkMạng client/serverTopology mạngTopology là gì ?Sơ đồ bố trí các máy tính, môi trường truyền và các thành phần khác của mạng.Tham chiếu đến thiết kế mạng.Các từ khóa liên quan: Physical layout, Design, Diagram, MapCơ bản dựa trên phân loại kênh truyền.Tầm ảnh hưởng:Loại thiết bị mạng cần thiết.Khả năng của các thiết bị mạng.Khả năng phát triển mạng trong tương lai.Cơ cấu quản trị mạngPhân loại kênh truyền Các kênh truyền dạng điểm điểm (point to point channels).Kênh truyền dạng đa truy cập ( multiaccess channels hay broadcast channels).Phân loại mạngMultiaccess :Một kênh liên lạc có thể được dùng chung cho nhiềumáy khác nhau trên mạng.Mọi máy trên kênh chung đó có thể nhận được mọigói thông tin trên đó.Khi lấy thông tin vào thì các máy sẽ phải kiểm tra địa chỉ của mình và địa chỉ trong packetKhi muốn truyền thông tin thì các máy phải tranhchấp đường truyền theo một phương thức nào đó.Phân loại mạngPoint to point :Store-and-forward hay packet switched.Hầu hết những mạng diện rộng dùng cơ chếnày.Các topology cơ bản :BusStarRingMeshVấn đề quan tâm :Dựa trên các tiêu chí nào để chọn topology ?Phân loại mạng máy tính theotopology – Star[...]...Phân loại mạng máy tính theotopology – Star Phân loại mạng máy tính theo topology - Ring Phương pháp Token Ring Mạng client/server Phương pháp Token RingPhương pháp này cũng dựa trên nguyên tắcdùng thẻ bài để cấp phát quyền truy nhập đườngtruyền.Thẻ... dụng đường truyền hiệu quảChiến thuật 3:Cần phải có một giá trị p tốt giải pháp: có cơ chế lắng nghe xung đột trong quá trình truyền dữ liệunếu có xung đột dừng ngay việc truyền dữ liệu (Listening while talking – LWT). Phân loại mạng Multiaccess :Một kênh liên lạc có thể được dùng chung cho nhiềumáy khác nhau trên mạng. Mọi máy trên kênh chung đó có thể nhận được mọigói thơng tin... mình và địa chỉ trong packetKhi muốn truyền thơng tin thì các máy phải tranhchấp đường truyền theo một phương thức nào đó. Phân loại mạng Point to point :Store-and-forward hay packet switched.Hầu hết những mạng diện rộng dùng cơ chếnày.Các topology cơ bản :BusStarRingMeshVấn đề quan tâm :Dựa trên các tiêu chí nào để chọn topology ? Các lớp địa chỉ IPClass A : 0.0.0.0... cách đều đặn để cấp cho các trạm.Trước khi truyền, trạm sẽ cảm nhận sự rãnh rỗi của đường truyền LBT (Listening before talking) Các khái niệm cơ bản khác (t.t)Firewallbức tường lửa, ngăn cách giữa Intranet và Internet, có nhiệm vụ bảo vệ mạng Intranet.Intranet Ví dụ về giao thứcHiHiMấy giờ rồi?2:00TCP connectionreqTCP connectionresponseGET http://www.yahoo.com<file>time... NameUniform Resource Locator (URL) Các khái niệm cơ bản khácGiao thức (protocol): cách thức giao tiếp với nhauTương tự với ngôn ngữ, ám hiệu, Ví dụ các giao thức thuộc TCP/IP: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)POP3 (Post Office Protocol v.3)HTTP (HyperText Transfer Protocol)FTP (File Transfer Protocol) IP (Internetwork Protocol) Mạng ngang hàng Domain Name Systemcomedu govorgvn... 192.168.255.255 Access RouterA1-44-D5-1F-AA-4CD4-47-55-C4-B6-9FTo InternetEthernet Switch/HubB2-CD-13-5B-E4-65C3-2D-55-3B-A9-4FBroadbandModemClientClientServerServerMAC Address trong LAN Phân loại mạng máy tính theotopology - Bus Phương pháp truy cập đường truyền vật lýNếu nhiều máy trạm cùng gởi dữ liệu lên đường truyền thì tín hiệu sẽ bị chồng lên nhau và bị hỏngcó phương pháp tổ chức... (File Transfer Protocol) IP (Internetwork Protocol) Mạng ngang hàng Domain Name Systemcomedu govorgvn jptwgoogle microsofteduhcmutransitvnn comHcmutrans.edu.vneece Các khái niệm cơ bản khác (t.t)Từ địa chỉ IP đến Domain NameLà dạng tên gợi nhớ do tổ chức InterNIC và các phân nhánh cấp. Ví dụ microsoft.comdit.hcmut.edu.vnCây phân cấp tên miền DNS (Domain Name System)Quốc . Server…Giới hạn mạng chủ yếu do cơ sở hạ tầng mạng. Quản lý tập trung.Đắt tiền.Các vấn đề quan tâmTrình độ và kinh nghiệm của người quản trị mạng: an toàn mạng, . bị mạng cần thiết.Khả năng của các thiết bị mạng. Khả năng phát triển mạng trong tương lai.Cơ cấu quản trị mạng Phân loại kênh truyền Các kênh truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị mạng căn bản, Quản trị mạng căn bản, Quản trị mạng căn bản