tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 12 ppt

6 322 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 09:20

Chng 12: Thép đai * Nhiệm vụ cốt đai - Hạn chế chiều dài tự do của cốt thép dọc, chống sự nở ngang của cấu kiện. - liên kết các cốt dọc thành khung vững chắc, giữ đúng vị trí cốt dọc trong thi công. - Chịu lực cắt khi lực cắt lơn. - Th-ờng dùng thép AI(CI). - Đ-ờng kính cốt thép đai th-ờng dùng ( 6: 10). d đai >= 1/4 (d nén dọc ) max = (1/4)*28=7mm Chọn đ-ờng kính cốt thép đai 8 Cột là cấu kiện chịu nén là chính nên giá trị lực cắt rất nhỏ, do đó cốt đai trong cột chỉ đặt theo cấu tạo: - Cốt đai trong nút khung bố trí 8 a100. - Cốt đai trong đoạn 4 1 H c phía chân và đỉnh bố trí cốt đai 8a150. - Đoạn giữa cột bố trí 8a200. Việc tính toán cốt thép của các cột khác đ-ợc thực hiện bằng bảng tính Excel. Xem bảng tính thép cột kèm theo. B. Tính thép dầm 1) Tính cốt thép dọc : Nội lực tính toán đ-ợc chọn là các cặp nội lực có mô men d-ơng và mô men âm lớn nhất để tính theps dầm. Nguyên tắc tính toán cốt dọc chịu lực trong dầm: Tính toán với tiết diện chịu mô men âm: Tính toán theo sơ đồ đàn hồi, với bê tông Mác 250 có A 0 = 0,412 Sơ đồ tính: Vì cánh nằm trong vùng kéo nên bỏ qua, tính toán với tiết diện b x h Tính giá trị 2 0 hbR M A n ,h 0 = h - a - Nếu A A 0 thì tra hệ số theo phụ lục hoặc tính toán: )211.(5,0 A Diện tích cốt thép cần thiết: 0 hR M F a a kiểm tra hàm l-ợng cốt thép : (%)100. . % 0 hb F a min = 0,15% < % < max Hàm l-ợng cốt thép hợp lý = 0,8% : 1,5%. Nếu < min thì giảm kích th-ớc tiết diện rồi tính lại. Nếu > max thì tăng kích th-ớc tiết diện rồi tính lại. - Nếu A > A 0 thì nên tăng kích th-ớc tiết diện để tính lại. Nếu không tăng kích th-ớc tiết diện thì phải đặt cốt thép chịu nén F' a và tính toán theo tiết diện đặt cốt kép. Tính toán với tiết diện chịu mô men d-ơng: Do bản sàn đổ liền khối với dầm nên nó sẽ cùng tham gia chịu lực với s-ờn khi nằm trong vùng nén. Vì vậy khi tính toán với mô men d-ơng ta phải tính theo tiết diện chữ T . Sơ đồ tính: Bề rộng cánh đ-a vào tính toán: b c =b + 2.c 1 Trong đó c 1 không v-ợt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau: + Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm. + Một phần sáu nhịp tính toán của dầm. + 9.h c . Trong đó h c : chiều cao của cánh, lấy bằng chiều dày bản. Xác định vị trí trục trung hoà: M c = R n .b c .h c .(h 0 - 0,5.h c ) - Nếu M M c trục trung hoà qua cánh, lúc này tính toán nh- đối với tiết diện chữ nhật kích th-ớc b c .h. - Nếu M > M c trục trung hoà qua s-ờn, cần tính cốt thép theo tr-ờng hợp vùng nén chữ T. Tính toán cốt thép cho dầm số 55 : Tiết diện dầm 50 x 22cm. Vật liệu : Bê tông mác M250 có R n = 110kG/cm 2 , R k = 8.8Kg/cm 2 = 0.58 : A 0 = 0.412 - Cốt thép chịu lực chính loại AII có R a = R a ' = 2800kG/cm 2 - Cốt thép đai loại AI có R a = R a ' = 2800kG/cm 2 Tính thép chịu mô men d-ơng: M = 4076.7 kGm (tại tiết diện 2-2). Bề rộng cánh đ-a vào tính toán: b c = b + 2.c 1 Trong đó c 1 không v-ợt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau: + Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0.5 x 3.08 = 1.54m + Một phần sáu nhịp tính toán của dầm: 1/6 = 5.0/6 = 0.833 (m) + 9.h c = 9 x 0.1 = 0.9 (m) h c = 10 (cm): Chiều cao của cánh, lấy bằng chiều dày bản. Vậy lấy c 1 = 80cm b c = 22 + 2 x 80 = 182 (cm) Giả thiết a = 4cm h 0 = 50 - 4 = 46 (cm) Xác định vị trí trục trung hoà: M c = R n .b c .h c .(h 0 - 0,5.h c ) = 110 x 182 x 10 x (46 - 0.5 x10) = 8208200 (kGcm) = 82082 (kGm) Sơ đồ tính: Ta có M = 4076.7 (kGm) < M c = 82082 (kGm) nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật1820 x 50 cm. )(18.3 4699.02800 7.4076 99,0).211.(5,0;412,0009.0 46182110 7.4076 2 0 0 22 0 cm hR M F AA hbR M A a a n Kiểm tra hàm l-ợng cốt thép : %15,0%31.0100. 4622 38.0 100. . % min 0 hb F a Chọn thép : 2 25; F a = 9.82 (cm 2 ) Tính thép chịu mô men âm: M = - 17013 kGm Tính với tiết diện chữ nhật 50 x 22 cm; Giả thiết a = 4cm h 0 = 50 - 4 = 46 (cm) Ta có : 79.0).211.(5,0 412,0332.0 4622110 1701300 0 22 0 A A hbR M A n )(72.16 4679.02800 1701300 2 0 cm hR M F a a Kiểm tra hàm l-ợng cốt thép : %15,0%31.0100. 4622 38.0 100. . % min 0 hb F a Chọn thép 225 + 128 F a = 15.94 (cm 2 ) ( = 1.57%) Việc tính toán cốt thép các dầm khác đ-ợc tự động hoá bằng bảng tính Excel. Xem bảng tính toán kèm theo. . 0.833 (m) + 9.h c = 9 x 0.1 = 0.9 (m) h c = 10 (cm): Chiều cao của cánh, l y bằng chiều d y bản. V y l y c 1 = 80cm b c = 22 + 2 x 80 = 182 (cm) Giả thiết a = 4cm h 0 = 50 - 4 = 46 (cm) Xác. nhất để tính theps dầm. Nguyên tắc tính toán cốt dọc chịu lực trong dầm: Tính toán với tiết diện chịu mô men âm: Tính toán theo sơ đồ đàn hồi, với bê tông Mác 250 có A 0 = 0, 412 Sơ đồ tính: Vì. 8a200. Việc tính toán cốt thép của các cột khác đ-ợc thực hiện bằng bảng tính Excel. Xem bảng tính thép cột kèm theo. B. Tính thép dầm 1) Tính cốt thép dọc : Nội lực tính toán đ-ợc chọn là các cặp
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 12 ppt, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 12 ppt, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 12 ppt